Seyidlər

Seyidlər  

Toxlusa  kəndində  Hacı   Mir   Sadiq  ağa,   Mir    Murtuza   ağa   və   Seyid  Həsən  ağa    (sonra  övladları  Gədəbəyin   İvanovka   kəndində   yaşayıblar)  kimi   seyidlər   yaşayıblar.  Ansaq  Seyidölən  adı  göstərir  ki,  kəndə  Əvvəllərdə  seyidlər yaşayıblar. Hacı   Mir    Sadıq  ağanın   şəcərələrini arşdıran,  o   şəcərənin   nümayəndəsi   olan  və   Tovuzun   Ağdam  kəndindən   anadan  olmuş,  Əbülfət   Xanbuta  oğlunun   araşdırmalarına  görə  Mir  Əli  ağa   adlı   şəxs   Ağdam    rayonunun   Seyidlər   kəndinə gəlmiş,  sonra   həmin   şəcərədən   bir   qol   Tovuzun    Ağdam    kəndində məskunlaşmışlar.   Sonralar   Hacı   Mir   Sadıq   ağa   Qılıclı  tayfasından   Məşədi  Yolçunun   sayəsində   Toxluca  kəndinə gəlib    məskunlaşmışdır.

        Mir   Əli    

Mir  Tağı Hacı Mir Əhməd
Mir  Sadıq
Mir  Ələkbər
Mir Ələsgər (Koxa Nəbi  Kəndində yaşayıb)
Peyğəmbər  Kazım
Məhəmməd  ağa
Mir  Mahmud    + Pərvun   Mir  Sadıq  qızı
Mir  Məcid
Şanba +  Mir Həmid Mir Sadıq oğlu
Kərbalayı Səməd
Hava

Hacı  Mir Sağıq ağa

Mir  Məicd   +  Məhbubə Mir   Mahmud   + Çeşmə Mir İsmayıl ağa
+ 1) Ayna
+ 2)  Güllü
Mir  Həmid   + Şanba
Fikrət
Əkrəm
Fəhrat
Ənvər
Tofiq
Firudin
1)  Məryəm  +  Həvulla Qasım   (otoylu, Əhməsovlar)
2) Mir Əziz
2) Mir  Əli
2) Mir Sabir
2) Mir Qələm
2) Mir Baba
2) Bafta  + İsa Abbas oğlu (otoylu, Əhmədovlar)
2) Ərus
1.Mir Qasım
2.Zərifə + Mir Əziz (əmisi oğlu)
3.Qutu
4.Ayna + Şəmsəli Məstan oğu (Kərbaiayı Əlilər)
5.Sənubər

Ardı

Pərvun Sitarə + Aslan İmamqulu oğlu (Şavıllı) Məhbarə + Əkbər Subə
1.Muxtar
2.Əsəd
3.Sitarə
4.Hüseyin
5.Məhbarə + Mir Əli Mir İsmayıl Ağa oğlu(dayısı oğlu)
Bəhlul övladı yoxdur

Mir İsmayıl  ağa  Hacı Mir Sağıq  ağa  oğlu + 1)Ayna
+ 2) Güllü   (Ağbulaq)
Mir Əziz  Mir İsmayıl  oğlu  + Zərifə  Mir Həmid qızı (əmisi qızı)

Fazil + Təranə Mirdaməd + Arzu Kəmalə + Tofiq Məhərrəm (Məmmədbağır) Sayəstə  + Vəli Şəmsəli (Kərbalayı  Əli ) Həbibə + Arif
Mirəziz
Səbinə
Elvin
Nigar
Səbuhi
Röya
Zamin
Cavid
Sevda

Mir Sabir Mir İsmayıl oğlu  + Lətifə

Elnur  +  Səbinə Etibar + Röya Tofiq qızı (Məmmədbağır) (əmisiqızının qızı)
Mirsadıq
Sabir
Samirə
Lətifə
Banu
Çiçək

Mir Əli Mir İsmayıl oğlu  + Məhbarə (bibisi Pərvunun qızı)

Üzeyir Azər Coşqun Şəhla

Mir Qələm Mir İsmayıl oğlu + Sneyvar İbrahim qızı (Qılıclı)

Sərdar Miryavər Miralay Almaz

Mir Baba Mir İsmayıl  oğlu + Fatma

Elsevər Akirə Səadət Tərgül İqlimə Nuşu + Zahid Həsən (Bico)

Ərus  Mir İsmayıl  qızı  + Ənvər Mir Mahmud  oğlu (Əmizada)

Elçin Aqşin Rauf

Mir  Həmid  Hacı  Mir Sağıq ağa   + Şanba  Hacı  Mir Əhməd qızı (əmizada)
Mir  Qasım Mir Həmid  oğlu + Ülkər (Ağbulaq)

Miribrahim Mirələkbər Nəvvarə + Məhəmməd Abdulla oğlu (Qılıclı) Ceyran  + Təvəkgül
(dayısı   oğlu)
Əli
Fidan
Ləman

Ardı

Məlahət Afət  +  İslam   Vəli    (Vəlikişilər) Elza
Vəli
Fərcanə
Xəyalə
Almaz

Qutu  Mir Həmid  qızı  +  Kərəm (Cil kəndi)

Kərəm Nizami Vaqif Vidadi

Ardı

Arif Tamara Sinayə Surayə

Şanba Mir Həmid qızı + Qara

Ceyhun Mənsurə Məhluqə

Seyid  Mir Murtuza Mir İbrahim  oğlu (sonralar gözıəri tutulduğundan   Kor  Seyid  də    deyirdilər) əsasən  Məşhədə,   Kərbəlayə, Həccə  ziyarət gedən   zəvvarlara  çovuşluq   edərmiş.  Fars,  Ərəb,   Türk və  bir  neçə  dili  mükəmməl   bilirmiş.    Ona  görə   o,   ziyarətgühlarda    dəfələrnən    olmuş    insanlardan  biri  idi.  Deyilənlərə  görə  SeyidMir  Murtaza  ağa   110  yaşdan  çox  yaşamışdır.
        Mir Murtuza   +  Güləbatın  Salman qızı  (Molla Cəfərlilər)
Qızı: Sara  Mir Murtuza  qızı  +   Seid Nəbi  (Seid Həsən oğlu)

Seyid  Əli  + Səlinə  Xamoy qızı (Qarazəngəllər) Mirqasım  +  Sara  Oruc qızı (Qələndərli)
Mirqəni
Yusif
Yavər
Nəfiə
Seyidbəyim
Həqiqət
Xədibəyim
Üzeyir
Mirdaməd
Mehman
Könül
Şəfəq

Seyid  Əli Mir Murtuza  oğlu  + Səkinə  Xamaoy qıı (Qarazəngəllər)

Nəfizə Seyidbəyim Həqiqət Xədicəbəyim

Ardı

Mirqəni Yusif Yavər

Mirqasım  Mir Murtuza  oğlu + Sara Oruc qızı (Qələndərli)

Üzeyir Mirdaməd Mehman Könül Şəfəq

Seyid  Həsən  + Sonaxanım   Əli  qızı  (Bico)
Qızlar:  1. Zəhra  Seyid  Həsən  qızı + Qədim  Mustafa oğlu (Alıkişilər)
2. Səda  Seyid  Həsən  qızı + Qəmət  Binnət  oğlu  (Binnətlər)

Seid  Nəbi  +   Sara    Mir   Murtuza qızı  (Gədəbəydə   İvanovka  kəndində yaşayıb) Fatma  + (Axta (Razdan) rayonu) Şaşan  + (Gədəbəy, İvanovka)
İsa
Həsən
Əziz
Mahmud
İsmayıl
Minayə
Samayə