Tayfalar və şəcərələr

Balı  Sultan  1722-1728-ci   il   Səfəvi – Osmanlı    müharibəsi  nəticəsində   boşalmış  Toxluca  kəndinə,   təqribən  1736-1742-çi   illərdə    gələrək  orada  yaşayışı  bərpa  edib.    Bundan    sonra   müxtəlif   yerlərdən  gəlib   məskunlaşanlaın  hesabına   kənd  böyüyüb.  Kəndə  gəlib  məskunlaşan  insanlar,   […]

Otoylular

Otoylular Bu  fəsildə  Otoylular,   yəni  1905-ci  ildə   Göyçə  mahalının  Kəvər  rayonundan, Qırxbulaq  mahalından,   Dərəçiçək   mahalından   qovularaq   gələnlər,  Basarkeçərin  rayonunun  Daşkəndindən  gələnlər  və  başqa    səbədlərdən  Qərbi  Azərbaycanın  digər  ərazilərindən  Toxluca   kəndinə   […]

Dəli Kalı, Qara Namazlar, Arazlar, Mədətlər

Dəli Kalı, Qara Namazlar,  Arazlar,  Mədətlər D ə l i   K a l ı Məhərrəm  (dəli)  Kalı  oğlu  + Ballı  Qafar qızı (qara  Namazlar) İki qızı olur və  hər ikisini  Məhərrəm  adlı  şəxs   alır (əslən […]

Qazaxlılar, Rzaqulular

             Qazaxlılar,   Rzaqulular Bu  tayfa  Qazax  zonası  tərəfdən gəlib  məskunlaşdıqlarına  görə “Qazaxlılar”  adlanırlar.  Qazaxlılar  tayfasının    özləri    Mansırlar, Tosunlar  və  Süleymanlılar  qoluna  bölünürdülər. Bu  tayfanın  məskunlaşmasını  III   qrupa  aid  etmək  olar. Mansırlar Mansur   (Mansır)  +  Hüsniyyə  Ələs […]

Qələndərlər, Nədirlər, Nəbilər

Qələndərlər,  Nədirlər,  Nəbilər Qələndərlilər – Qaçağanlar   Qələndərlilər – Qaçağanlar   da  deyirdilər. Qaçağanlar  Qıpçaqların  Saral  tayfasının  qolundandır.  Bu  qolun   özü  üç  qrupa –  Yuxarı  Qaçağan,  Orta  Qaçağan  və  Aşağı  Qaçağan  bölünürlər. İrəvanın  Aleksandropol qəzasında (İndi […]

Hallaclar, Sərdərlər, Pirvəklər

Hallaclar,  Sərdərlər,   Pirvəklər Bunlar  ayrı-ayrılıqda tayfalardır. Hallaclar     Hallaclar  özlüyündə iki  –  Hallaclar  və  Şükürlər  qoluna  bölünürlər. Tayfanın  adı  “Hallac”  sənəti   sözündən    götrülüb  – “keçəçi”   deməkdir. Məhərrəm  Məhəmmədəli  oğlu Gülməmməd Hümbət Allahverdi Məmməd Ayna Allahverdi […]

Molla Cəfərlilər

                               Molla   Cəfərlilər Molla  Cəfər  Toxluca  kəndinə  Qazax  rayonu  əraisindən  gəlməsi  söylənilir. Onun  gəlməsi  təqribən   1880-ci   illərdən  sonraya  tasadüf  edir.  Molla  […]

Seyidlər

Seyidlər   Toxlusa  kəndində  Hacı   Mir   Sadiq  ağa,   Mir    Murtuza   ağa   və   Seyid  Həsən  ağa    (sonra  övladları  Gədəbəyin   İvanovka   kəndində   yaşayıblar)  kimi   seyidlər   yaşayıblar.  Ansaq  Seyidölən  adı  göstərir  ki,  kəndə  Əvvəllərdə  seyidlər yaşayıblar. Hacı   Mir    Sadıq  […]

Hüsənlilər

                                                  Hüsənlilər         Bu  tayfa    sonradan  iki qrupa – Hüsənlilər  və  Cleflər   tayfasına  bölünüblər. Bunların Toxlusa  kəndində məskunlaşması  təqribən 1880-ci  ildən   sonraya  təsadüf  edir. Tayfanın  Qarabağdan  gəlməsi ehtimal   olunur,  çünki  Tərtər rayonunda  Hüsənli  kəndi  mövcuddur.  […]

Dəmirçilər

D ə m i r ç i l ə r Dəmirçilər  Türkdilli  tayfalarından biri  olub,  Qıbçaqların   bir  qoludur. “Dəmirçilər”   adlı toponimlərə  Azərbaycanda,  Qərbi Azərbaycanda,  Gürcüstanda   rast  gəlinir. Qərbi Azərbaycanda olan Dəmircilər  kəndlərinin  əksəriyyətinin əhalisini  ermənlər  […]