Hərbçilər

  Mehti   Idris  oğlu   Nadirov   –  1956-cı  ilin   11  sentyabr   tarixində  Göyçə  mahalının  Toxluca  kəndində   qulluqçu   ailəsin də  dünyaya  göz  açmışdır.  1963-cü  ilin  sentyabr   ayında  Toxluca   kənd   orta  məktəbinə  qəbul  edilən  Mehti,   bu  təhsil  ocağını  […]

Vəzifəli şəxslər və iş adamları

    Vəzifəli  şəxslər  və  iş  adamları Ismayılov  Ağəli   Şirəli   oğlu   –  Qasid   ASC-nin   vitse-prezidenti İsmayılov   İsmayıl   Aboz  oğlu  –  Gəncə    şəhər   Təhsil   idarəsi Əsədov  Əli  Qasım  oğlu  –   müəssisə   rəhbəri Əsədova Tərminə  […]

Həkimlər

Həkimlər Toxluca  kəndindən  olan  həkimlər: Qələndərov  Məhərrəm   Əli   oğlu Məmmədov  Tofiq  Məhərrəm  oğlu Haqverdiyev    Mürsəl  Allahverdi  oğlu Əliyev  Yusif  Qəmət  oğlu Əliyev    Vidadai  Qəmət  oğlu Əliyev   Kamil   Qəmət  oğlu  (I  Qarabağ  müharibəsində  Şəhid […]

Elm adamları

                    Elm  adamları Əhmədov   Hüseyn  Mustafa  oğlu –  Pedoqoji  elmlər   doktoru,   akademik Bayramov  İbrahim  Məhəmməd  oğlu –  filoloq-dilçi,   professor Bayramov  Həsən  Bayram  oğlu –  pedoqoji  elmlər  üzrə  professor Əhmədov  Şövqü   Həbullah  oğlu  – tarixçi Əhmədov   […]

Məktəb direktorları

Toxluca   kəndində   sovet  dövründən   əvvəl  ilk   təhsil   Mollaxanalarda  və   məsciddə    olmuşdur.    Sovet  məktəbi   1921-ci  ildən  fəaliyyət  göstərmişdir.   Dərslər   əvvəlcə   kənd   Məşcidində   və  evlərdə,  sonra   isə  1929-ci  ildə  inşasına  başlanılmış    1933-çi    illdə […]

Kolxoz sədrləri və sovxoz direktorları

      Kənddə   1931-ci  ildən  kolxoz  qurulmuş,   1952-ci   ildə  kəndin  örüşü   iki   yerə   bölünərək   Əyriayaqda   sovxoz  yaradılmışdır    (Əyriayağın  adı  ondan  sonra  “Sovxoz”  kimi   qalmışdır).  1955-ci  ildə   Toxluca   kənd   kolxoz   təsərrüfatından   […]

Kənəd sovetinin sədr  və  katibi  olmuş  şəxslər: 

   Toxluca    kənd  sovetinin  sədrləri  vəzifəsində  işləmiş   şəxslər: Rüstəm  Məşədi  İsmayıl  oğlu  (ilk  sədr), Nadirov Kərbalayı  Məmməd  Əsgər  oğlu, Mamedov  Hümbət   Şükür   oğlu   1924-1927, Primov   Əli  Ələsgər  oğlu   1927 – 1930, Mamedov Kərim  Qənbər  oğlu    […]