Ikinci dünya müharibəsində həlak olanlar.

Ikinci  dünya  müharibəsində  həlak  olanlar.

Qılıçlı:
1.Məmmədov    İbrahimxəlil   Xamoy  oğlu
2.Məmmədov    Sultan     Kərbalayı  Nəcəf oğlu
3.Qocayev      İbrahim  Məşədi  Məhəmməd oğlu
4.Qasımov    Abbas   Məşədi  Yolçu  oğlu
5.Musayev   Bayram   Rüstəm (Qucur)  oğlu
6.Musayev   Məhərrəm   Rüstəm (Qucur)  oğlu
7.Musayev   Həsənalı   İsa  oğlu
8.Musayev   Ağamalı   İsa  oğlu
9.Musayev   Meyfalı   İsa  oğlu
10.Musayev   Məsmalı   İsa  oğlu
11.Namzaov  Namaz   Əli  oğlu
Yoloğlular:
12 Bayramov  Yusif   Məşədi Ağarza  oğlu
13.Bayramov  Kərim   Məşədi  Ağarza   oğlu
14.Tağlyev  Sərxan   Mehti oğlu
15.Abdullayev   Rüstəm   Əli  oğlu
16.Abdullayev   Sadıq  Abbas   oğlu
Poluxlu:
17.Həsənov   Körük  Tağı  oğlu
18.Bayramov  Əkbər  Hüseyin  oğlu
19.Bayramov  İbrahim  Məsim   oğlu
20.Bayramov  Əli  Məsim  oğlu
21.Çobanov Sayad  Alı oğlu
Tatlar:
22.Əsədov  Məhəmməd  Abduləli  oğlu
23.Tağıyev  Bahadur  Oruc  oğlu
24.Tağıyev  Allahyar  Yadigar  oğlu
25.Hüseynov  Alıisgəndər  Həsən oğlu
26.Hüseynov Məhəmməd   Həsən oğlu
Rüstəm  Abdulla  oğlu
Alıkişilər:
27.İmamverdiyev  Məstan  İsgəndər  oğlu
28.İmamverdiyev  Məhər  Hüseyin oğlu
29.Hacıyev  Vəli  Kərbalayı  Məhəmməd  oğlu
30.Hacıyev  Xıdır  Mustafa  oğlu
31.Hacıyev  Qara Alı  oğlu
32.Hünbətov  Əmrah  Əli  oğlu
33.Məmmədbağırov  Qurban  Qara  oğlu
34.Bayramov Borcalı Avdı  oğlu
35.Hüseyinov Əşrəf (Leylanın əri)
Vəli  kişilər:
36.İsmayılov  Məhəmmədəli  Aslan  oğlu
37.İsmayılov Əli  Aslan  oğlu
38.İsmayılov  Baxşəli  Aclan oğlu
39.İsmayılov  Ağəli  Aslan oğlu
40.İsmayılov  Oruc  Rüstəm oğlu
41.İsmayılov Qurban Həsən oğlu
42.Məmmədov  Nəsib  Məmmədcam  oğlu
Binnətlər:
43.Məhərrəmov  Əsəd  Əmiraslan  oğlu
44.İbrahimov  Həmid  Mirzə  oğlu
45.İbrahimov  Məhərrəm  Mirzə  oğlu
46.İbrahimov  Bayram Mirzə  oğlu
47.İbrahimov   Məhər  Mirzə  oğlu
48.İbrahimov  Mürşüd  Mirzə  oğlu
Rzayev  Avdıləli  İbrahim  oğlu
49.Qurbanov  Məhəmmmədəli  Abuzər  oğlu
Qara  Mollalar:
50.Ramazanov  Səttər  Zülfüqar oğlu
51.Ramazanov  Səməd   Əhməd  oğlu
52.Ramazanov  İslam  Kərim  oğlu
53.Ramazanov  Həmid  Rəhim oğlu
İvoylar:
54.İbrahimov  Hüseyin  Məhəmmədəli oğlu
55.İbrahimov  Həsən  Məhəmmədəli oğlu
56.Hünbətov Hajı  Bayram oğlu
57.Hünbətov  İslam  Hüseyin  oğlu  (qara  Hüseyin)
58.Hünbətov  Oruc  Hüseyin  oğlu
Bicoylu:
59.Dilənov  Murğuz  Niyaz oğlu
60.Həsənov  İbrahim  Xudaverdi  oğlu
61.Allahverdiyev Qurban  Aslan  oğlu
Şavıllı:
62.Bədəlov   Oruc  Şərif  oğlu
63.Məmmədov  Eyyub  Musa  oğlu
64.İmamverdiyev  İslam  Məstan oğlu
65.Babayev  Məcid  Rza  oğlu
Molla  Cəfərli:
66.Ələsgərov  Abbas  Zaman  oğlu
67.Ələsgərov Qəmət  Şaban oğlu
Hallaclar:
68.Allahverdiyev  Paşa  Məşədi Haqverdi  oğlu
69.Allahverdiyev  Alı  (Mətin)  Murad oğlu
70.Aııahverdiyev  Oruc  (Məhəmmədəli)  Murad  oğlu
71.Haqverdiyev Məhərrəm  Məhəmməd  oğlu
72.Məmmədov  İbrahim   Şükür oğlu
73.Məmmədov  Alıisgəndər  Şükür oğlu
Pirvəklər:
74.Ramazanov  Zeynalabdin  Kərbalayı  Məmmədalı  oğlu
Qazaxlılar:
75.Qəribov  Lətif   Tosun  oğlu
76. Qara  Qərib  oğlu
77.Qəribov  Ağamalı   Dünü  oğlu
Əmirəhmədlər :
78.Hüseynov  Qənbər  Zeynalabdin  oğlu
Rzaqulular:
79.Rzaquluyev  Teymur  Hüseyn  oğlu
Abutalıblar:
80.Əzizov  İslam  Məhəmməd  oğlu
81.Əzizov  Sarı  Məhəmməd  oğlu
Bakoylar:
Alıyev   Məhəmməd  Hüseyn  oğlu
Qara  Namazlar:
82. Namazov  Əziz  Cəlil  oğlu
83.Qafarov Abbasəli  Məhəmmədəli  oğlu
84.Cəfərov   Xasoy   Cəfər  oğ
Arazlar:
84.Arazov  Pənah   Məşədi Səfər  oğlu
85. Arazov  Əhməd   Məşədi Avıl  oğlu
Qələndərlilər:
86.Qələndərov  Mehralı  Ramazan  oğli
87.İsgəndərov  Əli  Şıralı  oğlu
Nəbilər:
88. Nəbiyev  Həsən  Yadigar  oğlu
89.Əmiraslanov  Baxşəli   Cəmil  oğlu
Dəmircilər :
90.Alıyev  Qara  Məşədi Bayram  oğlu
Nədirlər :
91.Nadirov  Həmid  Qəhrəman oğlu
92.Nadirov Nağdalı  Hüseyin oğlu
93.Nadirov Hüseyinalı   Hüseyin oğlu
94.Nadirov Rəsul  İsrəfil  oğlu
95.Nadirov   Əkbər  İsrəfil  oğlu
96.Nadirov  Əhməd  Kərbalayl Məmməd  oğlu
97.Nadirov Səməd    Kərbalayl Məmməd  oğlu
Hüsənli:
98. İsmayılov  Kamil   Tapdıq  oğlu
99.Süleymanov  Sənhan  Oruc  oğli
100.(Alıyev)   Əziz  Qasım oğlu
Cleflər :
101.Əhmədov  Alışan  Ələkbər  oğlu
102.Ələkbərov  İdris  Şəmistan  oğlu
103.Ələkbərov Həsən  Rüstəm  oğlu
Bəhmənli  :
104.İmamalıyev  Dünyamalı  Bəhmən  oğlu
Abbasəllər :
105.Abbasov  Yusif  İbrahim  oğlu
106. Abbasov  Sultan  Ağamalı  oğlu
107.Abbasov Qəmət  Məhəmmədəli  oğlu
Ələslər :
108.Novruov  İsmayıl  Qulu  oğlu
109.Ələkbərov  İdris  Şirin  oğlu
110.Ələkbərov Yunus  Şirin  oğlu
111.Ələkbərov    Hüseyim   Şirin  oğlu
112.Ələkbərov   Kamil  Məşədi  Məhəmməd  oğlu
Sedillər :
113.Əhmədov  Qurban  Məhəmməd  oğlu
Məşədi  Vəlilər :
114.Vəliyev  Şəkər  Hüseyin  oğlu
115.Vəliyev   Şirin   Hüseyin  oğlu
116.Vəliyev Məhəmmədəli   Hüseyin  oğlu
117.Vəliyev Əli   Hüseyin  oğlu
118.Həzrətquluyev Hüseyin  Həmid  oğlu
Otoylu  :
119. Allahverdiyev  Vəli  Şaban  oğlu
120.Allahverdiyev Həvil  Şaban  oğlu
121.Allahverdiyev  Göyüş  Hüseyin  oğlu (Alapapaq)
122. Novruzov  Əli
123.Salmanov  Bayram   Cəfər  oğlu
124.Budaqov  Pənah  Budaq  oğlu
125.Budaqov Abbasqulu  Budaq  oğlu
126.Əhmədov Həbibulla   Qasım  oğlu
127.Həsənov  Abbas  Səfər   oğlu