Talıflar

                                  Talıflar
    Alğulular,  Bəhmənlər, Abbasəllar, Ələslər, Məşədi  Vəlilər, Sedillər.
Bu  tayfanın  Toxluca  kəndində  məskunlaşması  1 – ci   qrupa  daxildir.  Tayfa  əsasən  Talıflar  adlansa  da  sonradan  Alğulular  Bəhmənlər,  Abbasəllər, Ələslər, Ələkbərlər, Məşədi Vəlilər,  Sedillər  tayfalarına  bölünmüşlər.
                  Talıf  
                  Alğulu
                  Məşədi  Süsən
 
Qız:  Pərzad  +  Abdulla  İman oğlu (Yoloğlulu)

Abbasəli İmamalı Hüseyn
İbrahim
Həsənalı
Ağamalı
Məhəmmədəli
Zeynəb
Süsənbər
Tükəzban
Bəhmən
Bayram
Əli
Məmi
Aslan
Günəş
Alğulu
Dostuxanım
Salatın

Qeyd: Məmi   və  Aslan  İmamalı   oğlanları  cavan  rəhmətə  gedib.
Tayfanın    Imamalı  qolu  B ə h m ə n l ə r  tayfası  kimi,   Hüseyin  qolu  isə   Alğulular  tayfası   kimi,   Abbasəli   qolu   Abbasəllər  tayfası  kimi    tanınır
Bəhmən   İmamalı  oğlu + Dostu  Bayram qızı (Yoloğullu;  Muradlar)
Qız:  Gülüsüm   Bəhmən  qızı + Ayvaz  Alğulu oğlu (əmizada  Alğullar)
Dünyamalı   Bəhmən  oğlu  (cavan  vəfat   edib)

Hasoy  + Müğəddə  Əsgər qızı (Nədirlər) Ağamalı + Bafta Həsən qızı (Məşədi  Vəlilər) Mehralı  + Yəmən  İsrafil qızı (Nədirlər) İsmayıl  + Gülüsüm  İbrahim  qızı  (Məşədi   İsmayıl)
Yunus
Yusif
Mamed
Nəsib
Əjdər
Kərəm
Bayraməli
Qumaş
Güllüzar
Xanım
Zafta
Əli
Həsən
Əsginaz
Sona
Fatma
Tamara
Telli
Yazgül
Tamam
Musa
Mahal
İsa
Zeynəb
Gilas
Nazanı
Nəzifə
Sura
Bəsti

Yunus    Hasoy  oğlu + 1) Qumaş  Ağamalı qızı (əmiuşağı)
+ 2) Siyatel  (Ağbulaq)

1)Adilə  + Çərkəz  Oruc  oğlu (əmizada) 2)Məzahir  + Sədaqət 2)Arzu  + Əli (Ağbulaq)
Elburus
Məhərrəm
Mahir
Mahirə
Yaməddin
Elşad
Münəvvər
Nərgiz

Yusif  Hasoy  oğlu + Fatma  İsrafil  qızı  (Nədirlər)
Qız: Mehbarə  Yusif  qızı  + Nurəddin  Hüseyn oğlu  (Məmmədcanlar)

Bayram  + Gülnar (Qətibə) Məhəmməd qızı (otoylu,  Budaqlar) Arif  + Sevil Zakir  + Cəmilə Cahan  + Arizə İlqar + Gülüstan
Malik
Vüqar
Elçin
Elməddin
Xəyalə
Elmir
Günay
Vüsal
Tural
Yusif
Vasif

Mamed   Hasoy oğlu   + Afayət  Qənbər qızı (Poluxlu)
Qız: Rəna  Mamed  qızı  + Rəfail  Müstəcəf  oğlu (Otoylu)

Famil + Fazilə Rəfail   + Könül Zöhrab
+ 1.Elnarə
+2.
+3.
Əntiqə + Allahverdi Elnarə + Məqsud
Bəhmən
Ülviyyə
Rəhim
Hüseyin
Aytac
1.Elnurə
1.Aynurə
2.Kənan
2.Məmməd
3.Fidan
Rövşən
Elvin
Eıcin
Günel
Vüsal
Vüqar

Nəsib Hasoy  oğlu   + Tükəzban  Əhməd qızı (Məşədi İsmayıl)
Kamil   Nəsib  oğlu  +  Könül  Eyvaz  qızı (Otoylu)

Bəxtiyar Nəsibə Ramilə

Ağamalı  Bəhmən  oğlu + Bafta Həsən qızı   (Məşədi  Vəlilər)
Qızları: 1.Qumaş  Ağamalı   qızı  + Yunus Hasoy oğli (əmiuşağı)
2.Xanım   Ağamalı   qızı + Bahadur  Eli oğlu (Dəmirçilər)
3.Zafta  Ağamalı   qızı  + Fərhad  Ayvaz oğlu (Alğullar)
Əjdər   Ağamalı  oğlu + Minayə  Abbas  qızı  (Alıkişilər)

Nizami + Sevil (Goranboy) Nazim + Rühəngiz  (Lerik) Natiq + Ruhiyyə (Barçalı) Mahir + Lalə
Sübhan
Lamiyə
Mirələm
Rahimə
Mirayə
Murad Əjdər
Minayə

Ardı

Nazilə + Mehriban + Tamella + Ədalət (Ardanış)
Əbülfəz Rza
Səkinəxanım
Nigar
Nicat

Nizami   Əjdər  oğlu  +  Sevil (Goranboy)

Sübhan  +  Vüsalə  İsa  qızı (Bəhmənni) Lamiyə  +  Zahid  (Qubadlı)
Adəm
Əsma
Mələk
Turqay

Nazim  Əjdər  oğlu  +  Rühəngiz  (Lerik)

Mirələm + Rahimə  + Yusif Mirayə + Vüqar
Roman
Raul

Natiq  +  Natiq + Ruhiyyə (Barçalı)

Murad  +

Mahir  Əjdər  oğlu  +  Lalə

Əjdər  + Minayə +

Nazilə  Əjdər  qızı  +

Əbülfəz

Mehriban  Əjdər  qızı  +

Rza  + Səkinəxanım +

Tamella  Əjdər  qızı  +  Ədalət  (Ardanış)

Nigar + Nicat +

Kərəm  Ağamalı  oğlu + Zeynəb  İsmayıl  qızı (əmi  uşağı)

Nail Namiq + Natella Qurban qızı (Dəmirçilər) İradə +
 Rahimə Günay Kənan
Paşa

Bayraməli  Ağamalı  oğlu + Cənnət  (Babacan)

Fizuli  + Xaqani  + Səfəq (anası  Firuzə  Fərhad (Alğullu)  qızıdır) Vidadi
Ülviyyə
Fəridə
Günel

Güllüzar  Ağamalı  qızı + Azər  (Novxanılı)

Sevinc

İsmayıl   Bəhmən  oğlu   + Gülüsüm  İbrahim qızı  (Məşədi  İsmayıl)
Qızları: 1.Zeynəb  İsmayıl  qızı +  Kərəm Ağamalı oğlu  (əmi uşağı)
2.Gilas  İsmayıl  qız + İsa  Talıb  oğlu (Poluxlu)
3.Nazanı   İsmayıl  qız  + Əkbər  (Eyvaz)  Namaz oğlu  (Molla Cəfərli)
4.Sura  İsmayıl  qız  + Sahib  Hünbət  oğlu (Məmmədcanlar)

Musa +  Sarıtel  Hüseyin  (Pirvəklər) Mahal + Elmira  Mehralı (Qələndərli) İsa + Cəmilə  İsa qızı (Məşədi  İsmayıl) Nəzifə + Ramiz Bəsti + Mübariz
Şahpur
Azər
Rübabə
Ruqiyyə
Yeganə
Səfər
Nəcid
Elvin
Niyaməddin
Elməddin
Gülümzər
Vüsalə
Bəhlul
Aynurə
Rövşanə
Ceyhun
Bəynişan
Əfsanə

 Mehralı  Bəhmən   oğlu  + Yəmən  İsrafil qızı  (Nədirlər)
Əli
Həsən
Əsginaz
Sona
Fatma
Tamara
Telli
Yazgül
Tamam
İmamalı
Bayram  İmamalı  oğlu

Abbas  +   (Qovlarda  yaşayıb) Oruc   + Qızxanlm (Qısdar) Əli qızı (Bico)
Vidadi Çərkəz
Sərvəz
Gülara
Tamara

Oruc   Bayram   oğlu  + Qızxanlm (Qısdar) Əli qızı (Bico)
qızı: Tamara   Oruc  qızı + 1)Xalıqverdi  oğlu  (Poluxlu)
+ 2)Eldar  Qulu oğlu  (Sərdərli)
Çərkəz   Oruc  oğlu  + Adilə  Yunus qızı (əmizada)

Elburus Məhərrəm

Sərvəz  Oruc  oğlu  + Ürqiyyə (Amasiya)

Vasif Rasim Mehriban

Gülara  Oruc  qızı  +

Vüsalə İlahə

İmamalı
Əli  İmamalı  oğlu + Telli  Ramazan qızı  (Pirvəklər)
Qızlar:  Güllü Əli  qızı  +  Qulu  İsmayıl oğlu (Sərdərli)

Sənhan + Samayə Paşa  qızı (Pirvəklər) Şanba + Abbas (Göykilsə) Tovuz  + Cavad (Bərdə) Xanım + Mühəbbət (Gürcüstan)
Tofiq İsmayıl
Mayıl
Namaz
Aydın
İslam
Məsmə
Təxminə
Məhərrəm
Safura
Elnura
Zöhrə

Ardı

Qəndab  + İslam (Kənkan, Şamaxıda yaşayıb) Bəsti + Ənvər (Gürcüstan) Zeynəb  + Mehti (Göykilsə, Gəncədə  yaşayıb) Gülşən  + Hüseyn (Göykilsə,  Mehtiabadda  yaşayıb)
Elburus
Mehman
Bəhmən
Rəhman
Fərman
Qaratel
Elmira
Elza
Müşgünaz
Akifə
Dilbazi
Fizuli
Əli
Vəli
Nazilə
Səfər
Paşa
Sücaət
Nəhayyət

Tofiq  Sənhan  oğlu +  Nanə Əsgər qlzl (Pirvəklər)

Tural Turan Esmira

                           
             Hüseyn  Məşədi Süsən  oğlu
Salatın  Hüseyn qızı + (məlum deyil)

Nəzafət + Məşədi  Qara  Bayram oğlu (Yoloğullar;  Muradlar)
Telli  + Qurban  Məşədi  Bayram oğlu (Dəmirçilər)

      Hüseyn  Məşədi  Süsən  oğlu
Qızı: Dostuxanım  Hüseyn  qızı  – İsa  Musa  oğlu  (Qılıclı)
Alğulu  Hüseyn  oğlu  + Pəri   Nağı  qızı  (Poluxlu)

Tapdıq  +  Xalsa  Əhməd qızı (Bədəlli) Ayvaz  + Gülüsüm  Bəhmən qızı (Bəhmənli) Hüseyn  +  Kimya  Əli qızı (İmamqulu)
Bəkir (Övladı yoxdur)
Əli  (Övladı yoxdur)
Şövkət
Samaya + Naxçıvan
Dilarə  + Naxçıvan
Həyat + İslam(Ardanış)
Yəhya
Fərhad
Güldərən
Süleyman
Yəmən

Qeyd: Həyatın  yoldaşı  İslam  Kərəm   kişinin (bax: Bədəlli, Nazanı)  qardaşı  oğlu olub.
Süleyman  Hüseyn  oğlu   + Esmira  Musa qızı  (Məşədi  İsmayıl)

Nizami Fizuli Cəmilə

Yəhya  Ayvaz  oğlu + Tamam  (Ağbulaq)

Məhəmməd  + Gülnaz (Ağbulaq) İlqar  + İlham + Sevinc  Məhərrəm qızı (Alıkişilər) Nazilə +
Ellada Elçin
Könül
İsmayıl
Kənan
Məhərrəm

Ardı

Dilqəm + Səadət İntiqam+Zəminə  Əliyar (otoylu; Şirməmməd) Etibar  + Sevinc (Ağbulaq) Züleyxa+Hüseyn  (Ağbulaq)
Yəhya
Tamam
Elnur
Abdulla
Zeynəb
Əli
Ömər
Məryəm
Vüqar
Tünzalə
Kəmalə

Fərhad  Ayvaz  oğlu  + Zafta   Ağamalı qızı (daysı qızı)

Vidadi + Fatma Mehralı (Bəhmənli) Kəmaləddin
+Almaz Bayraməli
(dəli Kalı)
Nurəddin + Ələddin + Fəxrəddin + Firuzə + Sabir (Ağdam)
Ramin
Ramil
Nahidə
Aysel Pünhan
Aygün
Azər
Eyvaz
Şəfəq

Güldərən   Ayvaz  qızı + 1) Həsən Kərbalayı  Vəli oğlu  (Məmmədcanlar)
+2) Oruc  Pənah  oğlu  Bayramov  (Ağbulaq)

1)Sünbül 2)Fazil 2)Yeganə 2)Subayə 2)Şayəstə 2)Sevil
Vüqar
Zaur
Nailə
Vüsalə
Əli
Nərmin
Akil
Aqil
Aytən
Adəm
Aynur
Arzu
Amil

                                                      Abbasəllər
Talıf
Alğulu
Məşədi   Susən
Abbasəli  Məşədi  Süsən  oğlu
Qızları: 1.Zeynəb  Abbasəli  qızı  + Həsən  (Hasoy)  Namaz  oğlu (Qara  Namaz)
2.Süsənbər  Abbasəli  qızı + Məsim  Bayram  oğlu  (Poluxlu)
3.Tükəzban  Abbasəli  qızı + Məsim  Bayram  oğlu  (Poluxlu)
İbrahim  Addasəli  oğlu + Bağdad  Ələkbər  qızı (Ələslər)
Qızlar:  1.Zəri  İbrahim  qızı  + Şəmistam  Namaz  oğlu (qara Namazlar)
2.Hürü   İbrahim  qızı  +  Paşa  Salman  oğlu  (Nəbilərdən)
3.Yusif   İbrahim  oğlu  (müharibədə həlak olub)

Nəsib  +  (Qarahasanlı) Abbas + Qələmzər  Əli qızı (Otoylu;Novruzovlar) Şövkət  + Yusif  (Vedili, Qazaxda yaşayıb)
İltifat
Güllüzar
Bəsti
Roza
Rahilə
Novruz
İzzət
Kövhər
Dilbər
Musa
Sabir
Xuraman
Rübabə  + Mahmud  Şəmistan oğlu  (qara Namazlar) (Xala uşağı)

Həsənalı Abbasəli  oğlu  + 1) (Hüsənlilərdən olub)

1)Səkinə Həsənalı  qızı  +1)Məhəmmədəli (Qazaxda yaşayıb)    1)Səkinə  Həsənalı qızı + 2)Fətalı  (Məhəmmədəlinin  qardaşı)
Əziz
Ağəli
Kərəm
Abbas
Sənəm
Katan
Uman
İdris
İsmixan
İbrahim
İsmət
Güiara
Minayə

Həsənalı  Abbasəli  oğlu  + 2) Çeşmə  Qərib  qızı (Qazaxlılar; Tosunlar)
Qızlar:1.2)Qumaş   Həsənalı qızı + Səfər  Abduəli oğlu (Poluxlu)
2.2)Suqra  Həsənalı  qızı + Hüseyn  Mehralı oğlu (Bico)
3.2) Nənəş  Həsənalı  qızı + Rəşid  Məhəmmədəli oğlu (əmi uşağı)

Hüseynəlı + Gülənbər (Ardanış)
(Avıl  İsmayıl oğlu (İvoylar) ilə  bacanaqdır)
Məhərrəm  +Vəzduha  Həmid qızı (Dəmirçilər) Fatma  + 1)
+ 2)Tahar (Qazax, Cəfərli)
Valeh
Vaqif
Vahid
Tofiq
Sabir
Firəngiz
Gızılgül
Mətanət
Gülnaz
Mahmud
Məhəmməd
Əli
Səməd
Sevda  + Valeh Həmid (Məşədi İsmayıl)
Leyli
Rəfiqə +Vaqif  Hüseyinali (əmiuşağı)
Tamilə
1)Qərib
2)Eyvaz
2)Sərvəz

Hüseynəli Həsənalı oğlu +  Gülənbər ( Ardanış)
Qızı: 1.Gızılgül  Hüseynəli  qızı + Ələsgər  Sultanəli oğlu (Tat)
2.Gülnaz  Hüseynəli  qızı + Ədalət Srayıl  (Ələslər)

Valeh + Qəribə (Qaraqoyunlu) Vaqif +Rəfiqə Məhərrəm (əmiuşağı) Vahid + Məhbubə  Xalıqverdi  qızı (Ələslər) Tofiq
Emin
Eşqin
Coşqun
Səbuhi
Səbinə
Nuranə

Ardı

Sabir Firəngiz Mətanət

Məhərrəm   Həsənalı oğlu  + Vəzdüha  Həmid qızı (Dəmirçilər)
qızları: 1.Sevda  Məhərrəm  qızı  + Valeh Həmid  oğlu  (Məşədi İsmayıl)
2.Rəfiqə  Məhərrəm  qızı + Vaqif  Hüseynali oğlu  (əmiuşağı)

Mahmud Məhərrəm Əli Səməd Leyli Tamilə

Fatma Həsənalı qızı + 1)
+ 2) Tahar (Qazax, Cəfərli)

1)Qərib 2) Eyvaz 2)Sərvəz + Zeynəb Aslan qızı (Alıkişilər Bayramlı)

Ağamalı  Abbasəli  oğlu +  Nabat  Ələs (nəvə) qızı (Ələslərdən)
Dostumalı (Sultan) Ağamalı  oğlu  (müharibədə  həlak olub)
İslam   Ağamalı oğlu  + Zərniyar  Əkbər qızı (Qələndərli)

Telman  + Yasəmən Məhəmməd qızı (Nədirlər) Eldar + Tamara  Mehralı  qızı (Qələndərli) İlham  + Mənsurə Səlim qızı (əmi uşağı) Elman + Bəsti  Məhərrəm qızı (Məşədi  İsmayıl)
Oktay
Namiq
İlhamə
Ramin
Ləman
Elçin Yusif
Yasin

Ardı

Rahilə + Nazim Səfər oğlu (Poluxlu) Fiora + Validə + Fazil Hüseyn oğlu (Bico) Xalidə + Əli
Elşən
Elsanə
Bəsti
Xəyal
Xəyalə
Əli
Lalə
Jalə
Nəhəmməd
Qələmə
Aysel

Səlim  Ağamalı oğlu +Güllüzar  Məcid qızı (Bədəlli)
Qızlar: 1.Elmira  + Şahbaz  Saleh oğlu (Yoloğlulu)
2.Mənsurə + İlham İslam oğlu (əmi uşağı)

Şamis + Ceyran Xıdır  qızı (Qazaxlılar) Şahadət + Güleysə Solmaz Təranə + İsrayıl
Elburus
Rahilə
Gülsanə
Tamella
Xaliq
Roza
Eşqin
Elvin

Məhəmmədəli  Abbasəli  oğlu + Çeşmə  Baxşı  qızı (Qələndərli)
Qızlar: Güldəstə  Məhəmmədəli  qızı  +  Səfər  Xalıqverdi oğlu  (Poluxlu)
Dursun  Məhəmmədəli  qızı + Məhəmməd  Mansır oğlu (bax :Bədəlli)
Qəmət   Məhəmmədəli  oğlu (müharibədə həlak  olub)
Rəşid  Məhəmmədəli  oğlu  + Nənəş   Həsənalı qızı (əmi  uşağı)

Variant Fəxrəddin Sultan Firudin Tərgül Təranə

Ələslər   tayfası
(Adı  məlum  deyil) 

Ələs (Baba) Əhməd Məşədi  Vəli
Novruz
Ələkbər
Hüsniyyə
Zeynəb
q   + (Ttucur)
Məhəmməd
Alı
Şəmil
Həzrətqulu
Hüseyn
Həsən
Nazlı
Məsmə
Gülxahım

Ələs (baba) 
Qızları: 1. Hüsniyyə   Ələs  (baba)  qızı + Mansır (Qazaxlılar)
2.Zeynəb   Ələs  (baba)  qızı  + Rzaqulu (Rzaqulular)
3.q   Ələs  (baba)  qızı   + (Qoturbulaq;   (Ttucur)) (əlavə  məlumat  yoxdur)
Novruz   Ələs (Baba)  oğlu  + Sonaxanım Seleyman qızı (Hüsənlilər)
Qızlar: 1.Telli   Novruz  qızı  +  Mustafa  Mansır  oğlu (Qazaxlılar)
2.Səhnə  Novruz  qızı   + 1) Qulu  Rzaqulqu  oğlu (Rzaqulular)
+ 2)Baxşı  Kərbalayı  İsgəndər oğlu (Qələndərli)

Qulu  + Gülüsüm  (Ardanış) Ələs (nəvə)+ 1) Gülüsüm  Məşədi Əli qızı (Bakoylar)
+ 2) Güllüzar  Məşədi Hseyn qızı(Qaradöşlər)
Əsgər  + 1) Əsli İcmayıl  qızı (Hüsənilili)
+ 2) (Babacanlı)
İsaq
İsmayıl  (müharibədə  həlak olub)
Şəkər  + Qara  Qərib  oğlu (Qazaxlılar  Tosunlar)
1) Nabat
1) Qiyas
2) Oysar
2) Allahverdi
1)Paşa
2)Eynal
2)Zeynal
2)Mələk
2)Səmər
2)Qədəmçə

İsaq   Qulu  oğlu  +  Zeynəb (Ardanış, dayısı  qızı)
Qızlar: 1.Qaratel  İsaq  qızı  + Allahverdi  Ələs  oğlu (əmizada)
2.Matan  İsaq  qızı    (övladı yoxdur)
3.İmamverdi  İsaq  oğlu   (övladı  yoxdur)

Tanlrverdi + Kübra Süleyman qızı (bax: Yoloğlular, Taplan) Xalıqverdi + Pərvun  Ələsgər  qızı (Molla  Cəfərli) Bayram  + Xədicə  Hüseyn  qızı (Qələndərli)
Günay Yaşar
Vüqar
Məhbubə + Vahid  Hüseynalı oğlu (Abbasəllər)
Almaz + Əli Həsən (Abutalıb)
Fərqanə
Hicran
Xatirə
Fəridə

    Ələs (nəvə)  Novruz  oğlu  +1) Gülüsüm  Məşədi Əli  qızı (Bakoylar)
1)Qiyas  Ələs  (nəvə)  oğlu + Bafat (övladları olmayıb,  Qiyas cavan vəfat edib  və  arvadı  Bafatı  Qiyasın  qardaşı  Oysar   alıb)
1)Navat  Ələs  (nəvə)  qızı +  Ağamalı   Abbasəli  oğlu  (Abbasəllər)
Ələs   (nəvə)  Novruz  oğlu +2) Gülgəz  Məşədi  Hüseyn qızı (Qaradöşlər)

2)Oysar  + 1) Bafat (Şınıx, əvvəlcə qardaşı Qiyasın arvadı olub)
+ 2) Telfun  Əli qızı (Şavıllı, Qaradöşlər)
2)Allahverdi  + Qaratel  İsaq qızı (əmizada)
1) Srayıl
2) Qasım
2) Tamara
2) Əsginaz
2)  Fatma
Cəmil
Sevda
Nətavan + Ramiz  Ziyat  oğlu (Bədəlli)
Aynur
Nərminə + Telman Ələsgər oğlu (Molla Cəfərli)

Oysar  Əlıs  (nəvə)  oğlu  + 1) Bafat (Şınıx, əvvəlcə qardaşı Qiyasın arvadı olub)
Srayıl  Oysar  oğlu  + Səadət (Sədət)  Rəşid  qızı (Muradlar)
Qız  :  Afaq  Srayıl  qızı + Etibar  Məhəmməd  oğlu (Qazaxlılar  Tosunlar)

Musa + Mahirə  (Ağbulaq) Polad + Südabə (Şınıx) Ədalət + Gülnaz Hüseynəli (Abbasəllər) İlqar + Vəfa  Qalib qızı (Qələndərli) Rəfail+Aygün  Fəxrəddin  qızı (Sedillər)
Rüstəm
Rasim
Fuad
Gülgəz
Nurlan
Ləman
 İnci
Nəzrin
Nicat

Oysar  Ələs  (nəvə)  oğlu  + 2) Telfun  Əli qızı (Şavıllı,   Qaradöşlər)
Qızları: 1.2) Tamara   Oysar  qızı  + Yəhya  Musa  oğlu (Dəmirçilər)
2.2) Əsginaz  Oysar  qızı + Cəlal  Kamal oğlu (Dəmirçilər)
2) Qasım  Oysar oğlu + Zərqələm Aboz qızı (məşədi İsmayıl)

Zahid Şahin Coşqun

2)Fatma   Oysar  qızı + Əziz (Əmirxeyir)

Ayaz Bəxtiyar Tamella + Elbəyi
Yeganə

Novruz  Ələs  (Baba)  oğlu
Əsgər Novruz oğlu + 1) Əsli  İsmayıl  qızı (Hüsənlilər)
1)Paşa Əsgər  oğlu  + Tamaşa  Həsən qızı (Dəmirçilər)

Qacaq Qüvvət Fərhad Sərvəz

Ardı

Şəhriyar Səməd Tavat Sünbül

Əsgər  Novruz  oğlu  + 2)  (Babcan)
Qız: Mələk  Əsgər  qızı  + İbrahim Mərdan oğlu (Qələndərli)

Səmər+1)Paşa (Göykilsə)
+ 2)
Qədəmcə + (Gəncədə yaşayıb) Eynal  + Zeynal +
1.1) Kəklik
2.1) Fatma + Abbas  Hüseyn oğlu  (bax: (poluxlu, polu Əhməd)
3.2) Güllüzar
Məhərrəm
Mürəstə
Stara

     Ələkbərlər   Ələs  (Baba)  oğlu (bu  qolu  Ələkbərlər  də  adlandırırlar) +
Qızlar: 1.Bağdad  Ələkbər qızı + İbrahim  Abbasəli oğlu (Abbasəllər)
2.Əzət  Ələkbər  qızı +  Kərbalayı  Oruc (bitli)  Kərbalayı  Əli oğlu  (Kalvaəllər)
3.Salatın   Ələkbər  qızı  + 1)  Rüstəm  Hacı  Əhməd oğlu (İvoylar)
+ 2)  Məhərrəm  (Körük) İbrahim oğlu (İvoylar)

Şirin + Yasəmən Araz qızı (Arazlar) Məşədi Məmməd + Həlimə  Məşədi Yolçu qızı (Qılclı) Ağəli  + Tərlan İbrahim  qızı (İvoylar)
İdris
Yunis
Hüseyn
Balaxatın + Qumru Məşədi Məmməd oğlu (əmisi oğlu)
Kamal
Tahar
Qumru
Mürəbbə
Sənhan
Kəklik
Xənər
Əsginaz
Yaqut

Qeyd: İdris,  Yunis,  Hüseyin  Şirin  oğlanlarının hər üç qardaş və Kamal  Məşədi  Məmməd  oğlu  II  Dünya  müharibəsində  həlak  olublar.   
Ağəli Ələkbər  oğlu  + Tərlan  İbrahim qızı (İvoylar)
Qızları: 1.Kəklik  Ağəli  qızı  + Vəli Kərbalayı Oruc oğli (Kəlvaəllər)
2.Xənər  Ağəli  qızı  + Rza Hacı Hüseyn oğlu (Məşədi İsmayıl)
3.Əsginaz  Ağəli  qızı + Hüseynqulu İsgəndər oğlu (Poluxlu;  Tavarlar)
Yaqut  Ağəli qızı  +  Nazim (Gəncə)

Sahib + Sevil Azər Qalib Rahilə
Nazim
Türkan

Sənhan Ağəli  oğlu  + Zenfira  Həmid   qızı (Binnətlər)

Məcnun +Tamella Pərviz + Səadət Mətanət  + Canpolad Gülrux + Xanlar
Tural
Günel
Zenfira
Sənhan
Elnur
Samirə
Nicat
Ləman

Məşədi  Məmməd   Ələkbər  oğlu  + Həlimə Məşədi Yolçu qızı (Qılıclı)
Qızı: Mürəbbə  Məşədi  Məmməd  qızı + qara Süleyman (otoylu,  qara Süleyman)
Tahar  Məşədi  Məmməd  oğlu   + 1) Bəsti  Əliş qızı (Hüsənli)
+ 2) Münəvvər (Şınıx)

1)Bəylər + Nuriyyə (Ardanış) 1)Xanlar 1)Xuraman 2)q
Şöhrət
Mübariz
Nizami
Məhruqə (Mühəbbət)

Qumru   Məşədi  Məmməd  oğlu + 1) Balaxatın  Şirin qızı (əmi uşağı)
+ 2) Xuraman  (Tovuz, Əzaflı)

1)Reyvə 2)Vaqif  + (dayısı qızı) 2)Şərqiyyə  + Əsgər (Xalası oğlu)
Asif
Vasif
Oğlan (mozalan)
Arifə
və s.

            Talıflı  tayfasının    Sedillər   qolu
                 Əhməd

Məhəmməd + Tükəz Ələkbər qızı
(qara Namazlar)
Alı  + Cavahir Bayram qızı (Poluxlu) Şəmil + (Tovuzun Qonqaxlı kəndində yaşayıb)
Qurban Şəkər
Fatma
Gülüsüm
Mafya
Zeynəb

Qeyd: Tükəz  Ələkbər qızı (Qara  Namazlar)  əvvəlcə  Molla  Əhməd  Molla Ramazan  oğlunda (Qara  Mollalar)  ərdə  olub.
Qurban  Məhəmməd  oğlu  + Niyar  (Ağbulaq)(müharibədə  həlak  olub)

Xanbaba + Şanba  Məcid qızı (Bədəlli) Əli  + Bəyaz Nəsib qızı (kütül Hümbətlər) Abbas + Səkinə Hüseyn qızı (bax: Poluxlu, polu Əhməd)
Nurəddin
Fəxrəddin
Ələddin
Həbib
Sənəm (Xoşqədəm)
Zenfira
Sürayyə
Məhəmməd
Əhməd
Dilbər
Tünzalə
Məhəmməd
Vidadi
Qədir
Afiq
Xədicə
İradə
Tərminə
Təranə

Xanbaba  Qurban  oğlu  + Şanba  Məcid qızı (Bədəlli)
Qızları: 1.Sürayyə   Xanbaba  qızı + Hüseyn  Mirzə  oğlu (Məşədi Vəlilər)
2.Zenfira   Xanbaba  qızı + Mamed  Mahmud oğlu (Bicoylar;  Niyazlar)

Nurəddin + Reyhan Musa qızı (Dəmirçilər) Fəxrəddin + Ələddin + Həbib + Sənəm (Xoşqədəm) +
 İlhamə
Nəzakət
Nurlana
Eşqin
Elnur
Aygün
Rəqsanə
Elçin
Elvin
Sevinc
Elnurə
Günel
Aytac
Ruslan
Zaur
Elza

Əli  Qurban  oğlu + Bəyaz Nəsib qızı (kütül Hümbət)

Məhəmməd + Raziyyə  Hüseyn qızı  (Vəlikişilər) Əhməd  + Mətanət Şəmşid qızı (qara Mollalar) Dilbər + Tünzalə +
Əli

Abbas   Qurban  oğlu + Səkinə  Hüseyn qızı (bax Poluxlu, polu Əhməd)
Qızları: 1.Xədicə  Abbas  qızı + Qəhrəman  Musa  oğlu (məşədi İsmayıl)
2.İradə  Abbas  qızı + Nüsrət  Nəbi  oğlu (Qılıclı)
3.Təranə  Abbas  qızı  + Zakir Abbas oğlu (bax: Poluxlu, polu Əhməd)

Məhəmməd + Zeynəb  Məhəmməd (Osman)  qızı (Bayramlı) Vidadi + Xatirə (Zeynəb xalasının qızı) Qədir + Tamam Afiq + Fatma  Əlibaba  qızı (Alıkişilər) Tərminə + Abuzər İsmayıl (dayısı oğlu)
Elməddin
Hikmət
Firuz
Rafiq
Aytən
Mehman
Vəfa
Qurban
Nigar
Lamiyyə
Fərid
Sona

Alı   Əhməd  oğlu  + Cavahir  Bayram  qızı (Poluxlu)
Qızları:  Gülüsüm   Alı  qızı  +  İbrahim  Məsim  oğlu (Poluxlu)
Şəkər  Alı  oğlu + 1) Nazdı  Məşədi  Vəli qızı (Məşədi  Vəlilərdən)
+  2) Niyar  Alıbaba qızı (Dəmirçilər)  (Niyarı  sonra  Şıralı  İsgəndər oğlu (Qələndərli) alıb)

1)Oruc  + Çiçək 1)Furu + 1)Mürəstə + 2)Məhərrəm + 2)Əmiraslan +
Əli
Zirəddin
Bayram
Xədicə
Rizvan
Telman
Nəbi
Əfiqə
Güllüzar
Rəfiqə
Familə
İradə
Qəhrəman
Ələddin
Ənvər + Məhbarə Mehbalı qızı (Qələndərli)
Əkbər
Əhməd
Solmaz
Pəri
Səfiyyət
Vüsal
Vüsalə
Vəfa
Nuranə

Fatma  Alı  qızı  +

Məşədi  Vəli
Qızlar: 1.Nazlı  Məşədi  Vəli  qızı + Şəkər   Alı oğlu (Sedilli)
2.Məsmə  Məşədi  Vəli  qızı + Mədət  Qələndər  oğlu (Qələndərli)
3.Gülxanım  Məşədi  Vəli  qızı + Sərdər  Daşdəmir  oğlu (Sərdərli)

Hüseyn + Xırda Həzrətqulu + Xatın  Qafar  qızı(Qara  Namaz) Həsən + 1)Məsmə Məşədi  Bayram qızı (Şavıllı;  Qaradöşlər)
+ 2)Bağdad   Əsgər qızı (Nədirlər)
Şəkər
Vəli
Əli
Məhəmmədəli
Şirin
Rza  (cavan vəfat edib)
Həmid
Fatma
1) Fatma
1)Bafta
2)Əziz-
2)Əkbər
2)Qənbər
2)İbrahim

Qayd:  Əli,  Məhəmmədəli,  Şəkər,  Şirin  müharibədə  həlak olublar.
Hüseyn   Məşədi  Vəli  oğlu + Xırda (Şınıx)

Şəkər + Leylan (Şınıx) Vəli +
Mirzə
Mürəstə
Validə
Səlminaz
Mahir

Mirzə  Şəkər  oğlu    + Güllüzar  Məstan qızı (Alıkişilır;  Bayramlı)
Qızlar: 1.Nabat  Mirzə  qızı +Əmirulla  Şahverdi oğlu (bax: Bakoylar, Haytan)
2.Güləbatın (Tamilə) Mirzə   qızı + Əli  Qənbər oğlu (bax: Kalvaəllər)
3.Bəsti   Mirzə   qızı + İman  Sadıq oğlu  (Alıkişilər  Bayramlı, daysı oğlu)
4.Rəşxəndə  Mirzə   qızı  + Yaqub  Məsim oğlu (qara  Abdullalar)

Nəsir +
Rübabə(Qax)
Hüseyn +Sürayyə Xanbaba qızı  (Sedilli) Şövqü + Tükəz Şaiq +Zinaida Naibə +Ələddin (bax Bakoylar, Haytan)
Anar
Xəyalə
Həsən
Orxan
Gülnar
 Sevinc
Aytən
Ümid
Mirzə
Nərminə
Yusif
Xəyal
Röyal
Nuranə

Qeyd: Ələddin  Şahverdinin  1-ci   arvaddan  olan  qızının  oğludur
Mürəstə  Şəkər  qızı  + Həsən (Cil kəndi)

 Hümbət Məmməd Binnət Bayraməli Yeganə
Ruslan
Yeganə

Vəli Hüseyn  oğlu  +

Mahir Validə Səlminaz

Həsən  Məşədi  Vəli  oğlu  + 1)Məsmə Məşədi  Bayram qızı (Şavıllı;  Qaradöşlər)
+ 2)Bağdad   Əsgər qızı (Nədirlər)
Qızları: 1).1. Fatma  Həsən  qızı + Rüstəm  Abdulla  oğlu (Tatar Hasanlar)
1).2. Bafta  Həsən  qızı  +  Ağamalı  Bəhmən  oğlu (Bəhmənli)
2).3.Əziz Həsən  oğlu  –  Cavan  dünyasını  dəyişib.
2) Qənbər Həsən oğlu  +

Şakir

2)Əkbər Həsən oğlu  +

İlqam Vidadi Fizulu Arzu

2) İbrahim Həsən   oğlu   +  Minayə  Yusif  qızı   (Dəmirçilər)

Rəna Şəlalə Zəminə Səbinə Mehman
Fərid
Aysel

Həzrətqulu  Məşədi  Vəli  oğlu + Xatın   Qafar  qızı  (Qara  Namaz)
Qızı: Fatma  Həzrətqulu  qızı + Əhməd Allahverdi oğlu (Alıkişilər)
Həmid   Həzrətqulu  oğlu  + 1)
+ 2) Qüdrət  (Ardanış) (Kərəm kişinin  baısıdır. Bax: Bədəlli, Nazanı)

1)Fatma + Əli (Hacımuxanlı) 2)Tanırverdi  +Qələmə Məhəmməd qızı (Hallaclar) 2)Məhəmməd  + 1)Zəhra (Bax Rzaquiular,  Gilas)
+2)
2)Hüseyn
Səkinə  + Məhərrəm  Səfər oğlu (Poluxlu) Məhərrəm
Hünbət
Kamil
Nazangül
Nargilə
Rahilə
1) Yusif
1)Nəsir
1)Nazilə
1)Sevil
2)
müharibədə həlak olub

Tanırverdi    Həmid  oğlu  +  Qələmə  Məhəmməd qızı (Hallaclar)
Qızları: 1.Nazangül  Tanırverdi  qızı + Qəzənfər  Şirin  oğlu  (Tat Tağılar)
2.Nargilə  Tanırverdi  qızı  + İlqar  Müzənfər  oğlu (Məşədi  İsmayıl)
3.Rahilə  Tanırverdi  qızı + Zakir  Abbas  oğlu  (Qazaxlılar)

Məhərrəm  +  Pakizə Müzənfər qızı (Məşədi İsmayıl) Hünbət  + Kamil  +
Əli
Vəli
Ramil
Famil
Sevda
Anar
Könül
Bəsti
Vəfa
Xatirə
Xəyalə

Məhəmməd  Həmid  oğlu + 1) Zəhra  (bax: Rzaqulular,  Gilas)
Qızı: 1)  Nazilə   Məhəmməd  qızı  + Telman Şəmşid oğlu (qara Mollalar)

1)Yusif 1)Nəsib 2)