Yoloğullar

 Y o l o ğ u l l a r.

Yoloğullar tayfasını  I   qrura daxil  etmək olar.  Tayfanln  babası sayılan  Allahverdi  deyilənlərə görə  Türkiyənin  Qars vilayətindən  gəlib.  Məncə   bu təqribən  XIX   əsrin  əvvəllərində   baş    verib.
“Yoloğullar”   Türk    tayfalarının   bir   qoludur.   Kənddəki   “Yoloğullar  qayası”  da   bu   tayfanın  adı  ilə  bağlıdır.  Məncə   bu   tayfanın   nəsli  əvvəllər   –  Balı  Sultan   Toxluca   kəndinə   gəlməmişdən  də   əvvəl   bu   kəndə yaşamışlar.  Son  vaxtlar   isə   bu   tayfanın    İman    qolundan   olanlardan    kəndə   qalan   az   idi.  1950-ci   illərdənən  sonra   əsasən   Gəncə   şəhərinə,  Tovuz  və    Daşkəsən  rayonlarına   köçmüşdülər.   İmamverdi  qolu   Muradlar  və    Hasoylar     tayfası   kimi  tanınırdı.
Tayfa –Yoloğullar  (İman ),   Muradlar,    Hasoylar   (Xaxoylar),     Nəcoylar  qoluna bölünürdü.
    Allahverdi (Yoloğlu)

İman  +Qızbəs İmamverdi
Abdulla
Məhərrəm
Məhəmməd
Abbas
Bağır
Güləbatın  + Nəbi (Tafa Nəbilər  adlanır)
Bayram (Çüçə)
Həsən  (Hasoy)

                        
     İman + Qızbəs
 Abdulla  İman  oğlu  + Pərzad Məşədi Süsən qızı (Abbasəlilər)

Əli +  Əzət Məhəmməd qızı (Əmisi  qızı) Vəli  + Tükəzban Zeynaiabdin + Cənnət Navat  + Məhəmməd  Ələsgər  oğlu (Molla Cəfərlilər)
Əsgər
Bənövşə
Rüstəm
Nənəş
Səadət
Tapdıq
Zərnişan
Zeynəb
Fatma
Babaş
Suqra  (Uşaq yoxdur)
Həmid
Bəyaz (Övladı  yoxdur)

Navat   Abdulla qızı +  Məhəmməd  Ələsgər oğlu  (Molla Cəfərlilər)
Həmid   Məhəmməd  (Navat oğlu)  + Gilas (Tovuzun  Bozalqanlı  kəndində  yaşayıb)

İsmayıl İsrayıl Səadət Sücaət Qaratel

Əli  Abdulla oğlu + Əzət Məhəmməd qızı (əmiqızı)
Qızıarı: Səadət  Əli  qızı  +  Salman (Molla Cəfərli)

Əsgər  + Səkinə Bənövşə + Səməd Rüstəm  + Tərlan Nənəş + 1)Ağamirzə (otoylu)
2) İsmixan (Muradlar)
3) Abbas (Məşədiismeyillər)
Əkbər
Zəhra
Həbib
Badsafa
Ağabəy
Allahverdi
Ələkbər
Ələhəm
Ələddin
Günəş
Gülnarə
1)Ağəli
1)İlduzə (İldifat)
2)Mahal
3)olmayıb

Əsgər Əli oğlu  + Səkinə
Əkbər  Əsgər oğlu  + Xatın

Əli  + Sevda Ələsgər + Familə Əsgər + Tamam Flora  +Təyyar Tahirə + Qoşqar Bahar  + Oktay
Tahir
Mahir
Şahmurad
Sevinc
Səkinə
Əkbər
Əlihüseyn
Zərqələm Aygün
Novruz
Günel

Zəhra  Əsgər qızı  + Ağali  (bibisi  Nənəşin  oğlu, Qazax  Musakoy  yaşayıb)

Bayraməli Nəsib Səlminaz Elminaz

Bənövşə  Əli  oğlu + Səməd

 Həbib  +Samayə  Badsafa  +Zahid  Ağabəy + Güloğlan

Rüstəm Əli  oğlu  +Tərlan

Allahverdi + Nərminə Ələkbər  + Nübar Xıdır qızı (otyıu, Allahverdi) Ələhəm + Afayyət Ələddin  + Xədicə Günəş  + Hidayət Gülnarə + Surət
Ceyhun
Tərlan
Ruslanə
Rövşən
Azər
Elşən
Elcin
Elmar
Elman
Təranə
Xəyalə Ramin
Vilayət
Nəsimi
Samir
Sabir
Ruslan

Nənəş  Əli  qızı + 1)Ağamirzə (otoylu)
2) İsmixan (Muradlar)
3) Abbas (Məşədiismeyillər)
Nənəş Əli qızı  + 1)Ağamirzə (otoylu)
1)Ağəli  Ağamirzə (Nənəş) oğlu  + Zəhra  Əsgər qızı  (dayısı oğlu, Qazax  Musakoy  yaşayıb)

Bayraməli Nəsib Səlminaz Elminaz

1)İlduzə (İldifat) Ağamirzə (Nənəş) qızı  + Minas (Qazax)

Qəhrəman Nərminə Yeganə + Tofiq  Mahal oğlu Mülkünaz
Afiq
Səriyyə

ardı

Nəsibə Nəcibə Zəminə

Nənəş  Əli  qızı + 1)Ağamirzə (otoylu)
2) İsmixan (Muradlar)
3) Abbas (Məşədiismeyillər)
2)Mahal  İsmixan  Nənəş  oğlu + Səriyyə Qənbər qızı (Alıkişi  Bayramlı)
Qızlar: 1.Arzu  Mahal  qızı +  Sultanəli Məmməd  (Bədəllı)
2.Tamara  Mahal  qızı  + Nazim Hüseyin  (Alıkişi  Bayramlı)

Tofiq  + Yeganə Yaşar Vahid Etibar Rəna
Afiq
Səriyyə

Abdulla İman oğlu  + Pərzad
Vəli  Abdulla oğlu  + Tükəzban (Ağbulaq)

Tapdıq + Gülara Əkbər qızı (Poluxlu) Zəhra + Tapdıq (Ağbulaq) Zərnişan +
+1)İslam  Kərbalayı   Vəli  oğlu (Məmmədcanlar)
+2)Qədir(Ağbulaq)
Fatma + Əmirxan (Akstafa)
İmran
Süleyman
İlham
Güloğlan
Cəmilə
Şölə
Əli
Əyyub
Nəriman
Ələsgər
Sahib
Telli
Nəzifə
Güllü
Xanım
1)Gilas
2)Sultan
2)Kərəm
2)Mahmud
2)Zərifə
2)Fərizə
2)Elza
2)Məriyəm
Solmaz
Telman

Taptıq Vəli oğlu  + Gülara Əkbər qızı (Poluxlu)

İmran İlham Süleyman Güloğlan Cəmilə +Nazim (Polad) Müseyib oğlu (Əmizada) Şölə

Zeynalabdin Abdulla oğlu  + Cənnət
Babaş Zeynalabdin oğlu  +Anya

Yurik  +Bəsti (Gəncə) Tamara  +Canpolad (Gəncə) Qalya  +Mamed (Gəncə)
Vəli
Valeh +Leyla (Bibisi qızı)
Asəf
Tamara
Elmira
Sevil
Leyla
Elnarə
Qədim
Həmid

Məhəmməd  İman oğlu  +Fatma

Zaman + Həcər
Abbas qızı (əmisi qızı)
Camal  + Bahar Cəlal + Çiçək Cavad Əzət + Əli Abdulla oğlu (əmisi oğlu) Əprüz + Rza (Şavıllı  Qaradöşlər)
Vəzduha
Tavat
Abı
Məhəmməd
Gövhər
Fərman
Məmməd
Nərman
Tamara
Tamam
Savad
Əsgər
Bəmövşə
Rüstəm
Nənəş
Səadət
Məcid
Ceşmə
Şərabanı
Zəhrə
Mürəstə

Cəlal  Məhəmməd oğlu  + Çiçək

Fərman  +Tinatin Məmməd   +Svetlana Nərman +Nərgiz Tamara +İbrahim Tamam +Məhəmməd
Ülviyyə
Elşad
Arif
Mətləb Aynurə
Mahir
Cəlal
Əsgər
Vüqar
Azər
Pərizad
Fatma
Savad
Qərib

Zaman  Məhəmməd oğlu  + Həcər Abbas qızı (əmisi qızı)
Tavat  Zaman qızı + Albala  (əslən  Kəvərli) (Tovuzda yaşayıb)

Novruz  + Məsmə Bosçalı qızı  (Alıkişi, Bayramlı) Vaqif  + Nərminə Firuddin + Nəcibə Vidadi  + Şərqiyyə Əbülfət + Zöhra
Mahirə
Yaqub
Nurəddin
İradə
Rəna
Humay
Aybəniz
Günel
Ülviyyə
Babək
Adil
Aqil
Kamran
Niqar
Leyla
Gülnaz
Sərdar
Məleykə
Hamaya
Mehriban
Ülfət

Ardı

Mədinə  + Mayıl Minayə  + Məhərrəm Şəfiqə  + Alı Sovet  + Narın Bəhram qızı (Əmizada)
Solmaz
Almaz
Reyhan
Lalə
Elin
Eldar
Təranə
Mirzə
Vəli
Hüseyin
Mizami
Elmira
İntizam
Reyhan
Zenfira
Zəminə
Azər
Akşin
Rəşad

Vəzduha  Zaman qızı + Şəmşəd (Tovuzda yaşayıb)

Abbas + Zenfira Hüseyin qızı (Alıkişi, Bayramlı) Minayə    + Allahverdi Fərman Nərman
Rəfail
Aidə
Elnarə
Ramidə
Gülnarə
Emin
Rövşən

Ardı

Sürayyə Mehman Elmira Dilqəm

Camal  Məhəmməd oğlu  + Bahar
Gövhər  Camal qızı +

Tamara  + Rizvan Gülara + Mamed Zeynəb   + Hamlet Fido  + Svetlana
Ramilə
Rusanə
Ramin
Ramilə
Nailə
Flora
İlkin
Azər
Elvin
Lamiyyə
Ramin
Rəna
Səbinə

Ardı

Sabir  + Çiçək Zakir  + Akif  + Arifə
Samirə
Səbinə
leyla
Aynurə
Zaməddin
Niyaməddin
Elçin
Zaman

Məhəmməd Camal  oğlu + Gülara

Minayə  + Natlq Nəzakət  + Aklf Arif  + Kəmalə Rafiq
Anar
Vüqar
Ayşən Çinarə
Aysel
Bahar

İman   + Qızbəs
Abbas  İman  oğlu  + Püstə
Sadıq   Abdulla  oğlu  (II  Dünya  müharibəsində  həlak  olub)

İsmayıl  + Qədəmçə Oruc + Balaxanım Həsər  + Zaman  Əmisi oğlu Savad + Qara Babayev Tamaşa
Behbud
İbrahim
Mayıl
Dilşad
Çəmən
Həsən
Şahbaz
Saçlı
Güləndam
Tavat
Abı
Vəzduha
Mais

Oruc  Abbas  oğlu  + Balaxanım
Həsən Oruc oğlu  + Nazilə

Mahir   + Mətanət Natiq + Əntiqə Elçin  + Fəridə
Leyla
Firəngiz
Nəzirə Həsən

Şahbaz  Oruc oğlu  + Sona

Arif  + Rasimə Sahib  + Firuzə Vahid  + Həqiqət Şahin  + Almaz Ramiz  + Mahirə Arzu + Elçin
Aygün
Aydın
Vüsalə
Tünzalə
Rafiq
Yeganə
Ramin
Rövşən
Yeganə
Ramin
Anar
İlqar
Vüqar
Mikayıl
Sevinc

Güləndam  Oruc qızı  + Bayraməli  Abbasəli oğlu (Hüsənli)

Əhməd  + Nüşabə Fikrət  + Tahirə Mətanət  + Ələddin Gül  + Asif
Bayram
İlham
Turanə
Tural
Aysən
Xaliq
Könül
Səadət
Veysəl
Rəşid

Saçlı  Oruc qızı + İbrahim Həsən oğlu (tat Tağılar)  = Elsən
İsmayıl  Abbas oğlu   + Qədəmçə
Behbud  İsmayıl oğlu  + Kəklik

Zahid +Sayəstə Şöhrət +Mais Elman  +İradə Şəhri  +Tarif Südabə  +Zahid Nazim
Məlahət
Məqsud
Ramin
Rauf
Ülvü
Anar
Ramin
Aytac
Elgün
Elnarə
Elmir
Rəşad
Türkan

Mayıl  İsmayıl oğlu + Səmayə

Nailə       + Zeynal Yusif  + Aygün Fərqanə + Şahin Siburus  + Ramilə
Ayşən
Aygün
Aysel
Ayxan
Ruslan Səbinə
Kəmalə

Çəmən  İsmayıl qızı  + İslam

 Etibar   + Mətanət
Könül
Hüseyn
Fəridə

İbrahim  İsmayıl oğlu   + Sima

Sayəstə  + Zahid (Əmidioğlu) Ədalət  + Elba Elşən  + Təranə Sənubər  + Səttar Arif  + Sevda
Məqsəd
Mətləb
Ramin
Lalə
Şahin
Aygün
Rauf
Leyla
Ceyran
Eiçin
Kəmalə
Aləm
Sima

Dilşad  İsmayıl qızı  +  Səməd

Nazilə Minayə Muxtar Məhərrəm Mustafa  + Aidə Abbas  qızı (Vəzduhanın  nəvəsi)
Nərmin
Albina

Abbas  İman oğlu + Püstə
Savad  Abbas qızı  +  Qara  Babayev
Mais  Savad (Qara)  oğlu   +  Şöhrət

Faiq Şura Vladimir Telman Sabir

İman + Qızbəs
Məhərrəm  İman oğlu  + Dostu

Ramazan  + Pəri  (Ardanış) Müseylb + Səlbi (Tovuzun  Şamlıq kəndi) və orada  yaşayıb Qurban + Gülşən (Ağbulaq)
Bəsti
Güləbatın
Nazim(Polad)
Xədicə
Cəmilə
Rahilə
Təranə
Nazilə
Nərminə
Rəna
Yunis
Bəhram
Yusif
Azad
Məhəmmədəli

Ardı

Tükəzban  + Məstan Bayram oğlu (Alıkişi, Bayramlı) Anaxanım  +  Hüseyn (Cil kəndi) Fatma  + Qırxbulaq   mahalına ərə gedib, Beyləqanda yaşayıb Mələk +1)Abdulla (bax: Alıkişilər)
+ 2) Mustafa Molla Əhməd oğlu (qara Mollalar)
Aslan
Sadıq
Mais
Fətulla
Xanım
Güllüzar
İsrail
İsmayıl
İsrəfil
Fatma
Kövhər
Zöhrə
Zərnişan
1)Həvulla
1)Hidayət
1)Səməd
2)Hüseyn
2)Atabəy (Həsən)
2)Zəhra +

Ramazan  Məhərrəm  oğlu + Pəri (Ardanış   kəndi)
Bəsti  Ramazan qızı  + Oruc (Ardanış kəndi)

Mehralı (Zakir) Musa

Güləbatın  Ramazan qızı + Sabir (Akstafa)

Müseyib  Məhərrəm oğlu  + Səlbi (Tovuzun  Şamlıq  dərəsindən, və  orada  da yaşayıb)

Nazim(Polad)  + Cəmilə Tapdıq qızı (Əmizada) Xədicə + Islam Təranə  + Ramiz  İsmayıl oğlu  (Cil, Anaxanımın (Müseyibin   bacısı)  nəvəsi) Cəmilə  + Zakir
Samir Qalib
Xaliq
Xalidə
Sahib
Könul
Ceyhunə
Ramin
Emin
Azər
Yeganə
Rasim
Xəyalə
Xəzər

ardı

Rahilə  + Allahverdi Nazilə + Oktay Rəna + Musa Azad oğlu (Əmizadə) Nərminə
Kəmalə
Rövşən
Adil
Tünzalə
Aqil
Rüstəm
Aynurə
Günay
Könül
Elnur

Qurban  Məhərrəm oğlu + Gülüşan (Ağbulaq)
Yunis  Qurban oğlu  + Süra Əli qızı (Sərdərli)

Vaqif  + Kifayyət Səfər qızı (Əmizada) Zahid  + Zakir + Aqilə Mais qızı (Alıkişilər, Bayramlı) Həqiqət Şərqiyyə  +Vidadi  Tavat  oğlu (Yoloğllu)
Bəxtiyar
Cavad
Məhsəti
Kamran
Fəridə
Türkan
Orxan
Tural
Abbas
Toğrul
Nigar
Leyla
Gülnar

Yusif  Qurban oğlu  + Ofeliya

Rəşid Ləman Nurlanə

Bəhram  Qurban oğlu  + Güləbatın
Narın  Bəhram qızı + Sovet  Albala oğlu  (Tavatln (Yoloğllu )  oğlu)

Azər Akşin Rəşad

Azad  Qurban oğlu  + Asiya (Əsyə) Şirməmməd qızı (Otoylu)

Vahid  + Musa + Pəna Müseyib  qızı  (əmizada) Südabə Yeganə Nailə
Şahid
Xatirə
Vüsal
Günay
Elnur
Könül

Məhəmmədəli  Qurban oğlu  +  Nabat Səfər qızı (Əmizada)

Rizvan  + Gültəkin Elman  + İlahə Durdanə   + Cabir
Təranə
Aynurə
Nail
Nuranə
Şərəf
Şəfəq

Mələk  Məhərrəm qızı  + 1)Abdulla (bax: Alıkişilər)
+ 2)Müstafa molla Əhməd oğlu  (geniş bax: qara  Mollalardan)
Həvulla  Mələk  (Abdulla) oğlu  + (Akstafada yaşayıb)

Ayna Lilpar + Bəşir Dilbər  + Bəhram Əsəd + Tamam Xanbuta
Samir Məlahət
Mətanət
Fərman
Rəsul
Vüqar
İlqar
Əli
Bayram
Xalidə
Nadir
Leyla
Adil
Şəhla
Şahin
Şakir
Şölə

1)Hidayət  Mələk  (Abdulla) oğlu  + Gülüstan Kəlbalayı İbrahim qızı (Alıkişilər)

Qurban  +  Minayə  (İsanın  nəvəsi,  Otoylu) Məhərrəm + Bəsti Nəsib qızı (Kütül  Hümbətlər) Məhəmməd (Mamed) + Tərlan  Məhəmməd qızı (Bibisi qızı, qara  Mollalardan) Oruc  + Solmaz Mais +1) Aybəniz  Səməd  qızı  (Məmmədcanlar)
+2)
Rəqsanə
Rəna
Gülnar
Aygün
Xalidə
Təranə
Hidayət
Sevinc
Pərvanə
Samir
Elşən
Etibar
Elnaz
1)Eldar
2)Gülüstan
2)Minarə

Ardı

 Abdulla +Aybəniz Xanımzər + Mahmud  Xamoy oğlu (Qarazəngəllər) Tamara + Şəhriyar (Gədəbəy) Gülnaz  + Sərdar (Şəki) Zərifə  + Adilxan Hicran+ Səbuhi  (Şəki)
Ləman
Vüsalə
Tamella
Məleykə
Kifayət
Elçin
Səadət
Tofiq
İlham
Elxan
Mehriban
Elnur
Azər
Vüsal
Vüsalə

1) Səməd  Mələk (Abdulla) oğlu  +  Qəndab  Hüseyn qızı (Binnətlər)

Vaqif + Sürayyə Vidadi + Nahidə Vilayət  + Vahid + Mehriban Valeh + Şəfayyət Vasif
Vüqar
İlqar
Ruqiyyə
Vüsal
Sevinc
Aynur
Vasif
Hüseyn
Nahid
Nəzrin
Səməd
Aytən

Ardı

Həqiqət  + Qurban Rəşid oğlu  (Muradlar) Şəfiqə  + Novruz Murğuz oğlu (Arazlar) Ziyafət  + Həsən (Tofiq) Nərman oğlu (qara Namaz xalası uşağı) Şəhla  + Nizami Sədaqət + Səməd
Eldar
Elxan
Arzu
Nizami
Nazim
Niyazi
Elnurə
Ceyhun
Cəmilə
Elvin
Vəfa
Ülviyyə
Şəfa
Qəməd
Namiq
Ramiq
Kəmalə

Məhərrəm  İman  oğlu + Dostu
Anaxanlm  Məhərrəm qızı + Hüseyn (Cil kəndi)

İsrafil  + Suqra İsrayıl  + Fatma İsmayıl  + Göyçək Fatma  + Məmməd
Nəslb
Yusib
Asif
Südabə
Nüşabə
Şamama
Sima
Balaxanım
Sinəxanım
Kifayyət
Sücaət
Nizami
Həqiqət
Fizuli
Mübariz
Ramiz
Məlahət
Məcnun
Nəzakət
Mirvari
Lalaxanım
Yaqub
Yadigar

Fatma Məhərrəm qızı  + (İrəvanın Qırxbulaq mahalına ərə  gedib, Beyləqan  rayonunda yaşayıb)

Kövhər + Gülalı Zəhra + Qurban Zərnişan  + Nemət
Eldar Əli
Bayram
Muxtar
Vidadi
Taleh
Nizami
Vəsilə
Zeynəb
Arif
Asif
Alim
Akif
Qənirə
Təranə
Əfsanə

İman  +  Qızbəs
Bağır  İman oğlu  + Güləbatın (Şınığın  Göyəli  kəndi)
Həsən Bağır oğlu (cavan  vəfat  edib)
Hüseyn Bağır oğlu  (cavan  vəfat  edib )
Səfər  Bağır  oğlu  + Zərqələm Bayraməli qızı (kütül  Hünbətlər)
Səfər Bağır oğlu   1913-cü ildə anadan olub, 1937-ci ildə həbs olunub   1954-ci ildə həbsdən  buraxılıb  və ailə qurub

Hüseyn  + Qəzənfar  + Saleh + Nabat + Məhəmmədəli Qurban oğlu (Əmizada)
Şahin
Kəmalə
İnarə
Ceyhun
Günel
Könül
Afət
Səyəvuş
İman
Rizvan
Elman
Dürdanə
Təranə

Ardı

Zülfiyyə Kifayyət  + Vaqif  Yunis oğlu(əmizada) Səadət  + Sabirə + Səbiyyə +
Bəxtiyar
Cavad
Məhsəti
Gülnar
Günay
Nərgiz
Arif
Səbuhi
Maarifə

 
 Yoloğlular  – Həsən qolu –  Xasoylar  və   Bayram  qolu –  Muradlar    adlanır
Allahverdi

 Bayram (çüçə)   + Mərizə Həsən   (Hasoy) + Püstə
Məşədi  Ağarza
Məşədi  Qara
Murad
Dostu  + Bəhmən İmamalı oğlu (Bəhmənlər)
Aynaxanım  + Süleyman (Hüsənli)
Tağı
Xakoy
Əhməd

Xasoylar 
Tağı   Həsən  oğlu + Sayalı

Albala  + Gülgəz  (Murad qızı, Əmizada) Mehti  + Sona Məşədi Haqverdi (Hallac)
Behbud
Fərzalı
Kərəm  (cavan)
Balatel
Çeşmə
Saleh
Sərxan  (müharibədə qalıb)
Zəri

Mehti  Tağı oğlu + Sona Məşədi Haqverdi qızı (Hallac)
qızı: Zəri   Mehti  qızı  + Qurban  (Qonca) (Nəbilər)
2.Sərxan  Mehti  oğlu  (müharibədə qalıb)
Saleh Mehti oğlu + Süsənbər  Qara qızı (Qazaxlılar)

Şahbaz + Elmira Səlim qızı (Abbasəlilər) Şahin + Olya Südabə + Saleh Pərvanə  + Yuslf
Adil
Alidə
Gülnur
Elnur
Gülnar
Səbuhi
Etibar
Alidə
validə
Röyalə

Ardı

Səadət  + Sevinc Mənzər + Abbasəli Əntiqə
Nicat
Rəcəb
Rəşad
Amin

Albala  Tağı oğlu + Gülgəz Murad qızı  (əmizada)
qızı: Çeşmə   Albala  qızı  + İsgəndər Tağı oğlu (Poluxlu, Tavarlar)
Kərəm  Albala  oğlu   (cavan)
Behbud  Albala oğlu + Ayna Bayram qızı (bax: Alıkişilər)

Müzənfər  + Tərminə Mənaf qızı (Arazlar) Qəzənfər + Güllü  Əmrah qızı  (Qələndərli) Yaşar  + Səbinə  Arlf qızı (kütül Hünbətlər) Minayə  + Fərhad  Nəcəf oğlu (Abutalıblar)
Ruslan
Leyla
Qabil
Elmira
Namiq
Natiq
Bayram
İlahə
İlhamə
Vüsal
Röya
Şura
Aynurə

Ardı

Surayə  + Rizvan (Ağbulaq) Məsmə + Vəli Qənbər ğlu (Abuzər) Solmaz  + İlqar (Ağbulaq) Səlvi + İlham
Ramin
Əfsanə
Xəyalə
Xaliq
Xəyal
Sişən
Vüqar

Fərzalı  Albala oğlu  + 1)(Qafanlı)
+ 2) Züleyxa  (Ağbulaq,  əvvəlcə  İrəvan  şəhərində,  sonra   Bakıda  Biləcəri   qəsəbəsində   yaşayıb.)

1) Mübariz 2) Misir 2) Nazim 2) Nübariz

Ardı

2) Tamara 2) Gülara 2) Müzahim

Balatel  Albala  qızı + Abdulla  (Tovuzun  Azaflı kəndi) =  5 q,  3 o
Həsən  (Hasoy) + Püstə
Xakoy  Həsən oğlu
Əli  Xakoy oğlu   + Güllüzar

Xıdır   + Günəş İsgəndər qızı (Poluxlu, Tavarlar) Nadir  + Səfayıl Qəmət qızı (Binnətlər) Xumar
Tamara
Zakir
Sabir
Lalə +  Etibar Həsən oğlu (Poluxlu, xalası qızı)
Telman
Nərman
Bayram
Arzu
Aybəniz
Gülbəniz

Həsən (Hasoy) + Püstə
Əhməd  Həsən oğlu + Hədiyyə  Rzaqulu qızı (Rzaqulular)

Nəcəf  + Narın Həsən (Cığal) qızı (Şavıllı;  İmamqulular) Oruc
Bəhram
Hadı
Abdulla
Nəbi
Nağı
Leyli

Bəhram   Nəcəf  oğlu  + Səkinə

Vahid  + Samirə Zahid  + Kifayyət Vaqif Yaqub + Sevinc Elmira  + Əli  Musa  oğlu Zenfira + Oktay
Hüseyn
Xatirə
Elman
Bəhram
Ruslan
Vüqar
Günay
Nəzakət
Mətanət

Hadı  Nəcəf oğlu  + Güləsər  Rəşid qızı (Yoloğullu;  Muradlar)

Tofiq  + Zərifə Akif  + Tamam  Məhəmməd qızı  (qara  Mollalar) Mais  + Cahangir  + Məhbubə  Hüseyn qızı
Tahirə
Ülviyyə
Pərvanə
Gülnar
Teymur
Telman
Zümrüd
Nuridə
Nigar
Tural
Lalə
Leyla
Ələsgər
Mətanət
Məlahət

Ardı

Zafta  + Selyadar  (bibisi  oğlu) Kifayyət  + Akif Məhəmməd oğlu  (Muradlar, əmizada) Lətifə  + Fəxrəddin  Xanbaba oğlu  (Talıflar; Sedilli)
Samirə
Yaşar
Şahin
Kəmalə
Həvva
Ruqiyyə
Samayə
Kamran
Aygün
Rəqsanə
Elnur

Abdulla  Nəcəf  oğlu  + 1)Kimya
+2)Raya

1) Şəmil + Güllü 1) İntiqam 2) Rauf 2)Kamil 2) Zülfiyyə
Samirə
Mürvət
Nəzrin
Azərin

Nəbi  Nəcəf oğlu + İzzət (Buzovnalı)

İlham Eixan Yaqut
Nazir
Samir
Ramin

Nağı  Nəcəf  oğlu  + Sara  Taplan qızı (Muradlar)

Azad Vidadi Fizuli Esmira

Leyli + Hüseyn (Qırxbulaq  mahalı, Göykilsə kəndi)

Səhlədar Səməndər Seyladar + Zafta  Hadı  qızı Mayıl Elbrus
Samirə
Yaşar
Şahin

davamı

Darvin Pakizə Çervon Zərifə

Muradlar
Bayram (çüçə) Allahverdi oğlu  + Mərizə

Məşədi  Ağarza + Qutu Kərim qızı (Dəmirçilər) Məşədi  Qara  + Nəcafət (Talıflar;  Abbasələr) Murad  + 1)Güllü  Bayram  qızı  (Poluxlu)
+ 2)Anaxanım
+ 3)Zəhra
+ 4)Salatın
Nəsif
Səməd
Bəşir
Nirzalı
Yusif
Kərəm
Fevral
Səriyyə
Anaxanlm
Meydan  (cavan  vəfat  edib)
Taplan
1)  Rəşid
1) Kərəm
1) Gülgəz +  Albala Tağı oğlu (Əmizada)
2) Musa
3) İsmixan
3) Əmirxan (Cavan vəfat  edib)
4) Leylan

Məşədi  Qara  Bayram  oğlu  +  Nəcabət (Talıflar;  Abbasəllər)
Taplan  Məşədi  Qara oğlu   + 1)Leyli  Kərəm qızı (Muradın nəsi,əmizada)
+ 2)Səməngül

1)Fatma +Süleyman (Ağbulaqlı, Toxlucada yaşayıb, Balı Sultanın qızının törəməsidir) 1) Sara +  Nağı Nəcəf  oğlu  (Əmizada) 1) Şura  + Müzənfər  (Ardanış) 1) Sitara  + Həsən Oysar  oğlu  (Şavıllı, İmamqulular) 1) Flora  + Əli (Goranboy)
Fərman
Tofiq
Rafiq
Ramiz
Hüseyn
Dilarə
Kübra
Azad
Vidadi
Fizuli
Esmira
Musa
Nübar
Azər
Almaz
Solmaz
Taryel

Ardı

1) Ülkər + Yadigar 2) Roza  + Haqverdi Hüseyn oğlu (otoylu,  Abbasovlar) 2) Rahilə + Əlövsət Məhəmmədəli
Etibar
Bəxtiyar
Etiram
Günəş
Tural

Məşədi Ağarza   Bayram oğlu + Qutu  Kərəm qızı  (Dəmirçilər)
qızı:  Fevral  Məşədi  Ağarza  qızı + Əli  Kərəm oğlu (Bax:  (Qılıclı Balı  Sultan)
Nəsif  Məşədi Ağarza  oğlu  + Gülzü  Abbasqulu  qızı  (Otoylular  Budaqlar)

Ələsgər Ələkbər Zöhrab Tamella Sədaqət  + Valeh  (Ağbulaq) Nazilə + Vahid Əli oğlu  (Alıkişilər)

Səməd   Məşədi   Ağarza oğlu +  Məsmə  (Ardanış)

Tofiq Rafiq Adil Ofeliya

Bəşir  Məşədi  Ağarza oğlu  + Zərifə Həmid  qızı (Dəmirçilər)

Sahib İbrahim Yusif Vahid

Mirzalı  Məşədi  Ağarza  oğlu +

Zabit Bakir Sevil Afət

Səriyyə  Məşədi  Ağarza  qızı +  Həsən

Hüseyn Oruc Əli Əziz Sahibə Əkbər Əsgər

Anaxanım  Məşədi  Ağarza qızı + Yədulla

Pərvanə Yeganə İlahə

Murad  Bayram oğlu + 2) Anaxanım
Musa Murad oğlu  +  Bafta  Qasım qızı (kütül Hünbət)

Əli + Slmira Əsli + Əkbər Məhəmməd  oğlu (Məşədi İsmayıl) Sneyvar + Mehralı Şanba + Zöhrab İsmayıl
Nəzakət
Mətanət
bax: Məşədi İsmayıl Yusif
Afiq
Yasin
Flora
Firuzə
Fəridə
Könül
Şahin
Tahirə
(cavan ölüb)

Murad  Bayram oğlu  + 3)Zəhra
İsmixan Murad oğlu + 1)Nənəş  Əli qızı (Yoloğllar)
+ 2)Zeynəb (Ardanış)

1) Mahal + Səriyyə Qənbar  qızı   (Alikişi,  Bayramlı) 2) Bayram + Firəngiz 2) Qabil  + Mehrlban Oruc  qızı (otoylu, Salmanovlar) 2) Sura  + Bilal Seyfəli  oğlu  (tat Cabbar) 2) Sara + Məhərrəm Səməd  oğlu (Şavıllı, Bədəlli)
Tofiq
Yaşar
Vahid
Etibar
Arzu
Rəna
Tamara
Ramin
Rauf
İsmixan
Ramilə
Tamilə
Bəsti
Zöhrə
Rəşad
Yeganə
Vüqar
Cabbar
Tərlan
Azər
Kövhər
Anar

1)Mahal  İsmixan oğlu + Səriyyə Qənbər qızı (Alıkişi  Bayramlı)
Qızlar: 1.Arzu  Mahal  qızı +  Sultanəli Məmməd  (Bədəllı)
2.Tamara  Mahal  qızı  + Nazim Hüseyin  (Alıkişi  Bayramlı

Tofiq  + Yeganə Yaşar Vahid Etibar Rəna
Afiq
Səriyyə

Murad  Bayram  oğlu + 1) Güllü  Bayram qızı  (Poluxlu)
Rəşid Murad oğlu  + Həvva  Çoban qızı (Məşədi  İsmayıl)
Qızlar: 1.Güləsər  Rəşid  qızı + Hadı Nəcəf oğlu (Əmizada; Nəcoylar)
2.Səadət  Rəşid  qızı  + İsrayıl  Oysar  oğlu  (Ələslər)
Məhəmməd  Rəşid oğlu  + Səmaya  Məhəmməd  qızı  (tatlar)

Tərminə  + Vaqif Təranə + Məhəmməd Oysar  oğlu  (Şavıllı,   Cığallar) Fəxrəddin  + Yeganə Zirəddln  + Afət
Ramin
Şəfəq
Mehman
Anar
Oktay
Könül
Hüseyn
Nizami
Cavidan

Ardı

Akif (Ələddin)  + Kifayyət  Bəhram qızı  (Əmizada   Nəcoylar) Arif  + Nazilə  Əsgər  qızı  (kütül Hünbətlər) Hüseyn  (Mahir) + Afiqə
Kəmalə
Həvva
Ruqiyyə
Samayə
Kamran
Pərviz
Cingiz
Tahirə
Müsəddiq
Rəşid
Cəmilə

Qurban  Rəşid oğlu  + Həqiqət Səməd qızı (Bax: Alıkişilər və  Yoloğlular)

Eldar  + Elxan  +Qaratel Arzu  +Taryel
Orxan
Qurban
Azər
Aqil
Tamerlan
Rəfail

1) Kərəm   + Fatma  = Leyli  Kərəm  qızı + Taplan  Məşədi  Qara  oğlu  (Əmizada)
Hüseyn Kərəm qızı (cavan vəfat edib)
Murad  Bayram oğlu   + 4) Salatın
Leylan   Murad  qızı  +  Məhəmməd  (Akstafa)

Nazlı +Abdulla Səlminaz + İmran Əskinaz +Həmid Nabat
Firuzə
Ulduzə
Mirzə
Elçin
Elşad
Kəmalə
Aydın
Pərviz
İlqar
O
O

ardı

Allahverdi + Sitara Oruc + Rübabə Mustafa + Tamella
Könül
Rəşad
Adil
Eldar
Qadir
Güllüzar
Xanım
Zöhrə
Nadir
Heydar
Rəvanə
Bəsti
Bəhruz

Rübabə  + Oruc   Məhəmməd   oğlu
Qeyd:  Rübabə Hüseyin  qızının  anası  Fatma  Poluxlu  tayfaslndandır

Adil Qədir Nadir Eldar
Rövşən
Adilə
Nazilə
Ceyhun
Nahidə
Emin
Aysel
Sevinc
Rafiq
Raminə
Pərvanə
Əfsanə
Təranə
Ziyafət
Tapdıq

ardı

Heydər Güllüzar Zöhrə Xanım
Sərxan
Rübabə
Elbəyi
Elzadə
İmbit
Hüseyn
Fatma
Fəridə
Xəyal
Aygün