Alıkişilər və Vəlikişilər

Alıkişilər  və Vəlikişilər

 Mən   bu  tayfanın  Toxluca   kəndində   I  qrup məskunlaşanlardan   hesab   edirəm.   Tayfanın   babası   sayılan  Qars  Abdullanın  iki  oğlu  olub  –  Alı  və  Vəli.
     AlıAlıkişilər (Məşədi Məmməddən olanlar),   kütül Hünbətlər, Məmmədbağırlar (dıvır Əhməddən olanlar),    gilə Bayramlar (Məşədi Qurbandan olanlar)  tayfalarına
   VəliMəmmədcanlar,   Qarazəngəllər  və  Məşadi İsmayıllar tayfalarına bölünür.
Alı  (kişilır)

Məşədi Məmməd Məşədi Qurban Kütül Hümbət Dıvır Əhməd
İmamverdi
Hacıc  Abbas
HacıOcaqverdi
Allahverdi
qız (adı məlum deyil)*
Bayram(gilə)
Gülüstan  
Sonaxanım  
Qız (adl  məlum  deyil)
Əli
Qasım
Aslan
Məsim
Ələkbər
Hacı Əsgər
Pərzad  
Giləxanım
Qız(adı məlumdeyil)  Şərabanı 
Məmmədbağır
Sadıq

Qeyd: Məşədi Məmmədin qızının  və  Məşədi  Qurbanın  qızının adı  məlum  olmayan  ərləri   ya  qardaş  ya  da  əmiuşağı  olublar,  haradan  gəlmələri  haqqda   məlumat    toplaya   bilmədim  (məlumatı  olanlar  emal  pocta yaza  bilər  və  ya  əlaqə  telefonlarına  zəng  edib  məlumat  verə  bilər)
Qızı  (adı  məlum  olmayanMəşədi  Məmməd  qızı +Həsən (adı nəvələrinin  soyadına  görə  təyin  edilib,  dəqiq  ad   deyən  olmayıb) = Zülfü  
Zülfü + Zeynəb   Məşədi  Bayram  qızı (Şavıllı, Qaradöşlər) (sonra isə molla Məstana ərə gedib  və  uşaqları  olmayıb)
Uşaqları: 1. Zərnişan  Zülfü  qızı  +  Bayram  (Ardanış) –  uşaqları:
Xanım  Bayram  qızı +  Qənbər  Abuzər oğlu  (Kalvaəlilər Abuzər)
Ayna Bayram  qızı + Behbud   Alı oğlu  (Yoluğullu)
Qaratel  Bayram  qızı  +  Məsim  Kazım  oğlu  (qara  Abdullalar)
    Gülüsüm   Zülfü  qızı  + Abdulla  Alıyoldaş oğlu (bax: Qılıclı)  
 
                   Alıkişilər                      
 İmamverdi Məşədi  Məmməd  oğlu

Hüseyn +1)Nazdı Məşədi İsmayıl qızı  (Məşədi  İsmayıl)
 +2)Giləxanım kütül Hümbət qızı (Alıkişilər)
İsgəndər +Zəhra Məmmədbağır qızı  (Alıkişilər)
1)Həsən
2)Mehralı
2) Ağamalı
2)Məhər  (cavan ölüb  və ya müharibədə həlak olub)
Məstan
Bayram

    Hüseyn   İmamverdi  oğlu   +  1) Nazlı  Məşədi  İsmayıl  qızı
   1) Həsən  Hüseyn  oğlu  + Gülüsüm (Kəvər  tərəfdən olub. Qardaşı Həsən isə  Bafta  Hüseyin  qızı (Nədirlərdən)  ilə aılə  qurub).

Əli  + Gülüsüm Abbasqulu  qızı  (otoylu  Budaqlar) Farman + 1) Şövkət Hüseyn  qızı  (Binnəıt)
+2)Ağbulaq
Mərcan  + Adilə (anası: Navat  Hüseyn (Alapapaq)  qızıdır) Güləsər  + Mehralı Həsanalı   oğlu  (Niyazlar) Zeynəb  +İmran Məhər (təzə Məhəər) oğlu
Mamed
Məhərrəm
Vahid
Firuddin
Şahin
Hürnisə(Nərminə)
Mahizər
Müşgünaz
1) Dilqəm
2) Nizami
2) Fizuli
2) Oruc
2)Arzuman
2) Sabir
2) Rahilə
2) Güənbər
Vidadi
Hüseyn
Vaqif
Firdovsi
Tahirə

    Əli   Həsən  oğlu  +  Gülüsüm    Abbasqulu   qızı  (otoylu  Budaqlar)

Mamed Məhərrəm Vahid Firuddin

Ardı

Şahin Hürnisə (Narminə) Mahizər Müşgünaz

    Fərman Həsən  oğlu  + 1) Şövkət  Hüseyn qızı (Binlətlər)
+ 2)  (Ağbulaq)

1) Dilqəm 2) Nizami 2) Fizuli 2) Oruc

Ardı

2) Arzuman 2) Sabir 2)  Rahilə 2) Gülbəniz

  Mərcan  Həsən oğlu   + Adilə  (anası  Nabat  Hüseyin  (Alapapaq)  qızıdır)

Vidadi Hüseyn Vaqif Firdovsi Tahirə

   Hüseyn  İmamverdi  oğlu  + 2)  Giləxanım  (kütül)   Hünbət    qızı  (Alıkişilər)
   Mehralı Hüseyn  oğlu + 1) Telli  Əli  qızı (Qarazəngəllər)
  + 2)Cavahir  (Şınıx ) özü ilə bir  Lalaxanım (Mişan)  adlı  qız da gətirlb.
 qızı əvvəlcə Meralının oğlu  Fərzalı, sonra Əsədulla alıb.

1) Fərzalı  + Lalaxanım (analığının qızı) 2)İsmayıl  + Nadel (Bax Nədirlərə) 2) Bahar  + (Çaykənd)
Nüşabə
Fərzanə
Canpolad
Misir
Kəmalə
Yasəmən
Cəmalə
Ruslan
Məcnun
Məftun
Yeganə

  İsmayıl Mehralı  oğlu + Nadel  (ana  nənəsi  Nədirlərdəndir)

Canpolad Misir Ruslan Kəmalə Yasəmən Cəmilə

Ağamalı   Hüseyn  oğlu + Mürəstə  Əli  qızı   (kütül  Hünbətlər)
Qızları: 1.Qostan  Ağamalı qızı +  Aboz  Həsən  oğlu  (Məşədi İsmayıl)
2.Sneyvar  Ağamalı qızı (uşağı olmayıb)
    İsgəndər  İmamverdi  oğlu  + Zəhrə  Məmmədbağır qızı   (Məmmədbağırlar)
    Bayram   İsgəndər  oğlu  + Hürü  (Ardanış)  sonra  Hürünü Şaban  İbrahim  oğlu  (Dəmirçilər) alıb.

Afayət  + Asif  (İrəvan şəhərindən) (əmisi oğlu Qulunun  arvadı Ceyranın   xalası  oğlu) Sürayyə + Qərib  (Axta (Razdan )  ra-nun  Axundov  kəndi)
1.Bayram + Gülnaz   Ələsgər  (Əsgər)  qızı  (Məşədi İsmayıl)
2.Bahar
3.Ziyafət + Firdovsi  Mikayıl  oğlu  (Bico)
 
Şahin
Einarə

     Məstan   İsgəndər  oğlu   + Aynaxanım İsmayıl qızı (Alıkişilər)

Məhəmməd (Qulu) + Geyran  (İrəvan şəhəri) Cilingir + Məleykə  (Ardanış) Cahan Hamayıl  + Məcid  (Ağbulaq)
Əsgər
Ələsgər
Eldar
Şamama
Bəsdi
Maral
Nətavan
Elmira
Ələkbər
Əkbər
İman
İmran
Ruhiyyə
Sevda
q
Surxay
Sona
Dilbər
Məmed
Pünhan
Sübhan
Sənhan
Vahid
Vidadi
Vaqlf
Əntiqə
Şəfiqə

     Məhəmməd  (Qulu)   Məstan  oğlu  +  Ceyran   (İrəvan şəhəri)

Əsgər Ələsgər Eldar Şamama

Ardı

Bəsdi Maral Nətavan Elmira

   Cilingir   Məstan  oğlu  + Məleykə  (Ardanış)

Ələkbər Əkbər + Elmira
 Hüseynqulu qızı
(Tavarlar)
İmran İman +  Məlahət  
Ziyat qızı (Qazaxlılar)
Vüsal
Vüsalə
Aynurə
Əli
Məqsudə
Ləman
Məleykə

Ardı

Ruhiyyə Sevda q

    Cahan  Məstan  oğlu

Surxay Sona Dilbər

     Məşədi Məmməd
    Allahverdi  Məşədi  Məmməd  oğlu

Əhməd + Fatma  Həzrətqulu  qızı (Məşədi  Vəlilər) Aslan + Anaxanım  (Nədirlərdən)
Abbas
Sadıq (cavan ölüb)
Hava
Telli
1.Qutu + Qəşəm  Kərlm oğlu (qara Mollalar)
2.Şərəbanı + 1) Qara  Alı oğlu (Alıkişi)
  + 2) Rəsil  Şükür oğıu (Hallaclar)
3.Qoşnalı  + Fatma  Kəlbalayı  Hüseyinalı qızı (uşaqları yoxdur

Əhməd   Allahverdi  oğlu  +  Fatma  Həzrətqulu  qızı  (Məşədi  Vəlilər)

Abbas +Sehran Avdı qızı (gilə Bayram) Hava  +Hacımuxanlı) Telli +Hacımuxanlı)
Əlibaba
Minayə
Məhluqə
Validə
Sücaət
Kifayyət
Məhəmməd
Abdurəhman
Kazım
Telman +Məhluqə  Abbas qızı  (dayısı qızı)
Bayram
Vəli
Kamil
Əsginaz
Güllüzar
Xanım

  Abbas  Əhməd  oğlu  +  Sehran Avdı qızı (gilə Bayram)
    Əlibaba  Abbas  oğlu  +  Səlmınaz   Məhərrəm  qızı (Poluxiu)

Mazahir +Kifayyət (Qursalı) İlqar  +Xəyalə (Fizuli) İbrahimxəlil + Vüsalə Səməd qızı (Qələndərli) Ülkər + Bağır (Cil)
Abbas
Günay
Sehranə
Əlibaba
Məhsumə
Rəhmiyyə
Ləman
Əhməd
Elnur Aygün

Ardı

Cəmilə  +Ayaz (Qazax;  Qaymaqlı) Sevil Nəriman (Ağbulaq) Amaliya  +Hüseyn (Fizuli) Fatma + Afiq Abbas oğlu (Məşədi Vəli)
Ceyhun
Zöhrə
Rəhim
Məhəmməd
Şəbnəm
Vüqar
Vüsal
Nigar
Lamiyyə
Qurban

  Abbas  Əhməd  oğlu  + Sehran Avdı qızı (Alıkişilər  Bayramlı)

Minayə   + Əjdər (Bəhmənli) Məhluqə  + Telman  (Bibisi oğlu) Sücaət + Firudin (Əmirxeyir) Validə  + Rüstəm (Dağ Kəsəmən) Kifayyət   + Məzahir  Ooruc  oğlu (Otoylu)
Nazim
Nizami
Mahir
Natiq
Nazilə
Mehriban
Tamilə
Eyvaz
Habil
Yeganə
Rəna
Ramin
Zamin
Aygün
Ramin
Tünzalə
Nofəl
Nahid
Tacirə

      Hacı   Abbas   Məşədi  Məmməd  oğlu

İsmayıl + Məsmə (Ardanış) Vəli+1)Məsmə (qardaşı  arvadı)
+ 2) Şövkət  (Şınıx)
Ali + Zəhrə (Ağbulaq) Rəhim  + Güllü (Ağbulaq) Kərbalayı İbrahim + Zərnişan Məmməd qızı  (Binnətlər)
Aynaxanım 
Hüseyn
Həsən
1) Aslan
2)Məhərrəm  2)Gülüsüm  
2)Şükufə
Qara
Əli
Narın + Bayraməli Kəlbalayı  Hüseynalı oğlu (kütül Hümbət) Yunls
Ramazan
Gülüstan 
Qostan 

   İsmayıl Hacı  Abbas  oğlu + Məsmə  (Ardanış) sonra qardaşı Vəli alır
qızı: Aynaxanım  + Məstan  İsgəndər oğlu (Alıkişi)
  Hüseyn İsmayıl  oğlu + Ceyran  (İrəvan  şəhərindən) (Ceyranı  əvvəlcə  Həmid  Mirzə  oğlu (Binnətlər) alıb   və   Zenfira  (Heyran) adlı  qızi  olub)

Zülfüqar + Mehriban İbrahim  qızı (Əmirəhmədlər) Rövşən + Şəlalə İradə Fəxriyyə + Vidadi
İsmayıl
Nərmin
Ceyran
Cəmilə
İradə
Səadət
Azər

ardı

Fazilə + Akif Mehriban + Taleh Kəmalə + Kamil (Kölkənd)
Könül
Emil
Tahirə
Şəhla
Aytən
Orxan

Həsən  İsmayıl  oğlu

Səyyad Tapdıq İlqar Səkinə Bənövşə
 Təranə
Pərvanə
Münəvvər
Teymur
Pərvin
Təbriz

       Vəli  Hacı  Abbas  oğlu  + 1)  Məsmə (qardaşı arvadı)
qızı: 2)Gülüsüm  + Yunis  Kəlbalayı  İbrahim  oğlu  (əmisi  oğlu)
     1) Aslan  Vəli  oğlu  + Gülzü  (Ağbulaq)

Etibar + Rəna Zahid + Sevinc Rəşad + Züleyxa
Aslan
Kənan
Ləman
Tural
Sevinc
Fuad
Gülzü

ardı

Validə + Aslan Rüstəm oğlu (Bicoylar) Xalidə + Qəzənfər Sədaqət + Məhəmməd Hüseyn oğlu (O toylular)
Habil
Zülfiyyə
Ramin
Vüqar
Rasim

ardı

Rahilə Həqiqət Nərminə Məlahət

    2) Məhərrəm  Vəli  oğlu  + Gülgəz (Şınıx) Şınıxda yaşayıb

Yaşar Yasin Yaqub Larisə

    2) Şükufə  Vəli  qızı + Həşim (Şınıx) Şınıxda yaşayıb

Oktay Əkbər Səringül q

   Alı  Hacı  Abbas  oğlu
Qara  Alı  oğlu  +  Şəhrəbanı    Aslan   qızı  (Alikişi)
qızları:  Güllü   Qara  qızı   +  Əsgər  Bayraməli  oğıu (kütül    Hümbət)
Sənəm  Qara  qızı  + Şəmşid   Kərlm  oğlu (qara   Mollalar)
    Əli   Alı  oğlu  + 1)
 + 2) Nabat  (Tovuz )  Əli  Nabatın  2-ci  əri  olub  özü  ilə  Səmayə  adlı  qız  da  gətirib.  Səmayə  Fərhad  Aftandil  oğlu  ilə   ailə  qurub   (Otoylu)  

1)Ətlaz 2) Vaqif  + Bəsti  Ziyat  qızı (Dəmirçilər) 2) Rəhim + Rahilə Məhəmməd   (Qara)
(Bico)
2) Mahir  +  İradə  İslam  qızı  (otoylu,  Novruzovlar) 2)Tahir + Zəkiyyə (Ağbulaq 2)Sonaxanım
Aləm
Rahibə
Rahimə
Şahnaz
 Ruzi
Rizvan
Zəminə
Bax:
+Ramazan Kəlbalayı İbrahim oğlu (əmizadə)

   Kərbalayı İbrahim  Hacı  Abbas  oğlu +  Zərnişan   Məmməd  qızı (Binlətlər)
qızları:  1.Gülüstan  Kərbalayı İbrahim   qızı + Hidayət Abdulla oğıu  (bax : Yoruğullar)
2.Qostan  Kərbalayı İbrahim  qızı  (cavan ölüb)

Yunis  Kərbalayı  İbrahim  oğlu  + Gülüsüm Vəli qızı (əmi uşağı)

Yusif Lütfiyar Bəztiyar

ardı

Bənövşə Tərgül Hürnisə Züleyxa

  Ramazan  Kərbalayı  İbrahim  oğlu + 1) Sitarə  Hüseyn qızı (dayısı qızı Binlətlər)
+ 2) Sonaxanım  Əli  qızı (əmizadə)

1)Arif 2)Elçin 2)Elşən

ardı

2)Aləmzər 2)İlhamə 2)Nəzakət 2)Zeynəb

ardı

Gülşən 2)İlahə 2)Nuranə

  Hacı  Ocaqverdi  Məşədi   Məmməd  oğlu + 1)
+ 2) Mədinə (Şınıx)  Hacı  Ocaqverdi  qadının   ikinci əri olub . özü ilə Nabat
  adlı  qız  özü  ilə  gətirib. Qızı  əvvəlcə HaclıOcaqverdinin oğlu Nəsib,   sonra  Abbas  Məşədi  Yolcu  oğlu  (Qılıclı)  alıb.
Qızları:
1)Əsmət Hacı Ocaqverdi  qızı  +  Nəcoylarda  ərdə  olub , uşağı  olmayıb
1)Gülzada Hacı Ocaqverdi  qızı + Vəli Həsən oğlu (Poluxlu) alıb
1)Hürü  Hacı Ocaqverdi  qızı  + Hünbət Şükür oğlu (Hallaclar,  Şükürlər
1)Tükəzban   Hacı Ocaqverdi  qızı + Cilə   ərə  gedib  (başqa  məlumat  yoxdur)
2) Sona   Hacı Ocaqverdi  qızı + 1) Zülfüqar  Molla  Pamazan  oğlu   (qara Mollalar), sonra  qardaşı  oğlu   Əsəd   Molla  Əhməd oğlu  alır)
+ 2)  Əsəd  Molla  Əhməd oğlu  (qara  Mollalardan)  əmisi  arvadı  

1)Kərbalayı  Məhəmməd
+ 1) Talb qızı  (bax:  Bicoylu)
+ 2) Səkinə  Ələkbər  qızı  (qara Namazlar)
1)Nəsib + Nabat   (analığının   birinci  ərindən  olan qızı ) 2)Həcər +Həsən (Ardanış)
1) Mürsəl
1) Səadət (Sədət) 
1) Əzət
2) Bayram
2)  Əli 
2) Vəli  
2) Məmməd
2) Həsən
2) Həlimə  
2) Nərgiz
Savat Musa
Tahir
Əli
Əsgər
Güləndam

Ardı

2)Teymur + 1)  Süsənbər Abdu qızı (Qılıclı  Balı Sultan)
+ 2) Dilbər (Şınıx)
1)  Mustafa  + Tükəzban Avdı qızı (Qılıclı  Balı Sultan) 2) Həmid  + Ürqiyyə
1) Şahmar (cavan ölüb)
1  Fatma  
1) Pəri 
1) Çiçək  
2) Allahverdi
2) Tanırverdi  
Məhərrəm
Qədim
Xıdır (müharibədə  həlak  olub)
Məcid
Balaxatın
Mahmud
Zahid
Nazdı + Qəhrəman  (Əsgər)  Əmrah oğlu  (kütül Hünbət)

  Savat   Nəsib  qızı + Şıxəli (Kəvərin   Ağqala kəndi)

Pakizə  + Rafiq Güllüzar + Əvəz Zirəddin + Hamaya
Fəxrəddin
Nurəddin
Rəsmiyyə
Şəfaqət
Ruhiyyə
Əmir
Mahmud
Fəxrəddin

Kərbalayı  Məhəmməd   Hacı  Ocaqverdi  oğlu  + 1) Talb qızı  (bax:  Bicoylu)
  + 2)  Səkinə Ələkbər qızı (qara Namazlar)
Qızları:  
1) Səadət (Sədət)  Kərbalayı  Məhəmməd  qızı + Qənbər  (kütül  Hümbət)
1) Əzət Kərbalayı  Məhəmməd  qızı +  Paşa (kütül Hümbət)
2) Əli Kərbalayı  Məhəmməd  oğlu  (cavan  vəfat edib)
2) Vəli Kərbalayı  Məhəmməd  oğlu  (müharibədə  həlak  olub)
2) Həlimə   Kərbalayı  Məhəmməd  qızı  +  Şəmi  (Kərbalayı   Əlilər)
   Bayram    Kərbalayı  Məhəmməd  +  Səkinə (Səhnə) (Ardanış)

Məhərrəm  + Pərvana  Bayraməli qızı   (dəli Kalı) Məhəmmədəli
+ Maya  (Tovuz)
Gülüsüm Reyhan Təranə
Vüsalə
Səkinə
TürkanSevda
Bayram
Cavid

Məmməd    Kərbalayı  Məhəmməd  oğlu + 1) Gilas  Musa  qızı (otoylu   İrəvanlı)
  +  2) Qətibə (Basarkecər, Böyük Məzrə)

1) Taptıq + Bağdagül  Hüseyn qızı  (xalası qızı) (otoylu  İrəvanlı) 1) Taleh  + Nazilə  Rustam qızı  (Bico) 1) İlham + Vəfa (Gədəbəy) 1) Leyli +  Ələkbər  Həsən oğlu (əmisi oğlu) 1) Rahilə +  Mayıl  Rüstəm  oğlu (Bico) 2) Ələsgər
Anar
Orxan
İbrahim
Kamilə
Günel
Tural
Kənan
Hüseyn
Hüsniyyə
Rüstəm
Ədalət
Kəmalə

  Həsən  Kərbalayı  Məhəmməd  oğlu + Xanımzər Məhəmmədəli  qızı (bax: Kalvəllər  Abuzər)

Əli + Xalidə  Azad qızı (Tatar  Həsən) Ələkbər  + Leyli
(Əmisi qızı)
İsmayıl +Tərgül Yunis (Alıkişi) Abbasəli  +
Məstan (İspi) qızı
(Şavıllı   Qaradöşlər)
Süleyman Xədicə  +Nazim Hüseyn  oğlu (Bico)
Məhəmməd
Aygün
Hüseyn
Hüsniyyə
Sahib
İbrahim
q
Həsən
Zeynalabdin
q
Xəyal
Esmira
q

  Nərgiz  Kərbalayı  Məhəmməd  qızı    + Mustafa  (Şəmkir)

Sultan Nübar

 Mustafa  Hacı  Ocaqverdi  oğlu  + Tükəzban   Abdu qızı (Qılıclı  Balı Sultan)
Məhərrəm    Mustafa  oğlu   + 1)
 +  2)Kəklik (anası  Həcər İbrahim qızıdır  (Xudular))

1)İmamverdi 1)Ramiz 1)  Pakizə + Məhərrəm
Hüseyn  oğlu  (İrəvanli)
1)Rafiq

Ardı

1)Vaqlf 1)Zeynəb 2) Samir 2)Lamiyyə

 Qədim    Mustafa  oğlu  + Zəhra  Seyid  Həsən qızı  (Seyidlər)

Sürayə  + Əli Məhəmməd oğlu (Binnətlər) Nazangül  + Kamil   Rüstəm oğlu  (Bico) Gülara  + Əsəd Qəmət  oğlu (Binnətlər) Nəzakət + Mahmud   Seyid Nəbi oğlu (Seyidlər) Gülnaz Eyvaz  + Zülfiyyə Əmiraslan  qızı  (Bico)

   Məcid  Mustafa  oğlu  +  Gədəbəyli

Tamara Əsgər Tahir Təvəkgül Maya

  Balaxatın    Mustafa  qızı     + 1)    adı  məlum  deyil   =
Məsmə  Balaxatın   qızı   +  (–  ) =   Nasim (Mehman)   
     +  2)  Əli Novruz oğli (uşaq  yoxdur)
  Teymur  Hacı   Oçaqverdi  oğlu + 1)Süsənbər Abdu qızı  (Qılıclı  Balı Sultan)
 +  2)  Dilbər (Şınıx)
Qızları:
 1) Fatma    Teymur  qızı  +  Tamaşa  Xudaverdi  (Xudu)  oğlu  (Bico)
1) Pəri  Teymur  qızı     +  Oruc  Əli  oğlu  (Otoylu)   
1) Çiçək  Teymur  qızı   + Hüseyn  Musa  oğlu  (otoylu   İrəvanlılar)  
1)  Şahmar Teymur  oğlu (cavan  vəfat  edib)
     2)  Allahverdi  Teymur  oğlu + Almaz  İslam  qızı (Məşədi İsmayıl)

Teymur Şəfəq Sevda

  2)Tanırverdi  Teymur  oğlu  +   Məhəmməd  (Qulu)  qızı  (Alıkişilər)

    Kütül  Hümbət  Alı  kişi  oğl
Qızları: 1.Pərzad  (Kütül)  Hümbət  qızı + Molla Ramazan  (Qara Molla)
2.Giləxanım  (Kütül)  Hümbət  qızı + Hüseyn İmamverdi oğlu  (Alıkişi)
3.qız  (Kütül)  Hümbət  qızı   + Məhərrəm  Vəli  oğlu  (Vəlikişi)
4.Şərabanı (Kütül)  Hümbət  qızı + (Göykilsəyə ərə gedib  və  sonra əlaqə  olmayıb)
5.Məsim  (Kütül)  Hümbət  qızı  (cavan ölüb)

Əli  + Ayna (Məmmədcanlar) Qasım      + Nazdı (Şınıx) Aslan  + Cavahir  (təzə  Məhərin  bacısı) Ələkbər Hacı  Əsgər
Əmrah
Qəmbər
Nəsib
Müğəddə  
Mürəstə 
Paşa
Gilas 
Bafta 
Gülüsüm  
1.Tanırverdi
2.Fəryad  + Abbasəli Ocaqverdi oğlu (Bico)
Nəcəfalı
Məsmə
1.Kərbalayı Hüseynalı
2.Hürü   

Əli   Hümbət  oğlu   + Ayna (Məmmədcanlar)
Qızlar: 1.Müğəddə  Əli  qızı  + Şirəli Məmmədbağır oğlu  (Alıkişilər)
2. Mürəstə   Əli  qızı  +  Ağamalı İmamverdi   oğlu   (Alıkişi)
 Əmrah  Əli  oğlu  + 1) Gülüsüm   Qasım  qızı (əmisi qızı)
   + 2)Bayaz  (Tovuz   Böyük  Qışlaq)       

1) Əhməd   + Qiymət (Tovuz) 2) Qəhrəman (Əsgər)  + Nazdı
Həmid qızı (Alıkişi)
Flora
Firəngiz
Həsən
Hüseyn

   Qəmbər  Əli  oğlu   +  Səadət   Kəlbalayı  Məmməd  qızı (Alıkişi)

Əli  +  Maral  Xamoy qızı  (Məmmədcanlar) Kərəm Savat + Seid   Səməd (Şınıx) Leylan  + Məhəmmədəli Məşədi  Əli  oğlu (dəli Kalı)
Baxtiyar
İmran
Asif
Pakizə
Zivər
Ofeliya
Leyla
Səadət
Şəhla 
Cavan ölüb Şəhriyar
Hüseyn
İslam
Ələkbər
Ələsgər
Hüseynqulu
Mirzəməhəmməd
Əblühəsən
İzzət
Abbasəli
Məryəm
Minayə
Rəqiyyə
Zeynalabdin

  Əli  Qənbər  oğlu  + Maral  Xamoy  qızı  (Məmmədcanlar)
Qızlar: 1.Pakizə   Əli  qızı +  Baba   Abbas    oğlu   (Şavıllı)
2.Şəhla  Əli  qızı  + İzzət Məhəmmədəli  oğlu  (dəli Kalı)

Bəxtiyar İmran Asif Zivər

Ardı

Ofeliya Leyla Səadət

   Nəsib Əli  oğlu  + Pəri  Kəlbalayı  Hüseynalı  qızı (Əmizada)
Qızlar:  1.Bəyaz  Nəsib   qızı  + Əli Qurban oğlu  (Sedilli)
2.Bəsti Nəsib qızı + Məhərrəm  Hidayət oğlu ( bax:Yoruğlular)
3.Güllüzar
  Nəsib qızı + Əhməd Vəli oğlu  (Məşədi İsmayıl)
   Xanım  Nəsib  qızı  + Valentin (İrəvanlı)

Tahir Aftandil Tahirə

Sahib  Nəsib oğlu  +  Sədaqət   Sərvəz   qızı  (Hallac; Şükürlər)

Əli Vəli Sahilə

  Qasım (Kütül) Hümbət  oğlu   + Nazlı  (Şınıx)
Qızlar: 1.Gilas   Qasım  qızı  + Əli  Novruz  oğlu (Qələndərli)
2.Bafta    Qasım  qızı  + Musa Murad oğlu (Yoloğullar)
3.Gülüsüm   Qasım  qızı+ 1) Əmrah (əmisi  oğlu)
 + 2)  Əli  Oruc  oğlu (Kalvaəllər)
  Paşa  Qasım oğlu   +  Əzət  Kəlbalayı   Məhəmməd  qızı  (Alikişi)

Hüseyn  + Qumaş (Şınıx) Fatma + Əliyar Şirməmməd
 oğlu  (Otoylu  Şirməmməd)
Tamara
Səriyyə
Şəfiqə
Zəhra
Səfura
Gülazar
Dilarə
Zenfira
Kifayyət
Məhərrəm
Həsrət
Fərman
Elman
Mətanət
Sevil
Zəminə
Zülfiyyə
uşaq yoxdur

  Hüseyn  Paşa  oğlu  + Qumaş (Şınıx)
Qızları:
Səriyyə  Hüseyn  qız + Əli   Bayram  oğlu  (Alıkişilər;  Gilə Bayram)
Şəfiqə  Hüseyn  qız  + Vəli  Rüstəm  oğlu (Məşədi İsmayıl)
Gülazar  Hüseyn  qız  + Dilqəm  Yusif  oğlu  (Xudular)

Səfura Zəhra Dilarə Zenfira

ardı

Kifayət Məhərrəm Həsrət

 Hacı   Əsgər   Hümbət  oğlu  
Qızı: Hürü   Hacı   Əsgər   qızı   + Novruz  Qələndər oğlu   (Qələndərli)
Kərbalayı  Hüseynalı  Hacı  Əsgər  oğlu   + Güllü Məhərrəm qızı (Məşədi İsmayıl)
Qızlar : 1.Pəri   Kərbalayı  Hüseynalı  qızı  + Nəsib  Əli oğlu (əmizada)
2.Telli   Kərbalayı  Hüseynalı  qızı + Vəli  Novruz  oğlu (Qələndərli)
 3.Nigar   Kərbalayı  Hüseynalı  qızı +  Abbas   Əli oğıu (Şavıllı,  Qaradöşlər)   Bayraməli   Kərbalayı  Hüseynalı  oğlu  + Narın Rəhim qızı (Alıkişilər)

Meyfalı +Ruqiyyə Əsgər  + Güllü  Qara  qız  (Alıkişi) Arif + Solmaz Namaz oızı (Molla Cəfərli) Rəhim +Səkinə Ələkbər + Xalidə Səməd  qızı  (Sərdərli)
Sayəddin
Ziyəddin
Məleykə
Səhər
Namiq
Sənəm
Fazil
Fərhad
Şamil
Faiq
Əntiqə
Nazilə
Qənirə
Ələddin
Canpolad
Səbinə
Tərgül
Səməngül
Narıngül
Gülnarə
Elnarə
Rafiq
Gülmirə
Həbib
Səyyarə
Şalalə

Ardı

Ələsgər + Südaba Səməd (qocu) qızı Fəxrəddin  + Gülnarə   Allahverdi (Mürtuz)   (Hallac) Zərqələm
+ Səfər  (Yoloğullu)
Səyyarə
+ Hüseyn   Vəli  oğlu (Məşədi   İsmayıl )
Südabə
+Qənbər  Rəsul oğlu
(Hallac)
Anar
Sahilə
Elmar
Nemət
Nuranə

 Dıvır Əhməd  Alı   kişi  oğlu
  Sadıq  (dıvır)  Əhməd  oğlu  +  Sevgili   (Söygülü)  (Məlumatlara  görə  Hüsənli  tayfasındandır.   Sonra isə qardaşı oğlu  Əli (adı  ola  bilsin  ki,  Alı  olub) alıb
Qızları:  
1.Sefyə   Sadıq  qızı  +  usta   Kərım  molla   Ramazan oğlu (qara Mollalar)
2.Güllü  Sadıq  qızı   +  Qasım  Allahverdi  oğlu (Bicoylu)
3.Gülüstan  Sadıq  qızı +  molla   Rəhin   Molla   Ramazan   oğlu   (qara Mollalardan)  
 Məmmədbağır (dıvır)  Əhməd  oğlu
Qızı:  Zəhra   Məmmmədbağır  qızı +  İsgəndər  İmamverdi  oğlu  (Alıkişi)

Şirəli  +  Müğəddə  Əli  qızı (kütül Hümbət) Abdulla  + Qara  +Həlimə  (Tovuz)
sonra Dünyamalı (Qələndərlərdən)  alır
Məhərrəm
Oruc
Sənəm 
Məhəmmədəli
Əli
Pürüz  
Tərlan
Əmralı
Qurban (müharibədə qalıb)
Gilas 
Xülvər

 Qara   Məmmədbağır  oğlu    + Həlimə  (Tovuz)   sanra    Dünyamalı    Ramazan   oğlu  alıb   (Qələndərli)
qızı:  Gilas  Qara   qızı  + İbrahim  Xudu oğlu  (Xudular)
  Əmralı   Qara  oğlu  +   Mileylə  Cəlil  qızı (qara Namaz)

Qurban  (Əvəz) Fatma + Mürvət (Gədəbəy) Gülxar  + Zeynalabdin Ətlaz Güllüzar
Əmrah
Sevda
Şəbnəm
Rüqsanə
Elnarə
Gülnarə
Marus
Bayram
Nizami
Fizuli
Xaqani
q
q

    Xülvər   Qara  qızı  + 1) 
+ 2)Məhərrəm   (Tovuz)

1) Şəfiqə 1) Pənah 2) Həqiqət 2) Ümid 2) Asiya  (Əsyə)

  Abdulla   Məmmədbağır  oğlu   +
qızı:  Pürüz   Abdulla  qızı  +  Hüseyn  Məmməd oğlu (Binnətlər)
Əli  (Alı)   Abdulla  oğlu  + Sevgili   (Əmisi arvadı olub)
Qızları: 1.Kövhər  Əli  (Alı)  qızı  + Bəxtiyar  Nəbi oğlu  (topal Nəbilər)
2.Xırda  Əli  (Alı)  qızı    + Abduləli  Vəli oğlu  (Poluxlu)
3.Həlimə   Əli  (Alı)  qızı+  Niftalı  Ələsgər oğlu  (Pirimlər)
4.Dilbər  Əli  (Alı)  qızı   +  (Tovuz  rayonu)                             
    Məhəmmədəli  Abdulla  oğlu   +  Zəhra   (Ağbulaq )  Gəncədə  yaşayıb

Nurəddin İspəndiyar Əsgər  ?

  Tərlan  Abdulla  qızı  +   Məhəmməd (Ağbulaq)

Abbas Yumru Kifayyət Şəfiqə

   Şirəli   Məmmədbağır  oğlu    +  Müğəddə  Əli  qızı  (kütül Hümbət)
Qızı: Sənəm   Şirəli   qızı  + Aboz Həsən oğlu (Məşədi İsmayıl)
Məhərrəm  Şirəli  oğlu  +  Zeynəb  Məşədi  Əli  qızı (dəli Kalı)

Səyyarə + Ədalət Tofiq + Kəmalə  Mir  Əziz qızı  (Seyidlər) Əli + Səba (Nadya) Həvil qızı Bakoylar)
Elnarə
Şahin
Elnarə
Səbuhi
Röya
Xəyalə
Vüsalə
Elnur
Aynurə

ardı

Məhbarə  + Ziyəddin Feyz + Sevda   Murtuzəli qızı  (tatlar) Nazim  + Səadət
Zəminə
İradə
Səbinə
Müşviq
Ruhi
Aysel
Leyla
Elvin
Məhərrəm
Nizami

ardı

Qəhrəman  + Albina Şərəbanı + Xanhüseyn Pərvun  + Mamed
Zeynəb
Elvira
Ozal
Həsən
Tahir
Emin

 Oruc  Şirəli  oğlu  +  Əsli    Abdulla   qızı  (Qılıclı)

Bayraməli + Təranə Abbasəli  + Humay Sultanəli Baratəli   + Vəsilə
Gülnar
Samirə
Lalə
Oruc
Arzu
Sevinc
Həsən
İbrahim
Yusif

ardı

Tamara  + Əli  (Balaxatın) oğlu Sara  + Nadir İslam oğlu (Məşədi İsmayıl)  xalası oğlu Sitarə  + Fərhad   (Ağbulaq)
Rəfail
Rauf
Hüseyn
Sevda
Könül
Ceyhunə
Əli

    Məşədi    Qurban  Alıkişi  oğlu
Qızları: 1.Gülüstan  Məşədi  Qurbam  qızı  + Məşədi Bayram   (Şavıllı)
2.Sonaxanım   Məşədi  Qurban  qızı  + Çoban  Məşədi  İsmayıl  oğlu (Məşədi  İsmayıl)
Qız (adı  məlum  deyil)  Məşədi Qurban  qızı  +  Həsən,  uşaqları  bunlardı

Abdulla  +  Mələk  Məhərrəm  qızı  (Yoloğlular) Anaxanım  + 1)İsa K. Həsən  (otoylu,  İrəvanlı)
+ 2)Həmid (əslən Tovuz  mahalı)
Həvulla (həmçinin  bax:  Yoloğlular)
Hidayət (həmçinin  bax:  Yoloğlular)
Səməd  (həmçinin  bax: Yoloğlular)
1) Məhəmməd
2) Oruc
2)  Mahal

   Abdulla    Həsən  oğlu  +  Mələk  Məhərrəm  qızı  (Yoloğlular)   
   Həvulla  Mələk  (Abdulla) oğlu  + Bəsti  (Ağbulaq)(Akstafada  yaşayıb)

Ayna Lilpar +Bəşir Dilbər  +Bəhram Əsəd +Tamam Xanbuta
Samir Məlahət
Mətanət
Fərman
Rəsul
Vüqar
İlqar
Əli
Bayram
Xalidə
Nadir
Leyla
Adil
Şəhla
Şahin
Şakir
Şölə

 Hidayət  Mələk  (Abdulla) oğlu  +  Gülüstan  Kəlbalayı  İbrahim  qızı  (Alıkişi)

Qurban  +  Minayə  Məhəmməd   qızı  (Otoylular,  İrəvanlı) Məhərrəm
+ Bəsti  Nəsib  qızı (Kütül  Hünbətlər)
Məhəmməd  (Mamed)
+ Tərlan    Məhəmməd (Bibisi  qızı,  qara Mollalardan)
Oruc  +  Solmaz Mais   +  Aybəniz Səməd   qızı (Məmmədcanlar)
Rəqsanə
Rəna
Gülnar
Aygün
Xalidə
Təranə
Hidayət
Sevinc
Pərvanə
Samir
Elşən
Etibar
Elnaz
Eldar
Gülüstan
Minarə

Ardı

Abdulla +Aybəniz Xanımzər +  Mahmud   Xamoy oğlu (Qarazəngəllər) Tamara  +  Şəhriyar (Gədəbəy) Gülnaz  +  Sərdar (Şəki) Zərifə  +Adilxan Hicran  +Səbuhi  (Şəki)
Ləman
Vasalə
Tamella
Məleykə
Kifayət
Elçin
Səadət
Tafiq
İlham
Elxan
Mehriban
Elnur
Azər
Vüsal
Vüsalə

 Səməd  Mələk (Abdulla)  oğlu   + Qəndab   Hüseyn  qızı  (Binnətlər)

Vaqif + Sürayyə Vidadi  + Nahidə Vilayət  + Vahid  + Mehriban Valeh  + Şəfayyət Vasif
Vüqar
İlqar
Ruqiyyə
Vüsal
Sevinc
Aynur
Vasif
Hüseyn
Nahid
Nəzrin
Səməd
Aytən

Ardı

Həqiqət  + Qurban Rəşid  oğlu   (Muradlar) Şəfiqə  + Novruz Murğuz   oğlu (Arazlar) Ziyafət  + Həsən (Tofiq) Nərman  oğlu  (qara Namaz  xalası qızı) Şəhla  + Nizami Sədaqət  + Səməd
Eldar
Elxan
Arzu
Nizami
Nazim
Niyazi
Qəndab
Elnurə
Ceyhun
Cəmilə
Elvin
Vəfa
Ülviyyə
Şəfa
Qəməd
Namiq
Ramiq
Kəmalə

 1) Məhəmməd   İsa  (Anaxanm)  oğlu  + Sura  Qara  qızı  (Nədirlər)

Əli Həsən Mübariz Minayə +Qurban Hidayət  oğlu Fizzə Maya (Nəzakət) 
+1)Kamal
+2)Mayıl
 Mamed
Eyvaz
q
 Rəşad
q
q
 Elnur
Sevinc
Rəna
Rəqsanə
Gülnar
 1)Akif
1)Azər
2)Ramilə
2)Samirə
2)Samir

2) Oruc Həmid (Anaxanım) oğlu + Şərqiyyə (Ağbulaq, Akstafada yaşayıb)

Arif Asif Akif Nazilə Sevda

  2) Mahal  Həmid (Anaxanım) oğlu  + Zeynəb Xamoy qızı (Qarazəngəllər)

Ramiz  + Nazilə Mahir + Raziyyə   Rza  qızı  (məşədi İsmayıllı) Yaşar + Pəvanə  Əlfət qızı (Poluxlu) Yasin  +  Elnarə Rasim + Ləman  (bax:  Nədirlərə) Mahirə  +Ramiz Şahidə  + Eldar Qəmət qızı  (Poluxlu)
Yasəmən Ramil
Ramella
Zülfüqar
Zülfiyyə
Ülviyyə
Mahal
Murad
Ruslan Anar
İlqar
Vüqar
Rəşad
Günel
Şəhla

    Bayram (gilə) Məşədi  Qurban  oğlu +  Qızxanım   Qələndər   qızı   (Qələndərli)
Qızları:  1.Telli  Bayram qızı +  Şirməmməd   (Axta(Razdan)  rayonundan   gəlib.  Bədir  adlı  bir  bacısı  da  olub  ki,  onu    Əhməd   Hacı   Hüseyn  oğlu  (məşədi  İsmayıl)   ilə  ailə  qurub  və  bir  qızı  olub.  (bax: otoylu  Şirməmməd)
2.Giləxanım  Bayram  qızı  + Səfər   Məşədi  Həsən oğlu (otoylu  İrəvanlı )
3.Ceyran  Bayram  qızı   +  Əsədulla   Abdulla   oğlu  (qara  Abdullalar)       

Avdı + 1)Zəhra Məşədi   Bayram qızı (Şavıllı,   Qaradöşlər)  bibisi   qızı
+ 2) Zəhra (Basarkecər)
Qurban  + Qutu  Məşədi Bayram  (Şavıllı,  Qaradöşlər) Qənbər  + Semran Məşədi Bayram (Şavıllı, Qaradöşlər) Məstan + 1) Zeynəb Məşədi  Bayram (Şavıllı, Qaradöşlər)  uşaqları  olmayıb
+ 2) Tükəzban  Məhərrəm qızı (Yoloğullu)
1) Boşçalı
2) Əziz
2) Sehran  
Bayram
Məhəmməd  (Osman)
Qaratel  
Məleykə
Hüseyn
Ənvər
Fatma
Səriyyə  
Gülgəz  
Bəsti(Şərqiyyə)   
Aslan
Sadıq
Mais
Fətulla
Xanım  
Güllüzar  

Qeyd: 1)dörd qardaş  dörd bacı  ilə- bibiləri qızları  ilə evlənib
2)Avdının ikinci  arvadı  Zəhra  təzə Məhərin bacısı, Kərəmin  (Məşədi Yolçunun oğulluğu)  dayısı  qızı,  Xırdaxanım  + Şaban (molla Cəfərli),   Anaxanım  + Əli Məmməd oğlu (Qarazəngəllər), Gıləxanım  + Əli Süleyman oğlu (Qazaxlılar) ,  və  Şaban  Allahverdi  oğlu  (Gümünün  atası)  otoylu   ilə əmiuşağı  olublar    və  Basarkeçərin  Daşkənd  kəndindən  gəliblər
Avdı   (Gilə)  Bayram   oğlu  + 1) Zəhra Məşədi   Bayram qızı (Şavıllı,   Qaradöşlər)  bibisi   qızı
+ 2) Zəhra (Basarkecər)
Qızı: 2) Sehran  Avdı   qızı   + Abbas Əhməd  oğlu   (Alıkişilər)
  Boşçalı  Abdu oğlu  +  Abı  Şaban  qızı (Yoloğullar)

Tapdıq   + Gülgəz Hüseyn qızı (Bico) Gülüsüm  + Abbas Heydər oğlu (Dəmirçilər) Məsmə + Novruz (Xalası oğlu)
Asif
Aftandil
Rasim  (cavan ölüb)
Nasim
Taryel
Şəhla
Rəsmiyyə  + Seyfəli  Qənbər (Abuzər)

  Tapdıq  Boşçalı  oğlu  + Gülgəz Hüseyn qızı (Bico)
Rəsmiyyə   Tapdıq   qızı   + Seyfəli  Qənbər oğlu  (bax: Abuzər)
Rasim  Tapdıq   oğlu   (cavan ölüb)

Asif + Zəri  (Basarkeçər) Aftandil +
Xumarə  (Basarkeçər)
Nasim  +
Rəhimə  Rəhim  qızı  (Alıkişilər)
Taryel  + Günül (Zəngibasar Şəhla  +  Yaqub (Xalası  oğlu)
 Səadət  Firuzə
Tapdıq
Nəzrin
 Nicat
Ennar
Rasim
Məryəm
 Elton
Yusif

  Əziz  Abdu oğlu  +  Bəyaz   Eyvaz   (Ayvaz)   qızı   (Dəmirçilər)

Vaqif Musa Qəzənfər Zahid Nazim

Qurban   (Gilə)  Bayram  oğlu  + Qutu  Məşədi Bayram  (Şavıllı,  Qaradöşlər)
Qızı: Qaratel   Qurban  qızı   +  Hüseyn Aslan oğlu  (Bico)
 Bayram  Qurban  oğlu + Gülüsüm  (Şorca kəndi)

Həsən  + Sara  Məhəmmədtağı  qızı (dəli Kalı) Əli +  Səriyyə  Hüseyn  qızı (kütül Hümbətlər)
Bayram
Qudsi
q
Anar
Vüqar
q

   Məhəmməd (Osman)  Qurban  oğlu  + Xanımzər   İdrls   qızı (dali  Kalı)

İbrahim  + Səhər  (İrəvan  şəhəri) Süleyman Xəqani Fikrət Mürvət

Ardı

Coşqun Zeynəb  (Lirpar)
+  Məhəmməd Abbas  oğlu (Məşədi Vəli;  Sedilli)
Çimnaz Gülnaz Səbinə Zəminə

  Məleykə  Qurban  qızı  + Cəlal   (əslən   Qırxbulaq (qərbi Azərbaycan)  mahalından olub, Beyləqan  rayonunda    yaşaylb)

Oruc Qəzənfər Budaq Pərişan Gülşən Nazılə Gülnaz

 Qənbər   (Gilə)  Bayram  oğlu  + Semran Məşədi Bayram (Şavıllı, Qaradöşlər)
Qızları : 1. Fatma   Qənbər  qızı  + Aslan (əmisi oğlu)
2.Səriyyə  Qənbər  qızı + Mmahal İsmixan  oğlu (Yoloğullu, Muradlar)
3.Gülgəz  Qənbər  qızı + Məmməd Musa   (Şavıllı,  Bədəlli)
4.Bəsti  (Şərqiyyə)  Qənbər  qızı +  Məhəmməd  (Qara) Hüseyn  oğlu  (Bico)
Hüseyn   Qənbər oğlu  + Kəklik   (Ağbulaq)

Nazlm İlazim İlham Azər

Ardı

Məhərrəm Zenfira Zərifə (Qəhi) Aynurə

   Ənvər  Qənbər oğlu   + Sücaət   (Ağbulaq)

Fəxrəddin Ələddln Elsevər Nuriyyə Minayə

Məstan   (Gilə)  Bayram  oğlu  + 1) Zeynəb Məşədi  Bayram (Şavıllı, Qaradöşlər)  uşaqları  olmayıb
+ 2) Tükəzban  Məhərrəm qızı (Yoloğullu)  

Qızları: 1.Xanım  Mastan  qızı  + Mehralı Məşədi   Yolçu  oğlu (Qılıclı)
2.Güllüzar   Mastan  qızı   +  Mirzə Şəkər  oğlu   (Məşədi Vəlilər)
 Aslan  Məstan oğlu  +  Fatma   Qənbər qızı (əmisi qızı)

İbrahim  +Əntiqə
Məleykənin nəvəsidir
İsaq Arif +Zərifə
(Qəhi)
dayısı qızı
Akif Zeynab Məkura
Faiq
Fuad

 Sadıq  Məstan  oğlu  +  Həmaya  (Bəsti)  Cabbar  qızı (otoylu,  Əhmədovlar)

İman + Bəsti  Mirzə qızı (şədi Vəli) İlqar + Yaqut Dilən  +  Nəzakət  Eyvaz qızı   (otoylu) Nübar +  Elşən  (xalası oğlu)
Fizuli
Rauf
Elnurə
Arzu
Röya
Murad
Vüsal
Esmira
İlkin
Günay

       Mais  Məstan  oğlu  +  Sona Əli qızı (Sərdərli)

Mail Etibar Ramin Yeganə Aqilə
Amin
Bəyaz
q

       Fətulla  Məstan oğlu  +Mahnur

Tofiq + Səbinə Musa  qızı (əmizada) Rafiq  + Ceyhun  + Elmira  +  Qulu (Borcalı  mahalı)
Tükəzban
Fərid
Cavidan
Məleykə

  Qars Abdulla
   Vəli  kişi

Məşədi  İsmayıl Məhərrəm Məmməd
Hacı Hüseyn
Çoban
Aslan
Rüstəm
Həsən
Leylan  
Feyzad  
Əzət
Nazdı
Pəri  
Vəli
Güllü 
Gülüsüm
Əli
Məmmədcan
Xırdaxanım 
Ayna  

  Məhərrəm   Vəli  (kişi)  oğlu  +  (adı məlum deyil ) Kütül Hünbətin qızı olub
Qızı: Güllü Məhərrəm qızı + Kəlbalayı Hüseynalı Hacı Əsgər oğlu (kütül Hümbət)
Vəli  Məhərrəm  oğlu  +  Zəhra  Əli qızı (Qarazəngəllərdən)

Hüseyn +  Səyyarə Bayraməli  qızı (Kütül Hümbət) Əhməd  + Güllüzar Nəsib  qızı (Kütül Hümbət) İslam + Afət Mirqasım qızı (Seyidlər) Nübar  + Məmed Abduləli  oğlu (Binnətlər) Gülüsüm  + bığlı Əziz  (Əmirxeylr)
Musa
Əli
Habil
Səməd
Raziyyə   
Elmaz
Eldar
Sevil
Minayə
Səcranə
Xəyalə
Almaz
Vəli
Tofiq
Telman
Elman
Arzu
Samirə
Habil
Cingiz
Sarıtel

 Hüseyn Vəli oğlu  +  Səyyarə  Bayraməli  qızı   (Kütül Hümbətlər)

Musa +  Əli + Sənəm  Meyfalı  qızı (dayısı  qızı) Habil + Xatirə (Qafan) Səməd + İlhamə  Qənbər  qızı  (xalası qızı) Raziyyə  + Məhəmməd  Əli oğlu (Sedilli)
 Mehman
Kənan
 Zəhra
Məhəmməd
 Rəvan
Səyyarə
Raul
 Hüseyin
Yeganə
 Samir
Samirə

 Əhməd   Vəli  oğlu  + Güllüzar  Nəsib qızı (kütül Hümbətlər)

Elmaz +Zülfiyyə Məhərrəm  qızı (Qələndərli) Eidar + Bəsti (Bəryavad) Sevil + Ələsgər  Əsgər  oğlu (Poluxlu) Minayə + Bayram  (Cəbrayıl)
 İranə
Eltac
Ayan
 Günel
Könül
Cehunə
 Günay
Şahin
 Aysun
İslam

  İslam Vəli  oğlu  +  Afət  Mirqasım qızı   (Seyidlər)

Fərcanə + Marif  (Tərtər) Xəyalə + Rauf  tofiq  oğlu  (Məmmədcanlar) Almaz +  Vəli +
 Maral
Röya
 Tofiq

   Məşədi İsmayıl  Vəli  kişi  oğlu (tayfa  Məşədi  İsmayıl  adı  ilə  tanınır)
Qızlar: 1.Leylan  Məşədi   İsmayıl  qızı  + 1) Cabbar  Yolçu  oğlu  (Qılıclı)
 + 2)  Əli   Məşədi  Bayram  oğlu (Şavıllı) 2-ci  arvadı   
2.Feyzad   Məşədi   İsmayıl  qızı + Abduləli  Əsəd  oğlu  (tatlar)
3.Əzət   Məşədi   İsmayıl  qızı  + Məlikməmməd Əsəd oğlu (tatlar)
4.Nazdı   Məşədi   İsmayıl  qızı  + 1) Hüseyn İmamverdi oğlu (Alıkişilər)
  + 2) Xamoy Molla Məmməd oğlu (Qılıclı;   Balı   Sultan)
5.Pəri Məşədi İsmayıl qızı + Ələkbər Qəfər oğlu (qara Namaz)
 Çoban  Məşədi  İsmayıl oğlu  + Sonaxanım Məşədi Qurban qızı (Alıkişilər;   gilə   Bayramlar)
Abbas  Çoban  oğlu   +  Nənəş ( Yoluğullar)   əvvəlcə  İsmixan Murad  oğlu  ((Yoluğullar) alıbmış.
Qızı: Hava   Çoban  qızı   + Rəşid Murad oğlu  (Yoloğullar)

İbrahim  + Gülüstan
Ramazan qızı (Pirvəklər)
Teymur  (Temir) + Güllər
Abduləli qızı (tatlar)
Sadıq
Gülüsüm  
Navat   
Fatma  
Səhnə  (Yumru) 
Məcid
Musa
İsa
Hüseyn
Xanım

  İbrahim   Çoban  oğlu   + Gülüstan  Ramazan  qızı   (Pirvəklər)
Qızlar: 1.Gülüsüm  İbrahim  qızı  + İsmayıl Bəhmən oğlu (Bəhmənli)
2.Navat   İbrahim  qızı  + Həsən Kəlbalayı Məmmədalı oğlu (Pirvəklər)
3.Fatma  İbrahim  qızı + Eldar (Edil) Əli oğlu (Qazaxlılar)
4.Səhnə  (Yumru)  İbrahim  qızı  +  İsa Teymur oğlu (Əmisi oğlu)
 Sadıq İbrahim  oğlu  + Samaya  Kərəm  qızı  (bax: Qılıclı  Balı Sultan)

Hünbət Binnət Bidadi Elman

Ardı

Eldar Etibar Arlf Vaqif Bənövşə (Qənirə)
+  Telman  Əkbər
 (Bədəlli)
Vüqar
Atəş

 
Teymur  (Temir)   Çoban  oğlu  + Güllər Abduləli qızı (tatlar)
 Musa  Teymur  oğlu  + Kövsər ibrahim qızı (Qələndərli)

Ələddin Qəhrəman Kamil Amil

Ardı

İman Elmira  + Süleyman
Hüseyn oğlu (Alğulu)
Səfaqət
Nizami
Fizuli
Cəmilə

 
 İsə Teymur oğlu  +  Səhnə  (Yumru)  İbrahim qızı  (əmisi qızı)

Zakir Akif Əhməd Kamran

Ardı

Cəmilə Kəklik Reyhan Qəti

  Məcid  Temir (Teymur)  oğlu  + Leylan  Rüstəm qızı (Hüsənlilər;  Cleflər)
Qızı: 1.Nəzifə (Afı)  Məcid  qızı + Həmid (otoylu)
2.Pakizə  Məcid  qızı  +  Vaqif  (Zahid)   Hüseyn   oğlu  (Pirvəkiər)

Məhərrəm (Vəsil)
+ Ziyafət  (Ağbulaq)
Mamed + Tərminə  Ağali  qızı  (tatlar) Vəli   +  Leyla   Abbas  qızı  (Şavıllı,  Bədəlli) Əli  + Zərifə  Hüseyn qızı (əmisi qızı) Aybəniz +Arif (Qaraqoyunlu)
Vüsal
Namiqə
Namiq
Ülviyyə
Cavid Elmar
Seymur
Samirə
Rəfiqə
Şirxan
Xatirə

 Hüseyn  Teymur  oğlu  +   Roza  (Tərtər  və  orada   da   yaşayıb)

Teymur Fəxrəddin Zəkiyyə Almaz

Ardı

İradə Zərifə Nailə Tacirə

 Xanım Teymur  qızı  +   Məhəmməd   (Ağbulaqlı   Gədəbəydə yaşayıb)

Məhərrəm Sneyvar Mikayıl

 Aslan  Məşədi  İsmayıl  oğlu  +  Qızxanım   İmamqulu qızı (Şavıllı;  İmamqulular)
Oğlanları:  Əli, Ağali,  Baxşəli,  Məhəmmədəli –  II dünya müharibəsində həlak olublar
Qızları: 1. Zeynəb  Aslan  qızı    +  Abbasqulu  (Otoylu;  Budaqovlar)
2.Çeşmə  Aslan  qızı  +  Kərəm Əsgər oğlu (Nədirlərdən)
3.Lalaxanım  Aslan  qızı   + Şirln  tat  Tağı oğlu (Tat Tağılar)       

Şirəli Aslan oğluZeynənb Məmməd qızı (Məmmədcanlar)

Hüseyn +Validə Ağali  + Mənzər Arif + Xatirə Sultanəli qızı (Tatlar) Adil  + 1) Şəhla
+2)
Məryəm  + Qurban
Könül
Vəfa
1.Nigar  + Bayram Həsən oğlu (Bayramli)
2.Kamran
Aslan 1)Nərgiz
1) Eldar
2)Zeynab
2) q
Nicat

Ardı

Minayə +Həsən Hüseyn oğlu (Abutalıb) Dilarə +ələsgər Nəsib oğlu(Yoroğullar) Səmayə  +Cəfər Solmaz  +Məhəmməd Pəri  +Dilqəm Əli oğlu  (məşədi İsmayıl)
(bax:  Abutalıblar) İlahə
Elcin
Əzizağa
Vüsalə
Səadət
Günel
Tamam
Tural
Elnur
Orxan

Rüstəm  Məşədi  İsmayıl  oğlu  + 1) Nərgiz   Məşədi  Yolçu qızı (Qılıclı)
+ 2)  Sonaxanım Məşədi  Qurban  qızı (əmisi Çoban   öləndan  sonra  alıb)

2) Balaqız +Qasım Məlikməmməd  qızı(tatlar) 1) Oruc 1) Əli  + Nazlı Kərəm qızı (Şavıllı  Bədəlli) 1) Vəli + Şəfiqə  Hüseyn qızı  (kütül Hünbət)
Əsəd
Fatma
Kövhər
müharibədə  həlak  olub Dilqəm
Nazim
Novruz
Məzahir
Elmira  
Mübariz
Əkram
Ramin
Ramiz
Elnarə

   Əli   Rüstəm  oğlu  +  Nazlı   Kərəm  qızı (Şavıllı Bədəlli)
Qızı:  Elmira   Əli   qızı  + İmran Qurban oğlu (daysı oğlu Bədəlli)

Dilqlm  + Pəri Şirəli
qızı (əmizada)
Nazim Novruz Məzahir
Elnur
Orxan

  Vəli   Rüstəm  oğlu   +  Şəfiqə  Hüseyin qızı (kütül Hünbət)

Mübariz Əkram Ramin Ramiz Einarə

Həsən (qalayçı) Məşədi İsmayıl oğlu  + 1) Salatın  Hüseyinalı  qızı (Əmirəhməd)
 +  2)

1) Zeynəb  + 1)  Məhəmmədəli  Ələsgər   oğlu  (qara Namaz)
+ 2)  Əhməd   Bədəl oğlu  (Şavıllı)
1)   Qurban
+Babaxanım (Ardanış)
1)Gülməmməd
+Lalə  (Ardanış)
1) Aboz + 1) Sənəm  Şirəli qızı (Məmmədbağırlür)
+ 2)  Qostan   Ağamalı qızı (Alıkişi)
2) Oruc + 1) Səhnə
(Gədəbəy)
+ 2) Pərl  (Mingəcevir)
1) Abbasəli (müharibədə qalib) Əli
Ələsgər(Əsgər)
Tamara
İslam
Aslan
Bənövşə
Fatma
1)  Musa
1) İsmayıl
1) Vaqif
1) İlyas
1) Zərqələm
1) Rəna 
1) Yetər
1) Arlfə
2) Zöhrə
2) Zəhrə  
1)İbrahim
1)Fəxrəddln
1)Rafiq
1)Minayə
1)Maya
1)Səmayə
2)Hamaya
2)Gülnarə
2)Çingiz
2)Eyvaz

Qeyd: Bibixanım və Lalə  əmiqızları olublar   
 Qurban  (Qalayçı)  Həsən  oğlu + Bibixanım   (Ardanış)
 Əli  Qurban  oğlu  + Yazgül  Muxtar  qızı (Otoylu,  Əhmədovlar)

Təbriz Mübariz Ramiz Elman Almaz Raziyyə

  Ələsgər (Əsgər) Qurban  oğlu  +  Səriyyə   Məhərrəm qızı (Tatlar)

Fazil   + Sürayə   (Almaz)  Hacan qızı   (Hüsənli) Zülfüqar
+ Arzu Xıdır qızı
(Hüsənli  Cleflər)
Habil  + Bəsti  Abbas  qızı
(Hallac)
Solmaz +  Hünbət Məhəmməd   (Poluxlu) Gülnaz  +  Bayram (Alıkişilərdə  Bayramın nəvəsi) Nuranə  (Gözəl)
+İlham
Amid
Anar
Ülvü
Ülviyyə
Kənan
Emin
Sevinc
Rüfət
Fəridə
Rauf
Asəf
Vüsal
Nigar

 Tamara   Qurban qızı +    Bəşir  (Ağbulaq)

Elmira Flora Məqsəd Elçin

 Gülməmməd  (qalayçı)  Həsən    oğlu  +   Lalə (Ardanış)
Qızı: Bənövşə   Gülməmməd  qızı  +  Baxşəli Paşa oğlu (Pirvəklər)
İslam  Gülməmməd  oğlu  +   Zərnigar   Abdulla  qızı (Qılıclı)

Əbülfət  + Gülnarə Adil  + Dilguşə Nadir  + Sara Oruc  qızı  (Məmmədbağır)  (Xalası qızı) Qadir  + Ramilə
Babək
Aytən
Elmin
Elvin
Sevda
Hüseyin
Nigar
Nicat

Ardı

Səməd + 1) Aynur
+ 2)(Məmmədbağır)
Narıngüi   + Vaieh Məhəmməd   (tatlar) Almaz + Allahverdi Tüymur  oğlu  (Alıkişi) Şəhla +Şamo
1)Səma
Lalə
2)
Vüsal
vüsalə
Kəmaiə
Teymur
Şəfəq
Sevda
Orxan
Şəlalə

  Aslan  Gülməmməd  oğlu  +  Mərziyyə

Ruslan Aybəniz Brilyant

  Fatma  Gülməmməd  qızı  +   Faiq

Yaqub Aqil Yusif

  Aboz  (qalayçı)  Həsən  oğlu  + 1)  Sənəm  Şirəli  qızı  (Məmmədbağır)
    + 2)  Qostan   Ağamalı  qızı   (Alıkişi)   Hər ikisi xala qızı olublar
Qızları: 1.1)Zərqələm Aboz qızı + Qasım Oysar (Ələslər)
2.1)Reyhan  Aboz qızı +  Əsgər Köçəri (otoylu)
3.1)Yetər Aboz qızı  + Mahmud   Məhəmməd (tatlar)

1) Musa + Səriyyə (anası Xudular İbrahimin qızıdır) 1)İsmayıl  + Maya 1)Vaqif 
+ Tamella
1)İlyas + Fatma
Nizami
Eldar
Nabat
Elnarə
Xaliq
Xanlar
Xalidə
Vüsalə
Leyla
Aynur
Məhəmməd
Sənəm

Ardı

1) Arifə  +  Elsən 2) Zəhrə +Köcərı
Məhəmmədəli oğlu
(tat Tağılar)
2) Zöhrə  +
(Gədəbəy)
Əhməd
Elvin
Günay

  Hacı Hüseyn   Məşədi İsmayıl  oğlu
Qızları: 1.Simuzər   Haci  Hüseyn  qızı  + Bxşəli  (otoylu)
2.Güllüzar Haci  Hüseyn  qızı + Rüstəm  Ələkbər oğlu (Hüsənli)
3. Gülüsüm Haci  Hüseyn  qızı  + Məhəmmədəli  Hacı  Məmməd oğlu  (İvoy)
4. Zəhra  Haci  Hüseyn  qızı   +  Murad Məşədi Haqverdi oğlu  (Hallac)
5.Mürəstə Haci  Hüseyn  qızı  + 1) Aydaş Məşədi Məmməd oğlu  (Hüsənli )
  +  2)  Əhməd   Hüseyn  oğlu (tat)  

 Məhəmməd + Şərəbanı  Məşədi Həsən qızı (Arazlar) Rza  +  Xavər   Ağali qızı (Ələkbərlər) Əhməd  + 1)  Bədir (Otoylu  Şirməmmədin   bacısı)
+ 2) Həlimə Əli qızı (Qazaxlılar)
+ 3)Səmayə (Şınıx)
Həmid
Əkbər
Hüseyn
Müzənfər
Namaz
Əsgər
Xanlm
İlham
Səfər
Nurali
Pakizə  
Solmaz 
Gülnaz
Mahizər
Raziyyə  
1) Şura  (uşaq  yoxdur)
2) Sərvəz
2) Tükəzban 
2) Suqra   
3) Eyvaz
3) Çimnaz

  Rza   Hacı  Hüseyn  oğlu   +  Xənər  Ağali  qızı (Ələkbərlər)
Qızları: 1.Pakizə  Rza  qızı + Vəli  Abbas oğlu (Şavıllı)
2.Solmaz   Rza  qızı  + Bahaddin (Həsən)  Əhməd  oğlu (tatlar)
3.Raziyyə  Rza   qzıı  +  Mahir  Mahal  oğlu (Qarazəngəllər)

İlham  + Zərnigar (Ağbulaq) Səfər + Məriyəm Məhəmmədəliqızı    (dəli  Kalı) Nurəli  + Kəmalə (Ağbulaq ) Gülnaz 

+Nərman

Mahizər  + Ağaməmməd
Eşqin
Coşqun
Elnur
Fərid
Rza
Fidan Roman
Raul
Laləzər
Afət
Vüqar
Sahibə

  Əhməd   Hacı  Hüseyn oğlu   + 2)   Həlimə   Əli qızı  (Qazaxlılar)   Əhməd  Həlimənin   ikinci  əridir.   Birinci  əri   Dünü Qərib  oğlu  olub (Qazaxlılar;  Tosunlar)
Qızı: 1.2) Tükəzban   Əhməd  qızı + Nəsib  Hasoy   oğlu (Bəhmənli)
2.2) Suqra   Əhməd  qızı  +  Xıdır Rüstəm oğlu (Hüsənli)
  Sərvəz   Əhməd  oğlu   +  Rübabə (ispan) Rüstəm qızı (Hüsənli;  Cleflər)

Məhərrəm  + Şəfiqə Həsən qızı (Arazlar) Akif  + Firəngiz Ziyat  (Qazaxlılar) Elmar + Məhbarə Firuzə + İmran Bəhlul  (Şavıllı) Mehriban  + Əli   Qəmət  (Binnətlər) Yasəmən   + Asif Məsim  (Mədətlər)
Məlahət
Anar
Həlimə
Nuranə
Kənan
Mətanət
Banu
Könül
Rasmella
Habil
Rəşad
Oruc
Yeganə
Eşqin
Elvin

 Əhməd    Hacı  Hüseyn oğlu  +  3)Səmayə (Şınıx)

Eyvaz  +  Məhəbbət   (dayısı qızı) Çimnaz  +   İlkin (dayısı oğlu )
Laləzər
Əhməd
Araz
Təbriz

Məhəmməd  Hacı  Hüseyn oğlu  +  Şəhrəbanı  Məşədi  Həsən qızı (Arazlar)
Qızı: Xanım  Məhəmməd  qızı  +  (qaraqoyunluya ərə gedib ) uşağı yoxdur
 Həmid  Məhəmməd  oğlu  + Sənəm Allahverdi qızı (Otoylu)

Novruz Kərəm Valeh  +Sevda Məhərrəm qızı(Abbasəllər) Cəbrayıl + Nazilə Məhəmməd qızı
(Qarazəngəllər)
İsmayıl Srayıl
q 1.Rüstəm
2.Reyhan + Telman   Bəhlul oğlu (Şavıllı)
Ramiz
Ramin
Vüsalə
Nəsimi Ruslan
Rüfət

  Əkbər  Məhəmməd  oğlu   +   Əsli   Musa   qızı  (Yoloğullar;  Muradlar)

Bayraməli  +1) Xalidə
+ 2)
Telman Minayə Dilbər  + Telman
1) Məhəmməd
1) Məhəmmədəli
1) Mətanət  
1) Vüsal (Eldəniz)
2)
Gəray
Günay
Qurban
Fuad
Teymur
Zülfiyyə
Elman

Ardı

İlhamə  + Pənah Şəfiqə (Əntiqə)  + Səməndər   Usub   oğlu  (Dəmirçilər) Zərqələm  (Ofeliya)
+  Əli
Anaxanım   (Həmidə)
+  Yaməddin
Musa
Nicat
Ruslan
Gülnar
Yasəmən
Yasin
Nurlan

  Müzənfər  Məhəmməd  oğlu + Hamayıl Məhərrəm qızı (Hallaclar)

Məhərrəm  + Həqiqət   Meyfalı   qız  (Qələndərli) İlqar  + Nargilə  Tanırverdi  qızı
(Məşədi  Vəli)
Zakir  +  Bəsti Nəriman  qızı
(qara Namaz)
Fazilə +Ədalət Pakizə  +  Məhərrəm Tanırverdi   (Məşədi Vəli) Yazgül  +  Şahin Şaban   oğlu
(Dəmirçilər)
Tərgül
Bəsti
Vüqar
Yetər
Etibar
Zülfüqarr
Nailə
Mədinə Məftun Namiq Əli
Vəli
Ramil
Famil
Sevda
İbrahim
Sadəgül

Sovet  (Namaz)  Məhəmməd  oğlu   +1)Sona Camal qızı (Molla Cəfərli)
+ 2)Perm şəhərində evlənib və yaşayıb
 1)Məhərrəm  Sovet (Namaz)  oğlu
 Hüseyn  Məhəmməd  oğlu   + Zinyat   Cabbar  qızı (tat Cabbar)

Əli (Aloş) Vəli Mühiddin Lətif Raya  +  Hüseyn
Meydan  oğlu (Bico)
Niyaməddin
Elməddin
Aysel
Zinyat
Hüseyn

 Əsgər  Məhəmməd  oğlu  + Ağca  Ağali qızı (Abuzərlər)

Vəfa Sevil Tünzalə Almaz Türkan

  Məmməd (baba)Vəli  kişi  oğlu
(bu  qol   Məmmədcanlar  və   Qaraəngəllər   tayfasına  bölünür)
Qızı: Xırdaxanım   Məmməd  (Baba)  qızı +  Zaman Ələsgər  oğlu  (Molla Cəfərli)
Ayna Məmməd (Baba) qızı + Əli Hünbət oğlu (kütül Hünbət)

Məmmədcam +  Sonaxanım Namaz qızı (Qılıclı) Əli  + Anaxanım (Basarkeçər)
Kərbalayı Vəli
Nəsib  (müharibədə həlak olub)
Məmməd
Oruc
Yusif (cavan)
Əsəd  (cavan)
Mamoy  (cavan)
Bahar  + Allahverdi (Otoylu)
Güllü + Şirəli Hüseynalı oğlu (Əmirəhməd)
Xamoy
Səfər
İsmayıl
Cəfər
Telli   
Zəhra 

  (Qarazəngəllər)
 Əli   Məmməd  (baba)  oğlu  + Anaxanım (Basarkecər)
Qızlar: 1.Telli   Əli  qızı  + 1) Mürsəl Kərbalayı  Məhəmməd  oğlu
 + 2)Mehralı Hüseyn oğlu (Alıkişilər)
2.Zəhra   Əli  qızı  + Məhərrəm   Vəli oğlu (Məşədi İsmayıl)

Telli   Əli  qızı  + 1) Mürsəl Kərbalayı  Məhəmməd  oğlu
Fərzalı  Mürsəl  (Telli) oğlu +

Rafiq Janna + Tofiq  Səməd  oğlu (Məmmədcanlar) Jaşmina
 Rauf
Rüfət

 Xamoy   Əli  oğlu  +  Bağdad (Qaraqoyunlu)
Qızlar: 1.Maral  Xamoy  qızı  +  Əli  Qənbər oğlu (kütül Hübət)
2.Səkinə   Xamoy  qızı  +  Seid  Əli  Mir  Murtuza oğlu (Seyidlər)
 3.Zeynəb   Xamoy  qızı  +   Mahal  Həmid  oğlu (bax: Alıkişilər   Bayramlı) 
 Məhəmməd   Xamoy  oğlu  +  Şkufə Cəfər qızı (əmisi qlzı)

Nazim Nazilə  + Cəbrayıl
Həmid   (Məşədi  İsmayıl)
Nailə Kəmalə Firuzə
Nəsimi

 Mahmud  Xamoy  oğlu   + Xanımzər  Hidayət  qızı ( Yoloğullar)

Tamella Məleykə Kifayət

Behbud Xamoy oğlu  

Nizami Vaqif Azər

 İsmayıl Əli oğlu  + Həmidə (Ardanış, Şorca kəndində yaşayıb)

Sabir Səyyar  + Həqiqət   
Cəfər qızı (əmisi qızı)
Zakir Bəkir
Yusif
Vasif
Asif

Ardı

Məhərrəm İbrahim Dursun Səmayə

Səfər Əli oğlu   + Hayva  Məşədi  Həsən  qızı (Dəmircilər)

Aslan Abbas + Ayişə Sabir Əbülfəz
1.Əli   + Zəminə Hümbət qızı (əmizada)
2.Anaxanım  +  Nizami Səməd   (Məmmədcanlar)
3.Adilə  +  İsmayıl   Baba oğlu
(Otoylu)
4.Ziyarət
5.Afət
Hüseyn
Sevinc
İradə
Ülviyyə
Həsən
Səfər
Əkbər

Ardı

Sitarə Məryəm Samayə Südabə

  Cəfər Əli  oğlu+ Xədicə
Qızlar: 1. Şəfiqə   Cəfər  qızı  + Abbas Dünü oğlu (Qazaxlılar)
2.Şukufə Cəfər qızı  + Məhəmməd Xamoy oğlu (əmisi oğlu)
3.Yetər  Cəfər  qızı  +  Mirzə Nəsib oğlu (Əmizada)  (Məmmədcanlar)
4.Həqiqət Cəfər qızı + Səyyar ismayıl oğlu  (Əmisi oğlu )
5. Nailə Cəfər qızı +   Mayıl İsgəndər oğlu (tat)  
6.Bəsti Cəfər qızı  + (——) +Vüsalə,  Vüsal
7.Fatma Cəfər qızı  + (——–) + Erkan

Telman + Xavər (Ucar) Salman + Zəkiyyə  İslam qızı (əmizada) Süleyman  +
Qalina
Əli + Mafiyyə   (Ağbulaq)
Ədalət
Vüqar
Nəzakət
Familə
Rəfiqə
Nailə
İlham
Şəraət
Sadıq
Şəfaqət  + Nəsib  Mirzə oğlu  (əmizada və dayısı qızı)
Sədaqət
Mətanət
Samirə
Aytəkin
Emin
Cəfər

  Məmmədcan   Məmməd (baba)  oğlu   +   Sonaxanım Namaz qızı (Qılıclı)
Qızları: 1.Bahar  Məmmədcan  qızı  + Allahverdi  (Otoylu)
2.Güllü   Məmmədcan  qızı  +  Şirəli  Hüseynalı  oğlu (Əmirəhməd)
 Nəsib  Məmmədcan  oğlu  +  Soldat   İbrahim   qızı   (Hüsənli)

Mirzə  + Yetər  Cəfər qızı (Əmizada) Əhməd   + Əprüz Məhəmməd    qızı  (Tatlar) Hümbət   +  Güldəstə  Qənbər  qızı  (Sərdərli ) Qurban  (Ənvər)
+Möhtərəm  (Ağbulaq)
Allahverdi
Nəsib
Əliağa
Sona  (Yeganə)
Rahilə  
Rahimə   
İmran
İlqar
Elman
Elxan
Sevil  
Gülbəniz
Elbəniz
Sahib
Şahin
Rəfail
Mahiyyədin
Təbiət
Zəminə
Simnar
Şəlalə

   Hümbat  Nəsib oğlu   +  Güldəstə   Qənbər   qızı   (Sərdərli)

Sahib  + Sura İsmayıl  qızı (Bəhmənli) Şahin Mahiyyədin
+Gızılgül   İsa qızı
(Poluxlu)
Rəfail  +Rahilə
Mirzəqızı
(əmisi qızı)
Təbiət  +Bəylər (Ağdam) Zəminə  + Əli Aslan  oğlu (əmizada)
Elsanə
Ramin
Mövlan
Nurlan
Fəqan
Birgül
Məhərrəm
Orxan
Türkan
Çinarə
Elşad
Aidə
Sənan

 Mirzə  Nəsib  oğlu   +  Yetər  Cəfər  qızı (əmizada)
Qızları: 1.Sona  (Yeganə)  Mirzə  qızı   +  Lətif Şəki  oğlu  (Nədirlər)
2.Rahilə   Mirzə  qızı   + Rəfali  Hümbət oğlu  (əmiuşağı)
3.Rahimə   Mirzə  qızı  + Kərəm  Hüseyn  oğlu  (Şavıllı;  Qaradöşlər)

Allahverdi Nəsib Əliağa

 Əhməd   Nəsib  oğlu   +  Əprüz    Məhəmməd   qızı   (tatlar)

İmran İlqar Eiman Eixan Gülbəniz Eibəniz

   Qurban (Ənvər) Nəsib  oğlu   + Möhtərəm (Ağbulaq)

Simnar Şəlalə

 Məmməd  (nəvə)  Məmmədcan  oğlu    +   Kəmənçə   Məşədi   Həsən  qızı (Dəmirçilər)
Qız: Zeynəb  Məmməd (nəvə)  qızı  +  Şiralı   Aslan   oğlu (məşədi  İsmayıl)

Səməd  +  Nadel Mehralı  qızı  (Primlər) Zeynaiabdin  +  Həqiqət (Ağdaş) Yusif  +  Məxbər (Ağdaş)
Tofiq
Fəxrəddin (Firuddin)
Sabir
Əli
Nizami
Aybəniz  
Dəhanə
Sənan
Məmməd
Vüsaiə
Əfqan
Sevda
Təranə
Pərvanə
Şəlalə
Rəfail
Mail
Fədail
Tahir
Mahir
Yeganə

    Səməd  Məmməd (nəvə) oğlu   +  Nadel   Mehralı   qızı  (Pirimlər) Qızı: Aybəniz  Səməd qızı + Mais Hidayət oğlu (Yoloğullu)

Tofiq + Janna Fəxrəddin(Firuddin) Sabir Əli Nizami
 Rauf
Rüfət

 Zeynalabdin   Məmməd (nəvə) oğlu  +  Həqiqət (Ağdaş)

Dəhanə Sənan Məmməd Vüsalə

Ardı

Əfqan Sevda Təranə Pərvanə Şəlalə

 Yusif Məmməd (nəvə) oğlu  +  Məxbər  (Ağdaş)

Rəfail Mail Fədail Tahir Mahir Yeganə

  Oruc  Məmmədcan  oğlu  + Qutu   Məhərrəm   qızı  (Hüsənli)  (Tovuzda yaşayıb)

Rza Əsəd Mehti Məmmədtağı
İman
Asif
rəsul
Şahin
Şükür
İlham
Rövşən
Vidadi
Nərman
Fərman
Aydın
Arif

 Kərbalayı Vəli  Məmmədcan  oğlu   +  Gilas  Alıyoldaş  qızı   (Qılıclı)

Hüseyn  + Şərqiyyə   İsmayıl   qızı  (Xudular) Həsən  +1)Güldərən  (Alğullardan)
+2)Şövkət  Hüseyn  qızı (Binnətlər)
İslam  + 1) Zərnişan  Vəli qızı (Yoloğlular)
+2) Güldəstə  Səfər qızı (Otoylu   İrəvanlı)
Xaliddin
Fəxrəddin
Nurəddin
Həqiqət 
Sevda 
Tamam
Ruqiyyə (Rəfiqə)
Zəminə
1) Sünbül
2) Ələddin
2) İmran
2) İlham
2) Ərəstun
2) Səbinə  
2) Rəsmiyyə  
2) Rəqsanə  
1) Gilas  
2) Natlq
2) Zəkiyyə  
2) Mahirə
2) Məryəm

  İslam    Kərbalayı  Vəli    + 1) Zərnişan Vəli  qızı  (Yoloğullar)
2) Güldəstə Səfər qızı (O  toylu;  İrəvanlı)
Qızları: 1.1) Gilas  İslam  qızı   + Fərzalı  Kazım  oğlu (qara Abdullalar)
2.2) Zəkiyyə   İslam  qızı  + Salman Cəfər (əmizada)

1)Gilas + Fərzalı  (Qara  Abdullalar) 2) Zəkiyyə + Salman  Cəfər  oğlu (Qarazəngəllər) 2) Mahirə 2) Məryəm Natiq + Nərgiz (Gədəbəy)
Sadıq
Tural
Ləman
İlham
Familə
Rəfiqə
Rəşad Aytən
Aytac
Orxan
Nərminə

  Həsən  Kərbalayı   Vəli  oğlu  + 1) Güldərən (Alğullardan)
+ 2)Şövkət  Hüseyn qızı (Binnətlər)
Qızları: 1.2) Səbinə  Həsən  qızı  + Kamandir Səfər (Poluxlu)
2.2) Rəsmiyyə  Həsən  qızı  + Misir İbrahim (Əmirəhməd)
3.2) Rəqsanə  Həsən  qızı  + Xıdır Cəfər oğlu (Poluxlu)

Sünbüı + Hidayət (Qazax) Səbinə (Səbibə) + Kamandir Səfər (Poluxlu) Rəqsanə + Misir İbrahim (Əmirəhməd) Rəqsanə + Xıdır Cəfər oğlu (Poluxlu)
Vüsalə
Nailə
Vüqar
Zaur
Nail
Rahim
Sübhan
Tünsalı
Natiq
Namiq
Sədaqət
Şəfavət
Zeynəb
Sərxan

Ardı

Ələddin İmran + Sevda (Daşkəsən) İlham + Mətanət (Tovuz) Ərəstun + Ülkər (Ardanış)
Ramin
Şövkət
Elçin
Abbas
Ramilə
Nəsimi
Türkan
Həsən
Jalə
Lalə

Hüseyn  Kərbalayı  Vəli  oğlu   +  Şərqiyyə  İsmayıl  qızı  (Xudular)
Qızları: 1.Həqiqət  Hüseyn  qızı  +  Binnət Sadıq  oğlu (Məşədi İsmayıl)
2.Sevda  Hüseyn  qızı  +  Nazim Əli oğlu (Məşədi İsmayıl)

Xaliddin + Səmayə (Rəna) Hacan qızı Fəxrəddin + Nurəddin + Rəna Mamed qızı  Həqiqət + Binnət Sadıq oğlu  (Məşədi İsmayllar)
Elmir
Elmira
Aygün
Aynurə
Gilas
Emil
Elvin
Zülfiyyə
Zülfüqar
Ülviyyə

davamı

Tamam + Nəbi (Ağdam) Sevda  + Nazim  Əli  oğlu (Məşədi  İsmayıllar) Ruqiyyə (Rəfiqə) + Məftun Məhəmməd  oğlu (O toylu) Zəminə  + Fərhad  Əsgər  oğlu (Kütül  Hünbət)
Tunar
Fərəc
 Urxan
Səidə
 Nemət
Səbinə
Türkan
Vüsal
Ləman
Şəbnəm