Şavıllı

Şavıllı

Bu  tayfa  II  qurup  məskunlaşanlara  daxildir.   Müəyyən  adamlar  “Şavil”ı   şəxs  adı  kimi  adlandırsalarda  bu  tamamilə  səhvdir.   Şavıl  Türk  tayfası  qollarından   birinin   adıdır. Tayfanın  ulu  babalarının adı  İmamqulu  olub.   Bu   tayfa  sonralar  özlüyündə   Bədəlli,   İmamqulular  (və  ya  Cığallar),  Qaradöşlər   tayfa  qollarına  bölünüb.
İmamqulu  (Şavıl)

Kərbalayı Baba Kərbalayı  Allahverdi Bədəl
Məşədi  Bayram
Məşədi İsmayıl
Məşədi  Hüseyn
Rza
Həsən (Cığal)
İmamqulu
Mazan
1) Əhməd
1) Məmməd
1) Gözəl
1) Səkinə
2) Şərif
2) Qərib

Bədəl  Imamqulu  oğlu + 1)
+2)
Qız: 1) Gözəl  Bədəl  qızı + Namaz Cəfər oğlu (qara  Namaz)
1) Səkinə  Bədəl  qızı + Zəngibasar  tərəfə  ərə  gedib

1)Məmməd   + Cavahir  Mirzalı qızı (Dəmirçilər) 1) Əhməd  + 1) Ürqiyyə  (tat Tağının bacısı)
+ 2) Zeynəb Həsən qızı (Məşədi İsmayıl)
1) Şərif + Güləbatın  Alı  qızı * (Hüsənli) 1) Qərib  + 1) Sınaxanım (tat Tağının bacısı)
+ 2) Güləbatın (Tovuz,  Xatınlı)
Mahmud
Musa
Avış
Həbib (Əpiş)
Əkbər(Körük)
Əli
Avdal
Nazanı
1) Xanım
1)Xalisə(Xalsa)
2) övlad yoxdur
Oruc 1) Məcid
1) Həmid
2)Rübabə(İrbaba)

*Qeyd: Güləbatının Tovuzun Xatınlı  kəndindən  olduğu bildirilir
Əhməd  Bədəl  oğlu + 1) Ürqiyyə  Ağbaba  qızı  (tat Tağı)

1)Xanım + 1) Tosun (Qazaxlılar)
+ 2)(təzə)  Mansır (bax: Nədirlər)
1) Xalisə (Xalsa)  + Tapdıq Alğulu oğlu (Talıflar;  Alğullar)
1) Xumar
1) Aydın
1) Hüseyin
2) Məhəmməd
Bəkir
Əli
Şövkət
Samaya
Həyat
Dilarə

Xanım   Əhməd  qızı  + 1) Tosun (Qazaxlılar)
+ 2)(təzə)  Mansır (bax: Nədirlər)
1) Xumar   Xanım  (Tosun)  qızı  + Məhəmməd  Hüseyn oğlu (Bakoylar)
1) Aydın   Xanım  (Tosun)  qızı   + Hüseyn  Şıralı oğlu (Əmirəhməd)
2) Məhəmməd   Xanım   təzə  Mansır  oğlu  (bax: Nədirlər)
1)Hüseyn  Xanım  (Tosun)  oğlu + Həmzəxanım  (Tovuz)

Müğdət Səhəddin Afiqə Pakizə

Bədəl İmamqulu  oğlu + 1)
Məmməd Bədəl oğlu + Cavahir  Mirzalı  qızı  (Dəmirçilər)
Əli  Məmməd  oğlu  (cavan   ölüb)
Avdal  Məmməd  oğlu  (cavan ölüb)
Mahmud   Məmməd  oğlu + Xırda İmamqulu qızı (əmizada, İmamqulular sonra  Xırdanı   Kərbalayı Nəcəf (Qılıclı  Balı Sultan) alıb, (baldızı olub))

Məcid  + Zəhra  Kərbalayı  Qasım qızı  (dəli Kalı) Mehti  + Leylan  Əhməd qızı (tat Hüseyn) Həmid
Sultanəli
Məhəmmədəli (Zakir)
Əli
Vəli
Şanba
Güllüzar
Nabat
Südabə
İbrahim
Novruz
Vedi
Mahmud
Eyvaz
Əntiqə
Cavan  vəfat  edib

Məcid  Mahmud  oğlu + Zəhra  Kərbalayı  Qasım qızı (dəli  Kalı)
Qızları: 1.Şanba  Məcid qəzı + Xanbaba Qurban oğlu (Məşədi  Vəlilər;  Sedilli)
2.Güllüzar Məcid  qızı  + Səlim  Ağamalı oğlu (Abbasəllər)
3. Südabə  Məcid  qızı

Sultanəli   + Sona Məhəmmədəli  (Zakir) + Tovuz Səfər  qızı (Poluxlu) Əli + Sənəm Paşa qızı (Pirvəklər) Vəli + Nabat + Heydər
(Qazaxda yaşayıb)
Firdovsi
Fizuli
Elxan
Elşad
Zəminə + Əli Abbas oğlu (Şavıllı; Qaradöşlər)
Kamil
Habil
Sara
Şöhrət + Hüseyn  Səməd  oğlu (əmizada)
Akif
Əfqan
Xatirə
Ruhiyyə
Ruslan
Təbriz
Xəyalə
Məhərrəm
Arif
Arifə
Akifə

Mehti Mahmud  oğlu + Leylan Əhməd  qızı (Tat)
qızı: Əntiqə Mehdi  qızı  + Məhərrəm  Məhəmməd oğlu (əmizada, Əpişin  nəvəsi)

İbrahim  Vedi Novruz Mahmud Eyvaz

Musa  Məmməd  oğlu + Sayalı Məşədi Bayram qızı (əmizada Qaradöşıər)
Qılar: 1.Zafta  Musa  qızı + Oruc  Şərif oğlu (əmizada)
2.Sənəm  Musa  qızı  + Hüseyin  Rüstəm oğlu (əmizada)
3.Moruq   Musa  qızı  + Zirəddin  Əkbər  (Körük) oğlu  (əmizada)
4.Bafta   Musa  qızı   +  Fərhad  Kərəm  oğlu  (bibisi  oğlu,  bax:  bu  bölməyə)
5.Eyyub   Musa  oğlu  (müharibədə  həlak  olub)
Məmməd  Musa oğlu  + Gülgüəz  Qənbər  qızı (Alıkişilər; Bayramlı)  (xalası qızı)

Fəxrəddin Sultanəli Nizami Fizuli Sevil  (Şəlalə)  + Vahid  Mahal (Muradlar)

Sənhan Musa  oğlu  + Samaya  Hüseyn qızı (Pirvəklər)

Məhəmmədəli Muradəli Fəridə Fatma  (Tərminə) Təranə

Avış  Məmməd  oğlu + Çeşmə  Rza qızı (əmizada Qaradöşlər)

Səməd +Güllüzar Məcid (Dayısıqızı) (Qaradöşlər) Qəmət  + Mürəstə Oruc + Qənirə Vəli + Sənubər Əli + Tamilə  Paşa (Pirvəklər) Tamara  + Firqəs (Tovuz, Qazqulu)
Məhərrəm
İsaq
Hüseyin
Şahin
Şücaət
Fəridə
Nemət
Cəmilə
Natiq
Solmaz
Nailə
Hicran
Maisə
Təranə
Fəhmin
Mehriban
Rahilə
Nərgiz
Mübariz
Etibar
Ceyhun
Arifə
Vüqar
Rauf
Xalidə
Yeganə

Səməd   Avış  oğlu + Güllüzar Məcid  qızı (Şavıllı  Qaradöşlər, dayısı qızı)
Qızı:Şücaət (Qətibə) Səməd  qızı  + Tahir Əhməd oğlu (Binnətlər)

İsaq +  Təranə Oruc (əmisi qızı) Hüseyn  + Şövkət Məhəmmədəli (Zakir) (əmizada) Şahin + Elnarə Məhərrəm  + Sara  İsmixan  qızı (Muradlar) Fəridə + Telman (Ağbulaq)
Elman
Gülnar
Səməd
Güllüzar
Leyla
Günay Mansur
Elgün
Anar

Qəmət Avış oğlu + Mürəstə

Nemət  Cəmilə

Oruc Avış oğlu  + Qənirə
Qızı: Təranə  Oruc  qızı  + İsaq Səməd  oğlu (əmiuşağı)

Natiq Solma Nailə Hicran Maisə

Vəli Avış oğlu   + Sənubər

Fəhmin Mehriban Rahilə Nərgiz

Əli  Avış  oğlu  + Tamilə Paşa qızı (Pirvəklər)

Arifə Mübariz Etibar Ceyhun

Tamara + Firqəs (Tovuz  Qazqulu  kəndi)

Vüqar Rauf Xalidə Yeqanə

Həbib (Əpiş) Məmməd  oğlu + Məleykə  Məlikməmməd  qızı (tat  Əsəd)

Həsən + Şəfiqə  Əhməd  qızı
(tat  Əsəd)
Məhəmməd  + Ziyatel (Ağbulaq) Abbas + Gülara (Surayə) Fatma + Minayə
Ehtibar
Arif
Asif
Elsevər
Məhərrəm
Vaqif
Nizami
Əvəz (Malik)
Leyla
Məhsəti
Yeganə
Həcər Əbülfət
Əlyar
Məlahət

Həsən  Həbib (Əpiş) oğlu + Şəfiqə Əhməd qızı (tat  Hüseyn)

Ehtibar + Vəfa Arif  + Nazilə Rza (otoylu) Asif  + Dilavər (Nüvədi  kəndi) Elsevər  + Afaq
Əhməd
Emin
Jalə
Lalə
Natiq
Murad
İsmayıl
Arif

Ehtibar  Həsən  oğlu  + Vəfa

Əhməd  + Afət Emin  +
Ehtibar
Mikayıl

Arif  Həsən  oğlu  + Nazilə  Rza  qızı  (otoylu)

Jalə  + Şəhrud Lalə  + Azər  Musa  oğlu (Talıflı; Bəhmənli)

Asif  Həsən  oğlu  + Dilavər

Natiq Murad

Elsevər  Həsən  oğlu  + Afaq

İsmayıl Arif

Məhəmməd  Həbib (Əplş) oğlu + Ziyatel (Ağbulaq)

Məhərrəm  + Əntiqə  Mehti  qızı

(əmizada)

Nizami Vaqif
Vahid
Kəmalə
Elnarə
Fəxrəddin
Elməddin
Məleykə
Fəxriyyə

Abbas  Həbib (Əpiş) oğlu  + Gülarə (Sürayə)
qızı: Leyla  Abbas qızı + Vəli  Məcid  oğlu (Məşədi İsmayıl)

Əvəz (Malik) Məhsəti Leyli + Vəli Məsid  oğlu (Məşədi   İsmayıllı) Yeganə
 Emil Cavid  Sərxan

Fatma  Həbib (Əpiş) qızı
Həcər Fatma qızı

Kəmalə Əntiqə Əbidə Elbrus
 

Minayə   Həbib  (Əpiş)  qızı

Əbülfət Əlyar Məlahət
Zamid Bahar Ramella
Rüfət

Əkbər (Körük) Məmməd  oğlu + Zərnişan  Oruc qızı (tat Tağı)

Ziyad  + Əlvan  Zaman qızı (Molla Cəfərli) Zirəddin + Moruq  Musa  qızı (əmiuşağı) Telman  +  Bənövşə (Qənirə)  Sadıq   qızı (Məşədi  İsmayıl) Tavat + Səhrədar  Məhəmməd oğlu*
Bayram
İlyas
Tahir
Ramiz
Zahid
Bafat
Nazilə
Firudin
Nazim
Ramazan
Eldar
Nazilə
Vüqar
Atəş
Həsən
Məhərrəm
Məhəmməd
Nizami
Əmir
Leylan
Tərlan
Səhnə
Nəzakət

*Qeyd: Səhrədar,  Fərhad,  Hüseyinqulu   Məhəmməd  oğlanları  və  Qaratel Məhəmməd  qızı (+Behbud  Kərəm  oğlu  (bax: bu  bölmədə  Nazanl))   əslən  Qırxbulaq  mahalının  Kankan  kəndindəndirlə.  1918-ci il  qacqınlığında  ataları  Toxluca  kəndində  məskunlaşmışdır.  1960-cı  illərdə  isə  Zəngibasar   (Masis)  rayonunun  Zəhmət  kəndinə  köcmüş   və  orada  məskunlaşaraq   yaşamışlar.
Ziyad  Əkbər (Körük)  oğlu + Əlvan Zaman qızı (molla Cəfərli)
Qızlar:  1.Bafat + Kərəm  Şəkər oğlu (Dəmirçilər)
2.Nazilə + Nazim  Zirəddin  oğlu  (əmiuşağı)

Bayram  + Leylan Səhrədar (bibisi qızı) İlyas  + Yasəmən Hüseyn  (otoylu  Abbasovlar) Tahir +Minarə Həsən qızı (Abutalıb) Ramiz + Natavan Allahverdi (Ələslər) Zahid  + Təranə  Kərəm (Molla Cəfərli)
Qurban
Fazilə
Rahilə
Məhərrəm
Sevinc
Ruslan Oktay
Aytən
Murad
Fatimə

Məhərrəm  İlyas  oğlu + Günel  Qabil oğlu (Qələndərli)
İlahə,  Nuray

Zirəddin  Əkbər (Körük) oğlu   + Moruq Musa qızı (əmiuşağı)

Firudin + Şəhla Nazim + Nazilə  Ziyad  qızı (əmiuşağı) Ramazan + Eldar + Nazilə +
Zirəddin
Sevil

Telman  Əkbər  (Körük) oğlu + Bənövşə (Qənirə) Sadıq  qızı (Məşəd  İsmeyilli)

Vüqar + Cəlaliyyə  Kamran  qızı  (Qılıclı) Atəş  + Mehi (Telmanın bibisi nəticəsi)
Nurlan
Turqut
Nazlı
Zəhra
Sübhan

 Nazanı Məmməd qızı + Kərəm (Ardanışlı olub,Toxlucada yaşayıb)
Qızlar: 1. Nazdı Kərəm  qızı + Əli  Rüstəm oğlu (Məşədi İsmayıl)
2.Pəri  Kərəm  qızı +  Qiyas  Məstan oğlu  (Bicoylu)

Qurban  + Rübabə (İrbaba)  Məşəli  Əli  (dəli  Kalı) Fərhad  + Bafta  Musa qızı (dayısı qızı) Baratəli  + Xanım Məcid  qızı (daysı Mahmudun nəvəsi) (Bədəlli) Fətullah  + Minayə  Səfər  qızı (Dəmirçilər)
İmdad
İbad
Mayıl
İmran
Bahaddin
Ədalət
Həsən
Qadir
Mehriban
Telli
Arzu
İsmayıl
Əli
Məhərrəm
Amaliya (Rəfiqə)
Xalidə
Rəna
Nilufər
Mübariz
Münasib
Məhərrəm
Mütalib
Teyyubə
Təranə
Ərus
Gündüz
Solmaz
Ulduz

Ardı

Vədulla  +  Güləsər  Hüseyn qızı   (Şavıllı, Qaradöş) Behbud  +  Qaratel   Məhəmməd  qizı Şəhrəbanı + 1) Məhəmməd Abduləli oğlu  (tat)
+ 2) Məhəmmədəli  (Ağbulaq)
Xaliq
Natiq
Yusif
Kəmalə
Hicran
Məzahir
Həbib
Vidadi
Rəfiqə
1)Yusifəli
2)Vəli (Ramiz)
2)Vaqif
2)Novruz
2)Hüseyin
2)Sultan
2)Arif
2)Zərifə

Qeyd:  Kazımov  Kərəm  İsmayıl  oğlu  əslən  Ardanış  kəndindəndir,  Toxlucada  yaşyıb. Bacısı  Qudrət  isə  Həmid  Həzrətqulu  oğlu  ilə  ailə  qurub (bax: Məşədi  Vəlilər).
Qurban   Kərəm  (Nazanı)  oğlu + Rübabə (İrbaba) Məşədi  Əli qızı (dəli  Kalı)

İmdad  + Rahilə  İdris qızı (Nədirlər) İbad + Rəna  Yusifəli  (tat) İmran  + Elmira Əli (Məşədi  İsmayıl) Bahaddin  + FərqanəSəlim  (Sabir)(Sərdərli) Ədalət  + Solmaz Fətulla qızı (əmi uşağı)
Sərxan
Elməddin
Birgül
Anar
Xəyalə
Saməddin
Samir
Tahir
Coşqun
Nicat

Ardı

Həsən  + Sevinc Qadir + Sevinc  İlyas (Bədəlli) Mehriban + Arzu + Arif (Ağbulaq) Telli + Əlhəm  Əli  oğlu (Dəmirçilər) Mayıl
Ayxan
Günel
Yusif
Günay
Kənan Elnur
Elenora

 
   Bədəl + 2)
2)  Şərif  Bədəl  oğlu  + Güləbatın Alı qızı (Hüsənli)
Oruc  Şərif  oğlu  + Zafta  Musa  qızı (əmiuşağı)
Sərvəz  Oruc  oğlu  + Muharibə  İbrahimxəlil qızı (Qılılı   Balı  Sultan)

Asəf(Ələddin) Fuad(Telman) Habil Zaur Aidə

Ardı

Arifə Zəminə Xalidə Xatirə Lamiyyə

Bədəl  İmamqulu  oğlu  + 2)
2) Qərib  Bədəl  oğlu + 1) Sınaxanım (Sonaxanım)
+2) (Xatınlı)

1) Məcid  +  Mürəstə  Nağı qızı (Poluxlu) 1) Həmid  + 2)  Rübabə  (İrbaba)
Vəli
Qaratel

İmamqulu (Şavıl)
Tayfanın bu  qolu  İnanqulular adlanır.
Kərbalayı  Allahverdi  İmamaqulu  oğlu +  Şəhrəbanı  Həsən Ağa qızı (Qılıclı  Balı Sultan)
Qızı:  Fatma  Kərbalayı  Allahverdi  qızı + Kərim  Məşədi Vəlican oğlu  (Dəmirçilər)

Həsən  (Cığal) + Mazan  + İmamqulu  +
1.Əli
2.Oysar
3.Hüseyn
4.Maya
5.Narın
6.Quba
Bəşir Qızxanım
Xarda
Qız (adı  məlum  deyil)
Gülüsüm
Sonaxanım
Zinyat
Telli
Tamaşa
Aslan
Məstan

Məşədi Həsən (Cığal)  Kərbalayı  Allahverdi  oğlu
Qızları: 1.Maya  Məşədi Həsən (Cığal)  qızı + Ağəli  Məşədi Məmməd  oğlu (Hüsənli)
2.Narın  Məşədi Həsən (Cığal)  qızı  + Nəcəf  Əhməd  oğlu  (Yoloğiuiar)
Əli  Məşədi  Həsən (Cığal) oğlu + Bağdad  Məşədi  Məmməd qızı (Hüsənli)
Qızlar: 1.Kifayyət  Əli qızı   + Behbud  Molla  Rəhim oğlu (qara Mollalar)
2.Kimya  Əli qızı  + Hüseyn  Alğulu  oğlu (Talıflılar;  Alğullu)

Mehtixan + Gülşən Hüseyn  qızı (Əmirəhməd) Səmərxan + Dilarə (Akstafa) Aşqabad + (Akstafa) Bəryəvad +(Gədəbəy) Məriyəm + Səmərxan Quluyev (Tovuz) Diləprüz  +
1.Vüqar
2.Arzu
3
1.Alyoşa
2.Validə  + Səməd  Oysar oğlu (əmizada)
1.Nizami
2.Vidadi
3.Vaqif
4.Dilşad + Əli Oruc oğlu (Qılıclı)
Ramiz
Elman

Hüseyn  Məşədi  Həsən (Cığal) oğlun + Zinyat İmamqulu qızı (Əmiuşağı)

Dursun Zeynəb
Bir  oğlu  olub  və  Rusiyada yaşayıb, zabit olub (əlaqə  olmayıb) Övladı yoxdur

Oysar Məşədi Həsən (Cığal) oğlu + Məktub  Əli qızı (Pirimlər)
Qız:  Nərguz  + Ələmdar  Oruc  oğlu (Otoylu  Salmanoviar)  (Xalası oğlu)

Həsən  + Sitarə Taplan  qızı (Yoloğlular) Məhəmməd + Təranə Məhəmməd qızı (Muradlar) Hümbət (Fərhad) + Elmira (Gədəbəy) Səməd + Xalidə Səmərxan (əmizada) Əhməd + İradə  Əli  qızı (xalası qızı)
Azər
Taryel
Solmaz
Almaz +Ramazan Zirəddin oğlu (Bədəlli)
Mehman
Anar
Orxan
Vahid
Səadət
Vüsal
Emin
Rasim
Elcin
Məhərrəm

Quba Məşədi  Həsən qızı
+ 1) Tamaşa İmamqulu  oğlu (əmisi oğlu) =  Gülşən   (əlavə   məlumat  yoxdur)
+ 2) Mehbalı Mustafa oğlu (Qazaxlılar)  =  Ziyat  (bax:  Qazaxlılar)
+ 3) İbrahim (Çıvıxlı) = Başxanım  + Zabit (Çaykənd)

Fəxri Sevda Səadət Arzu

Qeyd:  Qubanın  3-cü əri İbrahim, Vəli Yadigar oğlunun (tat Tağılar) qayndtasıdır.
İmamqulu   Kərbalayı  Allahverdi  oğlu  +
Qızları: 1.Qızxanım İmamqulu qızı + Aslan Məşədi İsmayıl oğlu (Məşədi  İsmeyilli)
2.Xarda İmamqulu qızı + 1)Mahmud Məmməd oğlu (Bədəlli)
+2)Kərbalayı Nəcəf Abdu oğlu (Qılıclı;  Balı Sultan)
3.Qız (adı məlum  deyil) İmamqulu qızı + Kərbalayı Nəcəf Abudu oğlu (Qılıclı  Balı Sultan)
4.Gülüsüm  İmamqulu qızı + Yediyar Tağı oğlu (tat  Tağı)
5.Sonaxanım  İmamqulu qızı + tatar  Həsən
6.Zinyat   İmamqulu  qızı  + Hüseyn  Həsən oğlu (əmisi oğlu)
7.Telli   İmamqulu  qızı  + Məşədi  Məmməd  Əsgər  oğlu  (Nədirlər)

Tamaşa  +  Quba Həsən  (Əmisi qızı) Məstan  + Aslan  + Sitara Mir Sadıq qızı (Seyidlər)
Gülşən İslam (Müharibədə həlak olub) Bəhlul

Aslan  İmamqulu  oğlu  +  Sitarə  Mir Sadıq qızı (Seyidlər)
Bəhlul   Aslan  oğlu +  Savat  Allahverdi qızı (Otoylu)

İmran + Firuzə Sərvəz  qızı  (Məçədi İsmayıl) Əli + Simtən (Türk) Salman + Nəcibə Telman +  Reyhan Kərəm qızı (Məşədi İsmayıl) Məkura  + Eldar (anası Rüstəm Mirzə oğlunun qızıdır) (Qaradöşlər) Fatma + Balakişi Təxminə + Yaqub
Habil
Könül
Rasmella
Ceyhun Sitarə Selcan
Coşqun
Eldəniz
Sahil
Minarə
Mələk
İlqar
Telli
Gülnarə
Xanım
Yusif

Mazan  Kərbalayı Allahverdi oğlu +
Bəşir Mazan oğlu + Kəmər  Məhərrəm qızı (Poluxlu)

Cəfər  +  Moruq  Abduləli  qızı (Poluxlu) Xanım
Müşfiq
Surxay

Kərbalayı  Hüseyn (Baba) (Qaradöş)
Tayfanın  bu  qolu  Qaradöşlər  adlanır
Qeyd: Bəzən  Kərbalayı  Hüseyn  və  Kərbalayı  Babanı müxtəlif  adamlar kimi  qeyd  edirlər,   ancaq  bu  düz  deyil.  Sadəcə  olaraq  Məşədi  Hüseyni   hansı  səbəbdənsə  “Baba”  adlandırıblar   və  bu  əsasdanda  belə   adla  tanınıb. Hətta  sonralar  (Sovet  dövründə)  familiyalarda  Babayev  kimi  qeyd  olunub.   Bunu  Səməd  Avış  oğlu   da  təsdiqləyirdi.
Qızlar: 1. Gülgəz   Kərbalayı   Hüseyn qızı  + Ələs  Novruz  oğlu  (Ələslər)
2.Sona   Kərbalayı  Hüseyn  qızı +  Ramazan  (Pirvəklər)
3.Məşədi  İsmayıl  Kərbalayı  Hüseyn  oğlu (övladı yoxdur)

Mirzə  + Rza  + Əprüz  Məhəmməd qızı (Yoloğlular) Məşədi  Bayram
+ Gülüsüm Məşədi Qurban qızı(Alıkişi, Bayramlı)
Rüstəm
Qızxanım
Məcid
Çeşmə
Mirəstə
Şəhrəbanı
Zəhra
Zeynəb
Zəhra
Qutu
Semran
Sayalı
Məsmə
Fatma
Əli

Qeyd:  Məşədi  İsmayıl  Kərbalayı  Hüseyn  (Baba)  oğlu və  Məşədi  Bayramın  Kərbalayı  Hüseyn (Baba)   oğlu   atabir   ana  ayrı  qardaş   olublar.
Mirzə  Kərbalayı  Hüseyn (Baba) +
Qızı: Qızxanım Mirzə qızı + 1)Qara Həsən oğlu (Nədirlər)
2) Cəmil Həsən oğlu (Nədirlər)
Rüstəm  Mirzə  oğlu  + Fatma   Məşədi  Bayram qızı (əmizada)

Hüseyn  + Sənəm Musa  qızı (Şavıllı;  Bədəlli) Məstan  (İspi) +  Flora  Hüseyn  qızı (Pirvəklər) Zəhra  + Cəlil (Qaraqoyunlu) Sənəm  + Azad Rüstəm oğlu  (Tatar Həsənlər)
Mirzə
Kərəm
Bayraməli
Aslan
Telli
Maya
Güləsər
Şahidə(Zenfira)
Sultanəli
Məhəmmədəli
Solmaz
Tacilə
Namiq
Nailə
Xatun
Heydər
Nərman
Əjdər
Nərgiz
Firəngiz
Şövkət
Eldar
Gülşən
Zöhrab
Rəfail
Fədail
Afaq
Ərəstin
Xalidə

Hüseyn   Rüstəm  oğlu + Sənəm  Musa qızı (Bədəlli)
Qızlar:  1.Maya  Hüseyn  qızı + Hüseyn İsmayıl  oğlu (Xudular)
2.Güləsər  Hüseyn  qızı  + Vədulla  Kərəm oğlu (bax: Bədəllər)
3.Telli  Hüseyn  qızı + Əhməd  Əkbər  oğlu (Qələndərli)

Mirzə+ Sabirə Abbasəli qızı (Pirvəklər) Kərəm  +1)
+ 2) Rahimə Mirzə qızı (Məmmədcanlar)
Bayraməli + Amaliya (Rəfiqə) Fərhad (Bədəlli) Aslan + Bəsti Şahidə (Zenfira) + Sabir
Vaqif
Həsən
Aynurə + Elsevər Fərman oğlu  (qara Mollalar)
1) Ruslan
1) Elmira
2) Kamran
2) Sevda
Eşqin
Coşqun
Pərvanə
Ruslan
Təranə
Təhminə
Samir
Şahnaz

Məstan (İspi)  Rüstəm  oğlu +  Flora  Hüseyin qızı (Pirvəklər)
Qızlar: 1.Solmaz Məstan (İspi)  qızı + Səhrədar  Şəki oğlu (Nədirlər)
2.Tacilə  Məstan (İspi)  qızı + Hüseyn Şabam oğlu (Dəmirçilər)
3.Nailə   Məstan (İspi)  qızı + Vidadi Qəməndər oğlu (Sərdərli)
4.Xatun  Məstan (İspi)  qızı + Abbasəli  Həşim  oğlu (qara Mollalar)

Sultanəli + Şərafət Məhəmmədəli  + Rübabə Namiq  + Tahirə
Kəmalə
Fatma
Günel
Hidayət
Məryəm
Aysun
İbrahim
Yusif
Sevin

Zəhrə  Rüstəm  qızı  + Cəlil   (Qaraqoyunlu)

Eldar + Məkura  Bəhlul  qızı (Şavıllı) Heydər + 1)Təranə
+ 2) Samayə
Nərman + Əlvan (Ardanış) Əjdər + 1)
+ 2) Fatma  Sənhan (Bədəlli)
Vaqif
Eldəniz
Sahil
Mələk
Minarə
1) Günəş
1) Pəri
2) oğ
Allahverdi
Nigar
Nübar
1)Leyla
2)Sərdar
2)Rasim

Ardı

Nərgiz + Cəlil (Tovuz) Firəngiz + Səftər  (Qubadlı) Şövkət + Əliyar (İsmayıllı) Gülşən + Nərman Məhəmməd (Qara) (Bico)
Cəmil
Cavad
Cəmilə
Qərənfil
Xalidə
Ruhəngiz
Röya Tural
Ülviyyə
Vüqr
Qaratel
Günel

Rza  Kərbalayı Hüseyn (Baba) oğlu + Əprüz Məhəmməd qızı (Yoloğlular)
Qızları: 1.Çeşmə  Rza  qızı + Avış  Məmməd oğlu  (Bədəlli)
2.Zəhra  Rza  qızı +  İsmayıl  Salman oğlu (Molla Cəfərli)

Məcid  + Simuzər  Xudu qızı (Xudular) Mirəstə  + Oruc (Ardanış) Şəhrəbanı  + Məhərrəm (Beyləqanda yaşayıb)
1.Güllüzar  + Səməd  Avış oğlu (Bədəlli,  bibisi oğlu)
2.Bağdad (Yumru)
+ 1) Bayram Rüstəm oğlu (tatar Həsənlər)
+ 2) Tapdıq (Ağbulaq)
Qurban
Əli
Məhəmməd
İsmayıl
Tahir
Gilas
Bahar
Rəşid
Sura
Şura

Bağdad (Yumru)  Məcid  qızı  + 1) Bayram  Rüstəm oğlu (tatar Həsənlər)
+ 2)Taptıq (Ağbulaq)

1) İsa  + 1) Tamilə 2) Əli 2) Mürvət 2) Şəlalə 2) Şərafət

Məşədi  Bayram   Kərbalayı  Hüseyn (Baba)  oğlu + Gülüstan  Məşədi  Qurban (Alıkişilər, Bayramlar)
Qızları: 1.Zeynəb  Məşədi  Bayram  qızı + 1) Zilfi  (bax:  Alıkişilər)
+ 2) Məstan Bayram oğlu (Alıkişilər;  Bayramlı)
2.Zəhra  Məşədi  Bayram  qızı + Avdı Büyram (Alıkişilər;  Bayramlı)
3.Qutu  Məşədi  Bayram  qızı + Qurban Bayram (Alıkişilər;  Bayramlı)
4.Semran  Məşədi  Bayram  qızı + Qənbər Bayram (Alıkişilər;  Bayramlı)
5.Sayalı  Məşədi  Bayram  qızı  +  Musa  Məmməd (Bədəlli)
6.Məsmə  Məşədi  Bayram  qızı + Həsən Məşədi Vəli oğlu  (Talıblar; Məşədi  Vəlilər)
7.Fatma  Məşədi  Bayram  qızı + Rüstəm Mİrzə (Əmizada)
Əli   Məşədi  Bayram oğlu  +1) Tuyğun  Məşədi Yolçu qızı (Qılıclı)
+ 2) Leylan Məşədi İsmayıl qızı (Məşədi  İsmayıl)
(bu əvvəlcə  Namaz Yolcu oğlunun (Qılıclı) arvadı olub)
Qızlar: 1)Telfun  Əli  qızı  + 1) Hüseyn Kərbalayı  Məmmədalı (Pirvəklər)
+ 2) Oysar  Ələs oğlu (Ələslər)
1)Mürəbbə Əli  qızı  (övlad yoxdur)
2)  Abbas  Əli  oğlu  + Niyar  Kərbalayı  Hüseynəli qızı (kütül Hünbət)

Qızı:  Leyli  Abbas  qızı  – cavan  dünyasını  dəyişib.

Vəli + Pakizə Rza qızı   (Məşədi İsmayıl) Pərvun+Sabir Müslüm oğlu (Dəmirçilər) Baba  + Pakizə Əli qızı (kütül Hümbət) Musa+ Qalibə (Gəncə altı, Cobanabdallı kəndi)
Ruslan
Rafiq
Emin
Sevil
Könül
Kəmalə
Arif
Ramin
Şahnaz
Razim
Cəmilə
Leyla
Nuriyə
Aydın

Ardı

Valeh + Dilşad  Qəmət   qızı    (Poluxlu) Gülüstan + Valeh (Gəncə şəhəri) Leylan+Nürəddin (Gəncə ) Əli + Zəminə Sultanəli qızı (Şavıllı;  Bədəlli)
Tiburə
Şahin
Aygün Mətanət
Azər
Nigar
Fərid

1)  Vəli Abbas oğlu + Pakizə Rza qızı (Məşədi İsmayıl)

Ruslan+ Kifayət Hüseyn qızı  (Dəmirçilər) Rafiq+ Günel  Məcnun qızı (İvoylar) Emin+Gülnar Telman qızı (Amasiya)
Aysel
Elxan
Aylin
Ayxan
Nuray
Turan

2) Baba Abbas oğlu + Pakizə Əli qızı (kütül Hümbət)

Ramin + Səfunə Hüseynqulu qızı (Məşədiəlilər) Şahnaz+Əlyar (Masis) Razim + Ülviyyə Famil qızı (Bəhmənli) Cəmilə+ Şiraslan Şahbaz  oğlu (Dəmirçilər)
Selcan
Məhəmməd
Nigar
Yusif
Günay
Sona
Abbas
Xədicə
Qədir
Sevinc
Hüseyn

3) Musa Abbas oğlu + Qalibə Bəhram qızı (Gəncə altı, Cobanabdallı kəndi)

Leyla + Namiq (Gəncə) Nuriyyə+Çingiz (Goranboy) Aydın + Sevda (Qaqauz türkü)
Nərmin
Şəbnəm
Emin
Riyad
Ləman
Emil
Mahir

4) Valeh Abbas oğlu + Dilşad  Qəmət  qızı  (Poluxlu)

Tiburə + Natiq (Bakı) Şahin+Günay (Qazax)
Məleykə
Nərmin
Harun
Dəniz
Türkel

5) Əli Abbas oğlu + Zəminə Sultanəli qızı (Bədəlli)

Nigar + Taleh (Şəmkir) Fərid+Xəyalə (Zəngilan)
Sona Aysu