Bicoylu

B İ C O Y L U

Bu  tayfanın  məskunlaşması  II qrupa  daxildir. Qarabağdan  gəliblər. Gəlmələri  isə  belə  olub: Rus  inperiyası  işğaldan  sonra  erməniləri  Azərbaycanln  müxtəlif   yerlərinə  yerləşdirirdilər.  Bu   yerləşdirilmələr  zamanı  isə   ya   Azərbaycanlıları   kənddən   qovur,  ya  da  qarışıq   yerləşdirirdilər. Bicoylu  tayfanın  yerləşdiyi  kəndə  də  erməni  ailələri  yerləşdirilib.  Ermənlər  özlərinə  yer  etdikdən  sonra  yerli  əhali  ilə  püşk  atası  olublar  ki,  iki    millətdən     biri  kəndən   çıxsın.  (Erməniləri  çar  hökuməti  müdafiə  etdiyindən, Azərbaycanlılar  onları  açıq – açığına çıxara  bilməzdilər.) Püşkdən  nədənsə  yerli  əhalinin – Azərbaycanlıların  adı  çıxıb.  Və  yerli  əhali  də  kəndən  çıxıblar.  Bu  əhalidən  biri  də  Qəlvi  Hüseyn  və  Dilən  olub   ki,  onlar   gəlib  Toxluca  kəndini  seçib  və  orada  məskunlaşıblar.  Bu  iki  şəxs  də ola  bilsin  ki,  ya  qardaş, ya  da yaxın qohum lublar.  “Qəlvi”  sözü  ancaq  Qarabağda  işlənən  dialek  söz  olub  “hündür”  deməkdir. Bu söz hazırda  da  qarabağ ərazisində yaşayan əhalinin işlətdiyi və onlara xas olan dialek  sözlərdən biridir.
Tayfanın  adına verilən  “Bicoylu”  sözü  isə   bu   hadisə  ilə  əlaqədardır. Tayfanln  nümayəndəsi   olan  Allahverdi  kişi  bir  gün   Tiflis   (Tbilisi)  şəhərinə  gedibmiş.  Qayıdanda  caamat  soruşur   Allahverdi  kişi  ora  necədir,  əhalisi  necədir?  O isə Gürcülərin  “bico” (qardaş)  sözündən  başqa  hec  nə  başa  düşmədiyini  deyir.  Bu  hadisədən  sonra  Allahverdi  kişini  “Bico”,  tayfanı  isə  “Bicoylu”  adlandırırlar.  Diləndən  olan  Niyaz  qolu  – Niyazlar,  Xudaverdidən  olanlar – Xudular  adlanıb.
Dilan

Niyaz + Güllü   Cəfər qızı (qara Namaz) Xəlil  +
Mehralı
Murğuz (Müharibədə  həlak olub)
Yunis + Fatma Ağəli qızı (hüsənli)
Oysar  (Cıbı)
Əli (cavan  ölüb)
Telli
Qəndab
1.Seydmalı (Şınıxda yaşaylb, başqa  məlumat yoxdur)
2.Müseyib

Müseyib   Xəlil  oğlu + Semran Molla Əhməd  qızı (Qara  Mollalar)
Mahmud Müseyib  oğlu + 1) Sura  Eyvaz(Ayvaz) qızı (Dəmirçilər)
+ 2) Sura  Əli  qızı  (Qələndərli)
+ 3) Məleykə  Məstan qızı (Kərbalayı  Əlilər) (xalası  qızı)

1) Mamed  + Zenfira  Xanbaba  qızı  (Məşədi   Vəlilər;  Sedilli) 2)Hünbət + Sənəm  Vəli qızı (Qələndərli) 3)Yusif + Xatirə 3)Fatma + İslam İsrəfil oğlu (Nədirlər)
Fuad
Famil
Əli
Şəhla
Elcin
Elburus
Elxan
Esmira
Zəminə
Mehti
Vüsal
İmran
Elman
Zülfiyyə

Ardı

3) Zəhra  + Zahid 3) Gülxanım  +(xalası oğlu) 3) Səbinə + Bayram
Elşad
Elmiraz
Zeynəb Şəmsi

Niyaz Dilən oğlu + Güllü Cəfər qızı (qara  Namaz)

Mehralı Yunis Oysar(Cıbı) Telle Qəndab

Qəlvi  Hüseyn
Həsən  (Qəlvi)  Hüseyn  oğlu  +1)
+ 2)

1) Allahverdi 1) Xudaverdi(Xudu) 1) Ocaqverdi 2)Talıb
Aslan
Qasım
Məsim
Mustafa
Salatın
1.İsmayıl
2.Paşa
3.Tamaşa
4.İbrahim
5.Zərnişan
6.Simuzər
1.Xalıqverdi
2.Abbasəli
3.Məmməd  (cavan ölüb)
1.Əli
2.Dostu
3.q

Salatın  Allahverdi  qızı  + Qaraqoyunluya  ərə   gedib  (hələlik  məlumat  yoxdur)
Aslan  Allahverdi  oğlu + Nabat Ələkbər qızı (molla Cəfərli)

Hüseyn  + Qaratel  Qurban qızı (Alıkişilər  Bayramlı) Rüstəm  + Bafta Musa  qızı (İrəvanlı, Həsənovlar) Məstan +  Mirvari  Binnət qızı (Binnətlər) Qurban
1.Həsən
2.Məhəmməd (Qara)
3.Güllü
4.Səməngül
5.Gülgəz
1.Aslan
2.Kamil
3.Mayıl
4.Züleyxa
5.Tərgül (Zafta)
6.Nazilə
Şəmistan
Əmiraslan
Qurban
Qiyas
Salman
Qostan
Gülara
Gülüstan
Flora
müharibədə  həlak olub

Hüseyn Aslan  oğlu  + Qaratel  Qurban qızı (Alıkişilər  Bayramlı)
qızları: 1. Güllü  Hüseyn  qızı +  Yusif  Paşa  oğlu  (Bicoylu;  Xudular)
2. Səməngül  Hüseyn  qızı + Sərvəz  Rəsul oğlu  (Şükürlər)
3. Gülgəz   Hüseyn  qızı + Tapdıq Boşçalı oğ (Alıkişilər; Bayramlı)
Həsən  Hüseyin  oğlu + Tamara  Tamaşa qızı (Xudi)

Əli Zahid Vahid Tofiq Müşgünaz

Ardı

Səlminaz Elmira Elnarə Elmira Esmira

Məhəmməd  (Qara)  Hüseyn oğlu  + Bəsti (Şərqiyə) Qənbər qızı (Alıkişilər;  Bayramlı)
Qıziar: 1.Cəmilə + Xıdır (Mamed) İdrls oğlu (Nəbilər)
2.Rahilə + Rəhim  Əli oğlu (Alıkişilər)
3.Sevil +  Kamran  Mehralı  oğlu (Qılıclı)

Nərman + Gülşən Cəlil(Bax: Şavıllı;(Qaradöş) Telman + Elsanə Tofiq qızı
(Qılıclı  balı  Sultan)
Təvəkgül + Lətafət Təranə + Şakir (Qazax ) Xatirə + Vasif (Qazax) Nailə
Vüqar
Qaratel
Günel
Məhəmməd
Timur
Səbinə
Vüsal Lamiyyə
Türkan  (Ləman)
İlkin

Rüstəm  Aslan oğlu + Bafta Musa qızı ( bax: otoylu, Həsənovlar)
qızlar: 1. Züleyxa  Rüstəm  qızı + Abbas  Oruc oğlu (otoyiu, Salmanovlar)
2. Nazilə  Rüstəm  qızı +  Taleh  Məmməd oğlu (Alıkişilər)

Aslan  +  Validə   Aslan qızı (Alıkişilər) Kamil +1)Tamilə  Eyyub qızı  (Araziar)
+ 2) Nazangül Qədim (Alıkişilər)
Mayıl +1)Rahilə  Məmməd qızı (Alıkişilər)
+ 2)
Təzəgül (Zafta) + Qədir (Gəncə)
Ramin
Habil
Zülfiyyə
Ulduz
1)Simuzər
2)Vüsal
2)Şahin
2)Anar
2)Afət
2)Nərmin
1)  Rüstəm
1)  Kəmalə
1)  Ədalət
2)
2)
Rövşən
Sevinc
Nailə
Nəzakət
Gülnarə
Rəna

Məstan  Aslan oğlu + Mirvari Binnət qızı (Binnətlər)

Şəmistan  + Suqra  İbrahim  qız (Xudular) Əmiraslan + Zərqələm  Qəmət (Binnətlər) Qurban + Validə Həsəın qızı  (Pirvəklər) Qiyas + Pəri Kərəm qızı (bax: Bədəlli) Qostan
Sevda
Narıngül
Gülnaz
Səyyarə
Bəsti
Rəna
Yaşar
Azər
Eldar
Vüqar
Mehriban
Pərvanə
Zülfiyyə
Ədalət
Ülviyyə
Nuriyyə
Lamiyyə
Vahid
Mahir
Həlimə

Ardı

Flora Gülara + Vaqif Məmməd oğlu (bax:dəli Kalı) Salman + Narın  Məhəmməd qızı (Binnətlər)
Barat
Sənəm
Ətrabə
Maral
Ahəstə
Cazibə
Aynurə
Vüsal
Xəyal
Vüsalə
Xəyalə

Qasım  Allahverdi oğlu + 1) Güllü Sadıq qızı (Məmmədbağır)
+ 2) Hava
Qızlar:1) Fatma  + Paşa Xudu oğlu (Xudular)
2) Zəhra  + Qurban  Murğuz  oğlu  (Arazlar)

Leylan  + 1) (Ağbulaq)
+ 2) (Vedi  rayonu)
Mikayıl + Telli (Dolu) İbrahim qızı (Dəmircilər) Səhnə +(Masis, Mehmandar kəndi)
1)Flora
2)Cəfər
2)Lətif
2)Həcər
İlyas
Vidadi
İlham
Ayaz
Firdovsi
Xatirə
Yasəmən
Səfər
Pəri
Pərvanə

Məsim  Allahverdi  oğlu + 1) Həlimə (Ağbulaq)
+2) Sənəm (Salah  kəndi, bu kəndə də yaşaylb)

1)Balaxatın +Həzrətqulu (Əmirxeyir) 2)Allahverdi 2)Qasım 2)Güllü 2)Şövkət 2)Başxanım
Zahid
Tofiq
Məhəmməd
Züleyxa
Sevda

Mustafa  Allahverdi  oğlu  + Ziley  Məhərrəm qızı (Poluxlu) (sonra  bu qadını  Əli (otoylu, Əhmədovlar) alıb)

Xumar + 1)Baxşəli (Nəbilər)
+ 2)Musa (Masis)
Güləbatın +  Həvil Şabanoğlu (otoylu Gümülər)
+2) (Masis)
Əsmər + Əkbər  (Xaçaparaq)
1)Qurban
1)Fərman
1)Nərman
2)Əli
1)Fərman
2)Flora
Əsəd

Əsəd (Əsmər) Əkbər  oğlu  + Xanımzər

Rövşən + Zəminə  Cabbar qızı  (Otoylu, Əhmədovlar) Elşad  + Elşən  + Gülşən +
Orxan
Əsmər
Günel
Əsəd
Jalə
Əhəd
Məhəmməd
Zeynəb

Güləbatın  Mustafa qızı + 2) Həvil Şaban oğlu (otoylu  Gümülər)
Fərman  Gülabatın (Həvil) oğlu +

Səfər  + Şahin + Nailə  + Rahilə +
Güləbatın
Habil
Züleyxa Məhəmməd

  
 Xudaverdi (Xudu) Həsən oğlu + Anaxanım  Cəfər qızı (qara Namazlar)
Qızlar: 1.Zərnişan  Xudaverdi  (Xudu)  qızı + Əli (otoylu, Novruzov)
2.Simuzər Xudaverdi (Xudu)  qızı + Məcid  Rza oğlu (Qaradöşlər)

Tamaşa  +1) Fatma  Teymur (Temir) (Alıkişilər)
+2)Navat Hüseyln  (Alapapaq)
Paşa + Fatma  Qasım  qızı (Bico) İbrahim + Gilas  Qara qızı (Məmmədbağır) İsmayıl + Naxşı  Oruc qızı (Hüsənli)
1)Tamara
2)Ofilə
2)Nəzifə
2)Roza
1.Yusuf
2.Əkbər
3.Xanım
4.Xanımzər
1.Məhəmməd
2.Həcər
3.Suqra
4.Əli
1.Hüseyn
2.Fərhad
3.Şəfiqə
4.Şərqiyyə

Tamaşa  Xudaverdi (Xudu) oğlu  +1) Fatma  Teymur (Temir) (Alıkişilər)
Qızı: Tamara  Tamaşa  qızı + Həsən Hüseyin oğlu (Bico)
+ 2) Navat Hüseyin qızı (Alapapaq)

Ofilə + Arif (anası Qutu Mirhəmid qızıdır, Seyidlər) Nəzifə  +  Vaqif   (Ardanış) Roza  + Salman  (Qazax)
Fərhad
İlqar
Yeganə
İlhamə
Nazilə
Rəşad Nazilə
Vəfa
Şahin

Paşa Xudaverdi  (Xudu)  oğlu +  Fatma  Qasım qızı (Bico)
Qız: Xanımzər Paşa  qızı  + Heydər  Şaban oğlu  (Malla  Cəfərli)
Yusif  Paşa  oğlu  +  Güllü  Hüseyln qızı (Bico)

Tahir Dilqəm Fəridə Minayə Rəna Diləprüz  (Marus)

Əkbər  Paşa  oğlu  + Hamaya  (Naxçıvan)

Samir Lalə Şölə

Xanım   Paşa  qızı + İsmayıl  (Şorca)

Musa İsa Əvəz  (Oruc) Arzu

İbrahim   Xudaverdi (Xudu) oğlu + Gilas Qara qızı (Məmmədbağır)
Qızı: Suqra   İbrahim  qızı + Şəmistan Məstan oğlu (Bico)
4.Əli  İbrahim  oğlu  (cavan ölüb)
Məhəmməd İbrahim oğlu +  Sara (Masis və orada yaşayıb)

İbrahim Yamən Yaqut

Həcər  İbrahim qızı + Mamed (Masis)
Qızlar:1.Kəklik  + Məhərrəm  Mustafa  oğlu (Alıkişilər)
2.Səriyyə + Musa  Aboz oğlu (Məşədi   İsmayıl)
3.Firəngiz  + Seyfəli  Qasım  oğlu  (Tat)

Ələddin Yusif Güllü Mahirə Norəstə q

İsmayıl  Xudaverdi  (Xudu)  oğlu + Naxşı Oruc qızı (Hüsənli)
Qızı: Şərqiyyə İsmayıl qızı + Hüseyn Kərbalayı Vəli  (Məmmədcanlar)

Hüseyn + Manya Hüseyn qızı (Şavıllar; Qaradöşlər) Fərhad  + Sara İsmayıl qızı (Pirimlər) Şəfiqə + Rafiq (Tovuz)
Firuz
Oktay
Əfsanə
Tünzalə
Rəqsanə
Vüsal
Ramin
Vüsalə
Elman
Ramin
Rəfiqə
Səadət
İlhamə
Rahimə
Aynurə

Həsən
Ocaqverdi (Ocan)  Həsən oğlu

Xalıqverdi + 1) (Ağbulaq)
+ 2) Zəhrə  Qərib qızı (Qazaxlılar)
Abbasəli  +  Fəyyad Aslan qızı (Kütül  Hünbətlər) Məmməd
1) Əli (Tovuzda, Kirzan kəndində yaşayıb)
1) Xəlil (İmişlidə yaşayıb)
2)  (övladları  yoxdur)
cavan  ölüb

     Talıb  Həsən oğlu
Qızlar: 1.Dostu  Talıb  qızı + Abbas  Tağı  oğlu (Dəmirçilər)
2.(adı  məlum  deyil)  Talıb  qızı  + Kərbalayı  Məhəmməd  Hacı  Ocaqverdi  oğlu  (Alıkişilər)
Əli Talıb  oğlu  + Lala  Məhərrəm qızı (Binnətlər)
Qızlar: 1.Qızxanım (Qısdar)  Əli  qızı + Oruc Bayram oğlu (Bəhmənli)
2.Gülüsüm   Əli  qızı  + İbrahim  Abbas oğlu (Dəmirçilər)
3.Sonaxanım  Əli  qızı + Seid  Həsən (bax: Seyidlər)
Mehralı   Əli oğlu  + 1) Telli  (Şınıx)
+ 2)Tamaşa  Hüseyn qızı (İvoylar)

1)Hüseyn 2)Həsən 2)Əli 2)Niftalı 2)Mais 2)Zenfira

Meydan Əli  oğlu  +1) Səhnə Zaman qızı (Molla Cəfərli)
+2) Aynaxanım (Ağbulaq)
Qızlar: 1)Sura   Meydan  qızı+ Məhəmməd Binnət oğlu (Binnətlər)
2) Minaya  Meydan  qızı+ İslam (İsgəndər)  İbrahimxəlil oğlu (Qılıclı Balı Sultan)
2) Məryəm  Meydan  qızı + Mamed  Hünbət oğlu (otoylu Salmanovlar)
1) Məhəmmədəli (cavan  ölüb)

2)Hüseyn + Raya  Hüseyn qızı (Məşədi İsmayıl) 2)İsmayıl + 2)Tofiq  + 2)Aybəniz  +