BİNNƏTLƏR

Binnətlər  və  Kərbalayı Əlilər (Kalvəllər)
 Bu  tayfanın  kökü  sayılan  Rza  (bəzən  Alırza da  deyirlər) və  Kərbalayı  Əli  çox ehtimal  ki, qardaş  olublar. Toxluca  kəndində  məskunlaşmaqları  II  qrupa  aiddir.
Rza (Alırza) 

İbrahim  + Məmməd  +Qiymət Məhərrəm +
Mirzə
Abduləli
Oruc
Qədəmçə
Hüseyn
Bilqeys
Zərnuşan
Zinyat
Tutma
Binnət
Məmmədrza
Əmiraslan
Lalə

Məmməd   Rza (Alırza)  oğlu + Qiymat
Qızları: 1.Bilqeys   Məmməd  qızı  + Abuzər Qurban oğlu (bax: Kalvəllər)
2.Zərnuşan  Məmməd  qızı  + Kərbalayı İbrahim Hacı Abbas oğlu (Alıkişilər)
3.Zinyat  Məmməd  qızı  + İsmayıl  Sərdər oğlu (Sərdərli)
4.Tutma   Məmməd  qızı  + Əmir  (Bax: otoyiu,  Əmir)
Hüseyn  Məmməd  oğlu + Pürüz Abdulla qızı (Məmmədbağırlar)
1.Qəndab  Hüseyn  qızı + Səməd  Abdulla  oğlu (Bax: Yoloğluiar, Mələk)
2.Şövkət  Hüseyn  qızı  + 1)Fərman Həsən oğlu (Alıkişilər)
+ 2) Həsən Kərbalayı Vəli oğlu (Məmmədcanlar)
3.Səmayə  Hüseyn  qızı + Əhməd Binnət oğlu (Əmizada)
4.Xanım   Hüseyn  qızı   + Nərman  Şəmistan  oğlu (qara Namazlar)
5.Starə   Hüseyn  qızı   + 1) Ramazan  Kərbalayı  İbrahim oğlu (Alıkişilər)
+ 2) Mansur (Qazax)
Starə  Hüseyin  qızı   + 2) Mansur (Qazax)

2) Əsgər 2) Söylü

İbrahim   Rza  (Alırza)  oğlu
Mirzə  İbrahim  oğlu + Sefyə Hacı Məmməd  qızı (İvoylar)

Mehti + Zəhra Qurban qızı (Bax: Kalvəllər, Püstə) Həmid
+ Ceyran (Bax: Alıkişilər)
Məhərrəm Bayram
+ Mileylə
Məhər
+Nətavan
Mürşüd
Əsəd
İslam
İsgəndər
Minayə
Zərri
Güləndam
Zenfira
+ Sənhan  Ağəli  oğlu (Ələslər, Ələkbərlər)
müharibədə  həlak olub Cümşüd
Fatma
Minayə müharibədə həlak olub

Qeyd: Mehtidən  başqa  qalan qardaşlar mühüribədə həlak olublar. Həmidin arvadı Ceyranı  isə sonra   Hüseyn  İsmayıl oğlu  (Alıkişilər)  ilə  ailə  qurub.
Mehti   Mirzə  oğlu + Zəhra  Qurban  qızı (bax: Kalvəllər, Pürzə)

Əsəd İslam İsgəndər Minayə Zərri Güləndam

Minayə  Məhər qızı + Namaz (Şınıx)

Xaqani Yunis Mənsurə Nazilə Səadət

Bayram  Mirzə  oğlu + Məleykə

Cümşüd Fatma

Abduləli  İbrahim  oğlu + Sura (Ağbulaq)
Mamed   Abduəli  oğlu  + Nübar  Vəli qızı (Məşədi İsmay)

Tofiq Telman Elman Arzu Samirə

Qədəmçə İbrahim  qızı + 1)Səfər Həsən oğlu (otoylu, Həsənovlar)
+ 2)Hüseyn (Ağbulaq) (ozanlar Hüseyni) (əlavə məvəməlumat  yoxdur)
1) Güldəstə  Səfər  (Qədəmçə)  qızı + İslam  Kərbalayı Vəli oğlu (Məmmədcanlar)
1) Kəmənçə  Səfər  (Qədəmçə)  qızı  + (Ağbulaq)

Musa Məryəm Ceyran Məsmə

Məhərrəm Rza  (Alırza)  oğlu
qızı: Lalə  Məhərrəm  qızı  +  Əli   Talıb  oğlu (Bico)
Əmiraslan  Məhərrəm  oğlu  (cavan  rəhmətə  gedib)
Binnət  Məhərrəm  oğlu  +  Qızxanım (Şınıx)
Qızları: 1.Mirvari  Binnət  qızı + Məstan  Allahverdi  oğlu  (Bico)
2.Münəvvər  Binnət  qızı  + Molla Cəfər (Qazax, Mülkülü, övladı  yoxdur)

Qəmət  + Səda  Seyid Həsən  qızı Məhəmməd  + 1) Sura Meydan qızı (bico)
+2) Nərgiz (anası Gülzü Camal Molla  Cəfərlilərdəndir)
Əhməd + 1)(Ardanış)
+ 2) Samaya Hüseyn qızı (Əmizada)
Səməd  + Zərqələm
Əsəd
Ələsgər
Məhərrəm
Əli
Novruz
Zərqələm
Səfayıl
Hamayıl
Çiçək
1)Əli
1)Xəlil
1)Həsən
1)Gülxanım
1) Narın
1) Nazlı
2) Gündüz
2) Təbriz
1) Mahbarə
2) Adil
2) Tahir
2) İlyas
2) Kamil
2) Aidə
Tahir
Natiq
Sabir
Raya
Rahilə

Qəmət Binnət oğlu + Səda  Seid  Həsən qızı (Seyidlər)
Qızları: 1.Zərqələm  Qəmət  qızı  + Əmiraslan Məstan oğlu (Bico)
2.Səfayıl  Qəmət  qızı  + Nadir Əli oğlu (Yoloğlular;   Xaxoy)
3.Hamayıl  Qəmət  qızı

Əsəd + Gülara Qədim  qızı (Alıkişilər) Ələsgər + Narıngül  Şəmistan (Bico) Məhərrəm + Sona Əli + Mehriban Sərvəz qızı (Məşədi İsmayıl) Novruz  + Almaz Nadir  qızı (Qazaxlılar) Çiçək + (Gədəbəy)
Rövşən
Elşən
Güllü
Pərvanə
Ramil
Ülviyyə
Nerlan
Pərvanə
Nəzakət
Rəşad
Oruc
Xaliq
Səadət
q
Xaliq
Mafiq
Təranə
Natiq

Əhməd  Binnət  oğlu +1)(Ardanış)
+2)Samaya  Hüseyn qızı (Əmizada)
Qızı: 1) Mahbarə  Əhməd   qızı  + Nərman Qəşəm  oğlu (qara Mollalar)
2) Kamil   Əhməd   oğlu

Adil + Zəhra  (Ağbulaq) Tahir + Sücaət   (Qətibə)  Səməd  qızı (Bədəlli) İlyas + Aidə  +
Ruslan
Nurlan
Ramin
Aytac
Esmira
Elmira
Xəyal
Kənan

Məhəmməd   Binnət  oğlu + 1)Sura  Meydan qızı (Bico)
Qızları: 1.1) Narın   Məhəmməd  qızı + Salman  Məstan  oğlu (Bico)
2. 1)Nazlı   Məhəmməd  qızı  + Kamil  Musa oğlu (Məşədi İsmayıl)

Əli Xəlil Həsən Gülxanım + İmran (Qaraqoyunlu; Polad Ayrım )
Əhliman
Elbəyi
Akif
Sevil
Svet

Məhəmməd   Binnət  oğlu + 2) Nərgiz (anası  Gülzü  Camal  qizi  Molla Cəfərlidandir)

Gündüz Təbriz

Məmmədrza Məhərrəm  oğlu

Ağarza Mirzə Haytan Və  sairə  başqa  uşaqlarından  məlumat  yoxdur

Kalvaəllər
Kərbalayı  Əli

Abdulla  + Fatma Püstə + 1) mozu  Qurban
+ 2) Molla  Əhməd  Molla Ramazan oğlu (qara Mollalar)
Kərbalayı  Oruc  + Əzət  Ələkbər qızı (Ələslər)
Məstan
Şəmi
Tapdıq
Nigar
Əmrah  (cavan  ölüb)
1) Abuzər
1) Muxtar  (cavan ölüb)
1) Zəhra
2) Əsəd
2) Səməd
2) Səmər
2) Semran
Vəli
Əli
Konca  + təzə Məhər (bax: Otoylu, təzə  Məhər)

Püstə   Kərbalayı  Əli  oğlu  + mozu Qurban (qurban vəfat etdikdən sonra  Molla  Əhməd  Molla  Ramazan  oğlu  ilə  ailə  qurub  (bax: qara  Mollalar))
Qızı:  1) Zəhra  (Mozu)   Qurban – Püstə  qızı  + 1)boz  Məmməd Mirzalı oğlu (Dəmirçilər)
+2)Mehti  Nirzə oğlu (Əmizada)
Abuzər  Qurban  (Püstə)  oğlu + Bilqeys  Məmməd  qızı (Binnətlər)

Məhəmmədəli + Lalə Bayraməli + Sura  Hüseyn  qızı  (otoylu  Alapapaq) Qənbər + Xanım  Bayram qızı (baz: Alıkişilər; Zilfi) Ağəli + 1)Tərlan Rüstəm qızı (Hüsənlilər)
+2)Zərniyar (Basarkeçər)
Xanımzər + Həsən Kərbalayı  Məhəmməd oğlu (Alıkişilər) Hidayət
Sultanəli
Muradəli
Abbasəli
Məmmədəli
Abduləli
Sara
Sona
Təranə
Nuriyyə
Əli
Vəli
Seyfəli
Oruc
Fəridə
İradə
1) Ağca
2) Qərib
2) Əminə
2)  Nəsibə
2) Qətibə
2)  Mənzər

Bayraməli  Abuzər oğlu + Sura  Hüseyn qızı (Alapapaq)

Hidayət  + Raya Suitanəli + Nailə Muradəli  + Yeganə Abbasəli + Əminə  (Əmisi qızı) Məmmədəli + Yeganə
Sakit
Ceyhunə
Samirə
Günay
Məhbarə
Elşən
Eşqin
Əfsanə
Aidə
İlkin
Nigar
İlahə

Ardı

Abduləli  + Vəfa Sara  + Vəzir Sona  + Məzahir Təranə + Fərhad Nuriyyə  + Qalib
Leyla
Sənəm
Xaliq
Vüqar
İlqar
Nemət
Nicat
Günel

Qənbər  Abuzər oğlu + Xanım  Bayram qızı (bx: Alıkişilər, Zilfi)

Əli + Güləbatın (Tamilə)  Mirzə  qızı (Məşədi Vəlilər) Vəli  + Məsmə  Behbud (Yoloğlular) Seyfəli  + Rəsmiyyə  Tapdıq (Alıkişilər  Bayramlı) Oruc + Şəfiqə Tapdıq  qızı (Kalvayıəlilər) Fəridə  + Sakit İradə  +
Nəsimi
Elnarə
Aygün
Samirə
Qızqayıt
Aləmzər

Ağəli  Abuzər  oğlu  + 1)Tərlan Rüstəm qızı (Hüsənlilər;  Cleflər)
+ 2) Zərniyar  (Basarkeçər)
Qızları: 1.1) Ağca   Ağəli   qızı  + Əsgər  Hacı Hüseyin (Məşədi İsmayıl)
2.2) Əminə  Ağəli   qızı  + Abbasəli Bayraməli  oğlu (əmisi oğlu)

Qərib  +  Lətifə Qəribə +  Novruz Qətibə  +  Hünbət Nəsibə +  Oruc Mənzər +
Əfsanə
Rəvan
İsmayıl
Kənan
Elmr
Şəbnəm

Abdulla  Kərbalayı  Əli   oğlu
Məstan  Abdulla  oğlu + Səmər  Molla Əhməd qızı (qara Mollalar)
Qızlar: 1.Məleykə  Məstan  qızı  + Mahmud  Müseyib oğlu (Bax: Bicoylu,  Xəlil)  (xala uşağı)
2.Səkinə  Məstan  qızı + Həsən  Cəfər oğlu (Arazlar)

Şəmsəli  + Ayna  Mirhəmid  qızı  (Seyidlər) Baxşəli  + Arifə Abduləli + Adilə Fatma  + Yusif  (Ağbulaqlı)
Əli
Vəli
Solmaz +  Vidadi  Sadıq  oğlu (Məşədi İsmayıl)
Arzu Sahib
Sevil
Sevda
Elmira
Gülnarə
Lalə
Tamara
İlyas
Vidadi
Nizami
Ramiz
Fizuli
Mustafa

Arzu  Baxşəli oğlu + Fərzanə

Orxan Əhməd Humay

Şəmi  Abdulla oğlu +  Həlimə  Kərbalayı  Məhəmməd qızı (Alıkişilər)

Qurban + Gülüş Hafiz  + Nazilə Əmrah +  Mahirə Zəhra +  Hüseyn Zeynəb+ Atabəy  (Həsən) Mustafa oğlu (qara Mollalar)
Zöhrə
Elmar
Elxan
Fizuli
Samirə
Ramilə
Aygün
Vəfa
Şəmi
Günel
Könül
Kərəm
Nurəddin
Süleyman
Ələddin
Tofiq
Telman
Sona
Şəfiqə
Fərhad
Fəridə
Fəxriyyə
Ruhiyyə

Ardı

Sənubər+Fərman  Qəşəm (Qara   Mollalar) Oruc + Qətibə Səadət + Yaşar (əmisi oğlu) Qətibə + Zakir Fizuli +
Elsevər
İslam
Rizvan
Aynurə
Gülnarə
Elnarə
Gülnarə
Həlimə
Nazim
Xaliq
Madsur
Dürdanə
Namiq
Ceyhun
Taleh

Tapdıq  Abdulla oğlu + Dürdanə

Yaşar Yaqut Qaratel Şəfiqə  + Oruc Qənbər (Abuzər) Şövkət Tamam

Nərgiz  Abdulla  qızı + Vəli

ibrahim Mirvari Səkinə Tamara Samaya

Kərbalayı  Oruc Kərbalayı  Əli  + Əzət  Ələkbər qızı (Ələslər)

Vəli + Kəklik  Ağəli qızı (Ələslər, dayısı qızı) Əli + Gülüsüm  Qasım qızı (kütül Hünbət) Konça + Məhər (təzə)
Zakir
Zahid
Şərqiyyə
Zümrüd
1.Zöhrab
2.Pakizə+Hüseynqulu   Muxtar oğlu(İvoylar)
1.Fərman
2.İmran
3.Dursun + Nəsib Eyvaz(Ayvaz) oğlu (Dəmirçilər)
4.Gülüstan + Abdulla Kərəm
(bax: Qılıclı,Balı Sulta)