Qara Mollalar və İvoylar

     Q A R A     M O L L A L A R   və  İ V O Y L A R
Bu   tayfa   cənubu    Azərbaycanın  Sulduz   vilayətindən   gəlib   Toxluca   kəndində  məskunlaşıblar. Bu  tayfanın gəlişi  II   qrupa  aid   etmək   olar.  1828-ci  ildə  İrəvan  xanlığı  işğal  olunduqdan  sonra  Cənubu  Azərbaycanın  Sulduz  vilayətindən  köçüb  Toluca  kəndinə  gəliblər.  dörd  qardaş  olan    Qara  Molla – əsl  adı  Məşədi  Molla  Ramazan  və  qardaşı  İbrahim  dörd  qardaş  olub.   iki  qardaş  orada  qalıb,  ikisi  isə  Toxlucaya  gəlib.   Atalarının  adı  Daşdəmir  olub.   Tayfanın babası  Daşdəmir  olsa  da  tayfa  iki   tayfaya   bölünür – Qara Mollalar   (molla  Ramazandan olanlar)  və  İvaylar (İbrahimdən   olanlar).

    Daşdəmir

Ramazan  (Qara  Molla)  + Pərzad Hünbət (kütül) qızı (kütül  Hünbət) İbrahim (İvoy)
Molla Rəhim
Molla Heydər
Molla Zülfüqar
Molla Əhməd
Usta Kərim
Hacı  Əhməd
Hacı  Məmməd
Hacı Hünbət
Səadət (Sədət)
Aşıq  Zeynəb

Molla  Rəhim  Ramazan oğlu
Qızlar: 1.Fatma   Molla  Rəhim  qızı + Teymur  Həsən oğlu  (Nədirlər)
2.Zəhra  Molla  Rəhim  qızı +  Məmməd  Bayram oğlu (İvoylar)
3.Xuraman    Molla  Rəhim  qızı +  Rüstəm  Qəhrəman oğlu (Nədirlər)
4.Qəmərrux    Molla  Rəhim  qızı +   Əkbər  Bayram oğlu  (İvoylar)

Məcid + Qumaş Qədim  +Qaratel Behbud  + Kifayyət Əli qızı (Şavıllı, Cığallar) Həmid + Səhnə  Əsəd qızı (əmisi  qızı) (müharibədə həlak olub)
Abbasəli
Məhəmmədəli
Bənövşə
Həsən
Bayram
1.Xıdır
2.Nədir
3.q
Yunis

Yunls   Həmid  oğlu  +

Vilayət Nərgiz Hidayət Sona

Məcid  Molla  Rəhim  oğlu + Qumaş

Abbasəli + Zenfira  Həşim qızı (Əmizada) Məhəmmədəli + Səmayə Bənövşə
Firudin
Səyyar
Ofeliya

Qədim   molla  Rəhim  oğlu

Həsən   Bayram

Behbud  Molla  Rəhim  oğlu  + Kifayət Əli qızı  (Şavıllı,İmamqulu)

Xıdır Nədir qız

Molla Heydər Molla Ramazan oğlu  + Əsli Əsgər qızı (Nədirlər)
Qızlar: 1.Ceşmə  molla Heydər qızı + Bayram Rüstəm (Qucur) oğlu (Qılıclı)
2.Şamama  molla  Heydər  qızı  + Aslan  (övladı yoxdur)

Hüseyn + Çəmən Əli qızı (Nədirlər) Əli  +  Səyyarə Gülüsüm  +  Səməd  (Şınıx,  Düyərli) Əzət  + Məcid  (Dərəçiçək) (Dəliməmmədlidə yaşayıb)
Həsən
Vidadi
Nizami
Məzahir
Tamara
Eimira
Ziyafət
Tamella
Razilə
Zakir
Nazir
Qadir
Azər
Dürdanə
Gülbəniz
Baxşəli
Yusif
Şövkət
Tamara
Şükufə
Dabir
Azad
Natiq
Tahir
Mahir
İradə
Güləbatın
Rəfiqə

Əli Heydər oğlu + Səyyarə
Qızları: 1.Dürdanə  Əli   qızı +  Ənvər  Qəmbər  oğlu  (Qələndərlər;   Mərdənlər)
2.Gülbəniz  Əli  qızı +  İsmayıl İbrahim  oğlu   (Nədirlər)

Zakir + Yasəmən (xalası  qızı) Nazir + Maya Cabbar (otoylu, Əhmədovlar) Qadir  + Azər  + Dürdanə + Ənvər
Coşqun
Anar
Zəminə
Səbinə
Əli
Natella
Aygün
Tural
Aysel
Nicat
Nihad
Elməddin
Oktay
Rəna

Hüseyn Heydər  oğlu  + Çəmən Əli qızı (Nədirlər)

Həsən  + Vüdadi  + Məzahir  + Tamara  +
Vüsalə
Esmira
Vüsal
Afət
Hicran
Röyal
Samir
Seymur
Vaqif

Ardı

Eimira  + Ziyafət + Səlim  Əli oğlu  (Dəmirçilər) Tamella Razilə + Nizami +
Könül
Vafa
Lamiyyə
Vahid
Elmira
Elmar
Jalə
Nərgiz
Mehrac
Nərmin
Nigar
Hüseyn

Gülüsüm Heydər qızı + Səməd

Baxşəli + Samayə (xalası qızı) Yusif  + Şövkət + İsmayıl (xalası  oğlu) Tamara + Şükufə +
Nəsrəddin
Siyasəddin
Zirəddin
Səməd
Şahnazar
Xədicə
Ruhiyyə
Xədicə
İdris
Ramin
Çingüz
İlyas
Eyvaz
Fəxrəddin
Xaliddin
Nurəddin
Nəzmiyyə
İsa
Rasim
Kərəm
Marif
Ofeliya
Yaşar
Xatirə
Gündüz
Vahid
Şirazi
Niyazi
Nizami
Tamilə
Narın
Südabə

Əzət Heydər qızı + Məcid (Dərəçiçək)

Sabir Azad Natiq Rəfiqə Güitəkin
Şamxal
Səadət
Afaq
Əli
Amil
Şəfəq
Elmir Elşən
Mətanət

Ardı

Tahir İradə Mahir Şəfiqə
Orxan
leyla
Aydın Ruslan Həsən
Faiq
Sərvin

Usta  Kərim Molla Ramazan oğlu + Sefyə Sadıq qızı (Məmmədbağırlar)
İslam  Kərim oğlu (Müharibədə həlak olub)
Mahnur Kərim oğlu (övladı yoxdur)

Qəşəm  + Qutu Aslan qızı (Alikişi) Həşim  + Laçın (Ağbulaq) (anatərəfi   İvoylardan) Şəmşəd  + Sənəm Qara qızı (Alikişilər) Roza +  Müslüm
Qəhrəman
Fərman
Nərman
Zərqələm
Xanımzər
Firəngiz
Fiora
Ələddin
Rövşən
Nurəddin
Fəxrəddin
Zirəddin
Vəli
Telman
Qurban
İmran
Elman
Süleyman
Reyhan
Leylan
Selyan
Mətanət
Ələsgər

Ələsgər Müslüm (Roza) oğlu + Rəfiqə

Suliddin Ələddin Sakit Həqiqət Nübabət

Qəşəm Kərim oğlu + Qutu Aslan qızı (Alıkişilər)
Qəhrəman  Qəşəm  oğlu + Pakizə  Müstəcəf qızı  (otoylu, Əhnədovlar)

Tahir + Ofeliya Abbasəli qızı (əmizada) Tofiq  + Şahnaz Telman qızı (əmizada) Şəxsiyyət + Qabil Əsgər oğlu
(Pirvəklər)
Rahilə  +Yaşar Məqsud +  Elnarə   Mamed qızı (Bəhmənli) Tamara + Əsəd  (Şorca)
Şəhia
Samir
Pakizə
q
Vüsal
Tural

Nərman  Qəşəm oğlu + Mehbarə Əhməd qızı (Binnətlər)

Ceyhun Ulduz Einarə

Fərman  Qəşəm oğlu + SənubərŞəmi qızı (Kərbəlayı Əlilər)  (Kalvaəllər)

Elsevər İslam Rizvan Aynurə Gülnarə

Şəmşəd  Kərim  oğlu + Sənəm Qara qızı (Alıkişilər)

Telman + Nazilə Məhəmməd (Məşədi Vəlilər) Qurban + Şəhla İmran + Gülnarə Elman + Xuraman
Ədalət
Vilayət
Şahnaz + Tofiq  Qəhrəman oğlu (əmizada)
Əli
Rufanə
Eşqin
Emin
Nihad
Yusif
Sənəm

Ardı

Süleyman  + Elnarə Reyhan  + Mikayıl (Qaraqoyunlu) Leyla  + Miri Seylan  + Nəsimi Mətanət + Əhməd Əli oğlu  (Sedillər)
1.Rəsul
2.
3.
Rəşad
Kənan
Novruz Aynurə
Azər
Əli

Həşim  Kərim  oğlu + Laçın (Ağbulaq) (anası İvaolardandır)

Zərqələm + Abbasəli   Məcid  oğlu (əmizada) Xanımzər + Şəmil Firəngiz  +  Sultan Fiora +  Nizami Vəli  + Nazangül
Firüdin
Səyyad
Ofeliya  + Tahir Qəhrəman (əmizada)
Elçin
Elburus
Vəfa
Aftandil
Əfqan
Leyla
Eyvaz
Turqut Səfa
Ruslan

Ardı

Rövşən  + Zahidə Nurəddin  + Nazilə Fəxrəddin  + Venera Zirəddin Ələddin  + Failə
Fuad
Fərid
İlahə

Molla Zülfüqar  Molla  Ramazan  oğlu   +  Sona  Hacı  Ocaqverdi  qızı (Alıkişilər). Molla Zülfüqar öldükdən sonra    Sonanı  Molla Zülfüqarın  qardaşı oğlu Əsəd  Əhməd  oğlu alır.
Səftər  molla  Zülfüqar  oğlu   (Müharibədə həlak olub)
Molla  Əhməd  Molla  Ramazan  oğlu   + 1) Tükəz   Qafar   qızı  (qara Namazlar).  Sonra Tükəzi Məhəmməd Əhməd oğlu (Sedillər) alır
+ 2) Püstə Kərbəlayı Əli qızı (Kalvaəllər) (Püstə əvvəlcə Abuzər kişinin arvadı olub.)
Qızları: 2)Səmər Molla Əhməd qızı + Məstan Abdulla  oğlu (Kalvəllər)
2) Semran Səmər  Molla  Əhməd  qızı  + Müseyib  Xəlil oğlu (bax:  Bico)

 1) Mustafa + 1)Xədicə (Qaraqoyunlu)
+ 2) Mələk Məhərrəmqızı (Yoloğullar)
2) Əsəd + Sona Hacı Ocaqverdi qızı
(Alikişilər,  əvvəlcə  əmisi   arvadı olb)
(müharibədə həlak olub)
2)  Səməd +  Tərlan
1) Əsli
2) Hüseyn
2) Atabəy (Həsən)
2) Zəhra
Məhəmməd
Vəli
Səkinə
Səriyyə
Fatma
Yusif

1) Mustafa   Molla   Əhməd  oğlu + 1)Xədicə (Qaraqoyunlu)
+ 2) Mələk Məhərrəmqızı (Yoloğullar)
Qızları: 1.1) Əsli   Mustafa  qızı + Hüseyn  Abuzər oğlu (Göykilsə) (Bax: Poluxlu,   polu Əhməd)
2.2) Zəhra  Mustafa  qızı  +  Məhəmməd  Əsəd  oğlu  (əmizada)
Hüseyn Mustafa oğlu + Sayalı

Hümeyir  (Yaşar) + Tamella Mustafa  + Aytən Reyhan +  Elşad Mehriban +  Ayxan
Elvin
Ayan
Hüseyin
Azər
Elşən
Aynur
Eltac
Xumar
Sayalı

Atabəy (Həsən) Mustafa oğlu  + Zeynəb Şəmi qızı (Kalvəllər)

Fərhad + Fəridə  + Fəxriyyə  + Ruhiyyə +
Fərid
Fərəh
Fidan
Mələk
Ülvi
Ülviyyə
Nəzrin
Amil

Səməd  molla  Əhməd  oğlu + Tərlan
Yusif Səməd oğlu + Tamara

Nizami  +  Pğri Xaqani  +  Ceyran Fizuli  +  Almaz Firdovsi  + Vəfa Nətavan +  Vilayət Xurşud  + Rauf
Vüqar
İlqar
Ləman
Savalan
Aişə
Ruxsarə
Rövşən
Orxan
Xalid
Nəcrin
Aytac
Nurtac
Turan Dünya
Ərxun
Aytən

Əsəd  molla  Əhməd  oğlu + Sona Hacı  Ocaqverdi qızı (Alıkişilər)  (əvvəlcə  Əsədin   əmisi  Zülfüqarın  arvadı  olub)
Məhəmməd  Əsəd  oğlu + Zəhra  Mustafa qızı (əmizada)

Əli + Solmaz  Ziyad qızı (Dəmirçilər) Oruc + Laura Leyla + Tərlan + Məhəmməd Hidayət (dayısı oğlu)(bax:Yoloğullar)
Vüqar
Vüsal
Vüsalə
Mehman
Mövlan
Hamlet
Mehman
Sevinc
Pərvanə
Samir

Ardı

Məlahət + Xaliddin Zeynəb + Araz Tamara + Akif  Hadı  oğlu (Yoloğiular)
Lalə
Kəmalə
Xəyalə
Xaliq
Einur
Ülviyyə
Zülfiyyə
Gülnar
Telman
Zümrüd
Nuridə
Nigar

Vəli Əsəd oğlu + Dursun

Laylə + Eiman Əhməd + Mirvari Fərhad + Hava Xoşqədəm
+ Faiq
Bahar + Mübariz
Sədayə
Lətafət
Kəmalə
Eisevər
Rəhim
Fərqanə
Hüseyin
Rayiq
Aytən
Əlyar
Röyal
Şəhriyar

Səkinə Əsəd qızı  +  1)Həmid  Rəhim oğlu (əmiuşağı)
+ 2) Kərim (əslən Zəngibasar  mahalından)

1)Yunis + Simuzər 2)Müzənfər +Tamella 2)Bayram +Məhbubə 2)Yasəmən +Nusrəddin 2) Namaz + Afayət(xalası  Səriyənin  qızı)
Vilayət
Nərgiz
Hidayət
Sona
Qabil
Qalib
Samir
Vəfa
Akşin
Rəşad
Yasin
Vüsal
Vasif
Fərid
Kərim
Səkinə

Qeyd: Müzənfər və Bayram  həm də bacanaqdırlar.
Fatma Əsəd qızı   + Şofiq

Vahid  + Rasimə Etibar + Sevda Şahin + Arzu Akif + Mətanət
Gülnarə
Mənsurə
Novruz
Nüşabə
İlkin
Ruhanə
Cavidan
Fidan
Jalə
İbrahim

Ardı

Yusif +1)Maşa
+ 2)
Xədicə + Mehriban + Arif
1) Anar
1) Domino
2) Elvin
2) Qorin
Səmayə
Səbinə
Fatma
Sübhan
Güllüzar
Çinarə

Səriyyə Əsəd qızı + İbrahim

Zərniyar + Əsəd Məleykə  + Yəhya Abbas + Roza Kifayyət + Zakir
Məhəbbət
Mətanət
Xaqani
Elşən
Camaləddin
Yeganə
Ceyhun
Günel
Günay
Aynurə
Elnur
Seymur

Ardı

Arifə  + Adıgözəl Afayyət + Namaz(xalası qızı) Arzu  + Sədayə
Vəfa
Vasif
Asif
Fərid
Kərim
Səkinə
Turanə
Tural

  
   İbrahim  (İvoy)  + Fatma
Qızı: Səadət (Sədət) + 1) Namaz Yolçu oğlu  (Qılıclı)
+ 2) Məşədi  Yolcu  Kərbalayı  Qasım oğlu (Qılıclı, əmisi  arvadı)

Hacı  Əhməd  + 1) Çeşmə
+ 2) Telli Kərbalayı Qoca qızı (Qılıclı)
Hacı Məmməd  + Ayna  Məşədi Yolçu  qızı  (Qılıclı) Hacı Hümbət + Aşıq Zeynəb
1) Məstan
1) Rüstəm
1) Şəhrəbanı
2) Muxtar
Abbas
İsmayıl
Məhəmmədəli
Sefyə
Ziley
Bayram
Hüseyn
İbrahim
Muxtar
Heydər
Leylan
Zinyət

Hacı  Əhməd + 1) Çeşmə
+2) Telli  Kərbalayı Qoca qızı (Qılıclı)

1)Məstan  (Heydər) +Gilas 1) Rüstəm  + Salatın  Ələkbər  qızı (Ələslər) 1) Şəhrəbanı + 1)  İbrahim Hacı Hunbət  (əmisi oğlu)
+2) Miryusib  (Basarkeçər, Daşkənd)
2) Muxtar + Giləxanım  (Şınıx)
Qaratel
Güllü
Həşim
1.Mirzə
2.Münəvvər + Əli İbrahim oğlu (bibisi Şəhrəbanın oğlu)(övladı yoxdur)
1) Tərlan
1)Məhərrə(Körük)
1) Əli
2) Kövhər
2) Mircəfər
2) Mirkəbir
2) Bəyim
Adaş
Hüseynqulu
Cəfər
İsgəndər
Telli
Savat
Hürü

Qaratel   Məstan  (Heydər)  qızı  +  Əli

Banu   +  Yunis Müslüm   +  Xuraman Tahirə  +  Firudin
Tahir
Mahir
Ülkər
Qurban
Mahirə
Mehman
İlqar
Vüsalə

Güllü  Məstan (Heydər) qızı + Şəkərbəy

Namaz  +  Minayə Sərvət  +  Sona
Əkbər
Mahmud
İlham
Qənbər
Şəhrəbanı
Elnur

Həşim Məstan (Heydər) oğlu + Ürqiyyə
Mirzə Rüstəm  oğlu  + Bahar

Fəxrəddin + Nümunə Yaqub + Səhrayə Südabə + Xaliddin

Şəhrəbanı  Hacı Əhməd  qızı + 2) Miryusib (Basarkeçər, Daşkənd)
1.1) Tərlan   Şəhrabanı  qızı  + Ağəli Ələkbər oğlu (Ələslər)
2.1) Əli   Şəhrabanı  oğlu  + Münəvvər Rüstəm qızı(dayısı qızı, övladı yoxdyr)

Mirkəbir  +  Sona Mircəfər  +  Marus Kövhər  +  Ənvər Bəyim  +  Müslüm
Mirsaleh
Mirmahmud
Mirabbas
Miryusif
İradə
Kəmaiə
Təhminə
Cəmşid
Mayıl
Tofiq
Akif
Əbdürrəhman
vaqif
Vidadi
Nəcəf
Şahin
Əsmər
Zərifə
Ulduz

Muxtar Hacı Əhməd oğlu + Güləxanım (Şınıx)

Adaş + Lilpar Hüseynqulu + Pakizə Əli qızı (atası Binnətlər,  anası Kütül  Hünbətlər) Cəfər + 1)Nazilə İsa qızı (Nəbilər)
+ 2) Tamella
İsgəndər  +  Hicran
Sahib
Akif
Arif
Vəli
Mehriban
Gülara
Ələddin
Nurəddin
Eldar
Elman
Etibar
Solmaz
1.1) Rəna
2.1)Təranə
3.1) Həqiqət +  Bayram Hünbət  oğlu   (İvoylar)
4.1) Intizar
5.2)Sabir
6.2) Pəri
7.2) Nazilə?
8.2) q
Rəna
Yeganə
Bəhruz
Muxtar
o

Ardı

Telli + Hüseyn (otoylu,  Abbasovlar) Savad + Qara (Yevlax) Hürü + Əmirxan  (Yeviax)
İsgəndər
Əli
Vahid
Şakir
Haqverdi
Fatma
Narın
Yasəmən + İlyas Ziyad (Bədəlli)
Qənbər
Aybəniz
Aydın
İmaməli
Vitka
Çayka
Yeganə
Rəna
Zenfira

Hacı  Məmməd  +  Ayna  Kərbalayı  Qasım qızı (Qılıclı)
Qızları 1.Sefyə   Hacı  Məmməd  qızı + Mirzə  İbrahim oğlu (Binnətlər)
2.Ziley  Hacı  Məmməd  qızı  + Şəmistan Alıyoldaş oğlu (Qılıclı)
Abbas  Hacı Məmməd  oğlu + Şamama

Əli + 1)Telli (Yanıqpəyə)
+ 2) Dilbər (Şınıx)
Vəli  +  Xədicə  (Qaraqaya) Bahadur  + Navat  + Sənhan (Əmirxeyir)
1) Etibar
1) Əmrah
1) Pürzə
2) Rafiq
2) Nailə
2)Tamilə
2) Elnurə
Nazim
Fatma
Rəşid
Ramiz
Qənbər
Elşən
Elnur
Leyla
Səlim
Əbülfət

Məhəmmədəli  Hacı  Məmməd  oğlu  + 1) Seyid  Ayna
+ 2)Gülüsüm  Hacı  Hüseyin qızı (Məşədi  İsmayıl)

1) Həsən 1) Hüseyin 2) Telli + Yusif Ayvaz oğlu (Dəmirçilər)
Müharibədə  həlak  olub Müharibədə  həlak  olub

İsmayıl Hacı Məmmməd  oğlu  + Qumaş Bayram qızı (əmizada)

Məhəmməd + Səhnə Həmid qızı (Dəmirçilər) Hümbət + Bahar Şirəli qızı(Qələndərli) Avıl(Cıbı) + Afayyət  (Ardanış) Mahmud + 1) Xanım  Həmid qızı (Dəmirçilər)
+2) Layusa
Məktub + Kərəm (Ardanış)
İzzət
Fatma
Tərminə
Şəlalə
Raziyyə
Yusif
Bayram
Sabir
Tamilə
Fazilə
Ruslan
Nazilə
Əsəd
Asif
Şirazi
Etibar
Səadət
Rahilə
Qumaş
Çiçək
1) Muzadil
2) Vahid
2) Yura
2) Nizami
2) Elnur
2) Sevil
2) Səbinə
Abbasəli
Əli
İsaq
Bayraməli
Şəfiqə

Məhəmməd İsmayıl oğlu  + Səhnə Həmid qızı (Dəmirçilər)
Qızları: 1.Fatma  Məhəmməd  qızı  + İslam Vəli oğlu (Qələndərli)
2.Raziyyə  Məhəmməd  qızı  + Bayram Həsən   oğlu  (Tavarlar)

İzzət + Şura Şaban qızı (Dəmirçilər) Tərminə + Aftandil Şəlalə + Mərkəz
Vüsal
Vüqar
Səhnə
Şahnaz
Əli
Hidayət
Ayxan
Orxan

Hümbət İsmayıl oğlu + Bahar Şirəli qızı (Qələndərli)
Qızları: 1.Tamilə  Hümbət  qızı + Oruc Manaf oğlu (Arazlar)
2.Fazilə  Hümbət  qızı   + Famil Mamed  oğlu (Bəhmənli)

Yusif + Bəsti Bayram +  Həqiqət Cəfər  qızı(əmizada) Sabir + Sevda Ruslan + Nazilə + Etibar
Ruslan
Kəmalə
Sevinc Azər
Arzuman
Elnur
Elçin
Elcan
Bayram

Avıl  (Cıbı) İsmayıl  oğlu + Afayyət (Ardanış) (Abbasələr Hüseyinalısı  ilə bacanaqdır)
Qızı:  Rahilə   Avıl  (Cıbı)  qızı + Əsgər Qulu oğlu (Alıkişilər)

Əsəd + Zöhrə Asif  +  Minayə Yusif qızı (Xudular) Sahib Etibar
Vaqif
Nahidə
Afayət
Eltun

Ardı

Şirazi Rahilə Qumaş Çiçək Səadət  +  Məhərrəm
Anar
Babək

Mahmud İsmayıl  oğlu  + 1) Xanım Həmid qızı (Dəmirçiıər)
+ 2)

1) Muzadil  + Səbinə Vəli qızı (Nəbilər) 2) Vahid 2) Yura 2) Nizami
Zeynalabdin
Nuranə

ardı

2) Elnur 2) Səbinə 2) Sevil

Hacı  Hümbət

Bayram  + İbrahim  +  Şəhrəbanı Hacı Əhməd qızı (əmisi qızı) Hüseyn (qara) + 1)Səadət  Aslan qızı (Dəmirşilər)
+ 2)   Lalaxanım
Məmməd
Əkbər
Hacı
Nənəş
Qumaş
Tərlan
Əli
Məhərrəm(Körük)
1) Oruc(Müharibədə həlak olub)
1) Leylan + (Ağbulaq)
2) İslam(müharibədə həlak olub)
2) Səməd
2) Vəli
2)Tamaşa  +  Mehralı  Əli oğlu  (Bico)

Bayram   Hacı  Hümbət  oğlu
Qızı: Qumaş  Bayram  qızı  + İsmayıl Hacı Məmməd oğlu (əmizada)
Hacı   Bayram  oğlu  + Salatın  Hümbət qızı (Hallaclar,  Şükürlər)   (Salatın sonra  Hüseyin Kərbalayı  Məmmədalı oğluna ərə gedib)(müharibədə həlak olub)
Əsgər  Hacı  oğlu + (Tovuz, Öysüzlü)

Rüfət Sevinc Məlahət

Əkbər  Bayram  oğlu   +  Qəmərrux  Molla  Rəhim  qızı (qara Mollalar)
Minnayə  Əkbər qızı
Məmməd   Bayram  oğlu  + 1) Zəhra  Molla Rəhim qızı (qara  Mollalar)
+ 2) Bağdad (Ağbulaq)

1) İspi 2) Tahir 2) Eldar 2) Akif

Ardı

2) Arif 2)Tamara 2) Kifayyət 2) Ziyafət

Nənəş  Bayram  qızı + Qasım (Ağbulaq)

Lacın+ Həşim usta Kərim  oğlu (qara   Mollalar) Vəzduha Bəsti Göyərçin
bax:  qara Mollalara

İbrahim  Hacı  Hümbət  oğlu   +  Şəhrabanı  Hacı Əhməd qızı (əmizadə)

Məhərrəm + 1) Salatın (dayısı Rüstəmin arvadı)
+2)Zeynəb  Kərbalayı  Qasım  qızı
+ 3) Lalə (Basarkeçər)
Əli  +  Münəvvər  Rüstəm  qızı  (Əmizada) Tərlan  +  Ağəli  Ələkbər  oğlu (Ələslər)
1) Zeynalabdin
2)Vaqif
3)Səkinə
3)Sənəm
Övladları  yoxdur Sənhan
Yaqut
Kəklik
Xənər
Əsginaz

Məhərrəm (Körük) İbrahim oğlu + 1)Salatın (dayısı Rüstəmin arvadı)
+3)Lala (Basarkeşər) Lala əvvəlcə  Məhəmmədəli  Abuzər  oğlu  alıb. II Dünya  müharibəsinə həlak olduqdan sonra Məhərrəm alıb.

1)Zeynalabdin + Tərcüman (Tovuz) 2)Səhnə 2)Sənəm
Ofeliya
Kəmalə
İsmayıl
İradə
Məqsəd
Hicran
Aytəkin
Mais
Yunis Yusif

Hüseyin  Hacı  Hümbət oğlu (qara Hüseyn) + 1)Səadət Aslan qızı(Dəmirçilər)
+ 2)Lalaxanım
1) Oruc Hüseyn oğlu  (Müharibədə həlak olub)
2) İslam  Hüseyn oğlu (müharibədə həlak olub)
2)Tamaşa Hüseyn qızı +  Mehralı  Əli oğlu  (Bico)

1) Leylan + (Ağbulaq) 2) Səməd + 2) Vəli +
Mamed
Eldar
Elşən
Almaz
Südabə + Ələsgər Bəyraməli (kütül Hünbət)
Surayə
Çimnaz
Bayram
Aydın
Sədir
Leyli
Solmaz