Tatlar

Tatlar

Bu  adda kəndə bir  neçə  tayfalar  var idi  ki, bunların  bir-biri  ilə əlaqəsi yoxdur (sonrakı qız  qohumluğunu nəzərə  almasaq).  Bu tayfalar əsasən kəndə 1880-ci illərdən sonra  gəliblər. Hətta  tat  Cabbar  Toxlucaya  1940-cı ildən  sonra  gəlib.  Mən bura  tatar Həsəni  də (tatar  Hasanlar)  daxil  etmişəm.
Bu  bölmədə olan tayfalar  –   tat Əsəd,  tat   Hüseyn,   tat  Tağı,  tat  Cabbar, Tatar  Həsənlər (Hasanlar)
   Tat   Əsəd  
Kəndə  tat  Əsədin  Abduləli   və  Məlikməmməd   adlı  oğlanları  gəlib  məskunlaşıb.

Abduləli + Feyzat  Məşədi İsmayıl qızı Məlikməmməd + Əzət Məşədi İsmayıl qızı
Məhəmməd
Ağəli
Lalaxanım
Niyar
Qutu
Güllər
Xəlil
Qasım
Nisə
Asiya (Əsyə)
Məleykə
Zeynəb

Abduləli   Əsəd  oğlu  + Feyzat  Məşədi İsmayıl qızı
Qızları: 1.Lalaxanım  Abdulıli  qızı  + Paşa Ramazan oğlu (Pirvəklər)
2.Niyar  Abdulıli  qızı  + Kərbalayı  Məmmədalı (Pirvəklər)
3.Qutu  Abdulıli  qızı + İsrəfil  Ələkbər oğlu (Nədirlər)
4.Güllər  Abdulıli  qızı  + Teymur Çoban oğlu (Məşədi İsmayıl)
Məhəmməd   Abuləli  oğlu   + Şəhrəbanı  Kərəm qızı (Bədəlli) (sonra  Ağbulağa ərə gedib.)
Yüsifəli  Məhəmməd  + Məriyəm   Xəlil  qızı (Əmizada)

Rüfət + Nailə İsgəndər qızı
(əmizada)
Hüseyn Nüsrət Rəna + İbad   Qurban oğlu (bax: Şavıllı, Bədəlli)

Ardı

Rəsmiyyə + Nurəddin Səfər oğlu (Dəmirçilər) Rüxsarə Arzu + Murad Raifə

Ağali  Abduləli  oğlu + Bahar Xəlil qızı (Əmizada)
Qızları: 1.Minayə Ağali qızı + Hacan Qənbər oğlu (Hüsənli)
2.Fatma (Nəcifə) Ağali qızı +  Sənhan (İsgəndər) Babaş oğlu (Qılıclı)
3.Təranə  Ağali qızı  +  Mehti İdrıs oğlu  (Nədirlər)
4.Tərminə Ağali qızı + Mamed  Məcid oğlu (Məşədi İsmayıl)

Əbülfət  +  Rəbiyyə Əhməd  +  Rahilə Əsəd qızı (əmizada) Gülənbər +  Mamed Məcid (Ağbulaq, Alıkişilər  Anaxanımın qız nəvəsi) Qələmzər + (Qazax) Təxminə + Fəxrəddin (Naxçıvan)
Elnurə
Cahan
Rauf
Elnurə
Azər
Yeganə
Əfsanə
İntiqam
o
Bayram
Hüseyn
Zülfiyyə
Sənan
Kənan
Rəşad

Məlikməmməd  Əsəd  oğlu + Əzət Məşədi İsmayıl qızı
Qızları: 1.Nisə  Məlikməmməd  qızı  + Məşədi Əli Məhərrəm oğlu (dəli Kalı)
2.Asiya (Əsyə)   Məlikməmməd  qızı  + Əhməd Hüseyn oğlu (Tat Hüseyn)
3.Məleykə   Məlikməmməd  qızı  + Həbib  (Əpiş) Məmməd oğlu (Bədəlli)
4.Zeynəb   Məlikməmməd  qızı  + 1)Babaş Məşədi Yolçu oğlu (Qılıclı)
+ 2)Şəkər  Namaz oğlu (Dəmirçilər)
Xəlil  Məlikməmməd  oğlu + Teyfə  Hüseyn   qızı (tatlar;   Hüseyn)
Qızları: 1.Bahar Xəlil qızı + Ağəli Abduləli oğlu (əmizada)
2.Suqra  Xəlil qızı + Qəmət Abduləli oğlu (Poluxlu)
3.Sara  Xəlil  qızı +  Məhəmməd  Mehfalı oğlu (Nədirlər)
4.Məryəm Xəlil qızı +  Yusifəli  Məhəmmə oğlu (əmizada)

İsgəndər  +  Dursun İbrahim  qızı (Qılıclı) Məhəmmədəli + Səmayə (Tovuz) Sultanəli +   Gülara (Hökümə)   Həvil qızı (Bakoy) Muradəli  + Sevil (Tovuz)
Mayıl
Ələkbər
Cəmilə
Nailə
Mehriban
Ədalət
Hidayyət
Cavanşir
Zakir
Sabir
Həqiqət
Ləman
Mətanət
Ələsgər
Əli
Fəridə
Xatirə
Məlahət
Kamilə
Məqsudə
Araz
Fimar

İsgəndər Xəlil oğlu   +  Dursun İbrahim qızı (Qılıclı)
Qızları: 1. Nailə   İsgəndər  qızı  +  Rüfət Yusifəli (Tat)
2.Mehriban   İsgəndər  qızı  + Pənah  Əmrah oğlu (Arazlar)

Mayıl Ələkbər Cəmilə

Məhəmmədəli  Xəlil  oğlu  +  Səmayə (Tovuz)

Ədalət Hidayət Cavanşir Zakir

Ardı

Sabir Həqiqət Ləman Mətanət

Sultanəli  Xəlil  oğlu + Gülara (Hökümə) Həvil qızı (Bakoyİar)
Qızları: 1.Fəridə   Sultanəli  qızı  + Azər İsiam (İsgəndər) oğlu  (Qılıclı Balı Sultan)
2.Xatirə  Sultanəli  qızı  + Arif Şirəli oğlu (Məşədi  İsmayıl)
3.Məlahət  Sultanəli  qızı + Nərman Həmid oğlu  (Tavarlar)
4.Kamilə   Sultanəli  qızı  + Fərman Mehralı oğlu (Qılıclı)
5.Məqsudə Sultanəli  qızı  + Oruc  Hacan oğlu (Hüsənli)

Ələsgər Əli

Qasım  Məlikməmməd  oğlu + 1)Balaqız Rüstam qızı (Məşədi İsmayıl)
+ 2)Məsmə Dünyamalı qızı (Qələndərli)

 1) Əsəd + Zeynab (Ardanış) 1) Fatma + Səyyar (Ardanış) 1)  Kövhər 2)  Meyfalı  + Minayə Oruc qızı (Qələndərli)
Mətləb
Rahilə
Nüşabə
Şəhla
Telli
Məlahət
Allahverdi övladı yoxdur Rafiq
Qasım
Gülnarə
Elnarə

Ardı

2)  Seyfəli  + Firəngiz (anası  Həcər İbrahim  qızı Xudulardandır) 2)  Nurəli  +  Zöhrə Ziyat qızı (Qazaxlılar) 2)  Əli + 2)  Yusif + Nüşabə Yəhya qızı (Dəmircilər) 2)Sevda + Vilayət Məcid   oğlu (Qələndərli) (dayısı oğlu)
Namiq
Natiq
Vüsal
Vüsalə
Xəyal
Turanə
Eidar
İlqar
Elmar
Amil
Jalə
İlahə
Aynurə
Elnarə
Tural
Aidə

Tat Hüseyn + 1)Leyla
+2) Gülüsüm  Kərbalayı Qasım qızı (Qılıclı) (övladları yoxdur)
Qızı: Teyfə (Tat) Hüseyn qızı + Xəlil  Məlikməmməd oğlu (Tat)

Məhərrəm  +Səadət  Abbas qızı (Qılıclı) Məhəmməd + 1) (Şınıx)
+ 2) Moruq Şaban qızı (Molla Cəfərli)
Əhməd + 1) Asiya (Əsyə) Məlikməmməd qızı (tat)
+ 2)Mürəstə Hacı Hüseyn qızı  (Məşədi İsmayıl)
Murtuzəli
Abbasəli
Məhəmmədəli
Səriyyə
Büllur (Totu)
Tamara
Flora
1)Sürayə
1)Samayə
1)Əprüz
2)Bayraməli
2)Dilqəm
2)Valeh
2)İlyas
2)Mahmud
2)Zenfira
2)Elmira
1) Hüseyn
1) Əli
1) Leylan
1) Rəqiyyə
2) Bahaddin (Həsən)
2) Şəfiqə
2) Reyhan

Məhərrəm  (Tat)  Hüseyn  oğlu  +Səadət  Abbas qızı (Qılıclı)
Qızları:
1.Səriyyə  Məhərrəm  qızı + Ələsgər (Əsgər)  Qurban  oğlu  (Məşədi İsmayıl)
2.Büllur  (Totu)  Məhərrəm  qızı +  İslam Əli oğlu (otoylu)
3.Flora  Məhərrəm  qızı  + Nərman  Baxşəli  (Nəbilər)
Mürtuzəli   Məhərrəm   oğlu  + Əsginaz Əkbər qızı (tatar Həsən)

Sabir + Tamara Qabil + İlhamə Vaqif + Şəhla  Abbasəli qızı (əmisiqızı) Oktay  +
Eimir
Ruslan
Günel
Elnur
Məhərrəm
Şəbnəm
Anar
Aynurə

Ardı

Akif  + Günəş Süvda  + Feyz Məhərrəm (Məmmədbağır) Zülfiyyə + Eişən (anası Təzəgül Rüstəm qızıdır)               (Bicoylu)
Kənan Aynurə
Kəmalə
Ruhi
Qədir
Savad
Cəlal

Abbasəli Məhərrəm oğlu  + Zəkiyyə

Azad  +  Günel Azər  +  İlhamə Nurəddin  Xanbaba (Məşədi  Vəli; Sedillər) Ramin  +  Elnarə Ruslan  + Şəhla +  Vaqif Muruzəli (əmisi oğlu )
Aynurə
Sevinc
1.Fatimə
2.Məhəmməd
3.o
Elçin
Elşən
Səadət Məhərrəm
Şəbnəm

Məhəmmədəli Məhərrəm  oğlu  + Tərgül (Ardanış)

Zaur Vəfa +Haqverdi (dayısı oğlu) Esmira  + Aytəın  +
1.Könül
2.Aunurə
3.o
Nigar
Nicat
Zəhra

Tamara Məhərrəm  qızı + Elman (Qazax)

Mətanət  + İlhamə + Elnarə + Əfsanə  + Ümüd  + Fərqanə +
İlahə
Həsənağa
Zöhra
Təhminə Əli
Rəqilə
Nihad Nicat
Yusif

Məhəmməd (Tat) Hüseyin oğlu + 1) (Şınıx)
+ 2) Moruq  Şaban qızı (Molla Cəfərli)
Qızları: 1.1)Sürayə  Məhəmməd  qızı  +  Mehbalı Şirəli oğlu (Qələndərli)
2.1)Samayə  Məhəmməd  qızı + Məhəmməd  Rəşid  oğlu (Yoloğullar;  Muradlar)
3.1)Əprüz  Məhəmməd  qızı  +  Əhməd Nəsib  oğlu (Məmmədcan)
2)Bayraməli  Məhəmməd oğlu + Pakizə  Ələsgər qızı (Molla Cəfərli; dayısı qızı)

Faiq + Aynur Namiq + Nuriyyə Natiq + Sima (Qəbələ) Moruq + Razim (Vedili)
Xanlar
Gülnar
Bəylər
Nicat
Bayraməli
Mələk
Fərəməz
Kamran
Aynur

2)Dilqəm  Məhəmməd  oğlu  + Dürdanə

Ramin + Sevinc + Səadət +
Dürdanə
Mehman
Günel 1
2

2)Valeh  Məhəmməd  oğlu  + Narungül  İslam  qızı (Vəlikişilər)

Vüsal + Vüsalə + Ramilə +
Vüqar Ümüd
Həmid
1
2

2)İlyas Məhəmməd oğlu  + Xədicə

Zaur + Azadə Günəş + Ruslan Abbasəli  oğlu (Tatlat, əmizadə)
İlyas Nurlan
Sədət

2)Mahmud  Məhəmməd  oğlu  + Yetər  Aboz  qızı (Vəlikişilər)

Məhəmməd + Amaliya Leyli + Rəşid Aynurə + Emin
Melissa Rəşidə
Elissa
Miray
Emiliya
Nilay

2)Zenfira   Məhəmməd  qızı  + Şirzad

Gündüz + Tükəzban Musa + Gülayə Şirin +
Uğur
Zenfira
Aytən
Şirzad
Elcan
Nigar

2)Elmira Məhəmməd  qızı + Vilayət

Hüriyyət + Əli Sakit + Könül
Türkan
Tunay
Vəfa
Ayan

Əhməd (Tat) Hüseyn oğlu + 1)Asiya Məlikməmməd qızı (Tat)
Qızları: 1.1) Leylan  Əhməd   qızı  + Mehti Mahmud (Bədəlli)
2.2) Şəfiqə  Əhməd   qızı  + Həsən  Əpiş oğlu (Bədəlli)
1)Hüseyn  Əhməd oğlu + Rübabə

İradə Könül Günay Asif

1)Əli  Əhməd   oğlu +  Sara

Asiya Solmaz  + Əli Cavad   oğlu  (otoylu, Əhmədovlar) Kifayət + Eyvaz Mehti  oğlu (Bədəlli) Akif Səyyarə

1)Rəqiyyə  Əhməd qızı + Vəli (Ardanış)

Afət Zəkiyyə Namiq Hümbət

2)Bahaddin Əhməd oğlu + Solmaz Rza qızı  (Məşədi İsmayıl)
Elmira  Bahaddin qızı + Fəxrəddin Həşim oğlu (bax: qara Mollalar)
2)Reyhan Əhməd qızı  + Sadiq

Elnur Müşviq Ceyhun Nərmin

  Tat  Tağı  Ağababa  oğlu  və qardaşı oğlu Tat  Həsən
Ağababa
qızları: 1. Ürqiyyə   Ağababa  qızı + Əhməd  Bədəl  oğlu (Bədəlli)
2.Sınaxanım  Ağababa  qızı  +  Qərib  Bədəl  oğlu  (Bədəlli)
Tat  Tağı  Ağababa  oğlu  + Süfyə Hüseyin qızı (Poluxlu)
Qızları: Məyxanım  Tat  Tağı  qızı  + tat  Həsən  (əmisi oğlu)

Oruc  + 1)  Gülsavat  Rza  qızı (bax: Nədirlər)
+ 1) Ətlaz  Hüseyn  qızı (Nədirlər)
Yadiqar (Yediyar)  + Gülüstan İmamqulu  qızı (Şavıllı) Şirin  + 1) Lalaxanım  Aslan  qızı (Məşədi  İsmayıl)
+ 2)Telli (Şınıx)
1)  Zərnişan +  Əkbər (Körük)  Məmməd  oğlu  (Bədəlli)
1) Bahadur  (müharibədə həlak olub)
2) İsmayıl
2) Xanım
2) Büllur
2) Moruq
2) Tərgül
Məhəmmədəli
Məhəmməd
Vəli
Allahyar (müharibədə  həlak olub)
Dursun
Münəvvər
1) Yolçu
1) Səriyyə  + İdris Yaqub oğlu (Nəbilər)
1) Sineyvar + Nəsrəddin   Məhərrəm  oğlu  (Poluxlu)
1) Qumaş
2) Müzənfər
2)Qəzənfər
2)Ənvər
2) Pakizə
2) Xədicə
2) Cəmilə

Yadigar (Yediyar) Tat  Tağı  oğlu   +  Gülüstan İmamqulu qızı (Şavıllı; İmamqulular)
Məhəmməd  Yadigar  (Yediyar)  oğlu  + 1)Gülüstan
+ 2)Zərifə

1) Tərminə  + 1) Minayə + Nəcəf 2) Sahib  + 2) Məhərrəm + Yazgül  Məhərrəm (Poluxlu) 2) Maarif  + Laləzər Məhəmmədəli (əmisiqızı)
Şəlalə
Cəmilə
Əminə
Fərqanə
Ruhiyyə
Habil
Natiq
Güllü
İntizar
Lalə
Günel
Murad
Zərifə

Ardı

Manya  + Əjdər Tamilə  + Tafiq Variyyət oğlu (bibisioğlu) Nazilə  +  Mahal  Vəli  oğ (əmisi  oğlu) Zümrüd  + Azər Kəmalə
Emin
Ramin
Xəyalə
Şərəf
Sərdar
Vahid
Anar
Gülüsüm
Pərviz
Nərgiz
Ülvi
Jalə

Məhəmmədəli  Yadigar (Yediyar) oğlu  + Həniqə (Əmirxeyir)

Bəxtiyar + Məriyəm İxtiyar Köcəri + Zəhrə Aboz qızı (Məşədi İsmayıl ) Səməd Əhməd
Ulduz
Mehriban
q
Məhəmmədəli
Şəhanə
Şəhla
Şahidə
 Tural

Ardı

Mədət Mürvət Güllüzar Lalazər +  Maarif (əmisi  oğlu)
 Nuridə  Nicat
Həniqə
Hafiz
Ramiz
Fariz
Günel
Murad
Zərifə

Vəli Yadigar Yediyar) oğlu  + Sona

Tahir + Şəfiqə Səməd qızı (Sərdərli) Mahal + Nazilə Məhəmməd qızı  (Əmisi qızı) Mayıl + Sevda Elmira + Ceyhun
Rəşad
Ramin
Vahid
Anar
Gülüsüm
Səbinə
Sona
Aysel
Ruslan
Baba
Səxavət

Ardı

Eiza + Nüşərəvan Tamara + Yaşar Oruc oğlu (otoyiu; Əhmədovlar) Gülara + Abbas İsmayıl oğlu (Dəmircilər)
Qadir
Nazilə
Tural
Surac
Ceyhunə
Ruslan
Məmmədbağır
Mehrac
Yasin
İlkanə

Münəvvər Yadigar (Yediyar) qızı  + Variyyət

Tofiq Taplan Şəkər Eyvaz Fiora Müşgünaz Afiq

Şirin Tat Tağı oğlu + 1)Lalaxanım Aslan qızı (Məşədi İsmayıl)
+ 2)Telli (Şınıx)

1) Yolçu  + Leyla (Tovuz) 1)  Qumaş  + Vəli   Məcid oğlu (Bədəllər  Qəribinin  nəvəsi) 2)  Müzənfər  + Qəzənfər  +  Narıngül Tanırverdi   (Məşədi  Vəli)
Ramilə
Validə
Nazilə
Məqsəd
Ədalət
Fikrət
1.Mahir
2.Rərviz + Sona Əmrah(Qələndərli)
3.Məzahir
4.İradə
Rəşad
Einur
Eişad
Gızılgül
Firdovsi
Elmira

Ardı

Ənvər + Xədicə + Cəmilə  + Pakizə  + (Tovuz)
Vaqif
Vidadi
Yeganə Bəxtiyar
Xalidə
Validə

Oruc  Tat  Tağı  oğlu + 1) Gülsavat  Rza qızı (təzə Mansırın bacısı)  (bax: Nədirlər)
+ 2) Ətlaz Hüseyin qızı (Nədirli)

Xanlm İsmayıl Billur + Moruq + Saməddin (Qazax,  Cəfərli) Tərgül +  Vahid (Tovuz)
Tamara
Gülara
Ənvər
Qənbər
Qəhrəman
İlham
İlqar
Eiman
Rahilə
Kəmaləddin
Məhbarə
İradə
Rahilə

Tat  Həsən  + 1)Məyxanım  (tat) Tağı qızı (əmisi qızı)
+ 2)Fatma Məhəmməd qızı (Hallac)
Qızı: Güllüzar Tat  Həsən  qızı + Əsgər  Hüseyln oğlu (Poluxlu)

1) Əziz +  Zəhrə   Xalıqverdi qızı (Poluxlu) 1)İbrahim  +  Şallı Oruc qızı (Yoloğullu) 2)  Sərfinaz
Səməd
Qəmət
Əli
Vəli
Nailə
Rahilə
Elşən

Əziz  Tat  Həsən  oğlu +  Zəhra Xalıqverdi qızı (Poluxlu)

Səməd + Hamaya Qəmət + Sehran Əli + Nazilə Vəli + Aybəniz Nazilə Rahilə
Vüsalə
Vüsal
Tapdıq
Qara
Gülnarə
Asiman
Aygün
Tarix
Gülüş
Rəşad
Sünbül

Tat  Cabbar +

Bu  tayfa  əvvəlcə  Zəngəzur  mahalınından  Göyçə   mahalının  Cil  kəndinə  gəlib  məskunlaşıb.  Sonra  isə  Toxluca  kəndində  məskunlaşıblar  
Tat  Cabbar kəndə  1940-ci  ildən  sonra  gəlib  məskunlaşlb.
Uşaqları:
1.Seyfəli    Cabbar   oğlu + Bəsti  (Cil  kəndi)
2.Zinyat  Cabbar  qızı + Hüseyin  Məhəmməd oğlu (bax:  Məşədi  İsmayıl)
3.Bəyaz   Cabbar   qızı +   Qəməndər  Qulu  oğlu  (bax:  Sərdərli)
4.Saray  Cabbar  qızı   +  Hünbət  (Cil  kəndi)
Seyfəli  Cabbar  oğlu + Bəsti (Cil  kəndi)

Bilal + Sura   İsmixan  qızı  (Yoloğullar;  Muradlar) Atakişi + Reyhan  Oruc  qızı  (Otoylu;  Salmanovlar) Nurəddin + Mətanət Əliyar  qızı  (Otoylu;  Şirməmməd  ) Nuşirəvan +Dursun  (Cil  kəndi)
Cabbar
Azər
Anar
Yeganə
Afiq
Mənzər
Sevda
Hava
Çingiz
Esmira
Teymur
Nizaməddin
Aybəniz

ardı
Qızları: 1.Nərgiz  Seyfəli  qızı + Mamed  Nəsir  oğlu
Yaşar
Ofilə
Nizami
Hüseyin
2.Roza  Seyfəli  qızı + Sabir
Elmir  = Sadiq;  Teymur
Xəyalə  =  Əli;  Hüseyin
Rəna  =
3.Nargilə   Seyfəli  qızı  + Əhməd  Hünbət  oğlu  (Otoylu;  Salmanovlar)
Nofəl
Ramal
Aygün
1. Bilal  Seyfəli  oğlu + Sura   İsmixan  qızı  (Yoloğullar;  Muradlar)
Cabbar  Bilal  oğlu + İndira  (Saral  kəndi)  =  Emin
Anar  Bilal  oğlu   +      =  Murad
Anar  Bilal  oğlu  +  (İsmayıllı  rayonu)  = Nəzri
Yeganə  Bilal  qızı  +  Vüqar  = Nihad,  Nərmin
2. Atakişi  Seyfəli  oğlu  + Reyhan  Oruc  qızı  (Otoylu;  Salmanovlar)
Afiq   Atakişi   oğlu  + Sona  (Şorca)   =   İlham,  İlqar
Mənzər  Atakişi   qızı  + Ramik     =  Ayxan,  Hənifə
Sevda   Atakişi    qızı   +  Allahverdi    =  Hüseyin,  Vüqar,  İbrahim
Hava   Atakişi   qızı    +  Elman  =  Xəyyam,  Xəyal
3. Nurəddin  Seyfəli  oğlu  + Mətanət Əliyar  qızı  (Otoylu;  Şirməmməd )
Çingiz   Nurəddin  oğlu  +
Esmira   Nurəddin  qızı  +
Teymur   Nurəddin  oğlu  +
4.Nuşirəvan   Seyfəli   oğlu   + Dursun  (Cil  kəndi)
Nizaməddin  Nuşirəvan  oğlu  +
Aybəniz   Nuşirəvan  qızı  +

  Saray  Cabbar  qızı  +  Hünbət  (Cil  kəndi)
Mileylə  Hünbət  qızı  +     =
Telli   Hünbət  qızı   +      =
Fəxrəddin   Hünbət  oğlu   +    =
Əli       Hünbət  oğlu  +   =
Bəsti   Hünbət  qızı  +     =
Vəli    Hünbət  oğlu +  =

Tatar  Hasan adlanan tayfa iki qardaş olublar –  Həsən  və   Abdulla
Həsən  Hüseyln  oğlu  + Sonaxanım İmamqulu qızı (Şavıllı)

Əmirvar + 1)Şövkət Əli qızı (otoylu, Əhmədovlar)
+ 2)
Alıisgəndər  və  Məhəmməd Alməmməd + (Tovuzun Cirdaxan kəndində yaşaylb) Qara + Məngulə
(Qaraqoyunluda,Salah kəndində   yaşayıb)
Əkbər + (Gədəbəydə yaşayıb)
1)Nurman
1) Heybət
1) Surxay
1) Hünbət
1) Dilarə
1) Narıngül
1)Tərgül
2) Əli
2) Ceyran
(Hər  ikisi  II  Dünya  müharibəsində  həlak  olub) Bəylər
Xanlar
Xanbuta
Suraya
Qəndab
Kifayyət
1.Müşfiq
2.Akif
3.Əsginaz + Murtuzəli  Məhərrəm oğlu (Tat Hüseyin)
4.Səlminaz
5.Səringül
6.Adilə

Əmirvar  Həsən  oğlu  + 1)Şövkət Əli qızı (Otoylu;  Əhmədovlar)
Qızları: 1.1) Dilarə   Əmirvar  qızı  + Əliyanaqı  Məhəmmədtağı  (dali Kalı)
2.1) Narıngül  Əmirvar  qızı + Rza Hüseyin  oğli  (Molla Cəfər)
3.1)Tərgül  Əmirvar  qızı  +  Vəli Mehbalı oğlu  (Qələndərli)

Nurman + Heybət  +  Ruzanə  Adil qızı  (Qılıclı) Hünbət  + Surxay + Xalidə
Şövkət
İsmayıl
Kəmalə
Nigar
Türkan
Əsmər
Leyla
Fəridə
Selcan
Hüseyin
Vüsal
Aişə
Vüsalə

Əmirvar Həsən oğlu  + 2)

Əli Ceyran

Alməmməd Həsən  oğlu  + (Tovuzun Cirdaxan kəndində  yaşaylb)

Bəylər Xanlar  Xanbuta

Əkbər Həsən oğlu + (Gədəbəydə yaşayıb)

Müşfiq Akif Səlminaz Səringül Adilə

Qara Həsən oğlu + Məngulə (Qaraqoyunluda Salah  kəndində yaşayıb)

Sürayə Qəndab Kifayət

Abdulla +
Rüstəm  Abdulla  oğlu + Fatma Həsən qızı (Məşədi Vəli)

Bayram + Bağdad  (Yumru) Məcid  qızı(Şavıllı, Qaradöşlər) Azad + Sənəm Rüstəm qızı (Şavıllı,  Qaradöşlər) Xanım  + Haqverdi Xırda
İsə
Tamilə
Xalidə
Ərəstun
Rəfiqə
Fədail
Zöhrab
Afaq
Adil
Afiq
Yusif
Kövhər
Cəmilə
Əfiqə
Kəmalə
Qızbəs
Rəfiqə
Rahilə
Bəsti
övladı yoxdur, cavan vəfat  edib

Bayram   Rüstəm  oğlu + Bağdad  Yumru) Məcid  qızı (Şavıllı, Qaradöşlər) (Bağdad (Yumru) Məcid qızı  sonra Ağbulağa  ərə  gedib)

İsa Tamilə

Azad     Rüstəm  oğlu +  Sənəm   Rüstəm qızı  (Şavıllı;  Qaradöşlər)

Ərəstun Zöhrab Xalidə Rəfiqə Fədail Afaq

Xanım  Rüstəm qızı + Haqverdi
Qızı: Bəsti   Haqverdi  (Xanım)  qızı  +  Aslan  Hüseyin  oğlu (Şavıllı, Qaradöşlər)

Adil Afiq Yusif Kövhər Cəmilə

Ardı

Əfiqə Kəmalə Qızbəs Rəfiqə Rahilə