Primlər,  Bakoylar,  Abutalıblar, Əmirəhmədlər

Primlər

Prlmlər – Kankandan gəlmələri ehtimal olunur.
Ələsgər 

Qədimalı
və Məmmədalı
Əli + Güləındam Məşədi Cabbar qızı (Abutalıblar) Niftalı + Həlimə Əli (Alı) qızı (Məmmədbağırlar)
cavan vəfat ediblər Mehralı
Zərgələm
Sənəm
Məktub
Isa
Salatın
Fevral
Samaya
Safaya

Əli  Ələsgər  oğlu + Güləndam Məşədi Cabbar qızı (Abutalıb)
qızları:  1.Sənəm  Əli  qızı  + Oruc Gülməmməd oğlu (otoylu, Salmanovlar)
2. Məktub   Əli  qızı  + Oysar  Məşədi Həsən (Cığal) oğlu (Şavıllı,  İmamqulular)
Mehralı Əli  oğlu  + Qələmə  Məşədi  Həsən qızı (Dəmirçilər)
Qızlar: Nadel  Mehralı  qızı   + Səməd  Məmməd  oğlu (Məmmədcanlar)
Suqra Mehralı qızı + Aftandil Hasanalı oğlu (Budaqovlar)
Məkura Mehralı qızı + Nadir Vəli oğlu (Qazaxlılar)
İsgəndər Mehralı oğlu (övlad yoxdur)

İsmayıl + Səriyyə Kərəm qızı (bax: Qılıclı Balı Sultan) Sarı + Sədət  Allahverdi qızı (otoylu) Yaqub (Tümən) + Pəri (Əli Məşədi Cabbar oğlunun qızlığı) (Abutalıblar) Telman + Raya Həsən qızı (Pirvəklər)
Vidadi (Tahar)
Kərəm (Əsəd)
Ələsgər
Ədalət
Surayə
Sara
Tamilə
Təranə
Qənbər
Züifüqar
Sübhan
Firdovsi
İranə
İradə
Südabə
Rahilə
Bağdagül
Yusif
İsə
Səqi
Firəngiz
Məhruzə
Qüvvət
Əhəd
Səhər
Sarıgül

İsmayıl Mehralı oğlu + Səriyyə Kərəm qızı (bax: Qılıclı  Balı Sultan)
qızları: 1.Sara   İsmayıl  qızı  + Fərhad İsmayıl oğlu (Xudular)
2. Tamilə  İsmayıl  qızı  + Bayram Kərəm oğlu (Molla Cəfərlilər)
3. Təranə  İsmayıl  qızı   + Hümbət Sadıq oğlu (Məşədi İsmaiıl)

Vidadi (Tahar) + Mahizər Əmrah qızı (Arazlar) Kərəm (Əsəd) + Fəridə İslam (İsgəndər) qıaı (Qılıclı  Balı Sultan) Ələsgər + Şahnar Rza (Kürd) qızı (otoylu İsmayılovlar) Ədalət + Elnarə (Vedi)
Elnur
Şəhanə
Aynurə
Hakim
Nuranə
Ələkbər
Əli
Şüküranə
Yusif

Sarı Mehralı oğlu + Səadət (Sədət) Allahverdi qızı (otoylu)

Qənbər + Əntiqə Əsgər qızı (kütül Hümbətlər) Zülfüqar + Rahilə Nağı qızı (Qılıclı) Sübhan Firdovsi
Röyal
Zaur
Ayşən

Ardı

İranə İradə Südabə Rahilə Bağdagül

Niftalı Ələsgər oğlu + Həlimə Əli (Alı) qızı (Məmmədbağırlar)
qızları:  1.Samaya  Niftalı  qızı  + Məhəmməd  Hüseyn oğlu (Poluxlu)
2. Safaya  Niftalı  qızı  + Əlfət  Abduləli oğlu (Poluxlu)

İsa + (Tovuz  Bayramlı  kəndi) Fevral + (Tovuz) Salatın + Vilayət (Şınıx)
İlqar
Musa
Məhərrəm
İlham
Hamaya
Qənirə
Zərifə
Nizami
o
q
q
q
Sabir
Arzu
Güllüzar
Güllü
Kübra
Şəfiqə

B A K O Y L A R
Məşədi  Əli
Qız: Gülüsüm Məşədi Əli qızı + Ələs Novruz oğlu (Ələslər)
Cəmil  Məşədi Əli oğlu – Ağdam rayonunda yaşayıb  və Əli adlı bir  oğlu olub (sonradan  əlaqələr olmayıb)
Hüseyn Məşədi  Əli oğlu + Bahar

Məhəmməd + Xumar Tosun qızı (Qazaxlılar) Həvıl + Gülgəz Şıralı qızı (Əmirəhmədlər) Xıdır + Nabat İbrahim qızı (Qələndərli) Nədir + Telli Şıralı qızı
(Əmirəhməd)
Həsən
Gülüsüm
Kərəm
Rəhim
Gülara (Hökümə)
Güləsər
Tamilə
Səba  (Nadya)
Səbibə
Əli
Vəli
Narın
Dilqəm
Tapdıq
Firuzə
Zöhrə

ardı

Kazım Çeşmə + Hüseyn (Qaraqoyunlu) Leylan + Kamal Kərim oğlu
(Dəmirçilər)
Haytan + Şahverdi (Qaraqoyunlu, Haytanı aldıqdan sonra Toxlucada  yaşayıb, bu  ikinci arvadı  olub)
 (Övladı yoxdur, cavan  dünyasını  dəyişib) Quzuçu
Alışan
Əsəd
Səməd
Çoban
Bənövşə
Qızxanım
Ağqız
Səlal
Əli
Hünbət
Suqra
Sona
Selyan
Əmirullah
Mnayə

Məhəmməd Hüseyn oğlu + Xumar Tosun qızı (Qazaxlılar)
qızı:  Gülüsüm  Məhəmməd  qızı  + Əli  Qurban  oğlu  (Dəmirçilər)
Həsən Məhəmməd  oğlu  +  Suqra  Kamal qızı (Dəmirçilər)

Fazil Etibar Rauf Gülnaz Mehriban Leysan

Həvil  Hüseyn oğlu + Gülgəz Şıralı qızı (Əmirəhmədlər)
qızları: 1. Gülara (Hökümə) Həvil  qızı  + Sultanəli Xəlil oğlu  (tatlar)
2.Güləsər  Həvil  qızı  +Bayram Abbas oğlu (Qazaxlılar)
3.Tamilə  Həvil  qızı   +  Tahar Nəbi oğlu (Qılılı)
4.Səba  (Nadya)  Həvil  qızı  + Əli Məhərrəm oğlu (Məmmədbağırlar)
5.Səbbibə  Həvil  qızı   + Ədalət Məhəmmədəli (tatlar)

Kərəm  + Zöhrə Nədir qızı (Əmiuşağı) Rəhim + Arifə  Sərvəz qızı (Bədəlli)
Ramin
İntiqam
Elmira
Elvin
Elçin

Xıdır Hüseyn oğlu + Navat İbrahim qızı (Qələndərli)

Əli Vəli Narın

Nadir (Nədir) Hüseyn oğlu + Telli Şıralı qızı (Əmirəhməd)
qızı: Zöhrə   Nadir  qızı  + Kərəm  Həvil  oğlu (əmiuşağı)

Dilqəm + Mehriban Həsən qızı (əmizada) Tapdıq + Mehbarə İbrahim qızı (Əmirəhməd, dayısı   qızı) Firuzə +
Anar Vüsal
Zeynəb
Esmira

Haytan Hüseyn qızı + Şahverdi (Qaraqoyunlulu, bu ikinci evliliyi olub
evləndikdən sonra Toxlicada yaşayıb)
Əmirulla Şahverdi (Haytan) oğlu + Nabat Mirzə qızı (Məşədi Vəlilər)

Şahin Vüsal (Qulu) Emin Könül

Qeyd:  Şahverdi   əvvəlcə   öz  kəndlərində  (Qaraqoyunluda)  evlənib  və iki  qızı  olub  –  Firuzə   və  Mərziyyə    Mərziyyənin  oğlu  Ələddin   Naibə  Mirə  qızı  (Məşədi Vəlilər)  ilə  ailə  qurub.

                  Abutalıblar

Toxluca  kəndinə  Abutalıbın  iki  oğlu  gəlib – Əziz  və  Əsgər. Bu  tayfanın  Toxluca  kəndində  məskunlaşmasını  II  qrupa  daxil  etmək  olar.
Əziz  Abutalıb  oğlu  +  Saçlı
Məhəmməd  Əziz  oğlu + Səhnə  (Ağbulaq) (Səhnə  sonra  Pənah
Sayat  oğlu (Qazaxlılar) ilə ailə qurub).
İslam   Məhəmməd  oğlu (müharibədə  həlak  olub)
Sarı  Məhəmməd  oğlu  (müharibədə  həlak  olub)
Nəcəf  Məhəmməd  oğlu + Dursun  Qurban  qizi (Dəmirçilər)
Qızlar: Tamara  Nəcəf   qızı + Əsgər  Namaz oğlu (Molla Cəfərlilər)
Minarə  Nəcəf  qızı + Firudin  Abbas  oğlu (Qazaxlılar, ögey əmisi oğlu)

Sərhəd   +   Sürayə   Oruc qızı  (Qələndərli) Əsgər  +   Nazilə  Hüseyn qızı    (Əmirəhmədlər) Ələsgər  +   Sucaət  Hüseyn qızı (Əmirəhməd) Fərhad  +   Minayə  Behbud qızı (Yoloğlular)
Telman
Fərman
Elman
İradə
Elşən
Elvin
Elçin
Aynurə

Ardı

Məhərrəm + Pakizə  Şəkər qızı (Dəmirçilər) Fətulla + Güləbatın  (Qazax ray) Ələkbər + Nailə  Əli qızı (Dəmirçilər,  dayısı qızı)
Azər
Coşqun
Ceyhun
Nərmin İslam
Xəyal
Vüsal

Aynurə  Fərhad  qızı  +
Ramin
Fərhad

Əsgər  Abutalıb  oğlu 
Məşədi  Cabbar  Əsgər   + Sənəm   Qələndər  qızı  (Qələndərli)
Qızlar:  Güləndam  Məşədi  Cabbar  +  Əli  Əsgər oğlu (Primlər)
Telli     Məşədi  Cabbar    +  Səməd  Mədət oğlu  (Qələndərli)
Şəkər    Məşədi  Cabbar   +   Eli  Namaz  oğlu  (Dəmirçilər)
Əli   Məşədi  Cabbar  oğlu  + 1) Bəsti  Mədət qızı (Qələndərli)
+ 2)Yaqut

1 Narın  + 1)
+ 2)  Nağı Məhəmməd oğlu (Qılıclı)
1) Kimya + Vəli (Cil kəndi) (İsmayıllıda yaşayıb) 1) Yasəmən  +
(Tovuz, Çatax kəndi)
2) Güllü (Zəkqara) +
Qələndər Babaş oğlu (Qılıclı)
1)Nərman
1)Məzahir
2)Zakir
2)Allahverdi
2)Vahid
2)İlqar
2)Rahilə
2)Təranə
Ədalət
Əbülfət(Azərbaycan Milli Qəhrəmanı)
Nəzakət
Eldar
Gül
Vaqif
Arlf
Anar
Svetlana
Rəfiqə

Qeyd: Yaqut, Gülüsüm  Vəli qızının (Qələndərliiər) ikinci əri Məhəmmədin  bacısıdır
Narın  Əli  qızı +1)

Nərman Məzahir

Hüseyn  Məşədi  Cabbar  oğlu  + Tərlan  Cabbar qızı  (Qılıclı)

Həsən  + Minayə  Şıralı  qızı   (Məşədi İsmayıl) Məsim  + Sona Camal   qızı  (Molla Cəfərli)   (xalasl   qızı) İbrahim +  Sara  Əli qızı (Qələndərli) Fatma + Elxan  (Cil) (Daşkəsəndə  yaşayıb) Zeynəb +  Məhərrəm Kəklik
Əli
Sadəddin
Tahir
Mehriban
Minarə
Pərvanə
Mahirə
Kamil
Müzahim
Xəliddin
Mahirə
Fəridə
Rövşən
İradə
övladı yoxdur Hüseyin
Nəcəf
Avdı
Güllü
Bəsti
övlad yoxdur cavan vəfat edib

Həsən  Hüseyn  oğlu  + Minayə  Şıralı qızı (Məşədi ismayıl)

Mahirə  + Rövşən (Gədəbəy) Pərvanə  +  Etibar Minarə + Tahir Ziyad oğlu (Bədəlli) Mehriban + Əmir (anası Tavat  Əkbər qızıdır  (Bax: Bədəlli)
İsa
Aysun
Anar Ruslan Emin
Günay

Ardı

Əli  + Almaz Xalıqverdi qızı (Ələslər) Sadəddin +  Fazilə  Bayram qızı (Bədəlli) Tahir  +  Vüsalə  Məhərrəm qızı  (Alıkişilər)
Cavid
Aysel
Şirəli
Ləman
Xəyalə
Elşin
Həsən

  Məsim  Hüseyn oğlu + Sona Camal   qızı  (Molla Cəfərli)   (xalası  qızı)

Kamil  + (Qanlı  kəndi) Müzahim + (Gülcöhrə) Xəliddin + Elmira  Məhəmməd  qızı (xalası  qızı) Rövşən + (Şorca)
Aytac
Səbuhi
Nərmin
Samirə
Seymur

 ardı

Mahirə + Nəsir (bibisi oğlu) Fəridə + (Tovuz) İradə  +
Tərlan
Bəsti
Fatma
Qurban
Şaiq
Ramin
Xalidə
Roza
Əli

Əmirəhmədlər
Bu  tayfanın Toxlucaya  gələn babası Hüseynalı  kişidir.  Ancaq  tayfa  Əmirəhmədlər adlanır.
Hüseynalı

Zeynaiabdin   + Şirəli   + Güllü  Məmmədcan qızı  (Məmmədcanlar)
Qənbər
Muxtar  –  Bakıda  yaşayıb
Çeşmə  +  2 oğ, 1 q  Tovuzda yaşayıb
Kövhər  + 5 oğ Tovuzun Öysüzlü kəndində yaşayıb
(iki  bacı  iki  qardaşa  ərə  gedib)
Hüseyn
İbrahim
Abbasəli  (cavan vəfat edib)
Gülxar + Oruc Əmiraslan oğlu  (Qılıclı)Telli + Nədir Hüseyn oğlu (Bakoylar)
Gülgəz + Həvil Hüseyn oğlu (Bakoylar)

Hüseyn Şirəli oğlu   +  Aydın  Tosun qızı (Qazaxlılar)
Qızlar: Sücaət  Hüseyn qızı  + Əsgər   Nəcəf  oğlu  (Abutalıb)
Nazilə  Hüseyn qızı   + Ələsgər  Nəcəf  oğlu  (Abutalıb)
Xanlm   Hüseyn qızı   + Eldar  Məhərrəm oğlu (Qələndərli)
Gülşən   Hüseyn qızı  +  Mehtixan Əli oğlu (İmamqulular)
Elman  Hüseyn  oğlu    (Qarabağda  Şəhid  olub)

Məhəmmədəli +  Seyidbəyim Seyid   Əli qızı   (Seyidlər; Mir  Murtuza) Sübhan +  İradə Sərhəd   qızı (Abutalıb) Sultanəli  + Narın   Hüseyin qızı  (otoyiu  Abbasovlar) Bayram  +  Bəsti   İsmayıl  qızı (Qılıclı) Vilayət + Reyhan  +
Rövşən
Elnarə
Gülnarə

İbrahim  Şirəli oğlu  +   Gülüstan  Vəli qızı (Qələndərli)
Qızlar: Məhbarə   İbrahim  qızı   + Tapdıq  Nədir oğlu (Bakoylar)
Mehriban   İbrahim  qızı   +  Zülfüqar  Hüseyin oğlu  (Alıkişilər)

Misir  +  Rəsmiyyə Həsən   qızı (Məmmədcanlar) Mayıl  +  Flora Behbud qızı (Qılıclı   Balı Sultan) Eldar Sərvəz Sabir

Zeynalabdin  Hüseynalı  oğlu
Qənbər +  Bəsti Əliş qızı (Hüsənli)   —   bir qızı olub