Hüsənlilər

                                                  Hüsənlilər

        Bu  tayfa    sonradan  iki qrupa – Hüsənlilər  və  Cleflər   tayfasına  bölünüblər. Bunların Toxlusa  kəndində məskunlaşması  təqribən 1880-ci  ildən   sonraya  təsadüf  edir. Tayfanın  Qarabağdan  gəlməsi ehtimal   olunur,  çünki  Tərtər rayonunda  Hüsənli  kəndi  mövcuddur.  Çox  ehtimal  ki,  tayfanın   adı   da   gəldikləri  kəndin  adından   götrülüb.  Cleflər   tayfası  da  bu  tayfa  ilə    birlikdə   gəliblər    və   kök  qohumluqları  var.
Haşiyə: 1905 -1918-ci illər  ərzində  daşnak  erməniləri   kənlərə  hücum  edib  viran qoyduqları  zaman  Toxluca  kəndinə  hücum  edə  bilməmişlər. Bu  topal  Oruc  (Oruc Süleyman oğlu)  və  Məşədi  Həsənin  (Cığal)   (Şavıllı  tayfasından)   silahlı  dəstələrinin  hesabına  olmuşdur.  Oniar dəfələrlə  erməni  dəstələrini  və ermənilərin dəstək  verdiyi   Dəvəli  kürdün   dəstəsini  məhv  etmişlər. Hətta  bu  igid   insanlar haqqında  ermənilər  öz  uşaqlarına  da  danışıblarmış  ki,  uşaqları  hər     halda  ehtiyatlansınlar. 1988-ci ildə   yay  aylarında   belə  bir hadisə  olub. Nurəddin (Nuru)  Xanbaba  oğlu  öz  maşını  ilə  yanında  da  erməni  sürücü  yoldaşı ilə  rayon    mərkəzindən  kəndə   gələn  dağ  yolu   (Dəlmə yolu ilə)  ilə  gəlirmiş.  Həmin vaxt  camaat   kənddə  vəfat  edən  adamı  dəfn    edirmiş.  Erməni  Nurəddindən (Nurudan)  soruşur  ki,  camaat  orada  nə  edir?   Nurəddin    da   etmə  tənbəllik  deyir   əhali  keçmişdə   basdırdıqları  silahları  çıxarırlar.  Erməni  nə  soruşsa  yaxşıdır?  –  Nurucan  sizdə  Cığal  olub  o  kişi  durur?  Nuru  isə  deyir: – Bəli  elə  adam   da  heç  ölər ?!
Inqilabdan  sonra  yəni  1921-ci  ildən sonra  erməmlər  öz  faicələrini  unutmayıb Hüsənli  tayfasından  bir  gündə   “Bolşevizmin  düşmənləri”  adı  altında  elə  kənd  camaatının  gözü  qarşısında  18  nəfər  kişini  güllələyirlər.   Bunlardan  14  nəfəri   Hüsənli  tayfasından,  4   nəfər   isə   onlarla  bərabər  bir  dəstədə  vuruşan   digər  adamlar  olub: – Oruc  Süleyman oğlu,  Məhərrəm  Hüseyn  oğlu,  Əliş  və  Mədəd  Məhərrəm oğlanları,  Tapdıq  və  Məhəmmədəli  İsmayıl  oğıanları,  Aslan,  Teymur,  Həmid,  Məcid  (Məsim)  Qasım  oğlanları,  Mehvalı,  Qəhralı  Alı  oğlanları,  Qasaq  Rüstəm  və   Cəmil  Rüstəm  oğlu.
Ermənilər   qisaslarını  bunula  qurtarmayıblar.  Məsələn:  1950-ci  illərdə  Əli  Məşədi Həsən (Cığal)  oğlu  Qazaxdan  gələrkən  öz   ailəsi   üçün  bir  kisə  buğda  alıbmış.  Krasnoselo  rayon   mərkəzində   ermənilər  bunu   görüb  möhtəkirlik  adı  ilə  milis   şöbəsinə  aparmişlar.  Gecə   isə  intihar  (güya  özünü asıb)  adı  ilə  öldürmüşlər.

Alı +1)əvvəlcə  Əhmədin  (Cleflər)  arvadı olub.
+2)
İsmayıl +Ayna
(Pirvəklər  Ramazanının   bacısı)
Süleyman + Anaxanım Bayram qızı (Muradlar) Hüseyn + Snaxanım + Novruz Ələs (Baba) oğlu (Ələslər)
1) Qasım
1) İmirzalı
2) Abbasəli
2) Mehbalı
2) Qəhvalı
2) Niftalı
2)Anaxanım + Şaban  (otoylu  Gümülər)
2) Gülxanım + Şərif  Bədəl oğlu (Bədəlli)
1.Məşədi Məmməd
2.İbrahim
3.Məmmədalı
3.Tapdıq
4.Əsli
5Ətlaz ?
6.Əprüz ?
1.Oruc
2.Səməd (cavan vəfat  edib)
3.Həsrət + Məşədi Avıl Araz oğlu (Arazlar)
Məhərrəm Qulu
Ələs
Əsgər
Telli
Səhnə

Qeyd:  1)  Imirzaı, Mehbalı, Qəhvalı, Niftalı  Alı  oğlanlarının  övladları yoxdur,  cavan  vəfat ediblər
Qeyd 2) – ? işarəsi  qoyulan adamlar  dəqiq  təsdiq  edilməmişdir.  Dəqiq  bilən  varsa  məlumat   verə  bilər.    
 
  Qasım  Alı  oğlu   + Pəri  (Kəvər)
Qızlar: 1.Telli  Qasım  qızı  + 1) Tapdlq  İsmayıl  oğlu (əmi uşağı)
+ 2) Kərbalayı  Məmməd  Əsgər  oğlu (Nədirlər)
2.Kəklik  Qasım  qızı  + Behbud  İsmayıl  oğlu (Yoloğlular)
3.Mürəstə  Qasım  qızı + Oruc  Süleyman oğlu (əmi uşağı)
Həmid, Aslan, Məsid  Qasım  oğlanları  cavan vəfat ediblər
Teymur  Qasım  oğlu + Pürzə  Məşədi  Məmməd  qızı (əmi uşağı)   (cavan vəfat edib)

Əziz ( Müharibədə həlak olub)
Kövsər (Cavan vəfat edib)

Abbasəli Alı oğlu + Zərnişan (Nəbilərdən olub)

Körük Bayraməli  + Güləndam  Oruc qızı (Yoloğlular) (Tovuzda yaşayıb) Mamed  + 1)
+ 2) Nabat  Vəli  qızı  (Qazaxlılar)
Alagöz + Samaya  +
cavan vəfat edib Əhməd
Fikrət
Mətanət
Gül
1) Akif
1) Arzu
2)Afət
2) Sevda
2)  Ayaz

Bayraməli  Abbasəli  oğlu   +  Güləndam  Oruc   oğlu  (Yoloğlular)

Əhməd + Nüşabə Fikrət + Tahirə Mətanət  + Ələddin Gül  + Asif
Bayram
İlham
Tural
Turanə
Aysən
Xaliq
Könül
Səadət
Vasif
Rəşid

   Hüseyn
Məhərrəm   Hüseyn  oğlu

Mədət  (cavan  vəfat edib)
Qutu   + Oruc Məmmədcan oğlu (Məmmədcanlar)
Əliş    —  Əli
Qumaş (İrəvan tərəfə   ərə gedib)
q
q
q
Bəsti  + 1) Qənbər  Zeynaiabdin oğlu (Əmirəhməd)
+ 2) Tahar  Məşədi  Məmməd oğlu (Ələslər)

İsmayıl  + Ayna (Pirvəklər  Ramazanının bacısı)
İbrahim  İsmayıl  oğlu  +  Lalaxanım   (Ağbulaq)  (sonra qardaşı  Məşədi  Məmməd alır)

Saldat + Nəsib  Məmmədcan oğlu (Məmmədcanlar) Xanış + Məhəmmədəli (Ağbulaq)
Əhməd
Nirzə
Hünbət
Qurban(Ənvər)
Məhəmməd
Mahmud
Şövkət

Xanış  İbrahim  qızı + Məhəmmədəli (Ağbulaq)

Məhəmməd  + Mahmud  + Şövkət
Haqverdi
Novruz
o
İsmayıl
Rahilə
Fəxrəddin
Sevda

Tapdıq  İsmayıl  oğlu  + Telli  Qasım   qızı  (əmizada)
Kamai   Tapdıq oğlu ( müharibədə  həlak olur)
Əsli İsmayıl  qızı + 1) Əsgər  Novruz oğlu (Ələslər)
+2) Abbasəli (Ağbulaq, bunun ikimci arvadı olub)

2) Həmid 2)  Lətif 2)  Ziyad 2) Xanbaba 2) Gülşən

Məşədi Məmməd  İsmayıl  oğlu + 1) Bahar  (Ağbulaq)
+ 2) Lalaxanım (Ağbulaq,  qardaşı arvadı olub)
Qeyd: Bahar və  Lalaxanım həm də əmiqızı  olublar.
Qızlar:1) Bağdad   Məşədi Məmməd  qızı  + Əli  Məşədi  Həsən  (Cığal) oğlu (İmamqulular)
1) Həcər  Məşədi Məmməd  qızı + Cəlal (Körük) Kərim oğlu (Dəmirçilər)
1) Qostan Məşədi Məmməd  qızı  + Qənbər  Oruc oğlu (əmizada)
1) Pürzə  Məşədi Məmməd  qızı + Teymur Qasım oğlu (əmizada)
2) Novrəstə  Məşədi Məmməd  qızı + Bilal  Kərlm oğlu (Dəmirçilər)

Aydaş   +1) Mürəstə  Hacı Hüseyn qızı (Məşədi İsmayıllar)
+  2) Leyla  (Ağbulaq)
Ağəli + Maya  Məşədi Həsən (Cığal) qızı (İmamqulular) 2) Yaqub + 1) Tükəzban Əhməd qızı (Məşədi İsmayıl)
+ 2)Telli (Ağbulaq)
1) İsmayıl  (İspi)
2) Səməndər
2) Firudin
2) Asya  + Siyavuş Ağəli  oğlu (əmiuşağı)
2) Afya
Siyavuş
Seladar
Fatma
1) Zöhrə
2) Mehman
2) Elşən
2) Elşad
2) Sabir
2) Qamatel
2) Ziyateı

İsmayıl (İspi) Aydaş  oğlu  + (Cəlilabad)

Elçin Gülnarə Elnarə

Ağəli  Məşədi Məmməd  oğlu + Maya  Məşədi  Həsən  (Cığal)  qızı  (İmamqulular)

Seladar + Siyavuş  +  Asya Aydaş qızı   (əmi uşağı) Fatma  + Yunis  Həsənalı oğlu (Niyazlar)
Etibar
Eldar
Dilşad
Eışən
Etiram
Mətanət
1.Alik
2.o
3.o
4.o
5.Ofeliya
6.İradə

Süleyman + Anaxanım Bayram qızı (Muradlar)
Oruc  Süleyman  oğlu  + Mürəstə   Qasım  qızı   (əmizada)
Qız:  1.Naxşı  Oruc  qızı  +  İsmayıl  Xudaverdi oğlu (Xudular)
2.Sənhan   Oruc oğlu   (müharibədə  həlak olub)
3.Qənbər Oruc oğlu  + Qostan   Məşədi  Məmməd  qızı  (əmizada)
Qızlar:
1.Məryəm     Qənbər   qızı + Məhəmməd   Budaq  oğlu  (otoylu, Budaqlar)
2.Flora  (Pərvun)  Qənbər   qızı + Abbasqulu Əli oğlu (Qələndərli)
3.Xanım  (Həqiqət) Qənbər   qızı + Əli  Musa  oğlu  (Nəbilər)
Hacan   Qənbər  oğlu +  Minayə   Ağəli  qızı   (tat)
Qızlar: 1.Səmayə (Rəna) Hacan qızı + Xaliddin  Hüseyin oğlu  (Məmmədcanlar)
2.Aurayə  (Almaz)  Hacan   qızı  + Fazil  Ələsgər  (Əsgər)  oğlu (Məşədi İsmayıl)
3.Elza  Hacan qızı + Əblühəsən Məhəmmədəli oğlu (dəli Kalı)

Oruc  + Məqsudə Sultanəli qızı (tat) Mais  + Zülfiyyə Solmaz + Oktay (Qaraqoyunlu) Arzu +
Hacan
Minayə
Leyla
Toğrul
Tural
Ülvü
Elnur
Cavid
Səbinə

 
 Cileflər  –  bu  tayfa  Hüsənlilər  tayfası  ilə əvvələr  müəyyən qohumluqları  olub.
ƏhmədBunun  arvadını  sonra  Alı (Hüsənli)  alıb.

Ələkbər  +  Sonaxanım  Rzaqulu qızı (Rzaqulular) Ələsgər
Rüstəm
Alışan (müharibədə həlak olub)
Xıdır (cavan vəfat edib)
Çeşmə (Gədəbəyə  ərə gedib);  Hüseyn, Abbas, İsmayıl, Qaratel, və s. adlı  uşaqları   olub  (başqa  məlumat yoxdur)
Şəmistan
Mileylə
Yunis

Ələsgər Əhməd oğlu

Şəmistan (Beyləqanda yaşayıb) Yunis  + (Tovuzda yaşayıb) Mileylə + (Tovuzda yaşayıb)
Dostumalı
Məsmalı
Sura
İdris  (müharibədə  həlak olub)
Sura
Dilarə
Kifayət
Bəsti
Sevil
Zeynəb
Yolçu
Dinarzadə
Cümşüd
Vaqif
Arif
Fatma

Şəmistan  Ələsgər oğlu  + (Beyləqanda  yaşayıb)

Dostumalı + Məsmalı + 1)
+ 2)
Sura  +
Asif
Zirəddin
Fəxrəddin
Nurəddin
İspəndiyar
Rasim
Şövkət
Elza
Vahidə
1)Südabə
1) İradə +Telman Xıdır oğlu (əmizada)
2) Nazim
2) Nizami
2) Vüqar
2) Aynurə
Tofiq
Natiq
Namiq
Xalidə
Aidə
Nailə

Ələkbər  Əhməd  oğlu  + Sonaxanım  Rzaqulu qızı (Rzaqulular)
Rüstəm  Ələkbər oğlu  + Güllüzar Hacı Hüseyin qızı (Məşədi İsmayıl)
Qızlar: 1.Leylan  Rüstəm  qızı  +  Məcid  Teymur oğlu (Məşədi İsmayıl)
2.Rübabə Rüstəm  qızı  + Sərvəz  Əhməd oğlu (Məşədi İsmayıl)
3.Ceyran  Rüstəm  qızı + Məhəmməd  Qara oğlu (Qazaxlılar;  Tosunlar)
4.Tərlan  Rüstəm  qızı +  Ağəli  Abuzər oğlu (bax: Kalvəllər, Abuzərlər)
5.Həsən  Rüstəm  oğlu  (müharibədə  həlak olub)
Qurban  Rüstəm oğlu  + Sevil  Əhməd qızı (Məmmədcanlar)

Vüqar Sədi Samirə

Xıdır Rüstəm oğlu  + Suqra  Əhməd qızı (Məşədi İsmayıl)

Telman  + İradə Məsmalı qızı (Əmizada) Nizami  + Ulduz  Rza qızı (Otoylu, İsmayılovlar) Ramiz  + Məhluqə Akif   + Cəmilə (Ağbulaq)
Seymur
İlhamə
Səbinə
Natella
Nişanə
Nuranə
Nurlan
Nuranə
Aydan
Fidan
Mədinə

Ardı

 Eldar + Sevil Əlyar qıı (otoylu  Şirməmməd) Babək  + Tünzalə İslam qızı (otoylu, Navruzovlar) Nazir  + Ağbəniz (Məsmalının (əmizada) qız  nəvəsi) Arzu + Zülfüqar  Ələsgər (Əsgər)  oğlu (Məşədi İsmayıl)
Vüsal
Tural
Emin
Günay
İlkin
Aişə
Ülvi
Ülviyyə