Seyidlər

Seyidlər  

Toxlusa  kəndində  Hacı   Mir   Sadiq  ağa,   Mir    Murtuza   ağa   və   Seyid  Həsən  ağa    (sonra  övladları  Gədəbəyin   İvanovka   kəndində   yaşayıblar)  kimi   seyidlər   yaşayıblar.  Ansaq  Seyidölən  adı  göstərir  ki,  kəndə  Əvvəllərdə  seyidlər yaşayıblar. Hacı   Mir    Sadıq  ağanın   şəcərələrini arşdıran,  o   şəcərənin   nümayəndəsi   olan  və   Tovuzun   Ağdam  kəndindən   anadan  olmuş,  Əbülfət   Xanbuta  oğlunun   araşdırmalarına  görə  Mir  Əli  ağa   adlı   şəxs   Ağdam    rayonunun   Seyidlər   kəndinə gəlmiş,  sonra   həmin   şəcərədən   bir   qol   Tovuzun    Ağdam    kəndində məskunlaşmışlar.   Sonralar   Hacı   Mir   Sadıq   ağa   Qılıclı  tayfasından   Məşədi  Yolçunun   sayəsində   Toxluca  kəndinə gəlib    məskunlaşmışdır.

        Mir   Əli    

Mir  Tağı Hacı Mir Əhməd
Mir  Sadıq
Mir  Ələkbər
Mir Ələsgər (Koxa Nəbi  Kəndində yaşayıb)
Peyğəmbər  Kazım
Məhəmməd  ağa
Mir  Mahmud    + Pərvun  Mir  Sadıq  qızı
Mir  Məcid
Şanba +  Mir Həmid Mir Sadıq oğlu
Kərbalayı Səməd
Hava

Hacı  Mir Sağıq ağa  + Məşədi  Səadət 

Mir  Məicd   +  Məhbubə Mir   Mahmud   + Çeşmə Mir İsmayıl ağa
+ 1) Ayna
+ 2)  Güllü (Gülüzlü)
Mir  Həmid + Şanba
Fikrət
Əkrəm
Fərhat
Arif
Ofelya
Ənvər
Tofiq
Mikayıl
1)Məryəm + Həvulla Qasım (otoylu, Əhməsovlar)
2) Mir Əziz
2) Mir  Əli
2) Mir Sabir
2) Mirqələm
2) Mir Sadiq (Baba)
2) Bafta  + İsa Abbas oğlu (otoylu, Əhmədovlar)
2) Ərus
1.Mir Qasım
2.Zərifə + Mir Əziz (əmisi oğlu)
3.Qutu
4.Ayna + Şəmsəli Məstan oğu (Kərbaiayı Əlilər)
5.Sənubər

Ardı

Pərvun
+1)Mirmahmud Hacı  Əhmədoğ
+2)Avıl Nurullah oğlu
Sitarə + Aslan İmamqulu oğlu (Şavıllı) Məhbarə + Əkbər Subə
1)Muxtar
1)Əsəd
1)Sitarə
2)Hüseyn
2)Məhbarə + Mir Əli Mir İsmayıl Ağa oğlu(dayısı oğlu)
Bəhlul övladı yoxdur

Mir İsmayıl  ağa  Hacı Mir Sağıq  ağa  oğlu + 1)Ayna
+ 2) Güllü (Gülüzlü)  Süleyman  qızı  (Ağbulaq)
Mir Əziz  Mir İsmayıl  oğlu  + Zərifə  Mir Həmid qızı (əmisi qızı)

Fazil + Təranə Mirdaməd + Arzu Kəmalə + Tofiq Məhərrəm (Məmmədbağır) Sayəstə  + Vəli Şəmsəli (Kərbalayı  Əli ) Həbibə + Arif
Mirəziz
Səbinə
Elvin
Nigar
Səbuhi
Röya
Zamin
Cavid
Sevda

Mir Sabir Mir İsmayıl oğlu  + Lətifə

Elnur  +  Səbinə Etibar + Röya Tofiq qızı (Məmmədbağır) (əmisiqızının qızı)
Mirsadiq
Mirsabir
Səmra
Lətifə
Banuçiçək

Mir Əli Mir İsmayıl oğlu  + Məhbarə (bibisi Pərvunun qızı)

Üzeyir + Validə Azər + Seyran Coşqun + Səidə Şəhla + Sədrəddin
 Pərvin
Mirəli
Mətanət
 Nicat
Toğrul
Pərvanə
 Mehbarə
Hüseyn
 Jalə
Samir

Mir Qələm Mir İsmayıl oğlu + Sneyvar İbrahim qızı (Qılıclı)

Sərdar + Sistarə Əsgər (poluxlu)  qızı Miryavər + Mərziyə Miralay + Aynurə Fərman qızı (Qara Mollalar) Almaz + Həsənxan
Şahidə
İlahə
Mirkənan
 Miryasin
Miryaqub
 Miranə
Mirqələm
Mirqəfər
 Ümmileyla
Lalə

Mir Baba Mir İsmayıl  oğlu + Fatma

Elsevər + Vüsalə Akirə Səadət + Bayram Tərgül İqlimə Nuşabə + Zahid Həsən (Bico)
 Haviz
Mirismayıl
Mirsadiq
Mirhüseyn
 Aydın
Lalə

Ərus  Mir İsmayıl  qızı  + Ənvər Mir Mahmud  oğlu (Əmizada)

Elçin + Vəfa Eyvaz  qızı (Otoylu) Aqşin + Səbinə Rauf + Vəfalə
 Elgün  Əruz
Nizami
 Mirmahmud
Şəms

Mir  Həmid  Hacı  Mir Sağıq ağa   + Şanba  Hacı  Mir Əhməd qızı (əmizada)
Mir  Qasım Mir Həmid  oğlu + Ülkər (Ağbulaq)

Miribrahim + Şayəstə Mirələkbər + Almaz Nəvvarə + Məhəmməd Abdulla oğlu (Qılıclı) Ceyran  + Təvəkgül
(dayısı   oğlu)
 Günel
Günay
Mirqasım
Əli
Fidan
Ləman
 Aynurə
Seymur

Ardı

Məlahət + Elxan Afət  +  İslam   Vəli    (Vəlikişilər) Elza + Arzu
 Jalə Vəli
Fərqanə
Xəyalə
Almaz
 Mahirə
Nicat

Qutu  Mir Həmid  qızı  +  Kərəm (Cil kəndi)

Kərəm Nizami Vaqif Vidadi

Ardı

Arif Tamara Sinayə Surayə

Şanba Mir Həmid qızı + Qara

Ceyhun Mənsurə Məhluqə

Seyid  Mir Murtuza Mir İbrahim  oğlu (sonralar gözıəri tutulduğundan   Kor  Seyid  də    deyirdilər) əsasən  Məşhədə,   Kərbəlayə, Həccə  ziyarət gedən   zəvvarlara  çovuşluq   edərmiş.  Fars,  Ərəb,   Türk və  bir  neçə  dili  mükəmməl   bilirmiş.    Ona  görə   o,   ziyarətgühlarda    dəfələrnən    olmuş    insanlardan  biri  idi.  Deyilənlərə  görə  SeyidMir  Murtaza  ağa   110  yaşdan  çox  yaşamışdır.
        Mir Murtuza   +  Güləbatın  Salman qızı  (Molla Cəfərlilər)
Qızı: Sarabəyim  Mir Murtuza  qızı  +   Seid Nəbi  (Seid Həsən oğlu)

Seyid  Əli  + Səkinə  Xamoy qızı (Qarazəngəllər) Mirqasım  +  Sara  Oruc qızı (Qələndərli)
Mirqəni
Yusif
Yavər
Nəfizə
Seyidbəyim
Həqiqət
Xədicəbəyim
Üzeyir
Mirdaməd
Mehman
Könül
Şəfəq

Seyid  Əli Mir Murtuza  oğlu  + Səkinə  Xamaoy qıı (Qarazəngəllər)

Nəfizə Seyidbəyim Həqiqət Xədicəbəyim

Ardı

Mirqəni Yusif Yavər

Mirqasım  Mir Murtuza  oğlu + Sara Oruc qızı (Qələndərli)

Üzeyir Mirdaməd Mehman Könül Şəfəq

Seyid  Həsən  + Sonaxanım  Əli  qızı (Bicoylu)

Seyid Nəbi  + Sarabəyim Mirmurtuza  qız  (Sonralar  Gədəbəyin  İvanovka  nəndində  yaşayıb) Mahal Dilcan Hüseyn
İsa
Həsən
Əziz
Mahmud
İsmayıl
Minayə
Səmayə

ardı

Fatma Zəhra + Qədim Mustafa oğlu (Alıkişilər) Şahnisə Sadabəyim + Qəmət Binnət oğlu Seyid  İsa
Əsəd
Ələsgər
Məhərrəm
Əli
Novruz
Çiçək
Zərqələm
Səfayıl
Hamayıl