Molla Cəfərlilər

                               Molla   Cəfərlilər

Molla  Cəfər  Toxluca  kəndinə  Qazax  rayonu  əraisindən  gəlməsi  söylənilir. Onun  gəlməsi  təqribən   1880-ci   illərdən  sonraya  tasadüf  edir.
 Molla  Cəfər

Ələsgər  +  Hədyavanı Ələkbər  +
Zaman
Şaban
Camal
Salman
Məhəmməd
Əhməd
Cavad
Navat  +  Aslan  Allahverdi  oğlu (Bico)

Cavad  Ələkbər   oğlu   İmişli rayonunda  yaşayıb   +  (naməlum    )  =   Nəbi  adlı  oğlu  olub  (İmişli  rayonunda  yaşayıb  və  əlaqələr  kəsilib).
Ələsgər  Molla  Cəfər   oğlu   + Hədyavanı

Zaman  + 1)
+2) Xırdaxanım Məmməd   qızı (Məmmədcanlar)
Şaban + Ballı
(Şınıx)
Camal  +1)Salatın Ramazan (Pirvək)
+2)Həcər Cabbar qızı (Qılıclı)
Salman + Səadət Əli qızı (Yoloğlular) Məhəmməd Əhməd  +
1)Namaz
2)Abbas
2) Muxtar
2) Əlvan
2) Tükəzban
2) Səhnə
Qəmət
Ələsgər
Heydər
Fatma
Morux
Fizzə
1) övlad yoxdur
2)Zeynəb
2) Sona
2) Gülzü
İsmayıl
Ənnət
Güləbatın
Həmid
Bayaz
Məhəmmədəli

Məhəmmədəli Əhməd oğlu   + Hüriyyət  (Qazaxda  yaşayıb)

Əhməd Vilayət 1.Valeh + Elmira Məhəmməd qızı (tat Hüseyin) Həqiqət Sədaqət

Camal   Ələsgər  oğlu  +1)Salatın   Ramazan  qızı  (Pirvək)
+2)Həcər Cabbar   qızı   (Qılıclı)
Qeyd: Camal  Ələsgər  oğlunun  Salatın  Ramazan  qızından  övladı  olmayıb.
Camal   Ələsgər  oğlu  + 2)Həcər Cabbar   qızı   (Qılıclı)
Zeynəb  Camal  qızı  + Məhəmməd İbrahim  oğlu  (Qələndarli)

İman  +Roza
Gülüzü qızı  (xalauşağı)
Nəcəf   + Simuzər  (Göyçə  maha.  Canəhməd  kəndi) Əziz   +  Hamayıl
(Ardanış  kəndi)
Fərhad  
Haldun
Eltun
Aynur
Jalə
Elnarə
Aygün
Aidə
Məhəmməd
Sahilə
Sahil
(Qarabağ  şəhidi)

ardı

Mehriban   + Aydın  (xalası  oğlu)   Sədaqət   + Fizuli Heydər  oğlu  (Molla  Cəfərlər) Elmira  + Xaliddin  Məsim  oğlu  (Abutalıblar) Səlminaz   (Ardanış  kəndi)
Sevinc
Samir
Günel
Gülnarə
Heydər
Rəvan

Sona Camal qızı + 1) Namaz Məhəmməd  oğlu (Məşədi  İsmayıl)
+ 2) Məsim  Hüseyin  oğlu  (Abutalıb) (Xalauşağı)

1)Məhərrəm 2)Kamil 2)Müzahim 2)Xaliddin

ardı

2)Fəridə 2)Rövşən 2)İradə 2)Mahirə

Gülzü   Camal   qızı + (Tovuz)

Nərgiz  + Məhəmməd  Binnət  oğlu (Binnətlər) Adil Aydın
Gündüz
Təbriz

Ardı

Telxanım Roza Abbasəli

Salman   Ələsgər  oğlu  + Səadət Əli qızı  (Yoloğlular)
Qızı: 1.Güləbatın  Salman  qızı  + Mir Murtuza  (Seyidlər)
2.Ənnət  Salman  qızı  (övlad yoxdur)
İsmayıl  Salman  oğlu
Qız: Firəngiz İsmayıl qızı + Nağdalı  (Axta (Razdan) Axundov kəndi (övladı yoxdur))
Hüseyn İsmayıl oğlu + Qaratel Namaz qızı (əmizada)

Rza  + Nazangül Əmirvar
(tatr  Həsən)
Firudin  + Gülgəz (bibisinin qızlığı) İsmayıl  + Vəfa Eyvaz (Əkbər) qızı (dayısı qızı) Fəxrəddin
Nahid
Naiq
Elvin
Nahidə
Aynurə
Hüseyn
Rəsul
Aidə
Aişə

Ardı

Səadət  + İsə  Seyid Nəbi oğlu Firuzə  + Vidadi  Hüseyn  oğlu (qara Mollalar) Zərniyar Yeganə
Ramin
Günel
Raminə
Riyal
Hicran
Afət

     
  Şaban  Ələsgər  oğlu +  Ballı (Şınıx)
Qızları: 1.Fatma   Şaban  qızı  + Abbas (əmisi oğlu)
2.Morux  Şaban  qızı  + Məhəmməd   Hüseyn (tatlar)
3.Qəmət Şaban  oğlu  (müharibədə həlak olub)
Ələsgər  Şaban  oğlu   +  Qumaş  İbrahim qızı (Qılıclı)
Qızlar: 1.Pakizə  Ələsgər  qızı  + Bayraməli  Məhəmməd oğlu (tat Hüseyin)
2.Pərvun   Ələsgər  qızı  + Xalıqverdi  İsaq  oğlu (Ələslər)
3.Sevda   Ələsgər  qızı  + Hüseynqulu  Məhəmmədəli oğlu (dəli Kalı)
4.Tamara   Ələsgər  qızı  +  Məzahir  İsmayıl oğlu (Qılıclı)

Telman  + Nərminə  Allahverdi  qızı (Ələslər) Qəhrəman Şəhla
Fidan
Zülfiyyə
Nigar

Heydər  Şaban  oğlu  + Xanımzər Paşa qızı (Xudular)

Rəşid Musa Fizuli Firdovsi

Ardı

Nizami Sədaqət Həqiqət Möhtərəm

Fizzə Şaban   qızı  + (Gəncədə  yaşayıb)
Məhəmmədtağı  adlı  oğlu  var
Zaman  Ələsgər   oğlu  + 1)
+2) Xırdaxanım Məmməd   qızı   (Məmmədcanlar)
Qızları: 1.2) Əlvan + Ziyat  Əkbər o]lu(Bədəlli)
2.2) Səhnə +  Meydan Əli oğlu (Bico)
Namaz  Zaman  oğlu  + Hürü  (Tovuz)
Qızlar:  1.Qaratel   Namaz    qızı   +  Hüseyn  İsmayıl oğlu  (əmizada)
2.Solmaz Namaz qızı + Arif  Bayraməli oğlu (kütül Hünbət)

Əli   +  Nəzifə  Seyid  Əli qızı  (Mir  Murtuza) Eyvaz  (Əkbər) + Nazanı  İsmayıl qızı  (Bəhmənli) Əsgər + Tamara  Nəcəf qızı  (Abutalıb)
Müşfiq
Fərqanə
Sadiqə
Allahverdi
Vəfa
Nəzakət
Esmira
Rəsmiyyə
Yazgül
Rafiq
Fikrət
Qurban

Abbas  Zaman  oğlu + Fatma Şaban qızı (əmiuşağı)
Kərəm  Abbas  oğlu +  Lətifə  Əli qızı (Dəmircilər)

Bayram + Tamilə İsmayıl qızı (Pirimlər) Nərman  + Vəfa  Əli qızı (Dəmirçilər) Qurban  + Sadiqə  Əli qızı  (Əmizada) Novruz + Xəyalə Ümid  qızı (Dəmirçilər)
Zəranə
İnsafə
Ləman
Asiman
Mehman
Tural
Abbas
Cavid
Vüsal
Fərid
Aytac

Ardı

Zülfüqar + Rəna Tahirə + Aydın Kəmalə + Ramiz Təranə  + Zahid Ziyad oğlu (Bədəlli) Elnarə + Elnur Əlhəm
(Dəmirçilər,  dayısı  oğlu)
Nicat Babək
Aysun
Fidan
Yavər
o
Murad
Fatimə

Muxtar  Zaman  oğlu + Zeynəb  (Şorca)

Valeh Saleh oğlan Dürdanə

Tükəzban   Zaman   qızı + Pənah (Şəmkirdə Leninkəndə yaşayıb)

Gülnarə Samayə Rahilə Validə

Ardı

Binnət Abdulla İsrafil Adilə Tamara

Qeyd: Pənah otoylu  Məmmədhüseyinin (otoylu, İsmayılovlar) ya qardaşı, ya da əmisi oğlu  olub  və sonra Şəmkirdə Lenin sovxozunda  yaşayıblar.
Məhəmməd   Ələsgər  oğlu  + Nabat  Abdulla  qızı  (Yoloğlular)
Qız : Bəyaz   Məhəmməd  qızı (övlad  yoxdur)
Həmid  Məhəmməd  oğlu  + Gilas  (Tovuz, Bozalqanlı  kəndində  yaşayıb)

İsmayıl Srayıl Səadət Sücaət Qaratel