Hallaclar, Sərdərlər, Pirvəklər

Hallaclar,  Sərdərlər,   Pirvəklər
Bunlar  ayrı-ayrılıqda tayfalardır.

Hallaclar
    Hallaclar  özlüyündə iki  –  Hallaclar  və  Şükürlər  qoluna  bölünürlər. Tayfanın  adı  “Hallac”  sənəti   sözündən    götrülüb  – “keçəçi”   deməkdir.

Məhərrəm  Məhəmmədəli  oğlu

Gülməmməd Hümbət
Allahverdi
Məmməd
Ayna

Allahverdi (Hallac)

Məşədi  Haqverdi
+1)(Basarkeçərin  Çaxırlı  kəndi)
+2)(Tovuzun  Xatınlı  kəndi)
Məmməd  + Ayna  +
1) Məhəmməd
1) Murad
2) Paşa
2) Hüseyn
2) Atlaz
2) Sona
2) Gilas
Şükür Firuzə

Məşədi  Haqverdi  Allahverdi  oğlu  +1)(Basarkeçərin  Çaxırlı  kəndi)
+2)(Tovuzun  Xatınlı  kəndi)
Qızları: 1.2) Sona  Məşədi  Haqverdi   qızı + Mehti  Tağı oğlu  (Yoloğlular)
2.2) Gilas  Məşədi  Haqverdi  qızı +  Məcid  Nağı oğlu (Poluxlu)
3.2) Hüseyn  Məşədi  Haqveri  oğlu  (Müharibədə  həlak  olub)

Məhəmməd Murad Paşa Atlaz
1)Məhərrəm
1)Fatma
2)Allahvedi (Murtuz)
2)Qələmə
2)Safayıl
2)Gülşən
2)Gülüzə
Oruc
Alı
Kərəm
Xuraman
Xumar
Zeynəb
Həsən
Sənəm
Bayraməli
Abbasəli
Mahirə
Arzu

Məhəmməd  Məşədi Haqverdi oğlu + 1)Mədinə Kərbalayı İsgəndər qızı  (Qələndərli)
+ 2)Mədinə  Sərdər  qızı  (Sərdərli)
Qızlar: 1.1)Fatma Məhəmməd qızı + Tat  Həsən (tat Tağı)
2.2)Qələmə  Məhəmməd qızı  + Tanırverdi  Həmid oğlu (Məşədi  Vəlilər)
3.2)Safayıl    Məhəmməd qızı +  Səməd  Qulu oğlu  (Sərdərli)
4.2)Gülşən   Məhəmməd qızı + 1) Qədir
+ 2) (Qaraqoyulu,  Gölkənd)

1) Məhərrəm  +  Sneyvar  Sərdər qızı  (Sərdərli) 2) Allahverdi (Mürtüz)  + Zeynəb Murad qızı (əmiuşağı) 2) Gülüzə  +Qələndər (Şınıx)
Abbas
Hamayıl
Mürsəl
Bayram
Ələddim
Ələkbər
Münəvvər
Gülənbər
Tərminə
Qəzənfər
Tamilə
Roza
Sürəyə
Nəzakət

Məhərrəm  Məhəmməd  oğlu  +  Sneyvar  Sərdər qızı  (Sərdərli)
qızı: Hamayıl  Məhərrəm  qızı + Müzənfər Məhəmməd oğlu (Məşədi İsmayıl)
Abbas  Məhərrəm   oğlu  + Bülbül   Əli  qızı  (Sərdərli)
Qızlar: Züleyxa  Abbas  qızı  + Əli  Hüseyin  oğlu (Məşədi İsmayıl)
Bəsti  Abbas  qızı + Habil  Ələsgər (Əsgər)  Oğlu  (Məşədi  İsmayıl)

Allahverdi + Aidə  Qəzənfər  qızı (Şükürlər) Sücaət  + İlyas  Əsgər  oğlu  (Pirvəklər) Şahnaz + Fizuli  Sadıq  oğlu (Sərdərli)

2) Allahverdi (Mürtüz) Məhəmməd  oğlu + Zeynəb Murad qızı (əmiuşağı)

Mürsəl + Elnarə Həsən qızı (Bicoylu) Bayram + Alidə Əmrah qızı (Arazlar) Ələddin + Sevinc (Kəlbəcər) Ələkbər + Aygün  Hüseyinqulu  qızı (Dəli  Kalıl)
Yasin
Təhmin
Ləman
 Elsanə  Tülay
Münəvvər + Əli  Balı  oğlu (Poluxlu) Gülənbər + Fəxrəddin  Bayraməli  oğlu (Alıkişilər;  Kütül  Hünbət) Tərminə
 Anar
Vüqar
 Nemət
Nuranə

Murad Məşədi Haqverdi oğlu + Zəhrə  Hacı  Hüseyn qızı (Məşədi  İsmayıl)
Qızlar: Zeynəb Murad qızı + Allahverdi (Mürtüz) Məhəmməd oğlu  (Əmiuşağı)
Oruc  (Məhəmmədəli) Murad oğlu  (Müharibədə həlak olub)
Alı (Mətin) Murad  oğlu (Müharibədə  həlak olub)

Kərəm  + Tamilə  Rəsul qızı  (Şükürlər) Xumar + Şıralı (Basarkeçər, Kiçik   Məzrə) Xuraman + Mehti (Şəmkir)
Namiq
Natiq
İsmayıl
Oruc
Mehriban
 Tahir
Zakir
Fizuli
o
o
Sara
Həlimə
Şahbaz
Qəhrəman
Şahlar
Maral

Qeyd: Oruc  Murad  oğlu  İrəvan  Kənd  Təsərrüfatı  Texnikomunun  “Torpaqşünaslıq”  fakultəsində  təhsil  alıb,  rayonda  Torpaq  şöbəsində  işləyib.  1938-ci  ildə  Orduya  cağrılıb  və  SSRİ-Fin  müharibəsində  iştirak  edib.  Ordudan  tərxis  olunan  zaman  II  Dünya  müharibəsi  başlayıb  və  Ukrayna  cəbhəsində  vuruşub  

Paşa  Məşədi  Haqverdi   oğlu   +  Güllü  Səməd qızı  (Qələndərli)
Qız: Sənəm  Paşa  qızı +  İbrahim  Alahverdi  oğlu  (otoylu)
Həsən  Paşa  oğlu  +  Zərqələm  (qara)  Süleyman  qızı  (otoylu  qara  Süleyman)

Əli  + Ağca  Məcid qızı (Poluxlu) Zahid + Laləzər  Hüseyn qızı (Bico) Fizuli + İradə  Veysəl qızı (otoylu, qara   Süieyman) Ramiz + Çimnaz
Niyaməddin
Zaur
Turanə
Rəşadət
Xəyalə
Günay
Nihad
Rüfanə
Nigar
Elvin
Xəyalə

Ardı

Müşgünaz  +  Valeh   Məhəmməd (Gümü)  oğlu (Otoylu) Rahilə   + Ədalət Mahizər  +  Bayraməli  (Atlaz oğlu)
Səxavət
Səhnə
Amil
Ramil
Azər
Anar

Atlaz  Məşədi  Haqverdi  qızı  +  Məhəmməd  (Göykilsə, Gəncədə  yaşayıb)

Bayraməli  +  Mahizər Həsən  oğlu  (Hallac) Abbasəli  +   Mənzər Mahirə +  Zakir Arzu  +
Azər
Anar
Rəşad
Amil
Tural
Tükan
Afət
Elsevər

Ardı

Hamayıl  + Yadigar  Məcid oğlu  (Poluxlu) Samaya  + Şahbaz Zülfüəli  + Şəfiqə
Lətif
Sahib
Güyərçin
Vəfa
Nətavan
Aydın
Şahin
Sevinc
Aygün
Elnur
Elçin
Elşad
Zülfiyyə

 Şükür  Məmməd  oğlu  +  Tükəzban  (Şınıx  (Firudin  Köcərlinin  bibisi))
Qız: Nazanı   Şükür  qızı +  Kərim  Qəmbər  oğlu (otoylu)
Alisgəndər  Şükür  oğlu   (müharibədə  həlak olub)
İbrahim  Şükür  oğlu   (müharibədə  həlak olub)

Rəsul + Telfun (Şınıx) Heydər + Qutu Cəlil qızı  (qara Namaz) Hümbət +  Hürü Hacı  Ocaqverdi (Alıkişilər) Giləxanım + Niftalı (Kankan) Məşədi  Güllü + Hacı  Qulu (Gəncəli)
Sərvəz
Qəzənfər
Nərgiz
Solmaz
Tamilə
Tamara
Müzənfər
Şükür
İbrahim
Rübail
Samaya
Reyhan
Güllü
Pakizə
Qahirə (Qənirə)
Qıla
Bəsti
Salatın
Məleykə
Məhərrəm
Novruz
İslam
Bilal
Hilal
Telli
Rafiq
Rəşid
Zivər

Rəsil     Şükür  oğlu   +  Telli (Şınıx)
Qızları: 1.Nərgiz  +  Oruc  Səməd oğlu  (Qələndərli)
2.Solmaz + Vəli  Əli  oğlu  (otoylu, Novruzovlar)
2.Tamilə + Kərəm  Murad  oğlu (Hallac)

Sərvəz   + Səməngül  Hüseyn   qızı (Bicoylu) Qəzənfər  +  Səlimə  (dayısı qızı) Tamara  +  (Şınıx)
Abbas
Şəmil
Şahin
Kəmalə
Əntiqə
Sədaqət
Araz
Sədi
Xalidə
Aidə
Tükəzban
1.Nadir
2.Rövşən
3.
4.

Sərvəz  Rəsul   oğlu  + Səməngül Hüseyn qızı (Bicoylu)
Qızları: 1.Əntiqə  Sərvəz  qızı + Vaqif  Oruc oğlu (Qələndərli)
2.Sədaqət  Sərvəz  qızı  + Sahib  Nəsib  (kütül Hünbət)

Abbas  + Cəmilə Şəmil   + Sevinc Məhərrəm (Qələndərli) Şahin  + Təranə Kəmalə   + Sabir  (Şınıx)
Cəlal
Könül
Vüsal
Nərgiz
Nihad
Vüsal
Elvin
Elnur

Qəzənfər Rəsul oğlu + Səlimə (dayısı qızı)

Araz  +  Qızılgül  Vaqif  qızı  (Pirvəklər) Sədi Xalidə Aidə Tükəzban
Günel
Anar

Heydər  Şükür  oğlu + Qutu Cəlil  qızı (qara Namaz)
qızı: Pakizə  Heydər  qızı  + İmran  Vəli (Allahyar) oğlu  (Poluxlu)

Müzənfər Şükür İbrahim Rübail

ardı

Səmayə Reyhan Güllü Qahirə (Qənirə)

Sərdərlər tayfasıHümbət Şükür oğlu  + Hürü Hacı Ocaqverdi qızı  (Alıkişilər)
Qızları: 1.Qıla  Hümbət qızı + Əli Sərdər oğlu
2.Bəsti  Hümbət qızı + Vəli Sərdər oğlu  (Sərdərli)
3.Salatın  Hümbət  qızı  + 1)  Hacı Bayram  oğlu  (İvoy)
+ 2) Hüseyn  Kərbalayı Məmmədalı (Pirvəklər)
4.Məleykə   Hümbət  qızı +   (Şınıx)
Həsən Məleykə oğlu

Daşdəmir

Sərdər  +  Gülxanım  Məşədi Vəli qızı  (Məşədi  Vəlilər) Hürü
İsmayıl
Həmid
Amoş  (cavan  Vəfat  edib)
Əli
Vəli
Mədinə
Sneyvar
Səkinə

Sərdər  Daşdəmir  oğlu  +  Gülxanım  Məşədi Vəli qızı  (Məşədi  Vəlilər)
qızları: 1.Mədinə  Sərdar  qızı +  Məhəmməd Məşədi Haqverdi oğlu (Hallac)
2.Sneyvar  Sərdar  qızı  + Məhərrəm   Məhəmməd oğlu (Hallac)
İsmayıl  Sərdər  oğlu  + Tutma  Məmməd  qızı  (Binnətlər)

Qulu + Güllü  Əli qızı  (Bəhmənli) Məcid + Lalə  Məşədi  Cəlil qızı (bibisi qızı) Zəhra + Emin (Kənkan) Gilas + Xudaverdi (Kənkan)
Səməd
Qəməndər
Qənbər
Eldar
Fatma
Gülgəz
Mürəstə
Güldəstə
Həsən
Həmid
Bəxtiyar
Hüseyin
Zöhrə
Qələm
Zenfira
Ağakərim
Mehman
övlad yoxdur

Qulu  İsmayıl  oğlu   + Güllü   Əli  qızı  (Bəhmənli)
Qızı: Güldəstə   Qulu  qızı  + Hümbət  Nəsib  oğlu (Məmmədcanlar)

Səməd  +  Səfayıl Məhəmməd qızı (Hallaclar) Qəməndər  +  Bəyaz Cabbar   (tat  Cabbar) Qənbər  +(xalası  qızı) Eldar  + Tamara  Oruc  qızı (Bəhmənli)
Qəmət
Telman
Vaqif
Əhməd
Xalidə  +  Əkbər   Bayraməli oğlu  (kütül  Hünbət)
Şəfiqə  + Tahir   Vəli (tat Tağı)
Aydın
Vidadi
Dursun
Qənirə
Qətibə
1.Rasim
2.Aşkar
3.q
Akif
Zakir
Arzu

Ardı

Gülgəz + Mayıl Abbas (Şanba) oğlu (bax:Bəhmənıi, Şanba) Fatma  + Həşim  (Ağbulaq) Mürəstə +  (Bərdə)
Xaqani
Lalə
Vüsalə
Haqverdi
İman
Məhəmməd
Abbas
Asya
q
Azər
Zaman
Etibar
Zəhra

Həmid  Sərdar  oğlu  +  Şanba Əli qızı  (Bəhmənli)
Nərman  Həmid   oğlu  (əlavə  məlumat  yoxdur)
Vəli  Sərdər  oğlu   +  Qıla  Hümbət qızı (Şükürlər)
Qızları: 1.Bəyaz  Vəli  qızı  +  Köçəri  Baxşəli oğlu (otoylu)
2.Sura   Vəli  qızı  + Yunus  Qurban oğlu  (Yoloğlular)
3.Bülbül   Vəli  qızı  +  Abbas  Məhərrəm oğlu (Hallac)
4.Alagöz    Vəli  qızı  +  Sadıq  Vəli oğlu (Əmisi oğlu)
5.Tamara    Vəli  qızı  +  Ziyat  Mehbalı oğlu (Qazaxlılar)
6.Sona  Vəli  qızı  +  Mais  Məstan oğlu  (Alıkişilər  Bayramlı)
Əli  Sərdər  oğlu   +  Bəsti  Hümbət  qızı (Şükürlər)

Sadıq  +Alagöz  Əli qızı (Əmisi qızı) Səlim (Sabir)  + Qənirə  İdris qızı (Nədirlər)
Nazim
Həvulla
Fizuli
İbrahim
Dilşad
Gülşad
Ceyhun
Elbəyi
Elsevər
Fərqanə  + Bahaddin Qurban oğlu (Bədəlli,  Nazanı)
Aygün +

Səkinə  Sərdər  qızı   +  (topal) Məşədi   Cəlil

Bayram Kamil Əli Əhməd

Ardı

Çapan Güllüzar Laləzər Lalə  + Məcid  İsmayıl oğlu (Əmizada)

   Pirvək
Ramazan   Pirvək  oğlu  + Sona  Məşədi  Hüseyn  qızı (Qaradöşlər)
Qızlar: 1.Gülüstan  Ramazan qızı  +  İbrahim  Çoban oğli (Məşədi İsmayıl)
2.Telli  Ramazan qızı  + Əli  İmamalı oğlu (Bəhmənli)
3.Salatın Ramazan qızı + Camai  Ələsgər oğlu  (Molla  Cəfərlilər)

Kərbalayı  Məmmədalı + Niyar Abduləli qızı (tatlar) Paşa  +  Lalaxanım  Abduləli qızı (tatlar) Xəzəl  +  Bayram (Kankan, Tovuzda   yaşayıb)
Hüseyin
Həsən
Zeynalabdin (müharibədə həlak olub)
Əli (cavan vəfat edib)
Xətyə   + Musa  Bəxtiyar oğlu (Nəbilər)
Abbasəli
Baxşəli
Samayə
Tamilə
Surayə
Sənəm
Əkbər

Hüseyn  Kərbalayı  Məmmədalı  oğlu + 1)Telfun  Əli qızı (Şavıllı;  Qaradöşlər)
+ 2)Salatın  Hünbət qızı (Şükürlər)
Qızlar:1.1) Samayə  Hüseyn  qızı  + Sənhan  Musa oğlu  (Bədəlli)
2.1) Minayə  Hüseyn  qızı +  Rza  (otoylu  İsmayılovlar)
3.2) Ceyran  Hüseyn  qızı  + Srayıl  Şəmistan oğlu  (qara Namaz)
4.2)  Maral  Hüseyn  qızı + Həsən  Abdulla oğlu (Qılıclı)
5.2) Sarıtel  Hüseyn  qızı  + Masa  İsmayıl oğlu (Bəhmənli)
6.2) Flora  Hüseyn  qızı  + Məstan(İspi)  Rüstəm oğlu (Qaradöşlər)
7.2) Elmira  (Telli)  Hüseyn  qızı  +  Qurban  Bahadur oğlu (Dəmirçilər)
1) Əsgər Hüseyn oğlu +  Adilə  Kərim qızı (Otoylu)

Qabil İnqilab İlyas Rəfail  (Qulu)

Ardı

Zirəddin Ağalar Nailə

1)Tofiq  (Avış) Hüseyin oğlu  +  Çiçək  Cəfər qızı (Poluxlu)

Ərrəhman  (Əbli) Elman Elxan Elşin Sürayə

2)Vaqif   Hüseyn oğlu + Pakizə   Məcid qızı (Məşədi İsmayıl)

Vilayət Hidayət Gızılgüi Aynurə

Həsən  Kərbalayı  Məmmədalı  oğlu + Nabat  İbrahim qızı (Məşədi İsmayıl)
Qızlar: 1.Raya Həsən qızı  + Telman  Mehralı oğlu (Primlər)
2.Validə Həsən qızı  +  İslam(Qurban) Məstan oğlu (Bico)
3.Vahid  Həsən  oğlu
4.Fazil  Həsən  oğlu
5.Zakir  Həsən  oğlu

Mayıl + Xanımzər (Ağbulaq) Zirəddin  +
Rəşad
Mətanət
Məlahət
Elşad
Səadət

Paşa  Ramazan  oğlu   +  Lalaxanım   Abduləli  qızı (tatlar)
Qızları: 1.Samayə  Paşa  qızı  +  Sənhan Əli oğlu (Bəhmənli)
2.Tamilə   Paşa  qızı + Əli Avış oğlu (Bədəlli)
3.Sənəm  Paşa  qızı  +  Əli  Məcid  oğlu (Bədəlli)

Abbasəli  + Sona (Göykilsə) Baxşəli  +  Bənövşə  Gülməmməd  qızı (Məşədi İsmayıl) Sürayə  +   Əsgər (Ağbulaq)
Ələddin
Rasim
Vüqar
Məhluqə
Sabirə
Rəsmiyyə
Emin
Sevinc
Günay
Alqayit
Yasin
Elşad
Aybəniz

Abbasəli  Paşa  oğlu + Sona (Göykilsə)
Qızlar: 1.Sabirə  Abbasəli  qızı  + Mirzə Hüseyin oğlu (Qaradöşlulər)
2.Rəsmiyyə  Abbasəli  qızı   + Mayıl  Mais oğlu (Bayramlı)

Ələddin +  Zəhra Rasim + Vüqar  + Xalidə Fərhad qızı (Bədəlli) Məhluqə + Haqverdi (anası   Fatma  Qulu  qızıdır,  Sərdərli)
Abbasəli
Günel
Sona
Kənan
Paşa
Lalə Elvin
Anar

Baxşəli Paşa oğlu + Bənövşə  Gülməmməd  qızı (Məşədi İsmayıl)

Emin Sevinc Günay

Sürayə  Paşa  qızı  +  Əsgər  (Ağbulaq)

Alqayıt Yasin Elşad Aybəniz