Qələndərlər, Nədirlər, Nəbilər

Qələndərlər,  Nədirlər,  Nəbilər

Qələndərlilər – Qaçağanlar  
QələndərlilərQaçağanlar   da  deyirdilər. Qaçağanlar  Qıpçaqların  Saral  tayfasının  qolundandır.  Bu  qolun   özü  üç  qrupa –  Yuxarı  Qaçağan,  Orta  Qaçağan  və  Aşağı  Qaçağan  bölünürlər.
İrəvanın  Aleksandropol qəzasında (İndi Hamamlı  (Spitak)  rayonununda Qaçağan adlı  kənd olmuşdurki, 1878 – ci ildə kəndə Türkiyədən  gələn erməniləri məskunlaşdırmışdılar.  Kəndin Azərbaycanlı  əhalisi  1918 – 1920 – ci illərdə  qovulmuşdur.
Stavropol  quberniyasının Açi – Kulaq dairəsində Koçeqan-Türbə,  Borçalı qəzasında Qaçağan kənd  adları  da  mənşəcə  eynidir.  1728 – ci ilə  aid  Tiflisin Ağcaqala  nahiyyəsində  Böyük   Qaçağan, Orta  Qaçağan,  Kiçik  Qaçağan kəndləri,  Tiflisin  Pətək nahiyyəsində  Qaçağan  kəndi,  indiki  Alaverdi  rayonunda  Qaçağan  (indi  ermənicə  Arevadzor  adlanır) kəndi   olmuşdur.
Bu tayfanın   Toxluca  kəndinə  təqribən   1850-ci    ildən  sonra  gəlməsi  ehtimal  olunur.
 Qələndər
Qızlar: 1.Qızxanım  Qələndər  qızı  +  Bayram  (gilə)  Qurban  oğlu  (Alıkişilər;  Bayramlı)
2.Banu  Qələndər  qızı + Hacı  Hüseyn  Məşədi   İsmayıl  oğlu (Məşədi İsmayıllar)
3.Sənəm  Qələndər   qızı  +  Məşədi  Cabbar  Əsgər  oğlu  (Abutalıblar)

Novruz  + Hürü  Hacı Əsgər qızı (kütül Hünbət) Mədət  + Məsmə  Məşədi Vəli  qızı (Məşədi Vəlilər) Ramazan  +  Fatma  Rzaqulu  qızı (Rzaqulular) Kərbalayı İsgəndər  +
Əli
Vəli
Qutu
Səməd
Savat
Gülsada
Əsli
Bəsti
Musa
Dünyamalı
Ağamalı
Oruc
Nehralı
Niyar
Zinyat
Gülxanım
q
q
Mərdan
Şıralı
Baxşı
Mədinə

Novruz  Qələndər oğlu  + Hürü  Hacı Əsgər qızı (kütül Hünbət)
Qızı:  Qutu  Novruz  qızı  + Əkbər Baxşı oğlu (əmizada)
Əli  Novruz  oğlu  + Gilas  Qasım qızı (kütül Hünbət)
Qızlar: 1.Sura  Əli  qızı + Mahmud Müseyib oğlu (Bico)
2.Sara   Əli  qızı +  İbrahim Hüseyn oğlu (Abutalıb)
Abbasqulu Əli oğlu  +  Flora  (Pərvun) Qəmbər qızı (Hüsənli)

Rauf  + Məqsud  + Bəhruz  + Faiq  +

Ardı

Naibə  +  Səməd  Əkbər oğlu   (əmizada) Rahilə + Nazilə + Ramilə +

Məhərrəm  Əli oğlu  + Xanım  (Bakı)

Vaqif Eldar Oktay Ramin

Vəli  Novruz  oğlu  + Telli  Kərbalayı  Hüseynalı qızı (kütül Hümbət)
Qızlar: 1.Gülüstan  Vəli  qızı  + İbrahim  Şıralı oğlu (Əmirəhməd)
2.Qostan  Vəli  qızı   +  Mehralı  Səməd oğlu (Əmizada)
3.Gülüsüm   Vəli  qızı  +  1) Şaban  İbrahim oğlu (Dəmirçilər)
+ 2)Məhəmməd (Cil  kəndi)
4.Sənəm Vəli  qızı  + Hümbət  Mahmud oğlu  (Bico)
İsaq  Vəli oğlu  + 1)  Başxanım Məsim qızı (Bico)
+ 2) Bənövşə  (Cil  kəndi)

1)  Səadət 2)  Elbəyi 2)  Oruc 2) Məlahət 2)Nətavan 2) Mətanət

İslam  Vəli oğlu  +  Fatma  Məhəmməd qızı (İvoylar)

Akif Kəmalə Nazilə Fazilə

Gülüsüm  Vəli  qızı  +  2) Məhəmməd (Cil  kəndi)

Fikrət Nüsrət Sübhan Aslan

Ardı

Valeh Həsən Firəngiz Güləbatın Laləzər

Qeyd:  Məhəmməd   Əli  Məşədi  Cabbar  oğlunun   (Abutalıblar)   ikinci  arvadı  Yaqutun  qardaşıdır.

Ramazan  Qələndər  oğlu + Fatma  Rza  qızı

Mehralı Ramazan  oğlu – müharibədə  həlak  olub

Dünyamalı + Həlimə Nehralı + Qutu (sonra  qaynı  alıq) Ağamalı +1) Qutu
+ 2) Bəyxanım (Nədirlərdən)
Oruc  + Nazlı Alı qızı (Poluxlu)
Məcid
Həmid
Dlican
Balaxanım
Məsmə
Həsən
Əzət
1)Nəzakət
2) Bəymalı
2) Qaratel
2) İsmayıl
Hüseyn
Məhərrəm
Samaya
Suraya
Minaya

Ardı

Niyar Zinyat Gülxanım qşz qız

Dünyamalı  Ramazan  oğlu  +   Həlimə (Tovuz) (qabaqça   Qara  Məmmədbağır  oğlunun  arvadı olub)
Qız:  Məsmə  Dünyamalı   qızı  + Qasım  Məlikməmməd  oğlu (tatlar)

Məcid   + Suqra  (Tovuz) Həmid   +  Əlvan (Tovuz) Dilcan  + Balaxanım +(Tovuz,   xalası   oğlu)
Ədalət
Vilayət
Hidayət
Vaqif
Asif
Oktay
Brilyant
Sevda
Esmira
İsmayıl
Rövşən
Sonaxanım
Mənzərə
Elmira
Vahid
Allahyar
Sədaqət + Qalib Hüseyin oğlu (əmizada)
Vidadi
Mahir
Həlmə
Mətləb

Mehralı  Ramazan  oğlu + Qutu  Namaz qızı   (Dəmirçilər) (müharibədə həlak olub)

Həsən Əzət

Ağamalı   Ramazan  oğlu +  1)  Qutu Namaz qızı (Qardaşı arvadı) (Dəmirçilər)
+ 2)Bəyxanım (Nədirlərdən)

1) Nəzakət 2) Bəymalı 2) İsmayıl 2) Qaratel

Zinyat   Ramazan  qızı + (Tovuz)

Surayə + Məcid Həlimə İkram Məhərrəm
bax:Məcid  Dünyamalı oğluna
(dayısı oğlu)

Oruc  Ramazan  oğlu + Nazdı  Alı  qızı (Poluxlu)
Qızlar: 1.Suraya Oruc  qızı  +  Sərhəd  Nəcəf oğlu (Abutalıblar)
2.Samaya  Oruc  qızı  +  Kazım  Məhərrəm  (Pizə)  oğlu (bax: Rzaqulqlar)
3.Minayə Oruc  qızı  + Meyfalı  Qasım oğlu (tatlar)

 Hüseyn  Oruc oğlu +  1)  Sneyvar Sayat qızı (Poluxlular;  dayısı  qızı)
+ 2)  Gülara (Tovuz)

1)Qabil + Sədaqət  Dilican qızı (Qələndərli) 1)Kamran + Xəyyani (Basarkeçər) 1)Rövşən + Səadət 1)Elçin + Sevda Sabir  qızı (Dəmirçilər)
Ramin
Vəfa
Günel
Oruc
Şəbnəm
Günay
Yusif
Eşqin
Hüseyn
Aysel
Nigar

Ardı

1)Xədicə + Bayram İsaq  oğlu (Ələslər) 1)Afilə + İmamverdi (Xalası oğlu) 1)Tamam + 1)Allahverdi Əli oğlu (Dəmirçilər)  + 2) Ramiz (Basakeçər)
 Əli
Ceyhun
Seymur
1)Ruslan
2)
2)

Ardı

1)Rahilə + Məhəmməd (Kəsəmən) 1) Bəsti  + Azər Cahan oğlu (qara Abdullalar   2) Habil + Aysel Kamaləddin qızı  (Alğullar)
Fidan
Fatimə
Kənan

Məhərrəm Oruc oğlu + Həlimə Oruc qızı (Qılıclı)

Oktay Sevinc   + Şamil Sərvəz    (Şükürlər) Məlahət Zülfiyyə Əfsanə

  Mədət  Qələndər oğlu + Məsmə  Məşədi  Vəli qızı (Məşədi Vəlilər)
Qızları: 1.Savat  Mədət  qızı  + Hüseyn (Alapapaq)
2.Gülsada  Mədət  qızı + Cəfər  Salman  oğlu  (Otoylu Salmanovlar)
3.Əsli  Mədət  qızı  + Gülməmməd  Salman  oğlu  (otoylu, Salmanovlar)
4.Bəsti Mədət  qızı  + Əli   Məşədi  Cabbar  oğlu  (Abutalıb) (bibisi oğlu)
5.Sinəxanım  Mədət qızı  +  Həsən  Nədir  oğlu  (Nədirlər)
oğlu  Musa  –    dünyasını    cavan  dəyişib
Səməd  Mədət  oğlu +  Telli  Məşədi Cabbar  qızı (Abutalıb)
Qızlar: 1.Güllü  Səməd  qızı  +  Paşa  Məşədi  Haqverdi oğlu (Hallac)
2.Bafta   Səməd    qızı + İsmayıl  Həmid oğlu (Dəmirçilər)
2.Ballı   Səməd   qızı + Müslüm  Eyvaz  (Ayvaz) oğlu (Dəmirçilət)

Oruc + Nərgiz  Rəsul qızı (Şükürlər) Mahralı + Qostan  Vəli qızı (əmizada)
Vaqif
Vidadi
Aslan
Şəfiqə
Sara
Zenfira
Pəri
Meyfalı
Məzahir
Bayram
Elmira
Nəzangül
Tamara
Rahilə

Oruc  Səməd  oğlu   +  Nərgiz   Rəsul  qızı  (Şükürlər)
Qızlar:  1.Sara   Oruc  qızı + Mirqasım  Mir Murtuza oğlu (Seyidlər;  Mirmurtuza)
2.Zenfira   Oruc  qızı  + Tofiq Meyfalı oğlu (Qazaxlılar)

Vaqif  + Əntiqə Sərvəz qızı (Şükürlər) Vidadi + Rahilə (əmisi qızı) Aslan + Afərdə İslam (otoylu, Xalası qızı) Şəfiqə + Əsədulla (Qazax) Pəri + Eyvaz (Qazax)
Ruslan
Nicat
Məktubə
Nuranə
Coşqun
Oruc
Səməd
Etibar
Əli
Aynur
Əsəd
Türkanə

Mehralı  Səməd  oğlu   +    Qosta  Vəli qızı (əmizada)
Qızlar : 1.Elmira  Mehralı   qızı  + Mahal  İsmayıl oğlu (Bəhmənli)
2.Nəzangül  Mehralı   qızı  +  Nazir  Xıdır oğlu (Qazaxlılar)
3.Tamara  Mehralı   qızı  +  Eldar  İslam oğlu (Abbasəllər)
4.Rahilə  Mehralı   qızı  +  Vidadi Oruc oğlu (əmisi oğlu)
Meyfalı   Mehralı  oğlu  +  Mahirə  İsa qızı (Nəvilər)

Əli Tural Sahilə

Məzahir  Mehralı  oğlu  + Fəridə  Xıdır qızı (Qazaxlılar)

Vüqar Xatirə Aynurə

Bayram  Mehralı  oğlu  + Səfəq  Mirqasım qızı (Seyidlər;   Mir Murtuza) (Əmisi nəvəsi)

Nurlan Nurnanə Nurhüseyn

Kərbalayı İsgəndər  Qələndər  oğlu
Qızı: Mədinə  Kərbalayı  İsgəndər  qızı + Məhəmməd  Məşədi Haqverdi (Hallaclar)
Mərdan  Kərbalayı İsgəndər  oğlu + Nabat  Kərim qızı (Dəmirçilər)

İbrahim  +   Mələk   Əsgər qızı (Ələslər) Əmrah  +  Zərnişan   Nağı qızı (Poluxlu) Telli
Məhəmməd
Qəmbər
Kərəm
Kövsər
Navat
Qostan
İzzət
Sərvəz
Ziyad
Tamara
Solmaz
Güllü
Zeynəb
Bəsti
Sona
cavan vəfat edib

İbrahim  Mərdan  oğlu   +   Mələk   Əsgər qızı (Ələslər)
Qızları: 1.Kövsər   İbrahim  qızı  +  Musa Teymur  (Temir)  (Məşədi İsmayıl)
2.Navat  İbrahim  qızı +  Xıdır  Hüseyn oğlu (Bakoylar)
3.Qostan  İbrahim  qızı +  1)Ispi Hüseyn oğlu (Alapapaq)
+ 2)  Haviz  Bılal oğlu (Dəmirçilər)
Məhəmməd  İbrahim  oğlu + 1) Nina

Tolik Novruz Əsəd Bayram Leylan Telli

+ 2)Zeynəb  Camal  qızı (Molla Cəfərli)

İman + Roza (xalası qızı) Nəcəf + Simuzər (Göyçə  mah.  Canəhməd) Əziz + (Ardanış kən.) Fərhad
 Haldun
Eltun
Aynur
Jalə
 Elnarə
Aygün
Nəhəmməd
Aidə
 Sahilə
Sahil
 Qarabağ  şəhidi

Ardı

Mehriban +Aydın (xalauşağı) Elmira + Xaliddin (xalauşağı) Sədaqət + Fizuli Heydər  oğlu (Molla  Cəfərli) Səlminaz + (Ardanış  kəndi)
 Sevinc
Samir
Günel
Gülnarə
 Heydər
Rəvan

Qəmbər  İbrahim  oğlu +  Qızbəs  (Göykilsə)

Ənvər + Dürdanə  Əli  qızı (Qara Mollalar) Cavanşir Aslan Yaşar
Elməddin
Oktay
Rəna

Ardı

İlyas Müşgünaz Sevda Əsginaz Elminaz

Kərəm   İbrahim  oğlu  +  Qəndab (Ardanış)

Əsgər +  Solmaz Əmrah  oğlu  (əmizada) Ələsgər + Maral  Qulu  qızı (Alıkişilər) Məhərrəm  +  Gülara   İdris  qızı (Nəbilər) Zülfüqar  + Ələkbər +
İbrahim

Ardı

Fəxrəddin  + İsgəndər  + Sara  +  Vəli  Hüseyn oğlu (Məşədi İsmayıl) Zöhrə + Aləmzər + Ələkbər Mikayıl (qara Namaz)
İsmayıl
Mehriban

Əmrah  Mərdan  oğlu  +  Zərnişan   Nağı qızı (Poluxlu)
Qızları: 1.Solmaz  Əmrah  qızı + Əsgər  Kərəm oğlu (əmizada)
2.Güllü  Əmrah  qızı +  Qəzənfər Behbud oğlu (Yoloğlulu)
3.Zeynəb   Əmrah  qızı +  Rəşid  Heydər oğlu (Molla Cəfərli)
4.Bəsti   Əmrah  qızı + Yusif  Hümbət oğlu (İvoylar)
İzzət  Əmrah  oğlu  +
Sərvəz   Əmrah   oğlu  +
Ziyad   Əmrah   oğlu+
Tamara   Əmrah   qızı  +
Sona    Əmrah   qızı  +
Kərbalayı  İsgəndər
Şıralı  Kərbalayı İsgəndər  oğlu + Niyar Alıbaba qızı (Dəmircilər)   Niyar  əvvəlcə  Şəkər Alı oğlunda (Sedilli)  ərdə olub
Qızlar: Bahar Şıralı qızı + Hümbət  İsmayıl oğlu  (İvoylar)
Əli  Şıralı  oğlu  (müharibədə həlak olub)
Lalaxanlm Şıralı qızı   + Qəşəm (Tovuz, Mülkülü)

Çoban Əsəd Dursun

Suqra Şıralı qızı   +  Məhərrəm  (Ağbulaq)

İman Bayram Etibar Ülkər Şəfiqə İeylan

Meyvalı  Şıralı oğlu  + Süraya  Məhəmməd qızı (tatlar)

Əli  + Cəmilə  Baba qızı (otoylu) Vəli  + Tərgül  Əmirvar qızı (Tatar Hasan) Müzahim   + Yasəmən İbrahim qızı (Nədirlər) Müzadil  + Ziyafət  Vəli qızı (Nəbilər)
Natiq
Mətanət
Samirə
Sultan
Orxan
İntiqam
Tural
Elyanə
Mətləb
Nigar

Ardı

Vaqif +  Ziyafət   Məhəmməd  qızı (Əmizada) Tofiq  +  İlhamə (Qazax) Hüsaməddin+   İntizar Ziyaddin  +  Gızılgül  Əsgər  qızı  (əmizada,  Kərəmin nəvəsi)
Elmir
Elmira
Teymur
Seymur
Nicat Murad
Surayə
Günel

Ardı

Məleykə + Məhərrəm Müzənfəır(Məşədi İsmayıl) Məhparə + Ənvər Məhərrəm (Sedilli) Tahirə + Məhəmməd Səyyarə  + Süleyman
Vüqar
Tərgül
Bəsti
Yetər
Asiman
Aytən
Niyət
Yeganə
Bəhram
Vüsai
Ayşən
Sahil

Baxşı Kərbalayı İsgəndər oğlu  +   Səhnə  Novruz qızı (Ələslər)
Qız:  Niyar  Baxşı  qızı  + Vəli Mustafa oğlu (Qazaxlılar)
Çeşmə  Baxşı  qızı  +  Məhəmmədəli  Abbasəli oğlu (Abbasəllər)
Cənnət  Baxşı qızı  +  Məhəmməd (Ağbulaq)

Əli  + Vəli  + Musa + Kəklik + 1)(Ağbulaq)   +2)(Şorca) Mələk  + Göyərçin  +
Zeynalabdin
Xəlil
Məhəmməd
Şəkər
Surayə
Əsli
Hüseyn
Rəhim
Mənzərə
Zeynəb
Zəhrə
Yusif
Məcnun
Qasım
Misir
Xaqan
1)  Sücaət  + Ənvər Qənbər  oğlu  (Bayramlı)
2) Nurəddin
2) Zirəddin
2)Nəsrəddin
2) Məryəm
Həsən
Qurban
Mikayıl
Sabir
İbrahim
Məzahir
Vaqif
Nərman
Fərman
Telman
Elmira
Tamara
Nərgiz

Əkbər Baxşı oğlu + Qutu  Novruz qızı (əmizada)
Qız: Zərniyar + İslam  Ağamalı oğlu (Abbasəllər)

Məhəmməd  +Minayə  (Ağbulaq) Əhməd  +Telli  Hüseyn qızı (Şavıllı;  Qaradöşlər) Səməd  +Naibə  Abbasqulu qızı (əmizada)
Vüqar
Ədalət
Mətanət
Könül
Orxan
Sabir
Rafiq
Solmaz
Almaz
Rantiq
Vüsalə

N ə d i r l ə r
Nadir  İrəvanın  Çobankərə kəndindən  gəlib.  Bu  tayfanln  gəlməsi  təqribən 1850 – ci illərdən  sonraya  təsadüf edir.
Çoban – Kərə  kimi  tələfüz    olunan   Çoban – Qara   eli   Azərbaycan  və   hazırda Ermənistan    adlanan    ərazilərdə    məskunlaşmış  kəngər- peçeneqlərə  mənsubdur.  Peçeneklərin  bir  qolu  “Çoban”  adlanırmış.  Cənubi  Qafqazı  Rusiya  işğal  etdikdən sonra  onların  bir   hissəsi   İrana (əsasən  Xoy  vilayətinə)  və  Qarsa  köçmüşlər.
Nadir  +   adı  məlum  deyil (Qılıclı  tayfasından  Yolçu  Dəli  Alı  oğlunun  qızı  ilə ailə  qurub)

Ələkbər + Günəş İmamalı qızı (Bəhmənli) Həsən + Sonaxanım Əsgər + Gülüstan  Məşədi Vəlican qızı (Dəmircilər) Qəhrəman +
Əli
İsrafil
Müğəddə
Niyar
Zəhra
Temir
Qara
Cəmil
Xanım
Anaxanım
KərbalayıMəmməd
Kərəm
Bağdad
Əsli
Rüstəm
Aslan
Həmid
Paşa
Telli

Ardı

Hüseyn  + Sefyə  Məşədi Nəvi  qızı (Dəmirçilərdən) Sonaxanım  + Əli   Namaz oğlu  (Qılıclı) (bibisi qızı) qız (adı məlum deyil)
+ Rza
Meyfalı
Nağdalı
Hüseynalı
Qədəmçə
Ətlaz
Xonça
Bafta
Savat
Gilas
Namaz Mansır (təzə)
Gülsavat  + Oruc Tağı oğlu (tat Tağılar)
Bahar +  Cəfər  polu Əhməd  oğlu (Poluxlu)

Ələkbər Nadir oğlu + Günəş İmamalı qızı (Bəhmənli)
Qızları: 1.Müğəddə   Ələkbər  qızı  + Hasoy Bəhmən  oğlu (Bəhmənli)
2.Niyar  Ələkbər  qızı + Rüstəm (Qucur) Musa oğlu  (Qılıclı)
Əli   Ələkbər  oğlu  + Xanım Həsən qızı (Əmisi qızı)

Vəli +  Gülbahar Məhəmmədəli + Mirvari  (Qoylar) Çimən + Hüseyn  Heydər oğlu   (qara   Mollalar) Bəsti +
Sevil
Sevda
Natiqə
Samirə
Lalə

Ardı

Kəklik + Səlim Eli oğlu (Dəmirçilər) Zərqələm + Qələmzər + Manya  +

Zəhra    Əkbər qızı +  (—-  )  =   Məhər
İsrafil  Ələkbər  oğlu +  Qutu  Abduləli qlzl (tatlar)
Qızlar: 1.Yamən   İsrəfil  qızı  +Mehralı  Bəhmən oğlu (Bəhmənli)
2.Fatma   İsrəfil  qızı    +Yusif  Hasoy  oğlu (Bəhmənli)(daysı qızı)
3.Rəsul   İsrəfil  oğlu   (müharibədə  həlak olub)
4.Əkbər  İsrəfil  oğlu   (müharibədə  həlak olub)
İdris İsrafil oğlu  + Səhnə  Məşədi Əli qızı (dəli Kalı)
Qızlar:  1.Qətibə  İdris  qızı  + Nəbi  Allahverdi oğlu  (otoylu)
2.Qənirə İdris  qızı  +  Səlim (Sabir) Vəli oğlu (Sərdərli)
3.Qəmər İdris  qızı + Qəzənfər (Qaraoğlan) Muxtar oğlu (Qılıclı  Balı Sultan)
4.Rahilə  İdris  qızı + İmdad  Qurban oğlu (bax:Bədəlli;   Nazanı)

Mehdi  + Təranə Ağəli (tatlar) Məhərrəm + Məcnun + Mehman + Nemət + Almaz +
Səbuhi
Tahirə

Hüseyn (Müğdət) İsrəfil oğlu + Məhruza İbrahim qızı (Qılıclı)

Mübariz Təbriz Gündüz Elşən

Ardı

Fazilə Xatirə Ulduz

İslam  İsrafil oğlu +  Fatma   Mahmud  qızı (Bicoylu;  Niyazlar)

İmran Elman Zülfiyyə

Həsən  Nadir  oğlu + Sonaxanım
Qızlar: 1.Xanım   Həsən  qızı  + Əli  Ələkbər oğlu (əmisi oğlu)
2.Anaxanım  Həsən  qızı  + 1) Aslan  Allahverdi  oğlu  (bax:Alıkişilər)
+ 2) Sarı  ( Hacı  Muxanlı) (Otoylu; )

Temir  +   Fatma  Molla Rəhim qızı(qara  Mollalar) Qara  +   Qızxanım  Mirzə  qızı  (Şavıllı;  Qaradöşlər) Cəmil   + 1)  Qızxanım Mirzə  qızı  (Şavıllı;  Qaradöşlər) (qardaşı arvadı)
Əvəz
İsmayıl
Zakir
Mahmud
Məhəmməd
Sona
Sura
Srayıl
Çiçək
Flora

Anaxanımı  Həsən  qızı   + 2) Sarı  (Hacı  Muxanlı)

Bayraməli  +  Tamara  Məşədi Məmməd  qızı (Nədirlər) Dostumalı  +  Çiçək  Cəmil  qızı (Nədirlər) Zərniyar
Ramiz
Zahid
Fikrət
Yaşar
Elmar
Qənahət
Oktay Cavan  dünyasını  dəyişib

Əsgər  Nadir  oğlu + Gülüstan  Məşədi  Vəlican qızı (Dəmirçilər)
Qızları: 1.Bağdad   Əsgər  qızı +  Həsən  Məşədi Vəli oğlu (Məşədi Vəlilər)
2.Əsli  Əsgər  qızı   + Heydər Molla Ramazan oğlu (qara Mollalar)
Məşədi  Məmməd  Əsgər   oğlu  + 1)Telli İmamqulu qızı (İmamqulular)
+ 2)Telli  Qasım qızı (Hüsənlilər)

1)Səməd 1)Əhməd  + Pərvun (Şınıx) (müharibədə  həlak olub) 2)İspi  +  Müşgünaz 2)İzzət +  Minyə 2)Tamara  +
müharibədə həlak olub Afiqə 1.Pərvanə
2.Dürdanə
3.Sevinc
4.o
5.o
1.Vahid
2.Qənirə
3.Fəridə
4.q

Kərəm   Əsgər   oğlu   + Çeşmə  Aslan  qızı (Məşədi  İsmayıl)

Abbas + Narın Bəhram + Dilbər (Qaraqoyunlu) İsgəndər + Ruqiyyə Həbullah qızı (Otoylu, Əhmədovıar) Qaratel + Həvulla Nadel+ Mahmud
Əliyev (Əmirxeyir)
Natiq
Nazim
Rasim
Solmaz
Səadət
Səyyarə
İradə
Namiq
Zaur
Afət
İlham
İlqar
Faiq
Məhərrəm
Həsənxan
Elxan
Bağdagül
Gülüsüm
Səlminaz
Güllüzar

Qəhrəman  Nadir  oğlu
1.Həmid   Qəhrəman  oğlu  (müharibədə  həlak olub)
2.Paşa  Qəhrəman  oğlu  (cavan vəfat edib)
Rüstəm   Qəhrəman  oğlu +  Xuraman Molla Rəhim qızı (qara Mollalar)
İbrahim  Rüstəm  oğlu  +  Samaya  Cabbar qızı (otoylu, Əhmədovlar)

İsmayıl + Gülbəniz Əli  qızı (Qara  Mollalar) Namiq+ Arifə(anası  Nabat Məcid qızıdır (Bədəlli)) Natiq  +  Vəsilə Mehriban +  Rasim Mahirə + Həsən Qədim  oğlu (qara Mollalar) Yasəmən + Müzahim Mehbalı oğlu (Qələndərli)
Üzeyir
Gülmirə
Fəcranə
Kübra
Rüstəm
Nuranə
Rəfali
Rövşən
Rəşad
Ülviyyə
Emin
Elnarə
Tural
Elyanə

Aslan Qəhrəman oğlu  + Zeynəb (Gədəbəy)

Englis Məhəmməd + Nahidə Səfər qızı  (Dəmirçilər) Əli  + Vəli + Şövkət  +  Zahid Köçəri   oğlu   (Otoylu) Nəzakət + Srayıl  Cəmil  oğlu  (Nədirlər)

Telli Qəhrəman qızı  + ( Kəvərli)

Yunis Xənimzər Siranus Hayqanus Güllüzar
1.Fətulla   + Gülzü Vəli qızı (Qazaxlılar)
2.Əsədulla +  Lalxanım  (Miniş) Mehralı Hüseyn oğlunun qızlığı (Aılkişilər)
3.Nadel  + İsmayıl Mehralı oğlu (Alıkişilər)

Hüseyn  Nadir  oğlu +  Sefyə  Məşədi Nəbi qızı (Dəmirçilər)
1.Nağdalı   Hüseyn  oğlu  (müharibədə  həlak  olub)
2.Hüseynalı  Hüseyn  oğlu (müharibədə  həlak  olub)
Qızları: 1.Qədəmçə  Hüseyn  qızı + Muxtar   Abdu oğlu (Qılıclı  Balı Sultan)
2.Ətlaz  Hüseyn  qızı +  Oruc Tağı oğlu (tat Tağılar)
3.Xonça Hüseyn  qızı  + Hasanalı  İsa oğlu (Qılıclı)
4.Savat  Hüseyn  qızı + İsmayıl Məhəmməd oğlu (Qılıclı)
Meyfalı  Hüseyn  oğlu + Suqra  (Düz Rəsilli)
qızı: Manya  Meyfalı qıı + Şahmar  Cəlal (Körük) oğlu (Dəmirçilər)
Şəki  Meyfalı oğlu  + Mahnur Məşədi Abbas qızı (otoylu,Əhmədovlar)
Qızlar:  Rahilə  Şəki  qızı +  Ramiz  Hüseyn oğlu (Bico,Talıf)
Rədmiyyə    Şəki  qızı + Sübhan Şahmar oğlu (Dəmircilər)

Lətif  + Yeganə  Mirzə qızı  (Məmmədcanlar) Səhrədar +  Solnaz Məstan (İspi)  (Qaradöşlər) Hüseyn  +  Arzu İzzət  qızı  (Qələndərli) Zöhrab  + Elmira + 1) Ənvər
+ 2) Qənbər
(hər ikisi qardaşdır)
Asif
Valeh
Vasif
Nağdalı
Günay
Gülbəniz
Fədail
Sevil
Könül
1) Ənvər
2) Qurban
2) Mehriban
2) Sevda

Məhəmməd   Meyfalı oğlu + Sara Xəlil qızı (tatlar)

Rafiq  + Maya Yasəmən  + Telman İslam oğlu (Abbasəllər)
Həsən
Sara
Oktay
Namiq
İlhamə

Bafta  Hüseyn  qızı  +
Gilas  Hüseyn  qızı   +
Nadirin qızı (adı  məlum  deyil +  Rza  (Təzə  Mansır)
Qızlar: 1.Gülsavat  Rza  qızı  + Oruc  Tağı oğlu (tat Tağılar)
2.Bahar  Rza  qızı   +  Cəfər (polu)  Əhməd  oğlu (Poluxlular)
Mansır  Rza oğlu  + Xanım  Əhməd qızı (Bədəlli)
Məhəmməd   Mansır oğlu  + Dursun  Məhəmmədəli qızı  (Abbasəlilər)

Rza   + Pəri Mübariz  + Firuzə Mirzə  + Nərminə(Təxi) Əli (Dəmirçilər) Həbib  + Ədaləd + Ülkər Hüseyin  qızı  (Bicoylu)
Solmaz
Aygün
Svetlana
Əli
Abbas
Vüqar
Rəqsanə
Əli
Kəmalə
Samir

Ardı

 Xanım   +  Vasib Ulduz +  Sabir Aybəniz  + Ürqiyyə  +  Mazim  (Vidi) Xıdır  oğlu  (Qazaxlılar)
Fəryad Əli
Cavid
Vaqif
Ümid
Xeyransa
Xəyalə
Xəyyam

Nəbilər
Iki  qardaş  bir  bacı  olublar.  Göyçə     mahalının  Basarkeçər   rayonunun   Qoşabulaq   kəndindən  gəlib  Toxluca  kəndində  məskulaşıblar.   Tayfa     Həsən  adlı   şəxsin   dörd  oğlu,  iki  (bəzi  versiyalara  görə   bir)  qızından  başlayır.   Həsənin  Nəbi,   Əmiraslan   adlı  oğlanları  və   bir   (adı  məlum  deyil)    Toxluca  kəndində,  Daşdəmir  Qazax     rayonunun    Qarahasanlı,  Aslan  isə   Gədəbəy   rayonunun   Atyeyən   məskunlaşıblar.
Bacılardan   biri   (adı   məlum  deyil)   Alı   sarı  Çoban   oğlu  (Poluxlu)  ilə  ailə qurub,  digər  qız   Kənkan    rayonuna  ərə   gedib ,   dəqiq   məlumat  yoxdur.
Tayfa   bəzən  Nəbinin oğlunun adı  ilə  Bəxtiyarlar  və qardaşı  Əmiraslanin  adı  ilə   Əmiraslanlar   (və ya Koncanlar)  adlanlrlar.
Həsən –  Daşdəmir:   Qazax    rayonun   Qarahasanlı   kəndində  məskunlaşıb.  Adları   məlum  olan Xançoban, Əsgər, Gülara  adlı uşaqları  olub. Digər   uşaqlarının  adları  məlum  deyil.
Aslan: Gədəbəy rayonun Atyeyən  kəndlərinin  məskunlaşıb.
Dəqiq  məlumat  yoxdur.
Nəbi  və  Əmiraslan   Toxluca  kəndində   məskunlaşıbıar.
                    Nəbi  +  Gülbahar  İman  qızı  (Yoloğlular)
Qız:  Əsmət   Nəbi  qızı  +  Murğuz  Məşədi  Məmmədalı oğlu (Arazlar)

Bəxtiyar  + Kövhər   Əli (Alı)  qızı (Məmmədbağırlar) Yadigar  + Həsir Aslan qızı (Dəmirçilər) (sonra  qardaşı Yaqub  alır) Yaqub  +  Həsir Aslan qızı (Dəmirçilər) (əvvəlcə qardaşı  arvadı  olub)
Musa
İsa
Həsən (müharibədə  həlak olur) İdris

İdris   Yaqub  oğlu  +  Səriyyə   Şirin  qızı (tat  Tağılar)
Qızlar: 1.Diləprüz  (Ülkər)  İdris  qızı  + Hünbət  Kamai oğlu (Dəmirçilər)
2.Gülara   İdris  qızı   +  Məhərrəm  Kərəm oğlu  (Qələndərli)
3.Hünbət  İdris  oğlu  (cavan  vəfat  edib)

Məhərrəm  +  Asya  Musa  qızı (Dəmirçilər) Xıdır (Mamed) +Cəmilə Məhəmməd  (Qara)  qızı (Bico) İmran +Ülkər  (Ağbulaq) Elman +Xatirə
Üzeyir
Şəhla
Rəqsanə
Kəmalə
Fərqanə
Qətibə
Xaliq
Tofiq
Rafiq
Ramin
Ramilə
Ədalət
Mətanət

İsə   Bəxtiyar  oğlu  +  Xülvər  Cəfər qızı (Arazlar)
Qızlar: 1.Nazilə  İsa  qızı + Cəfər  Müxtar oğlu (İvoylar)
2.Mahirə  İsa  qızı + Meyfalı  Mehralı oğlu  (Qələndərli)

Nuru  + Cəmilə Zirəddin+ Nailə  Eyyub qızı (Arazlar) Rahilə  +  Vahid
Arif
İlkin
Vüqar
Elvin
Sevda + Etibar Veysəl oğlu (otoylu  qara  Süleymanlar)
Nuranə
Murad
Esmira
Elmira
Aygün
Rasimə
Samir
Ruhiyyə
Aynur

Musa  Bəxtiyar  oğlu  +  Xətyə  Kərbalayı  Məmmədalı qızı (Pirvəklər)

Əli   +  Xanım  (Həqiqət)   Qənbər qızı (Hüsənlilər) Vəli  +  Manya  Səfər qızı (Dəmirçilər)
Sədaqət (Marus)  +  Əli Həsən oğlu (Bico)
İradə
Məlahət
Ruslan
Ramin
Səbinə  + Müzadil  Mahmud oğlu (İvoylar)
Ziyafət  +  Müzadil  Meyfalı oğlu (Qələndərli)
Zəminə

Əmiraslan
 

Salman Əsəd  +  Konça Cəmil  +  Konça  (qardaşı  vəfat  etdikdən  sonra  alıb)
Paşa Gülüstan
Zərnişan
Baxşəli

Əmiraslan
Cəmil  Əmiraslan  oğlu + Konça   (qardaşı  Əsəd   vəfat   etdikdən  sonra  alıb)
 Baxşəli   Cəmil  oğlu  + Xumar  Mustafa qlzl (Bico)  (Xumar  sonra   Vedidə   Musa  adlı    şəxslə   ailə  qurub   Əli  adlı  oğlu  olub)

Qurban  + Zəri  Mehti  qızı  (Yoloğlular) Fərman Nərman  + Fiora  Məhərrəm qızı (tatlar;  Hüseyin)
Vaqif
Nazim
Elşad
Əsəd
Cəmil
Fəridə
Xalidə
Səbinə
cavan vəfat edib Ayaz
Orxan
Kəmalə

                          
                          Qurban  Baxşəli  oğlu  +  Zəri  Mehti  qızı  (Yoloğlular)

Qızları 1.Fəridə  Qurban  qızı + Vəli (kosa) İsmayl oğlu (Dəmirçilər)
2.Səbinə   Qurban  qızı  +  (əmizadə  Paşanın gəlini)

Vaqif Nazim Elşad Əsəd

Ardı

Cəmil Fəridə Xalidə Səbinə

Nərman  Baxşəli  oğlu  + Fiora Məhərrəm qızı (tatlar;   Hüseyin)

Ayaz Orxan Kəmalə

Əsəd  Əmiraslan  oğlu  +  Konça

Gülüstan  +  Abbəsəli  (Süsənli) Zərnişan  + (Basarkeçər  rayonu)
Xıdır  –  5  oğlu
Sədir  –  2  oğlu  1  qızı
Cəmil

Paşa  Salman   oğlu   (Əmiraslanın  nəvəsi)  +  Hürü  İbrahim qızı (Abbasəllər) (Şəmistan  (Qara  Namaz) ilə  başanaqdır)
Qurban
Bayram
Ziyad
Fiora
Leyli
İsaq
Mileylə
 Qeyd: Əlavə   məlumat  aladıqdan  sonra  yazılacaq