Qazaxlılar, Rzaqulular

             Qazaxlılar,   Rzaqulular

Bu  tayfa  Qazax  zonası  tərəfdən gəlib  məskunlaşdıqlarına  görə “Qazaxlılar”  adlanırlar.  Qazaxlılar  tayfasının    özləri    Mansırlar, Tosunlar  və  Süleymanlılar  qoluna  bölünürdülər. Bu  tayfanın  məskunlaşmasını  III   qrupa  aid  etmək  olar.
Mansırlar
Mansur   (Mansır)  +  Hüsniyyə  Ələs  (Baba)  qizi (Ələslər)

Sayat + 1)Güllücə
+2)Telli
Mustafa + Telli  Novruz  Qızı (Ələslər)
1.1)Pənah
2.1)Teyfə +Bayram Rzaqulu oğlu (Rzaqulular)
3.2)Fərrux  (cavan  vəfat edib)
Vəli
Meyfalı
Əli  (cavan  vəfat edib)

Pənah  Sayat  oğlu  +  Səhnə  (Ağbulaq)  (bu Səhnənin  ikinçi   əri  olub, birinci   əri   Məhəmməd  Əziz  oğlu  olub (Abutalıblar))
Abbas Pənah  oğlu  +  Bafta  (Ağbulaq, xalası  nəvəsi)

Bayram  + Güləsər  Həvil qızı (Bakoylar) Zakir  + Rahilə Tanırverdi  qızı (Məşədi   Vəlilər) Firudin + Minayə   Nəcəf qızı  (Abutalıb) Vahid  + Alidə  (Şişqaya kəndi)
Rafiq
Firdovsi
Fizuli
Ceyhunə  +  İlqar  Əli oğlu (Dəmirçilər)
Anar
Abbas
Fərqanə
Könül Elnur
Ayxan

Ardı

Zahid +  Nazilə  (Şişqaya)  (qardaşı Vahid  ilə  həm  də  bacanaqdırlar) Münnəvər  + Sərvəz  Əmrah oğlu (Qələndərli) Zəhra  +   Zakir (Cil kəndi)
Cavid
Daşqın
Eltun
Etibar
Samir
Kövsər
İbrahim
Tərlan
Ceyran

Mustafa  Mansur  oğlu +  Telli  Novruz qızı (Ələslər)
Vəli   Mustafa   oğlu   +  Niyar  Baxşı qızı (Qələndərli)  (xalası qızı)

Xıdır  + Bafat  Əşrəf qızı(bax:   Alıkişilər  Bayramlı,  Ceyran) Nədir +  Maya   (Məkura) Mehralı  qızı  (Primlər) Sultanəli  +   Səlbi Gülzü +  Fətulla  (anası Nədirıərdəndir)
Nazir
Nazim(Vidi)
Şakir
Zakir
Vahid
Zahid
Zeynəb
Ceyran
Gülnaz
Fəridə
Mənsurə
Maisə
Məhərrəm
Şahin
Ramil
Pərvun
Manya
Qızılgül
Arzu
Almaz
Arifə
Şirin
Şamil
Bağman
Rövşən
Tacı
Siyavuş
Mərziyyə
Aygün
Elza
Şəhri(Məxi)

Ardı

Nabat   + Mamed Səfa  +  Muxtar  (Zəngibasar) Zafta  + Fərhad  Paşa oğlu (Ələslər,  Gədəbəydə  yaşayıb) Qutu
Afət
Seda
Ayaz
Qabil
Hünbət
Telle
Fizuli
o
Yeganə
övlad yoxdur

Xıdır  Vəli  oğlu   +  Bafta  Əşrəf qızı (bax:   Alıkişilər  Bayramlı,   Ceyran)
Qızlar: 1. Zeynəb   Xıdır  qızı +  Əli  İdris (Poluxlu)
2.Ceyran   Xıdır  qızı + Şamis  Səlim oğlu  (Abbasəllər)
3.Gülnaz  Xıdır  qızı + Yusif   Yunis   oğlu  (Alıkişilər)
4.Fəridə  Xıdır  qızı  +  Məzahir  Mehralı oğlu  (Qələndərli)
5.Maisə  Xıdır  qızı +  Nizami  Musa oğlu (Dəmirçilər)

Nazir   + Nazangül  Mehralı qızı  (Qələndərli) Nazim(Vidi)   +  Ürqiyyə Məhəmməd (təzə Mansır) Şakir  +  Nahidə Şəkər qızı (Dəmirçilər) Zakir +  Telli
Aqil
Aqilə
Nargilə
Ceyhunə
Xəyyam
Xeyransə
Xəyalə
Ruslan
Ramin
Anar
Sevinc

Ardı

Vahid + Türkan Zahid + Mənsurə + Mühəbbət
Lilgül Zakir
Aytac
Aydan
Aqil
Adil Aysun

Nadir  Vəli  oğlu  + Maya (Məkura) Mehralı  qızı  (Primlər)

Məhərrəm Şahin Ramil Pərvun

Ardı

Manya Qızılgül Arzu Almaz  + Novruz  Qəmət  oğlu (Binnətlər)

Sultanəli  Vəli  oğlu   +   Səlbi

Şamil  +  Şövkət Arifə  + Şirin  +
Elvin
q
Namaz
Türkan
Heydər

Meyfalı  Mustafa  oğlu   +  1)  Güllüzar İbrahim qızı (əmizada)
+ 2) Quba  Məşədi   Həsən   (Cığal)   qızı (Şavıllı)  (Quba  sonradan   Qaraqoyunlunun  Əmirxeyir    kəndinə   ərə  gedib)
+  3)  Bəsti  Hünbət qızı  (Şükürlər)
1) Zeynəb  Meyfalı qızı  + Şəkər  Şirin oğlu (Dəmirçilər)
2) Ziyat  Meyfalı oğlu  + Tamara  Əli qızı (Sərdərli)
Qızlar: 1. Zöhrə  Ziyat  qızı  +  Nurəli  Qasım oğlu (Tatlar)
2Firəngiz Ziyat  qızı  + Akif  Sərvəz oğlu (Məşədi İsmayıl)
3.Güləndam  Ziyat  qızı  +  Vidadi  (Dıdı) Əli oğlu (Dəmirçilər)
4.Kifayyət  Ziyat  qızı  + Zahid  Bəhram oğlu (Yoloğlular)
5.Məlahət  Ziyat  qızı  +  İman  Cilingir  oğlu  (Alıkişilər)

Əhməd  + Ədalət +  Ətrabə  Nizami qızı (Qılıclı) Akif  +  Nəzakət  Hüseyin qızı (Bico) Raya  +  Hünbət (Qaraqoyunlu)
Şirxan
Tamara
Gözəl
Sevinc
Ziyat Nurlan
Nihad
Xalıqverdi
Kəmalə
Əminə
Laçın

Meyfalı  Mustafa  oğlu   +  3) Bəsti   Hünbət qızı (Şükürlər) (Bəsti  əvvəlcə  Əli  Sərdar  oğlunda  ərdə  olub.  Əli  Sərdar  oğlu  vəfat  etdikdən  sonra  Meyfalı  alıb.)

Bayram  +  Şəfiqə Bahadur (Dəmirçilər) Tofiq  +  Zenfira Oruc  qızı (Qələndərli) Zərniyar +  Xudavedi
(Qaraqaya)
Zenfira  + 1)Elxan
+2)Dilqəm
Təhminə  +  Araz
(Qaraqoyunlu)
Elmira
Esmira
Lena
Xəyalə
Telman
Əfsanə
Asiman
Əyyub
Məhəbbət
Nəzakət
1.1) Qiyas
2.1)Niyaməddin
3.2) Elşən
4.2) Elşad
Dəyanət
Səxavət

                                          
      Tosunlar  tayfası  
    Qərib  + Ceyran  Məşədi Nəvi qızı (Dəmirçilər)
Qızlar: Çeşmə   Qərib  qızı + Həsənalı  Abbasəli oğlu (Abbasəllər)
Mədinə  Qərib  qızı + Cəlil  Namaz oğlu  (qara Namazlar)
Zəhra   Qərib  qızı  + Xalıqverdi  Həsən oğlu (Bico)

Tosun  +  Xanım   Əhməd  qızı  (Bədəlli) Dünü  + Həlimə  Əli qızı (Qazaxlılar) Qara  + Şəkər  Qulu qızı  (Ələslər)
Xumar
Lətif
Hüseyin
Aydın
Abbas
Ağamalı
Savat
Məhəmməd
Nərgiz
Sənəm
Süsənbər

Tosun    Qərib  oğlu  + Xanım Əhməd qızı (Bədəlli)
qızları: 1.Xumar  Tosun   qızı  + Məhəmməd  Hüseyin oğlu (Bakoy)
2.Aydın  Tosun   qızı  + Hüseyin  Şıralı oğlu (Əmirəhməd)
3.Lətif   Tosun  oğlu  (müharibədə  həlak olub)
Hüseyin  Tosun  oğlu  + Həmzəxanım ( Tovuz, və orada yaşayıb)

Müğdəd Səhəddin Afiqə Pakizə

Dünü  Qərib  oğlu + Həlimə  Əli  qızı (Qazaxlılar)  (Həlməni  sonra  Əhməd  Hacı Hüseyin oğlu alıb)
Ağamalı  Dünü  oğlu  (müharibədə həlak olub)

Abbas + 1) Tamara  (Qafan rayonu Oxçu kəndi)
+ 2) Şəfiqə  Cəfər qızı  (Qarazəngəllər)
Savat  +  (Hacımuxanlı)
1) Rəşid
2) Allahverdi
2) Samayə  (Hamaya)
2) Bəsti
2) Şəhla
2) Laləzər
Müseyib

Qara  Qərib  oğlu  + Şəkər  Qulu qızı  (Ələslər)
Qızları: 1.Nərgiz  Qara  qızı  + Şahniyar  Cəlal (Körük) oğlu  (Dəmirçilər)
2.Sənəm  Qara  qızı  + Məhəmməd  (Gümü)  Şaban oğlu  (otoylu  Gümülər)
3.Süsənbər  Qara  qızı  + Saleh Mehti oğlu (Yoloğlular)
Məhəmməd  Qara  oğlu  +  Ceyran   Rüstəm qızı  (Hüsənlilər;  Cileflər)
Qızlar: 1.Həqiqət  Məhəmməd  qızı +  Qənbər  İdris oğlu (dəli Kalı)
2.Nailə   Məhəmməd  qızı
3.Pəri   Məhəmməd  qızı
4.Əntiqə    Məhəmməd  qızı

İlqar Etibar Yadigar

 Süleyman  tayfası

Əli + 1)Zeynəb
+ 2)Gülxanım  (bax:  otoylu   Gümülər)
İbrahim  +  Nazlı  Məşədi  Vəli qızı (Məşədi  Vəlilər)
1) Həlimə
2)Adil (Edil)
2) Məcid
2) Namaz
Məhəmmədəli
Məhərrəm (cavan  vəfat edib)
Xəlil  (cavan  vəfat edib)
Güllüzar

İbrahim   Süleyman   oğlu    + Nazlı  Məşədi  Nəbi   qızı  (Dəmirçilər)

Məhəmmədəli Məhərrəm Xəlil Güllüzar  +  Meyfalı  Mustafa  oğlu (Qazaxlılar)
1.Dilbər  +  Məcid Əli oğlu (Qazaxlılar)
2.Bayram
Cavan  vəfat  edib Cavan  vəfat  edib Zeynəb   +  Şəkər  Şirin  oğlu  (Dəmirçilər)

Əli  Süleyman   oğlu  + 1) Zeynəb
+  2)Gülxanım (Basarkeçər, Daşkənd  Bax: otoylu, Gümülər)

1) Zeynəb  + 1)Dünü  Qərib  oğlu (Tosunlar)
+ 2)Əhməd  Hacı Hüseyin   oğlu  (Məşədi  İsmayıllar)
2) Edil  +  Fatma  İbrahim  qızı (Məşədi  İsmayıllar) 2)  Məcid   + Dilbər  Məhəmmədəli qızı (əmizada)(Qazaxda  Kosalar kəndində yaşayıb) 2)  Namaz
1) Abbas
1) Ağamalı
1) Savat
2) Sərvəz
2) Tükəzban
2) Suqra
Məhəmməd (Kolya)
Qənbər
Məhərrəm
Tamara
Manşa(?)
Həsən
Hüseyin
övladı  yoxdur

Adil (Edil) Əli oğlu + Fatma  İbrahim qızı (Məşədi  İsmayıl)

Məhəmməd Qənbər Məhərrəm Tamara Manşa

Məcid  Əli oğlu   + Dilbər  Məhəmmədəli qızı (əmizada) (Qazaxda Kosalar kəndində yaşayıb)

Həsən Hüseyin

Rzaqulular
Rzaqulu  + Zeynəb Ələs (Baba) qızı (Ələslər)
Qızlar:  Fatma  Rzaqulu   qızı  + Ramazan Qələndər oğlu (Qələndərli)
Snaxanım   Rzaqulu   qızı  +  Ələkbər  Əhməd oğlu (Cleflər)
Hədiyyə   Rzaqulu   qızı  + Əhməd İmamverdi oğlu  (Yoloğlular)

Bayram  + 1)  Zinyat (anası  Səhnə Ələs  (Baba) qızıdır  Ələslər)   (Bayramın əmisi qızı olub)
+  2)  Teyfə   Sayat  qızı (Qazaxlılar)
Qulu  +  Səhnə  Ələs (Baba) qızı (Ələslər)  (Səhnəni sonra Baxşı Kərbaiayı İsgəndər oğlu  alır) Hüseyin   + Muğət  Tağı  qızı  (Dəmirçilər)
1)  Qara (müharibədə həlak olub)
1)  Pürzə
2) Zilfi (cavan vəfat edib)
2) Minə + Musa   Qurban oğlu (Dəmirçilər)
Zinyat
Güllüzar
Temir  (müharibədə həlak olub)
Gilas

Pürzə   Bayram  qızı  +  Məhəmməd (Zəngibasar,  Xaçaparaq)

Gözəl   + Sultan (Sabirabad) Sona  + Qərib (Sabirabad) Kazım  +  Samaya  Oruc  qızı (Qələndərli)   (Sabirdbadda   yaşayıb)
Vəfadar
Firəvan
Gülsura
Azimə
Dilqəm
Minnə
Kəklik
Aqil
Almaz
Solmaz +Qulu Yəhyə oğlu (Minənin nəvəsi)
Samir

Gilas Hüseyin qızı +  (Akstafa)

Zəhra  +  Məhəmməd  Həmid oğlu  (Məşədi Vəli) Abbas Pəri Nərgiz
Yusif
Nasir
Nazilə  + Telman Şəmşid oğlu (qara  Mollalar)
Sevil