Dəli Kalı, Qara Namazlar, Arazlar, Mədətlər

Dəli Kalı, Qara Namazlar,  Arazlar,  Mədətlər
D ə l i   K a l ı
Məhərrəm  (dəli)  Kalı  oğlu  + Ballı  Qafar qızı (qara  Namazlar)
İki qızı olur və  hər ikisini  Məhərrəm  adlı  şəxs   alır (əslən Kəvərin  Hacı  Muxanlı  kəndindən  olub,  sonralar  Basarkeçərin   Dərə  kəndində  yaşayıb)
Qızlar: 1) Yetər Məhərrəm  qızı  +  Məhərrəm   =  Hüseyn,  Əhməd,  Məhəmməd
2) Tükəzban  Məhərrəm  qızı  + Məhərrəm  =  Sona,  Yetər
Qeyd: Əhməd  Məhərrəm  (Yetər) oğlunun  qızı  Bəyazı  Əhmədin  dayısı  nəvəsi  Məşədi  Əli  oğlu  Məhəmmədtağı  alır  (dəli Kalı)

Kərbalayı Qasım + 1) Bəsti  Cəfər qızı (qara  Namazlar)
+ 2) Məyxanım  Əmiraslan  qızı (Qılıclı)
Məşədi  Əli  +  Nisa  Məlikməmməd  qızı (tat)
1) İdris
1) Zəhra
2) Zeynəb
2)  Kövhər  (Köhər)
2) Səhnə
2) Fatma
Məhəmmədtağı
Məhəmmədəli
Zeynəb
Səhnə
Rübaba  (İrbaba)
Fatma
Məryəm

Kərbalayı Qasım   Məhərrəm  oğlu + 1)Bəsti Cəfər qızı (qara Namaz)
+ 2) Məyxanlm  Əmiraslan qıı (Qılıclı)
Qızı: 1.1)Zəhra  Kərbalayı  Qasım   qızı  + Məcid  Mahmud oğlu (Bədəlli)
2.2) Kövhər (Köhər) Kərbalayı  Qasım qızı  +  Cabbar  Əli oğlu (otoylu, Əhmədovlar)

1) İdris + 1)  Balaxatın (Ağbulaq)
+ 2) Niyar  (Ağbulaq)
2) Səhnə + Səməd (Ağbulaq) 2) Fatma + Şirzad (Ağbulaq) 2) Zeynəb
+ 1) Körük
+ 2) Məmməd (Tovuz)
1) Bayraməli
1) Xanımzər
2) Qənbər
Edalət
Dürdanə
Solmaz
Dilarə
Zərifə
İsmayıl
Vilayət
Məkura
Vaqif + Gülara Məstan qızı (bax: Bico)

İdris   Kərbalayı  Qasım   oğlu  + 1)  Balaxatın (Ağbulaq)
+ 2) Niyar  (Ağbulaq)
Qızı: 1) Xanımzər İdris qızı  + Məhəmməd  (Osman) Qurban oğ  (Alıkişilır  Bayramlı)
1) Bayraməli İdris oğlu + Çiçək  Məsid  qızı  (Bədəlli)

Rövşən  + Yasəmən Əmrah  qızı   (Arazlar) Qasım  + Məhərrəm   + Pərvanə  +  Məhərrəm Bayram  oğlu  (Alıkişilər)
Rəşad
Günay
Vüsalə
Səkinə
Türkan
Sevda

Ardı

Aybəniz  + Tanırverdi (Vedi,  Xalsa) Almaz + Kəmaləddin  Fərhad  oğlu   (Alğullar) Təranə  + Nəhcə (Sisyan) Kifayət + Sahib (Ağbulaq)
Aişə
Esmira
Aysel Nicat
Nihad
Murad
Mədinə

Qənbər  İdris  oğlu + Həqiqət  Məhəmməd qızı (Qazaxlılar,  Tosunlar)

Şahin Anar

Məşədi  Əli   Məhərrəm  oğlu +  Nisa  Məlikməmməd qızı (tat)
Qızları: 1.Zeynəb  Məşədi   Əli  qızı  + Məhərrəm  Şirəli oğlu (Məmmədbağır)
2.Səhnə  Məşədi   Əli  qızı  + İdris  İsrəfil  oğlu  (Nədirlər)
3.Rübaba  (İrbaba)   Məşədi   Əli  qızı  +  Qurban  Kərəm oğlu (bax:   Bədəlli )
Məhəmmədtağı  Məşədi  Əli oğlu   +  Bəyaz  Əhməd qızı (Dərəli)

Əliyənəqı + Dilarə  Əmirvar  qızı (Tatar Hasan) Şirazi   (Əli) +  Sara +  Həsən  Bayram  oğlu   (Bayramlı) Xədicə  + Xalıqverdi  (Ağbulaq)
Üzeyir
Şəhanə
Alidə
Bayram
Qüdsi
q
İsmayıl

Ardı

Ülkər  + (Naxçıvan) Həbibə + Vaqif Məhərrəm oğlu (Qələndərli) Leyla  + Əruz  +

Məhəmmədəli  Məşədi  Əli oğlu + Leylan  Qənbər qızı (kütül Hünbət)

Hüseynqulu + Sevda  Ələsgər  qızı (Molla  Cəfərlər) Mirzəməhəmməd   + Cəmilə Əblühəsən +  Elza  Hacan qızı   (Hüsənli) İzzət + Şəhla  Əli qızı (kütül Hünbət) (dayısı qızı)
 İsmayıl
Aygün
Səfunə + Ramin  Baba  oğlu (Şavıllı)
Ülviyyə
Nuranə
Nərmin
Aynur
Əli
Malik
Nisa
Kənan
Ləman

Ardı

Abbasəli  +  Səhila Zeynalabdin +  Səhila Məryəm   + Səfər Rza oğlu (Məşədi İsmayıl) Minayə +  Eldar Rəqiyyə   + Sənan
Leyla
Pərvin
İbrahim
Fidan
Məhəmmədəli
Banu
Ərtoğrul
Fərid
Rza
Xaliq
Xalid

Fatma  Məşədi  Əli  qızı   + Əmir  (Cil kəndi)

Firuzə Samayə Roza Minayə Zərifə Zərqələm

            Q a r a   N a m a z l a r
   Toxluca  kəndinə  bu  tayfadan  iki  qardaş  gəliblər – Dəli  Cəfər  və  Dəli Qafar   (Qəfər).  Bunların  Toxluca  kəndində  məskunlaşması  ikinci  qrupa  daxildir.
  Dəli  Cəfər
Qızlar:  1.Güllü    Cəfər  qızı +  Həsənalı  Niyaz  oğlu  (Niyazlar)
2.Aynaxanım    Cəfər  qızı  + Xudaverdi  Həsən oğlu (Xudular)
3.Bəsti   Cəfər  qızı   +  Kərbalayı  Qasım  (dəli    Kalı)
4.Nəcəf   Cəfər  oğlu  (cavan vəfat  edib)
Qara  Namaz  Cəfər oğlu  + Gözəl  Bədəl qızı  (Bədəlli)

Cəmil  +  Mədinə  Qərb  qızı  (Qazaxlılar, Tosunlar) Şəmgül + 1)Xanım (Şınıx)
+2)Zinyat (Şınıx)
Həsən  (Hasoy)  +  Zetnəb  Abbasəli qızı  (Abbasəllər) Şəmistan + Zəri İbrahim qızı (Abbasəllər)
Zeynalabdin
Əli
Əziz
Qutu
Mileylə
Lalaxanım
1) Dəmir
2) Əşrəf
2) Abuzər
2) Minayə
2) Şəfiqə
Mikayıl
Maral
Hamayıl
Səfayıl
Nərman
Srayıl
Süleyman(Seroj)
Telman
Mahmud
Sahib  (cavan  vəfat edib)
Qumaş

Cəmil  (Qara)  Namaz  oğlu  +  Mədinə  Qərb  qızı  (Qazaxlılar; Tosunlar)

1.Qutu   Cəmil  qızı  +  Heydər  Şükür  oğlu (Hallac  Şükürlər)
2.Mileylə   Cəmil  qızı  +  Əmirəli  Qara oğlu (Məmmədbağırlar)
3.Əziz  Cəmil  oğlu  (müharibədə həlak olub)
Zeynalabdin  Cəmil  oğlu + Güləsər

Akif Arlf Qara

Əli  Cəmil oğlu   +  Pürzə (Masis)

Firdovsi Sədaqət Nailə

Lalaxanım  Cəmil  qızı   +  (İravanlı)
İbad  Lalaxanım   oğlu  (Gəncədə yaşayıb)

Şəmgül  Qara  Namaz   oğlu  + 1)  Xanım (Şınıx)
+  2) Zinyat  (Şınıx)

1)  Dəmir 2)  Əşrəf 2)  Abuzər 2)  Minayə 2)  Şəfiqə
Nüşabə
Məhdu
Aidə
Xaliq
Yaşar
 Laçın
Pərvanə
Aftandil
Təranə
Dürdanə
İlham
Məzahir
Raqif
Vaqif
Tariyel
Şəlalə
Dürdanə
Ceyhun
Faiq (körpə  ikən  dünyasını  dəyişib)
 Behbudəli

Dəmir  Şəmgül  oğlu  +  Xatın  (Şınıx) 

Nüşabə Məhudi Aidə Xaliq Yaşar
Samir
Ramin
Nazir  (Cavan  dünyasını  dəyişib)
Emin
Elnue
Elçin
Samirə
Nuruş
Aynur
Vüsal
Xəyalə
Vüsalə
Ruslan
Elnarə
Tehran

  Əşrəf  Şəmgül  oğlu  +  Ceyran  (Tovuz)

Laçın Pərvanə Aftandil Təranə Dürdanə İlham
Esmira
Rübabə
Məryam
Ərəstun
Ceyran
Mansur
Rəşad
Zeynab
Əminə
Hüseyn
Səbinə
Aygün

Abuzər  Şəmgül  oğlu  +

Məzahir Raqif Vaqif Tariyel Şəlalə

Minayə  Şəmgül  qızı  +

Faiq Dürdanə Ceyhun
Körpə  ikən  dünyasını  dəyişib

Şəfiqə  Şəmgül  qızı  +

Behbudəli

Hasoy (Həsən) Qara  Namaz oğlu + Zeynəb Abbasəli qızı (Abbasəllər)
Qızları: 1.Hamayıl  (Hasoy)   Həsən  qızı  + Muxtar  Hüseyin  oğlu (Poluxlu)
2.Səfayıl  (Hasoy)   Həsən  qızı  +  Cəfər   Abduləli oğlu  (Poluxlu)
Mikayıl  Hasoy  (Həsən)  oğlu  +  Qumaş  Şəmistan qızı (Əmisi qızı )

Ələkbər + Aləmzər   Kərəm  qızı (Qələndərli) Süleyman + Flora (Basarkeçər, Qanlı kəndi) Sabir + Flora (Sisyan) Qumru +
İsmayıl
Mehriban
Əlişir
Asimə
Qumaş
Günay
Nigar

Maral  Hasoy (Həsən)  qızı  +  Mehti (irəvan, Gəncədə yaşayıb)

Telman  +  Aybəniz Süleyman  (Elman) Zenfira Südabə
Ruslan
Cavidan
Türkan

Şəmistan  Qara  Namaz   oğlu  +  Zəri  İbrahim qızı (Abbasəllər)
Qızı: Qumaş    Şəmistan  qızı  + Mikayıl (əmisi oğlu)

Srayıl  + Ceyran   Hüseyn qızı (Pirvəklər) Nərman  +  Xanım Hüseyn qızı (Binnətlər) Süleyman (Seroj) + Sara (Şəmistanın   xalası nəvəsi) Telman + 1)Leyla (Qax)
+ 2)Pakizə
Mahmud + Rübabə (xalası Şövkətin qızı)
Oktay
Kərəm
Məhəmməd
Əli
Ulduz
Qətibə
Almaz
Aynurə
Zeynəb
Həsən(Tofiq)
Güllü  + Arif Ramazan  oğlu(Alıkişilər)
Xalidə
Bəsti
Aybəniz
Urziyyə
Flora
Ruhiyyə
Aidə
Xatirə 1)Məhəmməd
2) Bəşir
2) Bahar
Elçin
Könül

  Srayıl    Şəmistan  oğlu  + Ceyran  Hüseyin  qızı (Pirvəklər)    

Oktay Məhərrəm Kərəm Əli
       

 ardı

Ulduz Qətibə Almaz Aynurə Zeynəb

   Dəli  Qafar  (Qəfər)
Qızlar: 1.Ballı   Dəli  Qafar   qızı  +   Məhərrəm   Kalı oğlu  (dəli  Kalı)
2.Xatın   Dəli  Qafar   qızı +   Həzrətqulu  Məşədi   Vəli   oğlu  (Məşədi Vəlilər)

Ələkbər +Pəri  Məşədi İsmayıl qızı (Məşədi İsmayıl) Ələsgər  + Pəri  Məşədi İsmayıl qızı (Qardaşı  dünyasını  dəyişdikdən  sonra  alıb ) (Məşədi İsmayıl)
Zeynəb
Tükəz
Məhəmmədəli
Abbasəli
Səhnə

Tükəz  Ələkbər qızı  + 1)Molla Əhməd  molla Ramazan oğlu (qara  Mollalar)
+ 2)Məhəmməd  Əhməd oğlu (Məşədi   Vəli,  Sedilli)

1) Mustafa   + 1) (Qaraqoyunlu)
+ 2)  Mələk  Məhərrəm  qızı  (bax: Yoloğlular, Mələk)
2) Qurbam  + Niyar (Ağbulaq)
 1) Əsli
2) Hüseyn
2)  Atabəy  (Həsən)
2) Zynəb
Abbas
Əli
Xanbaba

Zeynəb  Ələkbər qızı  +  Məhəmməd (Dərə)

Əli Vəli Fatma Maya

Ələsgər  (Dəli)  Qafar  oğlu  +  Pəri  Məşədi İsmayıl qızı (Məşədi İsmayıl)
Qızı: Səhnə  Ələsgər   qızı  + Kərbalayı  Məhəmməd  Hacı Ocaqverdi  (Alıkişilər)
Məhəmmədəli  Ələsgər  oğlu  +  Zeynəb  Həsən  (qalayçı)  qızı (Məşədi  İsmayıl)  Zeynəbi  (qalayçı)  Həsən  qızını  sonra  Əhməd  Bədəl  oğli  alıb (Bədəlli)  Məhəmmədəli   II  müharibəsində   həlak  olub.
     Abbasəli  Məhəmmədəli oğlu   (müharibədə həlak olub)
 

        A r a z l a r
  Bu  tayfa  Basarkeçərin  Aşağı  Şorca  kəndindən  gəlib  məskunlaşıblar.
  Araz  + Aynaxanım  Abdulla  qızı (qara  Abdullalar)
Qızlar: 1.Yasəmən  Araz  qızı  + Şirin  Ələkbər oğlu   (Ələslər)
2.Hürnisə (Zərri)  Araz  qızı  +  Bayram  Mədət  oğlu   (qara  Abdullalar, daysı  oğlu)
3.Məliknisə  Araz  qızı  + Teymur  (bax:  qara   Abdullalar)

Məşədi   Həsən  + Məşədi  Nazdı Məşədi Məmmədalı + Abdulla + Salatın (Ağbulaq) Məşədi  Avıl +   Həsrət  Süleyman  qızı  (Hüsənli)
Məşədi   Səfər
Cəfər
Şərabanı
1.Murğuz
2.q
3.q
1.Kamal
2.Bəşir
3.Göyərçin (Köhər)
Məhəmməd
Əhməd
Adil
Sənəm

Məşədi   Həsən  Araz   oğlu   + Məşədi  Nazdı
Qızı: Şərabanı  Məşədi   Həsən  qızı  +  Məhəmməd Hacı  Hüseyin oğlu (Məşədi  İsmayıl)
Məşədi Səfər Məşədi Həsən   oğlu  +   Məşədi   Nazdı
Saleh  Məşədi Səfər oğlu  (Müharibədə   həlak  olub)

Mileylə Məşədi Səfər qızı (cavan  vəfat edib)
Əmrah  Məşədi  Səfər  oğlu  + Sona  Əli qızı   (otoylu,   Novruzovlar)
Qızlar: 1.Təranə  Əmrah  qızı  + Vaqif  Hüseylnqulq oğlu (Tavarlar)
2.Alidə Əmrah  qızı  +  Bayram  Allahyar (Mürtüz)  oğlu (hallaclar)
3.Mahizər Əmrah qızı  + Vidadi(Tahir) İsmayıl oğlu (Primlər)
4.Yasəmən  Əmrah  qızı  +  Rövşən  Bayraməli  oğlu (dəli Kalı)
5.Abdulla  Əmrah  oğlu (cavan vəfat edib)

Pənah  + Mehriban  İsgəndər qızı (tatlar) Saleh  +  Şəfiqə  (Şorca  kəndi)
Elşin
Samirə
Leyla
Vüsal
Əfsanə

Pənah  Əmrah   oğlu   +  Mehriban İsgəndər qızı (tat)

Elçin Samirə Leyla

Saleh  Əmrah oğlu  + Şəfiqə (Şorca  kəndi)

Vüsal Əfsanə

Manaf  Məşədi Səfər  oğlu + Selyan   Kamal   qızı (Dəmirçilər)

Asif   + Hacı İman  + İmran + Məlahət Reyhan  +  İlham Abbas  +  Arzu
1.Sakit
2.o
3.q
Təbriz
Solmaz
Aysel

ardı

Hacl Şahin + Günel Vaqif +  Şəhla  Əli  qızı (dayısı  qızı, Dəmirçilər) Nərminə  +  Müzənfər Behbud oğlu (Yoloğlular) Oruc  +  Tamilə Hünbət qızı (İvoylar)
Məmmədəmin
Murtuza
İlkin
Şəbnəm
Qalib
Ruslan
Leyla
Araz
Ayaz
Yeganə

Cəfər   Məşədi  Həsən   oğlu  +  Sənəm  Avıl qızı  (Əmi uşağı)
Qızlar: 1.Xülvər  Cəfər   qızı +  İsa Bəxtiyar  oğlu (Nəbilər)
2.Tamara  Cəfər qızı + Veysəl (qara) Süleyman oğlu (otoylu   qara  Süleyman)
Eyyub  Cəfər oğlu  + Xavər (Əmirxeyir)

Yusif   + Minayə Nəsib  +  Xalidə (Şorca) Ramiz  +  Esmira Mübariz   +  Nətavan (dayısı  qızı) Nailə  +  Zirəddin  İsa (Nəbilər)
Eıdar
İlqar
Elburus
Emin
Elnur
Xeyransa
Fuad
Fidan
Nahid
Rüfət
Nuray
Murad
Esmira
Elmira
Aygün
Rasimə

Ardı

Tamilə + 1) Kamil  Rüstəm  (Bico)
+2) Valod (xalası  oğlu)
Zenfira  +  Bəxtiyar (Şorca) Aslan  +  Məlahət Məhərrəm  qızı (Məşədi  İsmayıl) Aybəmiz   +  Rövşən
1)Simuzər
2)Siyavuş
Cavahir Ülvi
Ümid

İsrail (Həsən) Cəfər oğlu  +  Səkinə  Məstan  qızı  (Binnətlər,  Kalvəllər)

Məhərrəm  + Şəhla İlham  + 1)Elnarə
+ 2) İlhamə
İlqar  + Aybəniz Dilqəm  + Gülnar Rəfiqə  +  İlyas (xalası Fatmanın  oğlu)
Fərid
Kənan
Fəridə
1) Nicat
1) Səkinə
2) Mövsum
2) Selcan
Cəfər
Zülfüqar
Zəfər
Suqraxanım

Ardı

Şəfiqə  +  Məhərrəm Sərvəz (Məşədi  İsmayıl) Xatirə  +  Yusif  Mahmud (Bico)  (xalası oğlu) Gülbəniz  +  Əli Güləndam  +  Rauf Xalidə  + Ariz  Nuru oğlu (Nəbilər)
1.Anar
2.Məlahət +Aslan Eyyub oğlu(Arazlar)
Mehti
Vüsal
Bəsti
Səma
Toğrul
Fənirə
İlkin
Vüqar

Məşədi   Məmmədalı  Araz   oğlu  +
Murğuz  Məşədi  Məmmədalı  oğlu +  Əsmət  Nəbi  qızı (Nəbilər)
Qız:  Səkinə  Murğuz  qızı  +  Bəhram  Nəcəf  oğlu  (Yoloğlular)
Qurban  Murğuz oğlu  + Zəhra  Qasım qızı (Bico)

Zakir  +  Rahilə  Aslan qızı (Alıkişilır) Sabir  +  Ülviyyə (Basarkeçər) İbrahim  +  Gülər (Masis)
Samir
Samirə
Araz
Şamil
Məmmədəli
Cavid

Ardı

Müzahim  +  Şövqiyyə (Ağcabədi) Solmaz + Səlminaz  + Teyyub   (Ağcabədi) Yeganə  + Tofiq (Ağcabədi)
Səbinə Ayxan Könül
Ayan

Novruz  Murğuz oğlu +   Şəfiqə  Səməd qızı  (bax: Yoloğlular,  Mələk)

Nizami Nazim Niyazi Qəndab

Abdulla  Araz  oğlu  +   Salatın (Ağbulaq)

Kamai  + (Qaraqoyunlu   Salah  kəndi) Bəşir + (Akstafada yaşayıb) Göyərçin  (Köhər)  + Abbas (Dəliməmmədli)
Ocaqverdi (Araz)
Eldar
Tamara
Roza
Vahid
Adoş
Yetər
Ziyadxan
Adil
Dilarə
Gülara
Solmaz

  Məşədi  Avıl   Araz  oğlu  + Həsrət  Süleyman qızı  (Hüsənli)
1.Məhəmməd  Məşədi  Avıl   oğlu  +  Səltənət (övladları olmay)
2.Əhməd Məşədi  Avıl   oğlu  (müharibədə həlak olub)
3.Adil Məşədi  Avıl   oğlu  (cavan vəfat edib)
4.Sənəm  Məşədi  Avıl  qızı + Cəfər (Əmisi oğlu)

 Qara   Abdullalar
Qara    Abdulla

Mədət   + (Şınıx) Əsədulla + Ceyran  Bayram  qızı  (Alıkişilər  Bayramlar) Cəlal Aynaxanım + Araz
(Arazlar)
Kazım
Bayram
Rəhim
1.Leylan
2.Tərlan  
3.Bədəl
4.Hüseyin
Musa
İsa
Bafta
Məşədi   Həsən
Məşədi  Məmməədalı
Abdulla
Məşədi  Avıl
Yasəmən
Hürnisə (Zərri)
Mələknisə

Mədət  Qara    Abdulla   +  (Şınıx)

Kazım  +  Əsmət (Şınıx, Düz  Rəsilli) Bayram + Hürnisə(Zərri) Araz  qızı (Arazlar) Rəhim + 1) Tərlan (İvoylar)
+ 2)Zeynəb (Şınıx,xalası  qızı)
Məsim
Fərzalı
Zeynəb
Məhəmməd Məhərrəm

Məhərrəm Rəhim oğlu + Sücaət Vəli (Allahyar) qızı (Poluxlu)

Məhəmməd Bayram oğlu  + 1)Zinyat Əli qızı (Dəmirçilər)
+ 2) Reyhan  (Ağbulaq)

1)  Narın 2) Sehran 2)  Ceyran 2)  Bəsti 2)  Məleykə

Ardı

2)  Əhməd 2)  Mahmud 2)  Ələkbər 2)  Ənvər

Fərzalı  Kazım oğlu + Gilas İslam qızı (Məmmədcanlar)

Sadiq Xəyal Ləman

Zeynəb Kazım qızı  + 1) (Tovuz)
+ 2) Abduləli (Ağbulaq)

1) Rəşid 2)  Kərəm 2)  Novruz 2)  Azad 2)  Fatma 2) Tamara

Məsim  Kazım oğlu + 1) Sona  (Əmirxeyir)
+ 2) Qaratel  Bayram qızı (bax:Alıkişilər, Zilfi)

1) Vaqif + Kimya 1) Yaqub  + Rəşxəndə  Mirzə  qızı (Məşədi  Vəlilər) 1)  Arif +  Dilbər Əli qızı (Sedilli) 1)  Zöhrə + Əlvan (Ağcabədi)
Cavanşir
Günay
Elnurə
Xəyyam
Gündüz
Pərviz
Şahnaz  +  Vüsal  (Qulu) Əmirulla  (xalası  oğlu)
Rahib
Rahibə
Mənsurə
Rəşidə
Gülara
Türanə
Bəhirə

Ardı

1) Rəfiqə  +  Kərəm (Ağbulaq  (anası   Zərnişan  Vəli  qızıdır,  Yoloğlular)) 2)  Asif   + Yasəmən  Sərvəz  qızı (Məşədi  İsmayıl) 2)  İlhamə  +  Osman
Emin
Esmira
Elvin
Eşqin
Yeganə
Hüseyin
Ahilə
İlahə

Leylan  Əsədulla  qızı +  Əşrəf
Qızlar : 1.Bafat  Əşrəf  (Leylan) qızı  +  Xıdır  Vəli  oğlu (Qazaxlılar)
2.Kifayyət (Biliş) Əşrəf  (Leylan) qızı  +  Musa  Cəlal  oğlu (əmisi  oğlu)
Cahan  Əşrəf  (Leylan)  oğlu  + Səlminaz  Bahadur qızı (Dəmirçilər)

Azər Etibar Şəlalə Qızılgül Nuriyyə

Qeyd:  Əşrəfin  Teymur  adlı  bir qardaşı  da  olub.  Teymur  Arazın  qızı  ilə  aiılə  qurub.  Əlavə  məlumat  yoxdur.
Cəlal     qara    Abdulla  oğlu + Niyar (uşaqları Akstafa şəhərində yaşaylblar)

Musa + Kifayyət (Biliş) Əsədulla qızı
(əmi  uşağı)
İsa + Bafta +
Akif
Asif
Mərziyyə
Təranə
Akif + Məkura  Aslan qızı (Alıkişilər  Bayramlı)

Musa  Cəlal  oğlu + Kifayyət  (Biliş)  Əsədulla  qızı (əmi uşağı)

Akif Asif Mərziyə Təranə