Otoylular

Otoylular

Bu  fəsildə  Otoylular,   yəni  1905-ci  ildə   Göyçə  mahalının  Kəvər  rayonundan, Qırxbulaq  mahalından,   Dərəçiçək   mahalından   qovularaq   gələnlər,  Basarkeçərin  rayonunun  Daşkəndindən  gələnlər  və  başqa    səbədlərdən  Qərbi  Azərbaycanın  digər  ərazilərindən  Toxluca   kəndinə   gəlib  məskunlaşanlar  daxil  edilmişdir.

 Məşədi   Həsən  İrəvan   şəhərindən  gəlib məskunlaşıb.
Məşədi  Həsən

Musa  + Şaban   (Qazax  mahalı  tərəfdən) Səfər  +1) Giləxanlm  Bayram qızı  (Alıkişilər  Bayramlı)
+ 2) Gədəmçə  İbrahim qızı   (Binnətlər,Çöpüklər)
Isa + Anaxanım  (bax:  Gilə  Bayram)
(Anaxanım   sonra  Həmidə  ərə  gedib )
Hüseyn
Ətlaz
Bafta
Gilas
1) Sınaxanım
1)Abbas
1)Qurban
2) Güldəstə
2) Kəmənçə
Məhəmməd

Qeyd:  Abbas  Səfər  oğlu  və  Qurban  Səfər  oğlu   II  Dünya  müharibəsində  qalıb

Səfər  Məşədi  Həsən  oğlu +1) Giləxanlm  Bayram qızı  (Alıkişilər  Bayramlı)
+ 2) Gədəmçə  İbrahim qızı   (Binnətlər,Çöpüklər)
2) Güldəstə  Səfər  qızı + İslam  Kərbalayı  Vəli oğlu  (bax: Məmmədcanlar)

1) Sınaxanım   Səfər  qızı  + (Qazax,)   bir qız olub  –
Gülara  Sınaxanım  qızı  + (Qazax)   bir qız 
Nargilə   Gülara  qızı   + (övlad yoxdur)

2)Kəmənçə  Səfər  qızı  + (Ağbulaq)

Musa Məryəm Ceyram Məsmə

Musa  Məşədi  Həsən   +  Şaban
1.Bafta  Musa  qızı + Rüstəm  Aslan  oğlu (bico)
2.Gilas  Musa  qızı  +  Məmməd  Kərbalayı  Məhəmməd oğlu (Aılkişilər)
Hüseyn  Musa  oğlu +  Çiçək Teymur (Temir)  qızı (Alıkişilər)
Qızlar: Bağdagül   Hüseyn  oğlu  +  Tapdıq Məmməd  oğlu (Alıkişilər)

Nuru  + Məhərrəm  + Pakizə Məhərrəm (Alıkişilər) Məhəmməd +  Sədaqət   Aslan  qızı (Alıkişilər) Əhməd  + Həqiqət  İsmayıl qızı (Dəmirçilər) Gülxanım
1.Əli
2.Aynurə
3.Əfsanə
4.qız
Namiq
Nadim
Səadət
Rəfail
Rakiyyə
Azər
Aydın

Ətlaz   Musa  qızı  + Qurban (Akstafa)

Bayram Əli Vəli

İsa   Məşədi  Həsən  oğlu   + Anaxanım
Məhəmməd   İsa  oğlu  + 1)

İsa Əli

1) Məhəmməd   İsa  oğlu  + Sura  Qara  qızı  (Nədirlər)

Əli Həsən Mübariz Minayə +Qurban Hidayət  oğlu Fizzə Maya (Nəzakət)
+1)Kamal
+2)Mayıl
Mamed
Eyvaz
q
Rəşad
q
q
Elnur
Sevinc
Rəna
Rəqsanə
Gülnar
1)Akif
1)Azər
2)Ramilə
2)Samirə
2)Samir

qeyd:  bax;  Alıkuşilər,  gilə  Bayram

 Gümülər
Şaban   Allahverdi  oğlu  Basarkeçərin  Daşkənd  kəndindən  gəlib  məskunlaşıb.  Onun  üç  bacısı  da  kənddə  ərdə  olublar.
Təzə  Məhər (+ Konça  Kərbalayı  Oruc qızı (Kalvəllər))  və  onun  bacısı  Zəhra ( + Avdı  Qurban   oğlu   (Alıkişilər,  Bayramlar))  isə  Şabanın  qohumları  olub
Kərəm  Hüseyn  oğlu (bax:  Qılıclı  Balı  Sultan)   isə təzə  Məhər   və  Zəhranın   (təzə  Məhər  və  Zəhra   qardaş – bacıdırlar)   dayısı  oğlu  olub.
Bacıları:
1. Xırdaxanım  Allahverdi  qızı   + Zaman  Ələsgər  oğlu  (Molla Cəfərlilər)
2.Anaxanım   Allahverdi  qızı     +  Əli   Məmməd  oğlu  (Qarazəngəllər)
3.Giləxanım    Allahverdi  qızı   +  Əli  Süleyman  oğlu  (Qazaxlılar)
Şaban  Allahverdi  oğlu  +  Anaxanım    Alı  qızı   (Hüsənlilər)
Qıı: 1. Məyxanım  Şaban  qızı  + 1) Camal  Kərim oğlu (Dəmirçilər)
+ 2) Həsənqulu Budaq oğlu (Budaqlar)
2.Vəli  Şaban  oğlu  (müharibədə həlak olub)

Həvil  +  Güləbatın  Mustafa  qızı  (Bico)
(sonra   müharibədə həlak  olub)
Məhəmmədəli + Mamed  + Məhəmməd(Gümü) + Sənəm  Qara  qızı (Qazaxlılar; Tosunlar) Əsli + (Zəngibasar, Zəhmət)
Fərman Vidadi
Valeh
Vahid
Səyyarə
Tamara
Matan
Vaqif
Leyli

Fərman Həvil oğlu

Səfər Şahin Naibə Rahilə

  Təzə  Məhər  +  Köncə  (Konca)  Kərbalayı  Oruc  qızı (Kalvəllər)
Qeyd:  Təzə Məhərin   bacısı   Zəhranı   Avdı  Qurban  oğlu   (Bax:  Alıkişilər  Bayramlı)   alıb.  Dayıları   oğlu   Kərəm   isə   Məyxanım   Xamoy  qızı   (bax:  Qılıclı  Balı  Sultan)   ilə    ailə   qurub.  Oniarla   qohum  olan Şaban  Hüsənlilərdən  olan   Anaxanım   Alı  qızı  ilə,  bacıları Xırdaxanım  Molla Cəfərlilər  Zamanı  ilə, Anaxanım  Qarazəngəllərdə  Əli  ilə, Giləxanım  Əli Süleyman oğlu (Qazaxlılar) ilə ailə  qurur. (həmçinin  bax: Qılıclı, Balı Sultan və otoylu Gümülər)
    
Qızları: 1.Dursun  Məhər  qızı  +  Nəsib  Ayvaz  oğlu (Dəmircilər)
2.Gülüstan  Məhər  qızı  +  Abdulla  Kərəm oğlu (bax: Balı  Sultan)

Fərman  + İmran  +  Zeynəb  Həsən qızı (Alıkişilər)

     Əmir  +  Zəhra   Məmməd  qızı  (Binnətlər)
Bacıları : 1.Dostu  + Məhərrəm  İman  oğlu (Yoloğlular)
2.Bahar + Nağı  Həsən oğlu (Poluxlu, Tavarlar)

Səkinə +1) Əkbər Hüseyn oğlu (Poluxlu)
+2) (Gəncədə yaşayıb)
Fatma   + Gədəbəy Çeşmə
1) Gülara  + Tapdıq  Vəli  oğlu  (Yoloğlular)
1) Zəhra
2) Səməd
2) Rəfiqə
2) Raziyyə
2) Tərminə
Leyli

    Zəhra   Əkbər  qızı   + Gülalı (Ağbulaq)  =  Rahilə,  Afət (bax:  poluxlular)
 Şirməmməd  bacısı  Bədir ilə Toxlucaya  Axta (sonradan  Razdan)  rayonundan, (Dərəçiçək  mahalından)  gəlib məskunlaşıblar. Bədir  Toxluca  kəndində  Əhməd  Hacı Hüseyn oğli (bax:  Məşədi İsmayıllar)  ailə  qurmuşdur
Şirməmməd  + Telli  Bayram  qızı  (Alıkişilər Bayramlar)
Qız: 1.Asya  Şirməmməd  qızı   + 1) Xıdır Allahverdi  oğlu  (oyotlu)
+ 2) Azad  Qurban  oğlu (Yoloğlular)
2.İspəndiyar  Şirməmməd  oğlu  (cavan  vəfat edib)
Əliyar  Şirməmməd  oğlu  + Fatma   Paşa  qızı  (kütül Hünbət)
Qızlar: 1. Mətanət  Əliyar  qızı + Nurəddin Seyfəli oğlu (tat Cabbar)
2.Sevil  Əliyar   qızı  +Eldar  Xıdır  oğlu (Cleflər)
3.Zəminə   Əliyar   qızı  + İntiqam  Yəhya oğlu (Alğullar)

Fərman  + Humay  İslam qızı (otoylu, Novruovlar) Elman + Zülfiyyə

Alapapaqlar   –  Allahverdi   Tovuzun  Bozalqanlı  kəndindən  gəlib  məskunlaşıb.  Bozalqanlı  Aşıq  Hüseyinin   bacısı  tumat  Tellini  qaçırdıb  Toxluca   kəndində  sığınacaq  tapıb  və  orada  məskunlaşıb.
Allahverdi + (tumar) Telli 

Hüseyn + Savat Mədət  qızı (Qələndərli) Mehman Məstan Niyar + Əsəd (Ağbulaq)
İsmayıl
Göyüş  (müharibədə  həlak olub)
Oruc
İspi
Navat
Manya
Sura
Mahmud
Qüdrət
Məhərrəm Sarı
Tamaşa
Qaratel

Hüseyn  Allahverdi  oğlu  + Savat  Mədət  qızı (Qələndərli)
qızları: 1.Manya  Hüseyn  qızı + Bəylər Alməmməd  (tatar Hasan)
1.Sura  Hüseyn  qızı  + Bayraməli Abuzər oğlu (bax  Kalvəllər,  Püstə)
Nabat Hüseyn qızı + 1) Məhərrəm (Qaraqaya)
+ 2) Məhəmməd (Ardanış)
+ 3) Tamaşa  Xudaverdi oğlu  (bax: Xudular)

1) Əhməd + Səriyyə  (Qaraqaya) 2) Adilə +  Mərcan Həsən oğlu (Alıkişilər)
Məsim
Azər
Hökümə
Pərvanə
Səbinə
Hüseyn
Vidadi
Vaqif
Firdovsi
Tahirə

Hüseyn  Allahverdi  oğlu  + Savat Mədət qızı  (Qələndərli)

İsmayıl  + Dursun  İbrahim (Qılıclı) Oruc  + Xanım (Tovuz) İspi + 1)Qostan  İbrahim  qızı  (Qələndərli)
+ 2) Şəhri (Tovuz)
Vahid Qiymət
Telman
Dilşad
Mamed
Tofiq
Rafiq
İlham
Alim
Sənəm
Solmaz
1)Tərminə
1)Təranə
2) Yaşar
2) Pakizə

Vahid  İsmayıl  oğlu + Fazilə  Hüseyin (Müğdəd) (Nədirıər)

İsmayıl Elvin Günel

  Allahverdi  –  1905-ci ildə  Kəvər rayonundan gəlib məskunlaşıblar  
  
   Allahverdi   İbrahim  oğlu + Bahar Məmmədcan qızı  (Məmmədcanlar)
Qızlar:
1.Sənəm Allahverdi qızı + Həmid Hacı Hüseyn oğlu (Məşədi İsmayil)
2.Sədət Allahverdi qızı + Sarı Mehralı oğlu (Primlər)
3.Savat  Allahverdi qızı + Bəhlul Aslan oğlu (Şavıllı; İmamqulular)

Xıdır  + Asya  Şirməmməd qızı  (otoylu Şirməmməd) Ibrahim + 1)Sənəm  Paşa qızı (Hallaclar)
+2) Həyat (əvvəlcə  Qədim   Şəmistan oğlunun   (Qılıclı)  arvadı olub)
Nəbi  + Qətibə  İdris  qızı  (Nədirlər)
1.Nübar  +  Ələkbər  Rüstəm  oğlu  (Yoloğlular) 1) Vahid
1) Vidadi
1) Adət
1) Ədalət
1) Əlisa
2) İntiqam
Nizami
Xaqani
Firdovsi
Yasin
Əli
Məhəmməd
Firdovsi
İlahə
Aynurə

İbrahim Allahverdi oğlu + 1)Sənəm Paşa qızı (Hallaclar)
+ 2) Həyat (Əvvəlcə Qədim Şəmistan oğlunun (Qılıclı) arvadı  olub)

1) Vahid + Sona (Ağbulaq) 1) Vidadi + Maral  (Ağbulaq) 1) Adət  +  Səbinə 1)  Ədalət + 1)  Əlisa  + Könul Məhəmməd qızı (Qələndərli) 2)İntiqam
+
Vüqar
Günel
Şölə
Vüsal
q
Azadə
İbrahim
Sahilə
Elməddin
q
Nicat
q

Nəbi  Allahverdi  oğlu + Qətibə İdris qızı (Nədirlər)
qızları:  1.İlahə  Nəbi  qızı  + İlqar Nağı oğlu (Qılıclı)
2.Aynurə  Nəbi  qızı + Orxan Əhməd (Qələndərli)

Nizami + Dinarə Məhəmməd qızı (Budaqlar) Xaqani Firdovsi Əli Məhəmməd Yasin
Ayxan
Toğrul
Nigar

 Novruzovlar
Novruzov  Əli    Kəvər  rayonundan  gəlib  məskunlaşıb.  Qardaşlarından biri  Qaraqoyunlunun  Salah  kəndində,  digəri  isə  Qazax  rayonunda  yaşayıblar.
   Əli  + Zərnişan  Xudaverdi  qızı  (Xudular)
Qızlar: 1. Sona  Əli  qızı   +  Əmrah Məşədi Səfər  oğlu (Arazlar)
2.Qələmzər  Əli  qızı +  Abbas  İbrahim  oğlu  (Abbasəllər)

İslam + Billur (Totu) Məhərrəm qızı (tat  Hüseyin) Azad + Tahirə Vəli + Solmaz Rəsul qızı (Hallaclar Şükürlər)
Əli
İradə
Ruziyyə
Arzu +
Tunzalə
Humay
Lena
Afina
Leyla
Qalib
Mütalib
Natiq
İlham
İlqar
İbad
Şirazi
Afəridə

İslam  Əli  oğlu  + Billur (Totu) Məhərrəm qızı (tat Hüseyin)
Qızlar: 1.İradə  İslam  qızı + Mahir Əli oğlu (Alıkişilər)
2.Arzu  İslam  qızı + Fərman Əlyar (Otoylu, Şirməmməd)
3.Tunzalə  İslam qızı +  Babək Xıdır oğlu (Hüsənnilər, Cleflər)

Əli  Ruziyyə Humay Lena Afina Leyla

    Azad  Əli  oğlu    + Tahirə

Qalib + Sevda  Müzənfər qızı (Poluxlu;  Tavarlar) Mütalib + Ruzanə  (dayısı  qızı) Natiq + Lena İslam qızı (əmisi qızı)
Aygül
Aliyə
Nural
Esmira
Əlixan
Səbinə

Vəli   Əli  oğlu  + Solmaz  Rəsul qızı (Şükürlər)

İlham İlqar İbad Şirazi Afəridə

  Qara  Süleymanlar bu  qardaşlar da Kəvərdən gəliblə.

Süleyman + Mürəbbə Məşədi Məmməd (Ələslər) Bəhlul + Nigar
(əvvəlcə Niftalı Məmməd oğlunun
(Dəmirçilər) arvadı

 olub)
Əli  + (Rus) Sneyvar + Qədir (Qaraqoyunlu)
İsmayil
Srayıl
Veysəl
Zərqələm
Samaya
Minayə
övladları  yoxdur Aydın (Rusiyada yaşayıb, əlaqə  yoxdur)

 (Qara) Süleyman  + Mürəbbə  Məşədi Məmməd qızı (Ələslər)
qızı: Zərqələm  Süleyman  qızı + Həsən  Paşa oğlu (Hallaclar)

İsmayıl + Mahizər Əli  qızı  (Aılkişilər) Srayıl  +  Elmira Veysəl  + Tamara  Cəfər  qızı  (Arazlar) Samaya  +  Əsəd  (Gəncə) Minayə  +  Allahverdi (Qazax)
Sahib
Vüqar
Zəminə
Elsevər
Samirə
Sahilə
Etibar
Elçin
Sahibə
İradə
Vəsilə
Şahin
Şirzad
Rəşid
Aygün
İlqar
Mais
Zülfüqar
Qətibə

Veysəl (Qara) Süleyman oğıu  + Tamara Cəfər qızı (Arazlar)

Etibar + Sevda Nuru qızı  (Nəbilər) Elçin  +  Şahanə Bəhram  (Dəmirçilər) Sahibə +  Ələkbər Vəsilə + İradə  +  Fizuli  Həsən (Hallac)
Elvin
Nuranə
Eşqin Günel
Ləman
Seymur

 Hünbətovlar
 Baxşəli  Kəvərdən  gəlib,  Sadiqov  İdrisin  bacısı  oğlu  olub.
Baxşəli Hünbət  oğlu  + Simuzər  Hacı Hüseyn qızı (Məşədi İsmayıl)
Qız: Xanım  Baxşəli qızı + Baba  Məmmədhüseyn  oğlu  (otoylu, İsmayılovlar)

Köçəri + 1) Maya (Qaraqoyunlu)
+ 2)Bəyaz Əli qızı (Sərdərli)
İbrahim + Nərgiz Gülməmməd qızı (otoylu Salmanovlar) Ələsgər + (Şəmkirli və orada  yaşayıb)
1) Zahid
1)Əsgər
1)Vahid
1)Nazim
1)Əkbər
1)Moruq
1)Sücaət
1)Rəsmiyyə
1)Bəsti
1)Kifayyət
2)İntizar
Dilqəm
İsgəndər
Qəfər
Tutma
Ramin
Ayət
Sayət
və  s.

İbrahim  Baxşəli   oğlu  +  Nərgiz  Gülməmməd  qızı (otoylu, Salmanovlar)
Qızı: Tutma İbrahim qızı + İmran  Mehralı oğlu (Qılıclı)

Dilqəm + Məryəm İsgəndər + Firəngiz  Əlfət  qızı (Poluxlu) Qəfər  + Vəfa  Əsgər qızı (Məşədi İsmayıl)
Dilqamə
q
q
o
Xatirə
Elnarə
Kifayyət
Baxşəli

Köçəri Baxşəli  oğlu  + 1) Maya

Zahid Əsgər + Reyhan Aboz  qızı (Alıkişilər və Vəlikişilər) Vahid Nazim Əkbər
 Afaq
Esmira
Maya

Ardı

Moruq Sücaət Rəsmiyyə Bəsti Kifayyət

  Sadiqovlar
Sadiqovlar  Baxşəli  kişinin  dayısı,  Budaqovların xalauşaqları  olublar.   Kəvərdən  gəliblər.  Hər   üç  qardaş  əvvəlcə   Toxlucada   məskunlaşsalarda,  sonradan  Fərrux   və   Yunis   qardaşlar  Qaraqoyunlu  mahalının   Salah   kəndində  məskunlaşaraq  yaşayıblar.   Bu   nəslin   nümayəndələrindən   digərləri   indiki  Oğuz    rayonunda   məskunlaşıblar.

İdris + 1) (Qaraqoyunlu)
+ 2)  Kəklik  (Basarkeçər, Qanlı)
Fərrux + Navat Məşədi Bayram qızı (Dəmirçilər) (Salah kəndində yaşayıb) Yunis + Fənər
(Qaraqoynunun  Salah  kəndi  və orada  yaşayıb)
1) Telman
1)Aftandil
1)Zərifə
1)Tutma
1)Əsli
2)Cavanşir
2)Xldlr
2)Balaxanım (Elmira)
2)Fəridə
Abbasququ
Abbasəli (Çapan)
Hüseyin

İdris  +1) (Qaraqoyunlu, Həmid Əliyevin bacısı olub)
qızı: Fəridə  İdris  qızı  + Yaşar  Əmiraslan oğlu (Bico)

Telman  + Aftandil  + Tutma  + Əsli  + Zərifə  +
Aydın
Zülfiyyə
Ramil
Heydər
Tural
Orucəli
Arif
Əbülfət
Ədalət
Nətavan
Xədicə
Güleysə
Zahid
Akif
Rauf
Solmaz

İdris  + 2)Kəklik (Basarkeçər, Qanlı kəndi)
Qızı: Fəridə + Yaşar  Əmiraslan  oğlu  (Bicoylu)

Cavanşir  + Xıdır +  Pərvanə  Əmiraslan (Bico) Balaxanım  (Elmira) +
Kəmalə
Aynurə
Etibar
Bəxtiyar
Lalə
Qafar
Aydan
Həqiqət

Fərrux  + Nabat Məşədi Bayram qızı (Dəmirçilər)

Abbasqulu + Abbasəli(Çapan) + Hüseyn +
Arif
Şaiq
Nazilə
Könülə
Faiq
Mahir
Nəzahir
Yazgüi
Həsən
Kərəm
Yasin
Şahin
Güllüzar
Afina

Qara  Kərim  Toxluca  kəndinə  Kəvərin  Ağqala  kəndindən  gəlib  məskunlaşıblar.  Sadiqov İdris ilə əmiuşağı  olublar
Kərim  + Qüdrət 

Bayraməli  + Xanım  (Basarkeçər) Hamayıl  + Abbas  (Qazax rayonu) Bayaz  + Ayatxan (Qazax rayonu)
Kifayət
Qətibə
Həqiqət
Hüseyn
Yusif
Elxan
Sevinc
Vaqif
Yaqub
Vasif
Gülnarə
Zoya
Sima (Sevda)
Sürayə
Əli
Nailə
Azad

Qeyd: Hamayıl və Bəyaz bacılarının hər ikisini iki qardaş alıb

Bayraməli Kərim  oğlu  + Xanım  (Basarkeçər)

Kifayət Qətibə Həqiqət Hüseyin

Ardı

Yusif Elxan Sevinc
Salman Məzahir
Leyla
Əliyar

Hamayıl Kərim qızı  + Abbas  (Qazax rayonu)
Qızı: Gülnarə  Abbas  qızı  + Əbülfət  Həsən  oğlu (Vəlikişilər;  Məşədi  İsmayıl)

Vaqif  + Yaqub + Sevda Vasif  +
Rəşad
Ruhiyə
Rövşən
Rövşanə
Elnarə
Anar

   Bayaz  Kərim  qızı  + Ayatxan (Qazax rayonu)

Zoya Sima  (Sevda) Surayə
Emil İnarə
Murad

Ardı

Əli Nailə Azad
Türkan
Nailə
Kamran

   İsmayılovlar
Məmmədhüseyn  +

Baba  +  Xanım Baxşəli  qızı  (Otoylu  Hünbətovlar) Həsən  +  Şanba (Ağbulaq) Rza  +Minayə  Hüseyn (Pirvəklər) Həmid  +  Nəzirə  (Afı)  Məcid   (Məşədi İsmayıl) Bayram  +  Zöhrə (Gəncədə  yaşayıb)
İsmayıl
Hüseyn (Qulu)
Cəmşid
Cəmilə
Səkinə
Rahilə
Firuzə
Vüsal
Vüqar
Vüsalə
Məmməd
Mürvət
Elnur
Nailə
Ulduzə
Leyla
Sahibə
Esmira
Şahnaz
Əli
Ramin
Rəqiyyə
Elza
Elşən
Məhbubə

Qeyd:  Məmmədhüseyinin  qardaşı  və  ya  əmisi  oğlu  olan   Pənah   isə   Tükəzban  Zaman  qızı  ilə  ailə  qurub,  sonra  Şəmkirin  Lenin  Sovxozunda  yaşayıb.  Bax: Molla Cəfərlilər.
   
    Salmanovlar  
Iki  qardaş  olublar  və   Qırxbulaq  mahalından  gəliblər-  Cəfər   və  Gülməmməd.  Hər ikisi  Mədət  Qələndər  oğlunun qıziarı –  Gülsada  Mədət  qızı  və  Əsli  Mədət  qızı ilə ailə qurublar.
 
   Cəfər Salman oğlu  + 1) (öz  kəndlərindən olub)
+2)Gülsada Mədət  qızı  (Qələndərli)
2) Bayram  Cəfər  oğlu (mühüribədə  həlak  olub)

1) Rübabə  + Oruc (Kankan  və  orada yaşayıb) 2) Hünbət  + Qostan (Ağbulaq) 2) Gülgəz  +  Əli  (İmişli) 2) Ətlaz  + Əhmədağa
(İmişli)
Nadir
Adil
Qadir
Eldar
Heydar
Xanım
Zöhrə
Güllüzar
Süleyman
Mamed
Əhməd
Əsgər
Cəfər
Flora
Elmira
Minayə
Gülara
Sabir
Nadir
Adil
Əflətun
Novruz
Nizami
Nəsibə
Zakir
Zahir
Şəkurə
Xanımana
Yaqut
Nahidə

  Hünbət  Cəfər  oğlu   + Qostan  (Ağbulaq)

Süleyman  + Almaz  (Ağbulaq) Mamed+Məryəm  Meydan  qızı  (Bico) Əhməd  + Gülara  Seyfəli  qızı (tat Cabbar) Əsgər +  Qumru (Şəmkir)
Sərraf
Şöhrət
Rəna
Yasin
Yaşar
İlqar
Vüqar
Nofəl
Ramal
Aygün
Bayram
Tural
Günel

Ardı

Cəfər  + Arzu  Fərman  qızı  (Alıkişilər) Fiora +  Şöhrət (İmişli) Esmira  + Tahar  Məmməd  oğlu  (İvoy) Minayə  +  Nadir (bibisi  oğli) Gülara  + Hüseyn (İvanovka)
Hünbət
Gülnar
Sevinc
Xatirə
Vaqif
Əmrah
Vüqar
Faiq
Ağanar
Fərnarə
Susanə
Pərvanə
Şahin
Müşfiq
Kəmalə
Bəxtiyar
Mətanət
Təranə
Rövçən
Ramin
Rasim

Gülməmməd Salman  oğlu  + Əsli Mədət qızı (Qələndərli)
Qız:  Nərgiz   Gülməmməd  qızı  + İbrahim Baxşəli oğlu (otoylu, Hünbətovlar)

Oruc + Sənəm Əli qıı (Primlər) Dəmir  +
Abbas
Bahadur
Ələmdar
Reyhan
Mehriban
Əli
Zərnişan

Dəmir  Gülməmməd  oğlu  +

Əli   +  Südabə  Ziyad qızı (Dəmirçilər) Zərnişan  +  Murğuz (Qazax,  Kosalar)
Mehman
Qurban
Arzu + Vaqif Əlfət oğlu (Poluxlu)
Şəfəq
Eıxan
Elcin  (Qarabağda şəhid olub)
Minarə
Təranə
Elnarə

Oruc  Gülməmməd oğlu  + Sənəm Əli  qızı (Primlər)

qızları:  1.Reyhan   Oruc  qızı  + Atakişi  Seyfəli oğlu  (tat Cabbar)
2.Mehriban  Orus  qızı +  Qabil  İsmixan  oğlu (Muradlar)

Abbas + Züleyxa  Rüstəm  qızı (Bico) Bahadur +  Narıngül  Abdulla  (bax: Qılıclı   Balı Sultan) Ələmdar + Nərgiz  Oysar   qızı (İmamqulular,   xalası  qızı)
Allahverdi
İlhamə
Bəsti
Məhərrəm
Bəhmən
Əli
Əsli

Budaqlar (Kəvərin Ağqala kəndi)
Budaq  + Fatmanisə (Sadiqovlarnan  xalauşağı  olublar)
Bacısı: 1. Güllü  Budaq qızı  + (otoylu,  Abbasovlar)
2.Pənah  Budaq  oğlu  (müharibədə həlak olub)

Abbasqulu  + Züynəb   Aslan  qızı (Məşədi İsmayıl) Həsənqulu +Məyxanım  Şaban  qızı (Otoylular   Gümülər) Məhəmməd  + Məryəm  Qənbər  qızı   (Hüsənli) Mərzə   +  Mehti (Tovuz) Səlmi  +  Qurban (Ağbulaq)
1.Gülüsüm  + Əli Həsən oğlu(Alıkişilər)
2.Gülzü  + Nəsib Məşədi  Ağarza  oğlu (Muradlar)
Aftandil
Fərhad
Cahan
Tahar
Taryel
İlyas
Məftun
Namiq
Mehriban
Gülnar(Qətibə)
Dinarə
Zərqələm
Yolcu
Qasım
Sabir
Sayat
Bayram
Oruc
Novruz

Qeyd: Abbasqulu müharibə gedən zaman Rayon İcrayyə Komitəsinin sədri vəzifəsində  işləyib.
Həsənqulu  Budaq  oğlu  + Məyxanım  Şaban   qızı  (Otoylular  Gümülər)

Aftandil + Suqra Mehralı qızı (Primlər) Fərhad + Samaya  (Alıkişilərdən  Əli Alı  oğlunun  qızdığıdır) Cahan + Məlahət  (Tovuz)
Rauf
Rasim
Sevda
Rahib
Sahib
Rövşən
Şəhla  + Namiq Məhəmməd oğlu (əmizada)
İlqar
Həsənqulu
Lamiyyə
Könül  + İlyas Məhəmməd oğlu (əmizada)

Məhəmməd  Budaq  oğlu  + Məryəm  Qənbər qızı  (Hüsənli)

qızları: 1.Gülnar(Qətibə)  Məhəmməd  qızı + Bayram  Yusif oğlu (Bəhmənli)
2.Dinarə  Məhəmməd  qızı +  Nizami  Nəbi oğlu  (otoylu, Allahverdi)

Tahir + Gülzada (Məhəmmədin xalası  nəvəsi) Taryel  + Nailə Fərman qızı (otoylular Gümülər) İlyas  + Günel Cahan qızı (əmizada) Məftun  + Rəfiqə Hüseyn qızı (Məmmədcanlar) Namiq + Şəhla  Fərhad qızı
(əmizada)
Mehriban + Yusif (Məhəmmədin xalasl  nəvəsi)
İlkin
Emin
Məhəmməd
Gülər
Fatimə
Kamran
Fəridə
Nemət
Səbinə
Türkan
Teymur
Şəbnəm
Orxan
Şəfəq

     Abbasoviar
Üc qardaş olublar – Həsən  Akstafada  yaşayib,  Xəlil  Bakıda  yaşayıb  və   Hüseyn  Toxluca  kəndində  məskunlaşıb.  Anaları  Budaq  kişinin  bacısı olub.
Hüseyn  +  Telli  Muxtar qızı (İvoylar)

İsgəndər  + Tamara Məhəmməd  qızı  (otoylular  Gümülər) Əli  + Gülcöhrə Vahid + Leyli (Ağbulaq) Haqverdi + Roza Taplan qızı (Muradlar)
Mehman
Vidadi
Güllü
Ramil
Rəna
Azad
Azadə
Lamiyyə
Ceyhun
q

Ardı

Şəki  +  Bahar  (əmisi Həsənin  qızı) Fatma + Əmirxan (Tovuz) Sona + Sərvəz Narın + Sultanəli Hüseyn  (Əmirəhməd) Yasəmən + İlyas  Ziyat  oğlu  (Bədəlli)
Ülvü
Ülvüyyə
Ləman
Zakir
Faiq
Flora
Ceyhun
Elcan
Elnur
Aynurə
Mətanət
Məhərrəm
Sevinc

     Əhmədovlar
Bu  tayfa Toxluca  kəndinə  Kəvərdən  gəliblər  və sonradan  əksəriyyəti  Basarkeçər rayonunun  Dərə  kəndinə (sonradan  “Səmənd  ağanın  dərəsi” və   ya “Babacan  dərəsi”  adlanan  ərazidə  salınmış  kənd)   köçüb, orada  məskunlaşıblar.
Deyilənlərə  görə  bu  tayfanın  Qazax  qolu,  Gədəbəy  qolu,  Daşkəsən  qolu  və  Toxluca    qolu  olub.  Qazax  qolu,  Gədəbəy  qolu,  Daşkəsən  qollarından  dəqiq  məlumat  yoxdur.  Biz  burada  ancaq  Toxlucaya  gələn  qoldan,  Yusif  Əhməd  oğlu  qolundan  məlumat  verəcəyik.
Yusif  Əhməd  oğlu

Muxtar + Güllü Qasın + Zeynəb Abbas + Zeynəb (qardaşı  Qasımdan sonra  alıb) Əli  + 1) Fatma    + 2)Ziley  (Züleyxa)  Məhərrəm  qızı  (Poluxlu) Lala  +  Qənbər
Fətulla
Həsən
Aslan
Nəsib
Yusuf
Qasım
Lala
Gülüsüm
Məyxanım
Həbullah Zərnigar
İsa
Starə
Süsənbər
Şəhla
Mais
Yusif
Şükür
Kərəm (cavan  vəfat  edib)
1) Cabbar
1) Cavad
1) Güllü
1) Gülbahar
1) Dilbər
2) Oruc
2) Zenfira
2) Şövkət
Kərim
Rəhim
Məcid (II Dünya  müharibəsində həlak olub)
Güləsər
Xanım
Xatın

Ardı

Nəsib Bəsdi  + Tahir (Eyibli   tayfası) Gülüsüm Məyxanım
6  qızı  olması  məlumatı  var Müstəcəf  məlumat  yoxdur  məlumat  yoxdur

Qasım  Yusif  oğlu  + Zeynəb
Həvulla  Qasım  oğlu  + Məryəm Məşədi  Mir İsmayıl Ağa (Seyidlər)

Şövqi + Çiçək Oktay + Bəyaz Ramiz (Qəmis) + Pəri Akif + Donara Ruqiyyə + İsgəndər Kərəm oğlu (Nədirlər)
Elşən
Elçin
Həbib
Arzu
Könül
Şahin
Gülnarə
Təranə
Aygün
Nihad
Natiq
Hicran
Aidə
Şaiq
Emin
İlham
İlqar
Faiq

Oktay  Həbullah  oğlu + Bəyaz

Şahin + Emilya Gülnarə + İlqar İsgəndər  oğlu (Nədirlər) Təranə + Nasim Aygün + Novruz
Nicat
Kamran
Orxan
Ülviyyə
Kənan
Ləman

Ramiz (Qəmis)  Həbullah  oğlu + Pəri

Naiq + Natiq + Tünzalə  Sabir  qızı (Seyidlər) Hicran + Aidə + Azər
Pəri
Aysel
Aydın
Ramiz
Nəzrin
Mətanət
Ceyhun
Rüfət
Məryəm
Aydan

Şövqi  Həbullah  oğlu + Çiçək

Elşən + Cəmilə Elçin + Könül Həbib + Pərvanə Arzu + Əfşar Könül + Akif
Aytac
Məhyə
Şövqi
Rəsul
Nurlan
Günay
Aysu
Abidin
Hüseyin
Murad
Ülvi
Baxış
Fərid

Akif  Həbullah  oğlu + Donara

Şaiq Emin

Ruqiyyə  Həbullah  qızı  +  İsgəndər  Kərəm  oğlu (Nədirlər)

İlqar İlham Faiq

Abbas  Yusib  oğlu

Mais Yusif Şükür Zərnigar + Rəsul
Fəxrəddin
Rəşadət
Jalə
Zahirə
Şəlalə
Elçin
Babak
Abbas
Camaləddin
Mərziyyə
Cəlaləddim
Usaməddin
Aynur
Lamiyyə
Rizvan
Aydın
İbrahim
Naziməddin
Məyxanım(Maya)
Bənövşə

Ardı

İsa + Bafta Mir İsmayıl  qızı  (Seyidlər) Starə + Məhərrəm (Cil kəndində  yaşayıb) Süsənbər + İsmayıl (Güney  kəndi) Şəhla + Əli  Məhərrəmov
Zakir
Vahid
Nazim
Mahizər
Zeynəb (Tamella)
Ziyafət
Natella
Qəmər
Tamara
Slza
Afaq
Şəfəq
Mahirə
Məlahət
Əli
Vüqar
Arif
Akif
Vaqif
Lilpar
Tahirə

İsa  Abbas  oğlu  + Bafta  Mir  İsmayıl  qızı  (Seyidlər)
Qızlar: 1.Mahizər İsa  qızı +  Həsən  Mehralı  oğlu  (Bicoylu)
2.Zeynəb  (Tamilə)  İsa  qızı + Eyvaz  Kərim  oğlu (Otoylu  Əhmədovlar)

Zakir  + Tamara Vahid  +  Qızılgül Nazim  +  Dilarə Aslan qızı(Atasının  əmisi nəvəsidir) Ziyafət + Adil (Şamaxı) Natella + Fəxrəddin (Ağbulaq  kəndi)
Afaq
Şəfəq
Şəlalə
Ruhiyyə
Rövşən
Rəşad
Elşad
Aynurə
Səma
Humay
Seymur
Teymur
Günel
Gülnar
Lalə
Murad

Zakir  İsa  oğlu + Tamara

Afaq + Hümbət Şəfəq + Mübariz Şəhla + Nizami Ruhiyyə + Tamerlan Rövşən + Lalə
Nicat Nigar
Fatma
Mələk Cəmilə
Zəhra

Vahid  İsa  oğlu  + Qızılgül

Aynurə  + Zöhrab Eyvaz  oğlu  (Bibisi  oğlu) Rəşad  + Xəyalə Elşad +
İsa

Nazim  İsa  oğlu  +  Dilarə

Səma + Humay +

Mais  Abbas  oğlu + 1)Bəsdi;  + 2) Arifə

1)Fəxrəddin + Zinyət 2)Jalə + Pərviz  (Dərə) 2)Zəhra  + Rafiq 2)Şəlalə + Ələsgər 2)Rəşadət + Sevinc
Təkin Etibar
İlqar
Lalə
Nailə
İlqar
Aygül
İlahə
Ayşən
Gülşən
Ayel

Yusif  Abbas  oğlu  + Qəmər

Elşən + Könül Cəlaləddin + Validə Mərziyə + Mir Yavər (Seyidlər) Cəmaləddin + Nərminə Babək + İlahə Abbas + Gülbənizz
Elmin
Zamin
İlkin
Nurlan
Miryasin
Miryaqub
Elvin
Ayin
Amin
Məsmə
Turanə
Qəmər
Məhəbbət
Yusif
Nuranə

Şükür  Abbas  oğlu  + Şura

Hüsaməddin + Zərifə Aygün  + Lamiyə  +
Tural
Orxan

Bəsti  Yusif qızı + Tahar (Kəvərdə Eyibli tayfasındadır)
(Babam  Məşədi Yolçunun nənəsi, yəni  Kərbalayı  Qasımın (Qılıclı) arvadı bu tayfadan olub).
Müstəcəf  Tahar  oğlu + Telli  Məşədi Abbas qızı (Güllünün (Əhmədovlar) qızı) (Otoylu)
Qızı: Pakizə Müstəcəf qızı + Qəhrəman  Qəşəm oğlu (qara  Mollalardan)

Məzakət + (Rusiyada   yaşayıb) Məhərrəm + Rəfiqə  İdris qızı  (Poluxlu) Rəfail  + Rəna  Mamed qızı (Bəhmənli) Faiq  +
Vadim
Aynurə

Lala  Yusif oğlu +   Qənbər
Kərim  Qənbər (Lala) oğlu  + Nazanı Şükür qızı (Şükürlər)
Qız:  Adilə Kərim qızı + Əsgər Hüseyn oğlu (Pirvəklər)
Eyvaz   Kərim   oğlu  + Zeynəb (Tamilə) İsa qızı (dayı-bibi nəvələri)
Qızlar: 1. Könül  Eyvaz  qızı + Kamil  Nəsib oğlu (Bəhmənli)
2. Nəzakət  Eyvaz  qızı + Dilən  Sadıq  oğlu (Alıkişilər, Bayramlı)

Nemət Zöhrab Vəfa Dilşad

Əli  Yusif oğlu  + 1) Fatma
+ 2) Ziley  Məhərrəm  qızı (Poluxlu) (əvvəlcə Mustafa Allahverdi oğlunda (Bico) ərdə olub)
Qızlar: 2) 1. Zenfira  Əli  qızı  + Nəbi  Məşədi  Məhəmməd   oğlu (Qılclı)
2) 2. Şövkət  Əli  qızı  + Əmirvar  (tatar  Həsən)

1)  Cabbar +  1)Tərlan (Ardanış)
+ 2)
 Kövhər   Kərbalayı   Qasım   qızı  (dəli   Kalı)
1) Cavad + 1)  Güllü   + Məşədi  Abbas (öz kəndciləri)
1)  Samaya
1) Hamaya
1) Minayə
1) Səlbi
2) Əntiqə
2) Yetər
2) Həqiqət
2) Zəminə
2) Maya
2) Əli
2) Məhəmməd
İlyas (İlic)
İsə
Hüseyin
Əli
Xalidə
1.Rübabə(İrbaba) + Həmid Tağı  oğlu (Poluxlu, Tavarlar)
2.Mahnur  + Şəki Mehbalı  oğlu (Nədirlər)
3.Telli  + Müstəcəf  Tahar oğlu (Telli Müstəcəfin daysı nəvəsidir)

Ardı

1) Gülbahar + (Qazax) 1) Dilbər  + (Bakı) 2) Oruc + Pəri  Teymur (Temir) qızı (Alıkişilər)
Əhməd
Heydər
İsmayıl
Qələmzər
Aslan
Yusif
Rəşid
Süsənbər
Gülənbər
Münəvvər
Güllnaz
Məzahir
Hamlet
Yaşar
Şakir
Aqil
Mətanət
Səlminaz

Cavad  Əli  oğlu  + Xədicə

Xalidə + Kazım İlyas (İliç) İsa  + əli + Hüseyn +
o
o
q
q
q
o
q
q
1
2
3
4
o
o
1

Gülbahar  Əli  qızı  + Məhərrəm (Qazax)

Əhməd + Minayə Cabbar qızı (dayisi qızı) Heydər + Nabat Məcid qızı (Bədəlli) İsmayıl  + Qələmzər +
Sədi
Məftun
Tünzalə
Sədaqət
Arif
Məhərrəm
Arifə
Akifə
Etibar
Zeytulə
Ella

Cabbar  Əli oğlu + 1)Tərlan(Ardanış)
+ 2)Köbhər Kərbalayı Qasım qızı (dəli Kalı)
Qızları: 1)1.Samaya + İbrahim  Rüstəm (Nədirlər)
1)2.Hamaya (Bəsti) +Sadıq Məstan oğlu (Alıkişilər,  Bayramlı)
1)3.Minayə + Əhməd (bibisi Gülbaharın  oğlu)
2)4.Yetər + Məhəmməd  Nəbi  oğlu (Qılıclı, bibisi  oğlu)
2)5.Zəminə + Rövşən Əsəd oğlu (bax:  Bicoylu)
2)6. Maya + Nazir Əli oğlu (qara  Mollalar)

1) Səlvi + Qədir (dayısı oğlu) 2) Əntiqə + 2)  Həqiqət 2) Əli  + Ətrabə  Vaqif qızı 2)  Məhəmməd +
1.Elşən
2.Elşad
3.q
4.q
Oruc
İlham

Oruc  Əli oğlu  + Pəri Temir (Teymur) qızı (Aılkişilər)

Mülazim +  Kifayyət Abbas qızı  (Alıkişilər) Hamlet  + Adilə  (Ağbulaq) Şakir  + Səlminaz Həsən qızı (Bico) Yaşar + Tamara Vəli qızı (tat  Tağılar)
Nofəl
Nahid
Həqiqət
Oruc
Novruz
Amar
Afina
Avtən
Turac
Surac
Ceyhunə
Vüsalə
Sədaqət

Ardı

Aqil + Mətanət   + Səlminaz   +
o
q
o
o
q
q
o
o
q