Elm adamları

                    Elm  adamları Əhmədov   Hüseyn  Mustafa  oğlu –  Pedoqoji  elmlər   doktoru,   akademik Bayramov  İbrahim  Məhəmməd  oğlu –  filoloq-dilçi,   professor Bayramov  Həsən  Bayram  oğlu –  pedoqoji  elmlər  üzrə  professor Əhmədov  Şövqü   Həbullah  oğlu  – tarixçi Əhmədov   […]

Məktəb direktorları

Toxluca   kəndində   sovet  dövründən   əvvəl  ilk   təhsil   Mollaxanalarda  və   məsciddə    olmuşdur.    Sovet  məktəbi   1921-ci  ildən  fəaliyyət  göstərmişdir.   Dərslər   əvvəlcə   kənd   Məşcidində   və  evlərdə,  sonra   isə  1929-ci  ildə  inşasına  başlanılmış    1933-çi    illdə […]

Kolxoz sədrləri və sovxoz direktorları

      Kənddə   1931-ci  ildən  kolxoz  qurulmuş,   1952-ci   ildə  kəndin  örüşü   iki   yerə   bölünərək   Əyriayaqda   sovxoz  yaradılmışdır    (Əyriayağın  adı  ondan  sonra  “Sovxoz”  kimi   qalmışdır).  1955-ci  ildə   Toxluca   kənd   kolxoz   təsərrüfatından   […]

Kənəd sovetinin sədr  və  katibi  olmuş  şəxslər: 

   Toxluca    kənd  sovetinin  sədrləri  vəzifəsində  işləmiş   şəxslər: Rüstəm  Məşədi  İsmayıl  oğlu  (ilk  sədr), Nadirov Kərbalayı  Məmməd  Əsgər  oğlu, Mamedov  Hümbət   Şükür   oğlu   1924-1927, Primov   Əli  Ələsgər  oğlu   1927 – 1930, Mamedov Kərim  Qənbər  oğlu    […]

Otoylular

Otoylular Bu  fəsildə  Otoylular,   yəni  1905-ci  ildə   Göyçə  mahalının  Kəvər  rayonundan, Qırxbulaq  mahalından,   Dərəçiçək   mahalından   qovularaq   gələnlər,  Basarkeçərin  rayonunun  Daşkəndindən  gələnlər  və  başqa    səbədlərdən  Qərbi  Azərbaycanın  digər  ərazilərindən  Toxluca   kəndinə   […]

Dəli Kalı, Qara Namazlar, Arazlar, Mədətlər

Dəli Kalı, Qara Namazlar,  Arazlar,  Mədətlər D ə l i   K a l ı Məhərrəm  (dəli)  Kalı  oğlu  + Ballı  Qafar qızı (qara  Namazlar) İki qızı olur və  hər ikisini  Məhərrəm  adlı  şəxs   alır (əslən […]

Qazaxlılar, Rzaqulular

             Qazaxlılar,   Rzaqulular Bu  tayfa  Qazax  zonası  tərəfdən gəlib  məskunlaşdıqlarına  görə “Qazaxlılar”  adlanırlar.  Qazaxlılar  tayfasının    özləri    Mansırlar, Tosunlar  və  Süleymanlılar  qoluna  bölünürdülər. Bu  tayfanın  məskunlaşmasını  III   qrupa  aid  etmək  olar. Mansırlar Mansur   (Mansır)  +  Hüsniyyə  Ələs […]

Qələndərlər, Nədirlər, Nəbilər

Qələndərlər,  Nədirlər,  Nəbilər Qələndərlilər – Qaçağanlar   Qələndərlilər – Qaçağanlar   da  deyirdilər. Qaçağanlar  Qıpçaqların  Saral  tayfasının  qolundandır.  Bu  qolun   özü  üç  qrupa –  Yuxarı  Qaçağan,  Orta  Qaçağan  və  Aşağı  Qaçağan  bölünürlər. İrəvanın  Aleksandropol qəzasında (İndi […]

Hallaclar, Sərdərlər, Pirvəklər

Hallaclar,  Sərdərlər,   Pirvəklər Bunlar  ayrı-ayrılıqda tayfalardır. Hallaclar     Hallaclar  özlüyündə iki  –  Hallaclar  və  Şükürlər  qoluna  bölünürlər. Tayfanın  adı  “Hallac”  sənəti   sözündən    götrülüb  – “keçəçi”   deməkdir. Məhərrəm  Məhəmmədəli  oğlu Gülməmməd Hümbət Allahverdi Məmməd Ayna Allahverdi […]

Molla Cəfərlilər

                               Molla   Cəfərlilər Molla  Cəfər  Toxluca  kəndinə  Qazax  rayonu  əraisindən  gəlməsi  söylənilir. Onun  gəlməsi  təqribən   1880-ci   illərdən  sonraya  tasadüf  edir.  Molla  […]