Yoloğullar

 Y o l o ğ u l l a r. Yoloğullar tayfasını  I   qrura daxil  etmək olar.  Tayfanln  babası sayılan  Allahverdi  deyilənlərə görə  Türkiyənin  Qars vilayətindən  gəlib.  Məncə   bu təqribən  XIX   əsrin  əvvəllərində […]

Talıflar

                                  Talıflar     Alğulular,  Bəhmənlər, Abbasəllar, Ələslər, Məşədi  Vəlilər, Sedillər. Bu  tayfanın  Toxluca  kəndində  məskunlaşması  1 – ci   qrupa  daxildir.  Tayfa  əsasən  Talıflar  adlansa  […]

Qılıclılar

Qılıclılar Balı  Sultanın  anası  əvvəllərdə  də  qeyd  etdiyim  kimi    Qıpçaqların  Tuk  tayfasından,  atası  isə  Qıpcaqların  Qılıclı  tayfasındandir.  Tuk  tayfaları  haqqında   məlumat   az  da  olsa  “Toxlucanın   tarixi”  bölməsi   yazısında   vermişəm. Qılıclılar – mənşəcə  qıpcaqların  Kilic  tayfasına  […]

Toxlucanın tarixi

Ön   söz   əvəzi           1984-çü  ilin  payız  ayları  idi.  Bir  gün  Toxluça  kənd  idarəsinin  qabağında    Mirzə  və  Qurban (Ənvər)  Nəsib   oğlu  qardaşları,  mənim  qardaşım  Nizamiyə  Ağbulaq  kəndində  kiminsə  vəfat  etdiyini  dedilər  və  […]

Toxluca-qısa arayış

“Keçmişimizə   daş   atmayaq   ki, gələcəyimiz   bizi  topa   tutmasın” “Yaşadıqlarımız,  bizi   yatızdırmağa çalışan   nənələrimizin  söylədiyi bir  nağıl  kimidir,  amma   mən heç   bir  nağıla  inanan  adi  bir uşaq  deyiləm.” Müdürük   deyimlər Toxluca – qısa    arayış Krasnoselo […]

  Bütün  dünyaya  və  xalqlara  sülh,  əmin-amanlıq, mehribançılıq  arzulayıram.  Gələcək  nəsillərə  yadigar  olaraq  ULU  BABA  və  NƏNƏlərimizin   xatirəsinə  həsr  edirəm.       Həyatda  heç  bir  kəsə  övlad   dağını  arzulamıram.  Atam   Mehralı  Məşədi  Yolçu    oğlu  […]