Tayfalar və şəcərələr

Balı  Sultan  1722-1728-ci   il   Səfəvi – Osmanlı    müharibəsi  nəticəsində   boşalmış  Toxluca  kəndinə,   təqribən  1736-1742-çi   illərdə    gələrək  orada  yaşayışı  bərpa  edib.    Bundan    sonra   müxtəlif   yerlərdən  gəlib   məskunlaşanlaın  hesabına   kənd  böyüyüb.  Kəndə  gəlib  məskunlaşan  insanlar,   […]